Patenty so značkou «zóny»

Zariadenie a spôsob na prívod vzduchu do aplikačnej zóny lakovacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14411

Dátum: 18.02.2009

Autori: Klenge Thomas, Wieland Dietmar

MPK: B05D 1/02, B05B 15/12, B05D 3/04...

Značky: přívod, zóny, aplikačnej, vzduchu, zariadenia, spôsob, lakovacieho, zariadenie

Text:

...regulovať alebo ovládať pomocou aspoň jednej kondicionačnej jednotky teploty vzduchu.0017 Podľa jednej formy uskutočnenia podľa vynálezu sa predpokladá, že zariadenie zahŕňa minimálne jedno dúchadlo na poháňanie minimálne jedného čiastkového prúdu vzduchu v obehu cirkulačného vzduchu, pričom je dúchadlo umiestnené po prúde voči kondicionačnej jednotke teploty vzduchu vo forme chladiaceho zariadenia. Vzhľadom k tomu, že dúchadlo vedený prúd...

Skrutka plášťa aktívnej zóny, usporiadanie a spôsob zaisteného vmontovania a/alebo výmeny skrutiek plášťa aktívnej zóny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11782

Dátum: 23.08.2007

Autori: Lenz Herbert, Strohmayer Thomas, Neuber Andreas

MPK: F16B 39/10, F16B 39/02

Značky: skrutka, aktívnej, zóny, vmontovania, plášťa, skrutiek, zaisteného, spôsob, výměny, usporiadanie

Text:

...predovšetkým vode, je výmena skrutiek plášťa aktívnej zóny s následným zaistením zváraním a dodatočnýn opracovaním zvarového šva brúsením uskutočniteľná len s vysokými nákladmi, a preto sa ako koncepcia opravy skôrspojovací element upravený pre spojenie dvoch súčastí, ktorýobsahuje skrutku opatrenú hlavou, ktorá prechádza prvou súčasťou a je ukotvená na druhej súčasti. Hlava tohto spojovacieho elementu, na ktorej je vytvarovaný poistný...

Použitie 3-(4-amino-1-oxo-1,3-dihydro-izoindol-2-yl)-piperidín-2,6-diónu na použitie na liečenie lymfómov z buniek plášťovej zóny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8644

Dátum: 02.08.2007

Autor: Zeldis Jerome

MPK: A61K 45/06, A61K 31/454, A61K 39/395...

Značky: buniek, zóny, plastovej, 3-(4-amino-1-oxo-1,3-dihydro-izoindol-2-yl)-piperidín-2,6-diónu, liečenie, lymfómov, použitie

Text:

...tiež známym ako Revtimid® alebo Revimid®). Zlúčenina 3(4-amino-1-oxo-1,3-dihydro-izoindol-2-yl)-piperidín-2,6-dión má nasledovnú chemickú štruktúru0022 Tiež sú tu opisané imunomodulačné zlúčeniny, ktoré zahrnujú kyano a karboxy deriváty substituovaných styrénov, ako sú tie, ktoré sú uvedené v US patente č. 5 929 117 1-oxo-2-(2,6 dioxo-3-fluórplperidin-3-yI)izoindollny a 1,3-dioxo-2-(2,6-dioxo-3-fluórpiperidín-3-yl)ízoindoliny, ako tie,...

Spôsob regulovania prevádzkových parametrov aktívnej zóny jadrového reaktora s tlakovou vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9627

Dátum: 15.05.2007

Autor: Grossetete Alain

MPK: G21C 7/08, G21D 3/12, G21C 7/00...

Značky: prevádzkových, regulovania, tlakovou, zóny, reaktora, vodou, parametrov, jadrového, spôsob, aktívnej

Text:

...riadiaceho pravidla obsahujepodetapu výpočtu potrebných presunov pre skupinu alebo skupiny tyčí V závislosti od predpísanej hodnoty a skutočnej hodnoty priememej teploty kvapaliny primárneho chladenia V aktívnej zónepodetapu modifikácie polohy alebo polôh zasunutia skupiny alebo skupín regulačného podsúboru V závislosti od presunov Vypočítaných s cieľom regulovania teploty kvapaliny primárneho chladenia V aktívnej zóne, etapa regulácie...

Vaňovité zariadenie na zadržiavanie roztavenej aktívnej zóny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6887

Dátum: 24.06.2006

Autor: Wilhelmi Bruno

MPK: G21C 9/00

Značky: roztavenej, zadržiavanie, aktívnej, zóny, vaňovité, zariadenie

Text:

...sa nielen počíta, ale je považovaná za vyslovene žiaducu.Obetovaná vrstva preto nemusí byť bezpodmienečne žiaruvzdorná ( odolná proti vysokým teplotám). Vjej oblasti dochádza kprvému značnému zníženiu teploty taveniny, ktorá je tvorená zmesou roztavenej aktívnej zóny (materiálu palivových článkov ako aj ich obaIu)a materiálu obetovanej vrstvy. Súčasne tu dochádza k zníženiu hustoty výslednej zmesi oproti hustote samotnej roztavenej aktívnej...

Spôsob definovania zóny na účtovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3255

Dátum: 29.03.2006

Autori: Perchthaler Dirk, Marsden Roger, Franke Wolfgang

MPK: H04Q 7/38

Značky: zóny, definovania, spôsob, účtovanie

Text:

...výskyt updatovania definícii existujúcich miestTáto úloha je vyriešená spôsobom definovaným V nároku 1 asystémom definovaným V nároku 12. Podľa Vynálezu obsahuje tento spôsob krokya) definovanie zóny v geografickej oblasti, b) určenie všetkých obslužných uzlov telekomunikačnej siete,ktorá obsluhuje zónu definovanú V kroku a), c) určenie počiatočnej oblasti, ktorej geografický parameter zahrnuje fyzické umiestnenie uvedených obslužných...

Aseptické baliace zariadenie obsahujúce aseptické zóny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8416

Dátum: 15.02.2006

Autor: Raynaud Delphine

MPK: B65B 55/02

Značky: aseptické, zariadenie, zóny, baliace, obsahujúce

Text:

...tak, aby sa v deliacej zóne vy tvoril tlak 5 výškou medzi prvým a druhým tlakom. Takto je možné umiestniť do deliacej zóny spracovateľske zariadenie vyžadujúce menší stupeň sterility, bez toho aby sa znížil stupeň sterility v baliacej zóne z dôvodu prirodzeného pohybu vzduchu zo zónyzvýšeného tlaku do zóny postupne klesajúceho tlaku.0010 Ďalšie znaky a výhody vynálezu vyplynú z opisu výnimočneho prikladu jeho prevedenia, ktorým vynález nie...

Systém na zadržanie roztavenej aktívnej zóny v tlakovej nádobe jadrového reaktora typu VVER-440/V213.

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4301

Dátum: 03.11.2005

Autori: Matejovič Peter, Bachratý Milan, Vranka Ľubomír, Barnák Miroslav

MPK: G21C 9/00

Značky: zadržanie, tlakovej, jadrového, systém, nádobě, zóny, reaktora, aktívnej, roztavenej

Text:

...radiálnu inšpekčnú štrbinu V tepelnom tienení eliptického dna reaktora, takže zabezpečenie odtlakovania priestoru okolo tlakovej nádoby reaktora, v prípade náhleho vzrastu tlaku vzduchu v tomto priestore ostane zachované. Snímateľné bloky prekrývajúce radiálnu inšpekčnú štrbinu v tepelnomtienení eliptického dna reaktora majú len pevnú stenu,Takto nemôže dôjsť k narušeniu steny snímateľných blokov, čím sa dosiahne, že chladivo bude...

Nástroj na uľahčenie vsádzky článkov jadrového paliva do aktívnej zóny jadrového reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2814

Dátum: 30.07.2003

Autor: Jullien Michel

MPK: G21C 19/00, G21C 19/20

Značky: vsádzky, uľahčenie, reaktora, nástroj, aktívnej, jadrového, článkov, paliva, zóny

Text:

...do aktívnej zóny reaktora, pričom zaručí, že priestor,nevyhnutný na inštaláciu palivového článku, sa vyprázdni vzhľadom na susediace články, ktoré sú už umiestnené na nosnej doske aktívnej zóny. Tento cieľ sa dosiahnecez nástroj, ktorý je charakterizovaný v predloženom nároku l.Tento nástroj na uľahčenie vsádzky jadrových palivových článkov do aktívnej zóny reaktora, pričom uvedené články majú hranolový tvar a štvorcový prierez a umiestňuiú...

Zariadenie na vytváranie oxidačnej a zrážacej zóny alebo redukčnej zóny vo vodonosnej vrstve

Načítavanie...

Číslo patentu: 283505

Dátum: 21.07.2003

Autor: Martinell Rudolf

MPK: C02F 1/70, C02F 1/72, C02F 1/64...

Značky: vrstvě, zariadenie, zóny, redukčnej, vodonosnej, vytváranie, zrážacej, oxidačnej

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané zariadenie na vytváranie oxidačnej a zrážacej zóny alebo redukčnej zóny vo vodonosnej vrstve medzi radom injektážnych studní, usporiadaných okolo jednej alebo viacerých odčerpávacích studní na vyčistenú vodu, pričom všetky injektážne studne majú vonkajšiu rúrku (1) prepúšťajúcu vodu. Aby sa zabránilo upchatiu tohto zariadenia, navrhuje sa podľa vynálezu, aby na hornom konci vonkajšej rúrky (1) bola namontovaná cirkulačná nádoba (2),...

Spôsob vsádzania nosičov kovu do tavnej splynovacej zóny a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282975

Dátum: 09.12.2002

Autori: Schenk Johannes-leopold, Wallner Felix, Kepplinger Leopold-werner

MPK: C21B 13/14, C21B 13/00

Značky: vsádzania, splynovacej, zariadenie, spôsob, nosičov, spôsobu, vykonávanie, zóny, tavnej

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe vsádzania nosičov kovu obsahujúcich jemnú zložku a aspoň čiastočne redukovaných nosičov uhlíka do tavného splynovača (10), v ktorom sa udržiava zóna (11) tavného splynovania, sa vnášajú do tavného splynovača (10) nosiče kovu a nosiče uhlíka nad zónu (11) tavného splynovania, klesajú k zóne (11) tavného splynovania a prechádzajú ňou za tvorby kovovej taveniny a výroby redukčného plynu splynovaním uhlíka. Aby sa pri vsádzaní nosičov...

Prídavný systém odvodu energie a parovzdušnej zmesi z hermetickej zóny jadrovej elektrárne VVER 440/230 pri úniku chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 855

Dátum: 07.06.1995

Autor: Tkáč Andrej

MPK: G21D 1/02

Značky: zóny, systém, elektrárne, jadrovej, odvodu, přídavný, zmesí, hermetickej, chladiva, parovzdušnej, úniku, energie

Text:

...do atmosféry. Výhodou navrhovaneho technickeho riešenia je,že zabezpečí nereeiahnutie maximalneho projektového tlaku v hermetických prieetormch a v nádrži havarijnej zásoby chladiva pre všetky havárie s únikom chladiva až do roztrhnutia potrubia maximalneho priemeru.Ďalšie výhody spočívajú v menšom úniku primarneho chladiva do oko 1 iapretoäe časť chladiva zostane zachytenà V nedržihavarijna zásoby ch 1 adiva.V neskoršej fáze havárie je...

Biosenzor, spôsob prípravy zóny s imobilizovanou cholínesterázou, spôsob detekcie a rozlíšenia inhibítorov cholínesteráz biosenzorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281395

Dátum: 10.05.1995

Autori: Halámek Emil, Tušarová Ivana

MPK: C12N 11/12, C12Q 1/46

Značky: zóny, inhibítorov, rozlíšenia, detekcie, biosenzor, cholínesterázou, přípravy, biosenzorom, cholinesteráz, spôsob, imobilizovanou

Zhrnutie / Anotácia:

Biosenzor na detekciu a rozlíšenie inhibítorov cholínesteráz vo forme testovacích pásikov zložených zo zóny s imobilizovanou cholínesterázou, farebného etanolu a zóny nosiča s chromogénnym činidlom, v ktorom zónou s imobilizovanou cholínesterázou je bielená celulózová tkanina, výhodne z bavlnených vlákien, na ktoré je imobilizovaná cholínesteráza. Spôsob prípravy zóny s imobilizovanou cholínesterázou spočíva v tom, že sa na bielenú bavlnenú...

Způsob průběžného sledování zóny zvýšeného napětí v horninovém masívu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257526

Dátum: 16.05.1988

Autori: Keclík Ladislav, Janoš Petr, Kukulka Petr, Vavrečka Zdeněk, Takla Georges

MPK: G01V 1/16

Značky: zóny, způsob, masivů, horninovém, napětí, zvýšeného, průběžného, sledování

Text:

...použití tohoto postupu a zařízení podle vynálezu při prognőze zvýšených napětí v uhelných slojích je dokumentován na přiloženém vyobrazení.Způsob podle vynálezu řeší možnost jednoduchého průběžného sledování zóny zvýšeného napětí v okolí dulních děl v určité lokalitě na základě zavedení speciálního kuželovitého tělesa l šroubovatelným děleným ocelovým soutyčím 3 do vrtu Q paženého po celé délce pružnou hadicí 5 z plastické hmoty v...

Způsob ničení zárodků parazitních a infekčních nemocí v aktivním povrchu životní zóny zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 254079

Dátum: 15.01.1988

Autori: Nápravník Jan, Klabzuba Jiří

MPK: A01K 13/00

Značky: aktivním, zárodku, nemoci, parazitních, infekčních, ničení, životní, způsob, zóny, zvířat, povrchu

Text:

...parazitárních a infekčních nemocí a tím dosáhneme jejich zničení.Výhody navrhovaného postupu jsou v tom, že ničení zárodků parazitárních a infekčních nemocí na aktivním povrchu životní zőny zvířat teplem v celé ploše je vyrovnané, zvyšuje účinnost dosavadních zoohygieniokých preventivních postupů očisty stájových prostor a tím podstatně přispívá k ozdravení chovaných zvířat. Uvedený způsob je založen na využití účinných fyzikálních metod...

Těsnění hydrotermické zóny pasových pekařských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241643

Dátum: 01.01.1988

Autori: Pabst Horst, Bourget Jean-paul, Brinkmann Hans

MPK: A21B 3/04

Značky: pásových, pekařských, hydrotermické, pecí, zóny, těsnění

Text:

...zőnou je vyústěn jeden kanál pro vytvoření clony a do částí prostoru nezi pečicí částí pece a hydroternickou zőnou je vyústěn druhý kanál pro vytvoření clony,přičemž obe kanály jsou opetřeny škrticíni ventíly a jsoupropojeny potrubí opetřenýe ventilàtoren s pečící částí peceVyústění kanálů je provedeno štěrbínovýn otvoren.výhoda zařízení podle vynàlezu spočívà v ton, že clona,vytvořená pečnýn prostředím, bráni úniku páry z...

Spôsob kontroly symetrie zavezenia aktívnej zóny reaktora metódou vzájomnej kompenzácie meraných regulačných kaziet

Načítavanie...

Číslo patentu: 242272

Dátum: 15.09.1987

Autor: Franz Milan

MPK: G21C 17/00

Značky: meraných, spôsob, regulačných, kaziet, aktívnej, zóny, zavezenia, kompenzácie, symetrie, kontroly, vzájomnej, metodou, reaktora

Text:

...ny kaziet.kaziet so súčasným vytiahnutím kompen- Pomer presunov regulačných kaziet sa tezačnej kazety, resp. skupiny kaziet, pretože da zníži v pomere 8/14 4/7, čo zodpovedá meranie s prvou kazetou sa opakuje z dô- približne i celkovej dobe skrátenia navrhovodu vylúčenie vplyvu zmien ostatných pa- vaného spôsobu oproti doterajšiemu. Vyšší rametrov aktívnej zóny. účinok navrhnutého spôsobu sa ďalej do Fre navrhovaný spôsob pripadá na lubo-...

Zapojenie okruhu chladenia aktívnej zóny reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: 241595

Dátum: 15.09.1987

Autori: Tétényi Péter, Holló János, Nyeste László

MPK: G21C 15/00

Značky: reaktora, chladenia, okruhu, zapojenie, zóny, aktívnej

Text:

...do ktorého vstupuje cez sekundárne a primárne veko.Aby bolo docielené zrarwčené zaąplnenie parogenerätora »cthladialcim médium, je v stwdenom kolektore parogenerátora v jeho spodnej časti pod úrovňou espodnýoh radov teplosmennýach trubi-ek zabudovaná zatkla,do ktorej ústí vprepad, ktoreho .horné hrdlo je v ~úzrovni~ požadovanej hladiny chladiaceho media V parogenerátore, pričom výstujp z prepadu cez záükru ústí do studeného primárneho...

Kazeta krytu aktivní zóny jaderného reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245727

Dátum: 15.07.1987

Autori: Heinrich Heinz, Müller Wilfried

MPK: G21C 3/30

Značky: aktivní, kazeta, reaktoru, krytu, jaderného, zóny

Text:

...001 ml nm zcaccemu Ha (IMLZ naoópamena Kacoema B ManeHa qauxuä npencwamen yqacmox A Ha (Imxuľ B yBeJmqeHHOM Macmiraóe.Kaccera aKpaHa arcrmsnoü som snepI-Ioro peamopa coAepm/rr uyqon Merawmecrm cTepmHeü I /tíwnxul n 2/, ycraHonnezmux c Koararcrom Mam coóoü z c BJIGMGHTOM 2 xpenJxemm.Saremem 2 Kpennerm conepmm Hadop RDJIBH 3 n 110 mm 4/rbnlnl/ c orsepcwmnm 5 11 m npoxona Tenazonocnrem. Ilexrpaimna qacrL cmepxseü I xcecnco npmcpemeHa R nomosy...

Způsob a zařízení pro zbrzdění klastrů palivových kazet experimentálního jaderného reaktoru při havarijním pádu do aktivní zóny

Načítavanie...

Číslo patentu: 216026

Dátum: 01.09.1984

Autori: Žaloudek Bohumil, Klimenda Miroslav

Značky: klastrů, palivových, zóny, reaktoru, jaderného, aktivní, pádu, havarijním, experimentálního, způsob, zařízení, zbrzdění, kazet

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zbrzění a měkké dosednutí klastrů palivových kazet experimentálního jaderného reaktoru při jejich havarijním pádu do aktivní zóny. Způsob zbrzdění klastrů palivových kazet experimentálního jaderného reaktoru při havarijním pádu do aktivní zóny je vyznačený tím, že na zbrzdění pádu klastrů je působeno brzdovým momentem krokového motoru a zvýšeným tahem lanka odvíjeného z většího průměru lankového diferenciálního bubínku v okamžiku...