Patenty so značkou «zosadeniek»

Zariadenie na výrobu zosadeniek na podložke

Načítavanie...

Číslo patentu: 262790

Dátum: 11.04.1989

Autori: Poláček Josef, Bednařík František, Rybárik Igor, Tóth Pavel

MPK: B27D 1/10

Značky: podložke, zosadeniek, výrobu, zariadenie

Text:

...zariadenia podľa vynálezu.Zariadenie na Výrobu nekonečného. pásu zosadeniek 6 pozostáva zo zosadzovacieho stola 4, dopravníka 7, lisu 11 a ich príslu 4šenstva. Na .odvíjaconí Valci 1 je napnutá podložka 2,~.Vto 1 nto prípade tvorená netexom, ktorá prechádza cez predný valec 3 do zesadzovacieho stroja 4, na ktorom je uložený zásobník 5 dyhových listov. Za zosadzovacím strojom 4 opatreným Vyhrievaným spájacím telesom 14 pohyblivým V...

Spôsob výroby spevnených tenkých dýh a zosadeniek z nich

Načítavanie...

Číslo patentu: 261097

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hespodárik Alexander, Krišková Olga, Katuščák Svetozár, Kadlec Pavol, Červík Miloš, Vargová Marta, Džadoň Alojz, Cejpek Vladimír, Rybárik Igor, Zapletal Jan

MPK: B27D 1/10

Značky: spevnených, zosadeniek, výroby, spôsob, tenkých

Text:

...na podkladové dielce technológiou kašírovania a výroby spevnených tenkých dýh a zosadeniek z nich najvhodnejších nábytkárskych modulov, podľa požiadaviek spracovateľa.Tenké dyhy vyhotovené z dreviny orech s hrúbkou 0,2 mm o vlhkosti 200 0/0 hmot. vzťahované na hmotnosť absolútne suchého dreva sa mechanickým spôsobom prítlačia k sebe, pričom smer vlákien je rovnobežný so smerom výroby. Účinko-m podtlaku a odsávanie sa plošne fixujú, pričom...

Spôsob výroby spevnených dýh a zosadeniek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258685

Dátum: 16.09.1988

Autori: Katuščák Svetozár, Müller Miroslav, Kadlec Pavol, Hespodárik Alexander, Vargová Marta

MPK: B27D 1/00

Značky: spôsob, zosadeniek, výroby, spevnených

Text:

..., sa uložia vedla se-ba s medzeraml 0,2 až 5 cm na spevňujúcu podložku vo forme netkanej textílie o plošnej hmotnosti 50 g/mz, s nános-om le-piocej zmesi 60 g/mz predsušenej na sušinu 90 °/o a opatria sa zo strany spevňujúcej podložky kompenzačnou podložkou,vytvorenou súborom sita, perforovanéhoplechu »a sita. Lisujú sa v plošnom lise pri teplote 100 °C lisovacím tlakom 0,5 MPa pri absolútnom tlaku p-aroplynnýich zmesí 0,05 MPa., ktorý...

Sposob polohovania intarzovaných dyhových zosadeniek na polotovary a zariadenie na vykonávanie tohto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252032

Dátum: 13.08.1987

Autori: Školník Juraj, Mrva Milan, Perlác Július, Poláček Josef

MPK: B44C 3/10

Značky: spôsob, zosadeniek, polohovania, vykonávanie, tohto, zariadenie, polotovary, dýhových, intarzovaných, spôsobu

Text:

...podľa hrán polotovaru a nasledne sa podľa kontrolného obrazca orientuje dyhová zosadenka s intarzovaným obrazcom. Zariadenie podľa vynalezu má na pracovnom stole prestavitelne upevnený doraz, v ktorom je polohovaný lepidlom oanesený polotovar, na ktorom jepoložené dyhová zosadenka s intarzovaným obrazcom a s premietnutým kontrolným obrazcom, pričom nad polotovarom je prestaviteľne V smere zvislej osi umiestnený projektor.,že intarzovaná...

Spôsob výroby dekoračných zosadeniek

Načítavanie...

Číslo patentu: 219166

Dátum: 01.06.1985

Autori: Bratislava, Nemec Ľubomír

Značky: dekoračných, spôsob, výroby, zosadeniek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob výroby dekoračných zosadeniek pre zvýšenie estetického účinku predných plôch nábytkových dielcov. Obmedzujúca sa surovinová základňa vyvoláva stav, že výrobcovia sú nútení vyrábať dyhy i z drevín, ktorých textúra je málo výrazná a ich použitie na predné plochy nábytku je nevhodné a preto sa dyha aplikuje formou zosadeniek, ktoré vytvárajú lepší dekoračný účinok. Uvedené nedostatky rieši vynález, spôsob výroby dekoračných...

Spôsob výroby farebne kontrastných zosadeniek

Načítavanie...

Číslo patentu: 219165

Dátum: 01.06.1985

Autori: Nemec Ľubomír, Bezák Rudolf

Značky: zosadeniek, výroby, kontrastných, farebne, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob výroby farebne kontrastných zosadeniek pre zvýšenie estetického účinku predných plôch nábytkových dielcov. Obmedzujúca sa surovinová základňa vyvoláva stav, že výrobcovia sú nútení vyrábať dyhy i z drevín, ktorých textúra je málo výrazná a ich použitie na predné plochy nábytku je nevhodné a preto sa dyha aplikuje formou zosadeniek, ktoré vytvárajú lepší dekoračný účinok. Uvedené nedostatky rieši vynález spôsob výroby...