Patenty so značkou «zostavenia»

Zdokonalená batéria a spôsob zostavenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20800

Dátum: 11.05.2012

Autor: Borden Peter Gustave

MPK: H01M 10/12, H01M 10/04, H01M 10/14...

Značky: zdokonalená, batéria, zostavenia, spôsob

Text:

...veko, podľa príkladu.Obr. 6 znázorňuje spôsob zostavenia vrstvenej batérie, s použitím odstrániteľnýchObr. 7 A znázorňuje pohľad zhora na doskovú distančnú vložku, zahŕňajúcu skosenéokraje, podľa príkladu. Obr. 7 B znázorňuje čelný pohľad na distančnú vložku v tvare U, podľa príkladu.Obr. 7 C znázorňuje sklolaminátovú distančnú vložku, majúcu okraje vystuženésklolaminátovými distančnýrní vložkami, podľa príkladu. Obr. 8 znázorňuje blokovú...

Elektrický konektor, riadiaci diel, spôsob zostavenia elektrického konektora a nástroj na toto zostavenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287773

Dátum: 17.08.2011

Autori: Mössner Frank, Gwiazdowski Michael, Nad Ferenc

MPK: H01R 13/14, H01R 4/24, H01R 24/58...

Značky: diel, nástroj, konektora, riadiaci, elektrického, elektricky, spôsob, zostavenia, zostavenie, konektor

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrický konektor (1) obsahuje teleso (2) konektora, dosku (3) s plošnými spojmi s dvoma súpravami kontaktov (7, 8). Prvá súprava kontaktov (7) je usporiadaná na prednej strane dosky (3) s plošnými spojmi a vyčnieva do otvoru v telese (2) konektora a druhá súprava kontaktov (8) je usporiadaná na zadnej strane dosky (3) s plošnými spojmi a kontakty (8) druhej súpravy sú vytvorené ako britové a zverné kontakty (8). Konektor (1) obsahuje...

Spôsob zostavenia ľahko sa otvárajúceho dna konzervy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14566

Dátum: 09.11.2009

Autori: Paillet Laure Helene Marie, Hall Jason John, Wilson Alastair

MPK: B65D 79/00

Značky: zostavenia, otvárajúceho, spôsob, ľahko, konzervy

Text:

...znázorňujú a ilustrujú výhodné uskutočnenia0009 Obr. 1 A je perspektívny pohľad kontajnera so zakončením konzervy s pripojením na telo konzervy, podľa predkladaného0010 Obr. 1 B je vrchný pohľad konzervy znázornenej na Obr. lA 0011 Obr. 2 A je pohľad priečneho rezu v smere šípok A-A pre zakončenie konzervy na Obr. lB, znázorňuje pohyblivú časť v konvexnej polohe0012 Obr. 2 B je priečny pohľad V smere šípok A-A pre zakončenie konzervy na...

Sedadlo vozidla, najmä pre motorové vozidlo, najmä zadná lavica sedadla a spôsob zostavenia sedadla vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17648

Dátum: 24.02.2009

Autori: George Ian, Flucht Stefan

MPK: B60N 2/20, B60N 2/30

Značky: zadná, najmä, sedadlo, vozidla, motorové, lavica, zostavenia, sedadla, spôsob, vozidlo

Text:

...ked je ovládacia páka vzhľadom na spúšťaciu páku zaťažená pružinou V smere otáčania pri uvoľnení. V dôsledku toho je možné, že sa ovládaciapáka môže vdôsledku svojho nepevného napojenia (resp. vdôsledku dvojdielnehovyhotovenia spolu so spúšťacou pákou) pri montáži opomej časti uhnúť vzhľadom na sedaciučasť, a tak je možné vykonávať montáž s menším množstvom chýb a nákladovo výhodnejšie.Podľa vynálezu je ďalej tiež výhodné to, že operadlová...

Predná strana automobilu, séria predných strán a spôsob ich zostavenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8129

Dátum: 19.09.2007

Autor: Bierjon Didier

MPK: B62D 25/08, B62D 65/04, B60K 11/04...

Značky: séria, predných, strana, automobilů, predná, stran, spôsob, zostavenia

Text:

...v ktorej sú horná časť a spodná časť do seba vzájomne zasunuté, vrch hornej časti zostavy jednej alebo každej druhej prednej strany sa odlišuje od vrchu hornej časti zostavy jednej alebo každej0008 Predložený vynález sa tiež týka spôsobu zostavenia série predných strán automobilov, kde každá predná strana je typu, ktorý zahŕňa- horný priečny člen, určený na pripevnenie na prvky karosérie automobilu- rám, pričom rám je prípevnený pod...

Zariadenie na dosadnutie na povrch a spôsob jeho zostavenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3735

Dátum: 02.04.2003

Autor: Peveler Michael

MPK: B60S 9/00

Značky: povrch, dosadnutie, zariadenie, zostavenia, spôsob

Text:

...iným spôsobom na vonkajšej alebo vnútornej strane danej nohy. Vstupný hriadeľ z kľuky a Výstupný hriadeľ, ktorý je spojený s vodiacou skrutkou, sú uchytené v ložiskách, umiestnených v teleskopickejnohe na dosadnutie. Bežná konštrukcia vyžaduje množstvo častínavyše popri teleskopickej nohe na dosadnutie a niekoľko výrobných krokov na zostavenie prevodového ústrojenstva V prevodovej skrini so vstupným a výstupným hriadeľom a s...

Podvozok a spôsob zostavenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8346

Dátum: 02.04.2003

Autor: Peveler Michael

MPK: B60S 9/08

Značky: podvozok, zostavenia, spôsob

Text:

...nosnú podperu podvozkaObr.22 A znázorňuje koncový pohľad na nizky vodiaci hriadeľ dvojitej nosnej podpery podvozkaObr.22 B znázorňuje prierez nizkeho vodiaceho hriadeľa pozdĺž osi 228-225 z obr. 22/ Obr.23 A znázorňuje koncový pohľad na vysoký vodiaci hriadeľ dvojitej vodiacej podpery podvozkaObr.23 B znázorňuje prierez vysokým vodiacim hriadelom podľa osi 23 B-23 B z obr. 23 xObr.24 znázorňuje perspektlvny pohľad zospodu na vrchný kryt...

Metóda zostavenia dvojreťazcového polynukleotidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7023

Dátum: 02.08.2002

Autor: Evans Glen

MPK: C12Q 1/68, C12P 19/00

Značky: zostavenia, metoda, dvojreťazcového, polynukleotidů

Text:

...polynuldeotidovej sekvencie deñnujúcej gén, genóm, sadu génov alebo polypeptidovú sekvenciu. Sekvencia je navrhnutápočítačom a používaná na vytvorenie sady oligonulcleotidových fragmentov pokrývajúcej a reťazec cieľovej polynukleotidovej sekvencie kódujúcej cieľový polypeptid. Obrázok 4 znázorňuje schematicky moduly syntézy polynukleotidov. Nanodispenzačná hlava srozmanitými ventilmi bude deponovať chemikálie pre syntézu vnádobkách, kde...

Spôsob zostavenia skládok z tehál pre výpal

Načítavanie...

Číslo patentu: 230254

Dátum: 15.10.1986

Autor: Mach Antonín

MPK: B65G 47/26

Značky: zostavenia, tehál, výpal, skládok, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zostavenia skládok z tehál pre výpal vyznačený tým, že stĺpce vrstvy tehál, ktorá sa na ráme dopraví nad plošinu sa postupne, prerušovane zosúvajú z rámu na plošinu a unášajú na ráme nad plošinu podľa programu zosúvania tak, že dosadnú na predom určenú pozíciu v skládke tehál a vytvoria sa medzi nimi predom určené medzery, pričom po zasunutí posledného stĺpca vrstvy tehál z rámu časť skládky na plošine klesne o výšku tehál, otočí sa o...