Patenty so značkou «zosieťovateľná»

Zosieťovateľná zmes tavného lepidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4170

Dátum: 10.02.2006

Autori: Jahn Holger, Goossens Bernhard, Notz Ingo

MPK: C08K 5/00, C09J 177/00

Značky: zosieťovateľná, lepidla, tavného

Text:

...na teplotu citlivých látok.0009 Výhody a nevýhody takto modifikovaných tavných Iepidiel sú0010 EP-A 598 873 zverejňuje na nanášanie hotmelt extrúziu vo vrstvách zmesi z hydroxy alebo amino termínovaných tavných lepidiel s izokyanátom deaktivovaným na povrchu. Túto látkovú zmes však nemožno použit vo vodnej disperzii ako základnú práškovú vrstvu v zrnitosti 1 až 80 m. potrebnej pre rastrovú nátlač, nakoľko izokyanát sa úplne deaktivuje vodou....

Jednozložková adhézna silikónová elastomérna kompozícia zosieťovateľná polyadiciou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5493

Dátum: 09.12.2005

Autori: Zanandrea Fabio, George Catherine, Blanc-magnard Delphine, Pouchelon Alain

MPK: C09J 183/00, C08L 83/00, C08K 5/00...

Značky: adhézna, polyadiciou, silikonová, elastomérna, jednozložková, zosieťovateľná, kompozícia

Text:

...polyorganosiloxány (POS) nesúce štruktúrne jednotky ESi-alkenyl s Cz-Có a štruktúrne jednotky sSí-H a polytetrafluóretylén(PTFE teflon®) ako tixotropné činidlo. Zamýšľanými aplikáciami pre túto kompozíciu sú tvarovanie, potlač, tampografia, realizácia spojov in situ a lepenie, obzvlášť textilu.Táto kompozícia má výhodne dvojzložkovú formu tvorenú dokonale zmiešanýmičasťami P. a Pg. Časť F 1 obsahuje živicu POS, ktorá má štruktúru MMVÍDDWQ...