Patenty so značkou «zosilňovač»

Kruhovo-výrezový zosilňovač krútiaceho momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6130

Dátum: 03.05.2012

Autor: Vojtko Alexander

MPK: F16F 15/31

Značky: krútiaceho, momentu, kruhovo-výrezový, zosilňovač

Text:

...zosilňovač krútiaceho momentu od spaľovacieho motora po vetemú, vodnú alebo pamú turbínu. A tie iste zariadenia môžu tvoriť kruhovo-výsekovým zosilňovačom krútiaceho momentu poháňané zariadenie.Prehľad obrázkov na výkreseTechnicke riešenie sa bližšie vysvetľuje pomocou výkresu, kde na obr. l je znázomená schéma kruhovo-výrezového zosilňovača krútiaceho momentu.Príkladom uskutočnenia technického riešenia kruhovo-výrezového...

Zosilňovač signálu akcelerácie-autopilot pre automobily novej technológie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7529

Dátum: 28.11.2006

Autori: Panagopoulos Dimitrios, Boulekos Stamatios

MPK: B60K 31/00, B60W 40/00

Značky: akcelerácie-autopilot, novej, automobily, technológie, zosilňovač, signálu

Text:

...signály a ich transformácia by mali byť prijaté pred ich odoslaním do výstupu zariadenia.0016 Ak pôsobí zariadenie medzi potenciometrom akcelerátora(výkres l-B) a elektronickou ovládacou jednotkou (ECU) (výkres l-C), je možné aby toto zariadenie prevzalo kompletné ovládanie rýchlosti vozidla, pretože je ovládané vodičom.0017 Ak automobil vyvinie určitú rýchlosť, napr. 80 km/hod, potom vodič stlačí spínač autopilota (výkres 1-F),...

Mechanický zosilňovač krútiaceho momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4519

Dátum: 07.07.2006

Autor: Komžík Jozef

MPK: F16H 13/00

Značky: zosilňovač, mechanicky, momentu, krútiaceho

Text:

...z hnacieho hriadeľa 1 otočne uloženého v ložiskách 5 a 6, ložisko 6 je ložisko z kosoúhIym stykom zachytávajúce radiálne aj axiálnc sily. Ložiská 5 a 6 sú uchytené v telese 16. Na konci hnacieho hriadeľa l je pevne uchytený prítlačný disk 2 pod uhlom naklonenia kruhovej naklonenej roviny 3 V prítlačnom disku 2 je pevne uchytená jedna čast axiálneho ložiska 12 a druhá časť ložiska 12 je uchytené pevne V kruhovej naklonenej rovine 3.V...

Mechanický zosilňovač krútiaceho momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4497

Dátum: 07.07.2006

Autor: Komžík Jozef

MPK: F16H 13/00

Značky: momentu, zosilňovač, mechanicky, krútiaceho

Text:

...ný na obrázkoch sa skladá z hnacej hriadeľe 1 z ramenom rotujúcej páky, na konci ktorej je valec 8 uložený V ložisku.Táto hnacia hriadeľ l je otočne uložená v ložiskách 3 a 9. Ložisko 9 je ložisko z kosoúhlyrn stykom zachytávajúce radíálne aj axíálne sily vznikajúce pri činnosti mechanického zosilňovača krútiaceho momentu. Ložiská 3 a 9 sú uložené v telese 4 mechanického zosilňovača krútiaceho momentu. Pri činnosti mechanického zosilňovača...

Zosilňovač protinádorového účinku a protinádorového prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4709

Dátum: 11.03.2004

Autori: Shudo Koyo, Uchida Junji

MPK: A61K 31/53, C07D 475/00, C07D 239/00...

Značky: účinků, prostriedku, protinádorového, zosilňovač

Text:

...keď žiadna z nich nemá žiadny protinádorový účinok, V kombinácii s 3-zložkovým protinádorovým prostriedkom. s obsahom tegafur, gimeracil a oteracil draselný, významne zvyšuje protinádorový účinok protinádorovej prostriedku bez pozoruhodného zhoršenia toxicity. Predkladaný vynález je založený na tomto zistení.0010 Predkladaný vynález poskytuje predovšetkým zosilňovače protinádoroveho účinku, protinádorové prostriedky, spôsoby pre...

Dvojsmerný zosilňovač zapojený ako dvojbrána

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3660

Dátum: 04.11.2003

Autor: Antoš Jan

MPK: H03F 3/62

Značky: dvojbrána, zosilňovač, zapojený, dvojsmerný

Text:

...ohmický charakter je nastavený pracovný bod tranzistorov 21 a 22 tak, aby neboli v saturácii. Pri nastavení pracovného bodu sa musi voliť tiež určitý kompromis, aby tranzistory 21, 22 značne neovplyvňovali jednosmerné podmienky v jednotlivých bránach. Pre tento účel je možné využiť vhodné nastavenie hodnoty impedancie 35 a požadovaný výber tranzistorov 21 a 22 s parametrom y 2 l. Tranzistory 21, 22 sú použité ako komplementárne dvojice s...

Zosilňovač s automatickým číslicovým nastavením zosilnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 260357

Dátum: 15.12.1998

Autor: Košťál Milan

MPK: H03F 1/26

Značky: číslicovým, nastavením, zosilňovač, automatickým, zosilnenia

Text:

...prvý vstup pamäti, ktorej druhý vstup je spojený so svorkou nulovacieho impulzu a ktorej výstup je pripojený na vstup spínače, ktorého výstup je pripojený na druhý vstup riadiaceho člena.Hlavnou výhodou zosilňovače s automatickým číslicovým nastavením zosilnenia podľa vynálezu je, že umožňuje optimálnenastavenie zosilnenia jediným testovacím impulzom, pričom nastavenie prebieha číslicovým spôsobom a výsledné nastavené zosilnenie v číslicovom...

Tmel – vstupný nerádioaktívny zosilňovač na zhotovenie stabilnej enantiomerickej formy diagnostika funkcie obličiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 277878

Dátum: 07.06.1995

Autori: Münze Rudolph, Johannsen Bernd, Noll Bernhard, Spies Hartmut

MPK: A61K 49/02, A61K 33/24

Značky: zhotovenie, nerádioaktívny, formy, vstupný, stabilnej, diagnostika, obličiek, zosilňovač, funkcie, enantiomerickej

Zhrnutie / Anotácia:

Tmel pozostáva z dvoch komponentov. Prvým komponentom je lyofilitická zmes z merkaptoacetyltriglycínu, koligandu stabilizujúceho oxidačný stupeň +5 technécia, redukčného prostriedku a hydroxidu alkalických kovov, prípadne alkalických zemín, s molárnym pomerom merkaptoacetyltriglycínu ku koligandu k redukčnému prostriedku k hydroxidu 1:50 až 150:0,1 až 0,5 k 30 až 80. Druhý komponent obsahuje sterilný fosforečnanový pufor s molárnym pomerom...

Optický zosilňovač so širokým pásmom signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280635

Dátum: 15.04.1992

Autori: Scrivener Paul Laurence, Grasso Giorgio, Appleyard Andrew Paul

MPK: H04B 10/16, G02B 6/00

Značky: signálu, širokým, zosilňovač, opticky, pásmom

Zhrnutie / Anotácia:

Zosilňovač obsahuje dichroický väzobný člen (3) a aktívne optické vlákno (6), obsahujúce fluorescenčnú dotujúcu látku, pripojené k výstupnému vláknu (4) dichroického väzobného člena (3) a k vláknu (7) telekomunikačného vedenia. Aktívne optické vlákno (6) je vytvorené celé z dvoch jadier (11, 12, 101, 102) v spoločnom plášti (13, 103). Prvé jadro (11, 101) je zosilňovacie, obsahujúce fluorescenčnú dotujúcu látku s laserovou emisiou v oblasti...

Optický zosilňovač s aktívnym vláknom

Načítavanie...

Číslo patentu: 280517

Dátum: 15.04.1992

Autori: Grasso Giorgio, Fontana Flavio, Righetti Aldo

MPK: H01S 3/06, H01S 3/094

Značky: opticky, aktívnym, zosilňovač, vláknom

Zhrnutie / Anotácia:

Optický zosilňovač (2) s aktívnym vláknom obsahuje laserový vysielač (3) na pripojenie k optickému telekomunikačnému vláknu (1), z ktorého prijíma svetlo na prenosovej vlnovej dĺžke a v ktorom ja aktívne vlákno (6) tiež napájané zo zdroja svetla na čerpacej vlnovej dĺžke a má dĺžku, zodpovedajúcu čiastočnej absorpcii čerpacieho svetla priamo do neho vstupujúceho, pričom za aktívnym vláknom (6) v smere prenosu je usporiadaný selektívny zrkadlový...

Širokopásmový optický zosilňovač signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278932

Dátum: 15.09.1991

Autori: Grasso Giorgio, Scrivener Paul Laurence

MPK: G02F 1/315, H01P 1/16, G02B 6/28...

Značky: opticky, signálu, zosilňovač, širokopásmový

Zhrnutie / Anotácia:

Širokopásmový optický zosilňovač signálu, najmä na telekomunikačné vedenia z optických vlákien pracujúcich s prenášaným signálom vo vopred určenom pásme vlnovej dĺžky, obsahujúci dichroický väzobný člen (3), spôsobilý na multiplexovanie prenášaného signálu a svetelnej čerpacej energie v jedinom vystupujúcom vlákne (4), a aktívne optické vlákno (6) obsahujúce fluorescenčnú dotujúcu látku, pripojené k výstupnému vláknu (4) dichroického väzobného...

Optický zosilňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 278814

Dátum: 15.09.1991

Autori: Grasso Giorgio, Righetti Aldo

MPK: G02F 1/39, H01P 1/16, G02B 6/28...

Značky: opticky, zosilňovač

Zhrnutie / Anotácia:

Optický zosilňovač, predovšetkým na komunikačné vedenie s optickým vláknom, zapojiteľný sériovo do optického vlákna vedenia, obsahuje laserový zdroj čerpacieho výkonu s čerpacou vlnovou dĺžkou, dichroický väzobný člen (4) majúci dva vstupy, jeden pripojený k optickému vláknu vedenia, nesúcemu prenášaný signál a druhý k čerpaciemu zdroju (6), a výstup (5), pripojený k jednému koncu aktívneho vlákna (7), obsahujúceho fluorescenčnú dotujúcu látku...

Optický výkonový zosilňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 278754

Dátum: 15.09.1991

Autori: Meli Fausto, Grasso Giorgio, Righetti Aldo

MPK: G02F 1/39, H01P 1/16, G02B 6/28...

Značky: výkonový, opticky, zosilňovač

Zhrnutie / Anotácia:

Optický výkonový zosilňovač, predovšetkým na telekomunikačné linky (2) s optickými vláknami (6, 8) typu Al/Er, obsahujúci aktívne vlákno (8), dopované fluorescenčnou látkou, hlavne erbiom (Er2O3), čerpané čerpacím laserom (7, 12) s výstupom na vlnovej dĺžke 980 nm, kde aktívne vlákno (8) obsahuje ako dopovaciu látku, modifikujúcu index lomu, oxid hlinitý (Al2O3).

Zosilňovač pre telekomukačné zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 277844

Dátum: 14.05.1991

Autori: Righetti Aldo, Grasso Giorgio, Fontana Flavio

MPK: G02F 1/39

Značky: telekomukačné, zosilňovač, zariadenia

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata zapojenia zosilňovača pre telekomunikačné zariadenie s optickým vláknom na prenos signálu spočíva v tom, že obsahuje dichroický väzobný člen (6), ktorý pozostáva z dvoch úsekov (9,10) optického vlákna. Optické vlákna s neaktívnym jadrom sú uložené vedľa seba v úseku (11) ich dĺžky, pričom sú navzájom opticky zviazané svojimi plášťami.

Zosilňovač s beztransformátorovým symetrickým výstupom odolným voči skratu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261509

Dátum: 10.02.1989

Autor: Zodl Jan

MPK: H03F 1/32

Značky: skratu, symetrickým, beztransformátorovým, odolným, zosilňovač, výstupom, voči

Text:

...aj pre náročnejšie aplikácie v štúdiových zvukových zariadeniach.j. tricfýą v ýýstporprodolnýiřľvoči skratu,mwrýedgçn tčm- vynálezu podľa o-br. 1 je riešený tak, že jeho nesymetrický vstup EPS-je prepojený cez prvý odpor R 1 k neinvertujúcemu vstupu 2 prvého operačného zosilňovače DZ). a súčasne cez druhý odpor R 2 k invertujúcemu vstupu 7 druhého operačného zosilňovače 022, ktorý je cez šiesty odpor R 6 prepojený s jeho výstupom 4....

Obratový medzifrekvenčný zosilňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 234823

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kostelanský Pavol, Zvara Ján, Lenda Juraj

MPK: H04N 5/48

Značky: zosilňovač, medzifrekvenčný, obratový

Zhrnutie / Anotácia:

Aplikácia obrazového medzifrekvenčného filtra s povrchovou akustickou vlnou s podložkou Bil2GeO20 v obrazovom medzifrekvenčnom zosilňovači. Obrazový medzifrekvenčný zosilňovač, ktorý je určený pre použitie v televíznom prijímači, má realizovaný televízny medzifrekvenčný filter filtrom s povrchovou akustickou vlnou s podložkou Bil2GeO20. Televízny medzifrekvenčný filter s povrchovou akustickou vlnou s podložkou Bil2GeO20 je zapojený medzi...

Zosilňovač pre magnetické vychyľovanie lúča obrazovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 222040

Dátum: 15.07.1985

Autori: Šadlák Pavol, Kniha Rudolf, Števuška Ladislav

Značky: vychyľovanie, lúča, obrazovky, zosilňovač, magnetické

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočíva v použití dvoch napájacích zdrojov na budenie vychyľovacej jednotky pre jednu polaritu prúdu, pričom plnenie vychyľovacej jednotky z jednotlivých zdrojov zabezpečuje jeden koncový stupeň v závislosti od vstupného signálu tak, že pri rýchlej zmene vstupného signálu sa plní vychyľovacia cievka zo zdroja vyššieho napätia a pri pomalej zmene alebo v statickom režime je vychyľovacia cievka plnená zo zdroja nižšieho napätia,...