Patenty so značkou «znižovania»

Spôsob znižovania obsahu uhľovodíkov a oxidov dusíka vo výfukových plynoch automobilov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288281

Dátum: 27.05.2015

Autori: Jurko Jozef, Panda Anton, Pandová Iveta

MPK: B01D 53/94, F01N 3/10

Značky: znižovania, obsahu, automobilov, dusíka, oxidov, plynoch, uhľovodíkov, spôsob, výfukových

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob znižovania obsahu uhľovodíkov a oxidov dusíka vo výfukových plynoch automobilov, kde výfukové plyny unikajúce zo spaľovacieho motora (1) sú v čase studeného štartu nasmerované na sorpčnú zónu (4), ktorou sú uhľovodíky aj oxidy dusíka nasorbované. Po zahriatí zariadenia na 300 °C sú výfukové plyny pomocou teplotného snímača (3) presmerované na sorpčno-katalytické zóny (5,6) a na trojcestný katalyzátor (7). Zároveň pri 300 °C sú...

Spôsob znižovania príkonu elektrického spotrebiča, zapojenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6931

Dátum: 03.10.2014

Autor: Sťahuliak Branislav

MPK: H02M 5/00

Značky: elektrického, vykonávanie, spôsob, znižovania, zapojenie, spotrebiča, příkonu

Text:

...radiátor.Obrázok 7 obsahuje schému napäťového prvku s troma odbočkami vinutia autotransformátora s rôznymi Výstupnými hodnotami napätia.V tomto príklade podľa obrázkov 2 a 4 je spôsob znižovania spotreby použitý na verejnom osvetlení komunikácie. Spotrebiče 2 teda majú podobu svietidiel. Z verejnej elektrickej siete i je vytvorená prípojka s elektromerom 4 a rozvádzačom g.V rozvádzači s je osadený napäťový prvok l, ktorý má v tomto...

Spôsob znižovania obsahu uhľovodíkov a oxidov dusíka vo výfukových plynoch automobilov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6125

Dátum: 03.05.2012

Autori: Pandová Iveta, Panda Anton

MPK: B01D 53/94, F01N 3/10

Značky: výfukových, plynoch, uhľovodíkov, obsahu, dusíka, oxidov, automobilov, spôsob, znižovania

Text:

...nadobúda katalytické vlastnosti, preto sa dá použiť aj ako sorbent, aj ako katalyzátor na premenu uhľovodíkov a oxidov dusíka. Riešenie využíva chemicky aktivovaný prírodný zeolit so sorpčnými vlastnosťami, aj chemicky modifikovaný zeolit s katalytickými vlastnosťami. Podľa návrhu sú počas studeného štartu výfukové plyny prepúšťané najprv cez vrstvu chemicky upraveného zeolitu do monoiónovej formy, na ktorý sa škodliviny nasorbujú. Po...

Spôsob znižovania obsahu akrylamidu v potravinárskych produktoch obsahujúcich zemiakovú hmotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287776

Dátum: 25.08.2011

Autor: Ciesarová Zuzana

MPK: A23L 1/211, C12S 3/00, A23L 1/2165...

Značky: produktoch, zemiakovú, akrylamidu, hmotu, obsahujúcich, obsahu, potravinářských, znižovania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob znižovania obsahu akrylamidu v potravinárskych produktoch obsahujúcich zemiakovú hmotu, ktoré sú pripravované z čerstvej alebo suchej zemiakovej hmoty alebo zemiakovej zmesi tepelnou úpravou tak, že k zemiakovej hmote alebo zemiakovej zmesi sa pred jej tepelnou úpravou pridá enzým L-asparagináza v množstve najmenej 10 U na 100 g zemiakovej hmoty alebo zemiakovej zmesi, tieto zložky sa premiešajú a pôsobenie enzýmu...

Spôsob znižovania tlaku pár motorovej palivovej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 287660

Dátum: 27.04.2011

Autori: Hull Angelica, Golubkov Igor

MPK: C10L 1/00

Značky: znižovania, spôsob, motorovej, palivovej, tlaku, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob znižovania tlaku pár zmesi motorového paliva pre bežné spaľovacie motory so zapaľovaním iskrou, založeného na C3 až C12 uhľovodíkoch, obsahujúcej etanol, vodu a kyslík, ktorá ďalej obsahuje zložku vybranú z nasledujúcich typov zlúčenín: alkanol, dialkyéter, ketón, alkylester alkánovej kyseliny, hydroxyketón, ketónester alkánovej kyseliny alebo heterocyklickej zlúčeniny obsahujúcej kyslík a ďalšia zložka zmesi je zložená z C6 -...

Spôsob znižovania počtu životaschopných mikrobiálnych organizmov a/alebo priónov prítomných v organickom materiáli, jednotka na výrobu bioplynu a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287581

Dátum: 21.02.2011

Autori: Pedersen Lars Jorgen, Bonde Torben

MPK: A61L 101/20, A01C 3/02, A61L 11/00...

Značky: materiáli, prítomných, znižovania, bioplynu, životaschopných, použitie, jednotka, organickom, mikrobiálnych, spôsob, organizmov, priónov, počtu, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob znižovania počtu životaschopných mikrobiálnych organizmov a/alebo priónov prítomných v organickom materiáli, v ktorom sa organický materiál spracováva tlakovým varením s vápnom, potom sa stripuje čpavok a následne sa produkuje bioplyn. Tiež sa opisuje zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu, ktoré navyše produkuje bioplyn na využitie na vykurovanie a výrobu elektrickej energie a použitie tejto jednotky.

Spôsob znižovania obsahu akrylamidu v zemiakových potravinárskych výrobkoch pripravovaných tepelnou úpravou

Načítavanie...

Číslo patentu: 287569

Dátum: 16.02.2011

Autori: Šimko Peter, Kolek Emil, Šimon Peter

MPK: A23L 1/00

Značky: znižovania, potravinářských, zemiakových, spôsob, výrobkoch, akrylamidu, obsahu, pripravovaných, tepelnou, úpravou

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob znižovania obsahu akrylamidu v zemiakových potravinárskych výrobkoch pripravených tepelnou úpravou tak, že surovina sa pred tepelnou úpravou uvedie do styku s hexakyanoželeznatanom draselným K4[Fe(CN)6] a/alebo jodičnanom draselným KIO3.

Spôsob znižovania obsahu oxidov dusíka v odpadovom plyne koksárenskej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15607

Dátum: 26.10.2010

Autori: Brix Jörg, Krebber Frank, Huhn Friedrich

MPK: B01D 53/56, C10B 21/10, B01D 53/86...

Značky: koksárenskej, plyne, obsahu, oxidov, spôsob, dusíka, odpadovom, znižovania

Text:

...vždy na koksovej strane karbonizačnej komory, vrstvy regenerátora s upchávkovým materiálom,ktorý je vrozmedzí teplôt medzi 200 °C a 500 °C účinný ako katalyzátor pre selektivnu redukciu oxidov dusíka. Katalyticky účinné vrstvy regenerátora koncových komôr regenerátora sa aplikujú výhodne vo forme výmenných kaziet.0011 Spôsob podľa vynálezu je možné použiť v koksárenských peciach, ktoré sú koncipované ako tak zvané spodné horáky, i v...

Spôsob znižovania intraokulárneho tlaku u ľudí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19973

Dátum: 30.04.2010

Autori: Baumgartner Rudolf, Barman Shikha

MPK: C07H 19/167, A61P 27/02, A61K 31/7076...

Značky: intraokulárneho, ľudí, spôsob, znižovania, tlaku

Text:

...touto zlúčeninou je 2 R 3 S,4 R,5 R)-5-(6(cyklopentylamino)-9 H-purín-9-yI)-3,4-dihydroxytetrahydrofurán-2-yl)-metyl nitrát (zlúčenina A). V jednom uskutočnení vynálezu sú choroby a stavy,spôsobujúce zvýšený IOP u ľudí, vybrané zo skupiny zahrňujúcej glaukóm s normálnym tlakom, OHT a POAG.0009 Prvý aspekt tohto vynálezu teda opisuje spôsob znižovania intraokulárneho tlaku zahrňujúci krok aplikácia účinného množstva oftalmického...

Spôsob znižovania emisií NOx pomocou reaktívneho činidla a zodpovedajúci kotol

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20421

Dátum: 14.04.2010

Autori: Pakarinen Lauri, Miikkulainen Pasi

MPK: B01D 53/56, F22B 21/34, F22B 21/40...

Značky: reaktívneho, činidla, spôsob, zodpovedajúci, znižovania, emisií, pomocou, kotol

Text:

...spája. Účelom pätkovej plochy 14 je chrániť prehrievače 8 voči priamemu tepelnému žiareniu z pece l a pomáhať prúdeniu odplynu smerom hore pri otáčaní sa okolo rohu ku vypúšťaciemu potrubiu odplynu kotla tak, že plyny prúdia rovnomeme popri teplo regenerujúcich povrchoch. Tzv. hĺbka pätky 14, ktorá hrá dôležitú úlohu pri vedení toku odplynu do homej časti pece l, je napríklad pri jednobubnových kotloch typicky 40 až 50 celkovej hĺbky pece l,...

Spôsob znižovania emisií polyuretánovej peny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17939

Dátum: 16.06.2009

Autori: Haas Peter, Meyer-ahrens Sven, Jacobs Gundolf

MPK: C08G 18/18, C08G 101/00, C08G 18/28...

Značky: emisií, spôsob, znižovania, polyuretánovej

Text:

...karbonamidovou skupinou a najmenejZložky B B dí- alebo polyizokyanátov, pričom výroba sa uskutočňuje s indexom 50 až 250, s výhodou 70 až 130, zvlášť výhodne 75 až 115, pričom všetky hmotnostnć údaje zložiek Al až A 4 vpredloženej prihláške sú normované tak, že súčet hmotnostných dielov zložiek Al A 2 A 3 A 4 vkompozíciiTeraz bolo zistené, že zlúčeniny s najmenej jednou karbonamidovou skupinou a s najmenej jednou nitrilovou skupinou...

Spôsob znižovania obsahu nasýtených mastných kyselín v mliečnom tuku, získané produkty a ich využitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11514

Dátum: 24.10.2008

Autor: Dalemans Daniel

MPK: A23D 7/00, A23L 1/30, A23D 9/04...

Značky: znižovania, mastných, produkty, získané, nasýtených, spôsob, mliečnom, obsahu, tuků, kyselin, využitie

Text:

...na maximálne 300 mg denne. V súvislosti stým, zlepšenie nutričného obrazu mliečneho tukuvyžaduje zníženie obsahu cholesterolu a nasýtených mastných kyselín v ňom.0011 V súčasnosti sa priemyslovo fyzikálnymi metódami dosahuje extrakcia cholesterolu zmliečneho tuku, napríklad molekulové zapuzdreníe prostredníctvom cyklodextiínu alebo pamým vypudzovaním. Týmito metódami sa môže extrahovať minimálne 75 pôvodne0012 Spôsob na zníženie...

Spôsoby znižovania hladín eozinofilov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20241

Dátum: 14.05.2008

Autori: White Barbara, Spitalny George, Wheeler Alistair, Koike Masamichi

MPK: A61K 39/395, C07K 16/28

Značky: znižovania, spôsoby, eozinofilov, hladin

Text:

...na cytokíny alebo chemokíny podieľajúce sa na diferenciácii či proliferácii eozinoñlov sa považujú za činitele inhibujúce funkcie eozinofilov. Vo väčšine prípadov však tieto látky nepôsobia na eozinoñly nezávislé na cytokínoch, ktoré boli aktivovaně a infiltrovali do oblastí zápalu. Na inhibíciu funkcií akéhokoľvek eozinofilu je teda nevyhnutná špecifická inhibícia eozinoñlov a indukcia bunkovej smrti aktivovaných eozinofilov. Doposiaľ však...

Spôsob znižovania alfa, beta-nenasýtených ketónov v opioidných kompozíciách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5781

Dátum: 27.02.2006

Autor: Kupper Robert

MPK: C07D 487/00

Značky: ketónov, beta-nenasýtených, kompozíciách, znižovania, alfa, opioidných, spôsob

Text:

...ketónu nižšiu než 25 ppm, nižšiu než asi 15ppm, nižšiu než asi 10 ppm alebo nižšiu než asi 5 ppm.V prednostných uskutočneniach sa vynález týka spôsobu prípravy opioidnej analgetickej kompozícíe, ktorá má hladinu oglł-nenasýteného ketónu nižšiu než 25 ppm, pri ktorom sa opioidná kompozícia s hladinou (LB-nenasýteného ketónu viac než 100 ppm hydrogénuje za použitia diimidu alebo zdroja diimidu, a tak sa zníži množstvo 1,13 nenasýteného ketónu...

Spôsob znižovania alfa, beta-nenasýtených ketónov v opioidných kompozíciách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8664

Dátum: 27.02.2006

Autor: Kupper Robert Joe

MPK: C07D 487/08

Značky: ketónov, spôsob, opioidných, beta-nenasýtených, kompozíciách, alfa, znižovania

Text:

...sa vynález týka spôsobu prípravy opioidnej analgetickej kompozície, ktorá má hladinu aJŠ-nenasýteného ketónu nižšiu než 25 ppm, pri ktorom sa opioidná kompozícia s hladinou (LB-nenasýtenćho ketónu viac než 100 ppm hydrogénuje za použitia diimidu alebo zdroja diimidu, a tak sa zníži množstvo 1,6 nenasýteného ketónu na úroveň nižšiu než 25 ppm, nižšiu než asi 15 ppm, nižšiu než asi 10ppm alebo nižšiu než asi 5 ppm.V niektorých uskutočneniach...

Spôsob znižovania obsahu železa v uhličitane vápenatom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283545

Dátum: 11.08.2003

Autor: Drummond Donald Kendall

MPK: C01F 11/18, C09C 1/02

Značky: znižovania, železa, obsahu, vápenatom, spôsob, uhličitane

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zahŕňa pridanie činidla chelatujúceho železo do vodnej suspenzie uhličitanu vápenatého, pričom sa znižuje pH vodnej suspenzie uhličitanu vápenatého pomocou plynu obsahujúceho oxid uhličitý a vodná suspenzia uhličitanu vápenatého sa udržiava pri zvýšenej teplote. Suspenzia sa mieša, odfiltruje, premyje a vysuší. Produkt uhličitanu vápenatého pripravený spôsobom podľa predloženého vynálezu má znížený obsah železa. Uhličitan vápenatý...

Spôsob znižovania sklonu k fibrilácii lyocelového vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 283521

Dátum: 28.07.2003

Autori: Potter Christopher David, Dobson Peter

MPK: D06M 13/41, D01F 2/00, D06M 13/355...

Značky: znižovania, vlákna, spôsob, fibrilácii, sklonu, lyocelového

Zhrnutie / Anotácia:

Sklon k vlákneniu (fibrilácii) lyocelových vlákien sa môže znížiť reakciou v nesušenom stave pri zvýšenej teplote s roztokom chemického činidla, ktoré nesie viac akrylamidových skupín, keď je priemerný počet akryloamidových skupín v molekule chemického činidla v roztoku najmenej 2,1. Množstvo chemického činidla, ktoré reaguje s vláknom, môže byť v rozsahu 0,25 až 1 % hmotn., vztiahnuté na hmotnosť vzduchom sušeného vlákna. Farbiaca afinita...

Spôsob znižovania environmentálnych škodlivých látok v oleji alebo tuku, prchavá pracovná kvapalina znižujúca environmentálne škodlivé látky, doplnok zdravej výživy a doplnok krmiva pre zvieratá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7073

Dátum: 08.07.2003

Autori: Breivik Harald, Thorstad Olav

MPK: C11B 3/00, A23D 9/00

Značky: environmentálne, znižujúca, spôsob, environmentálnych, zdravej, krmiva, látok, kvapalina, doplnok, tuků, škodlivé, zvieratá, prchavá, látky, škodlivých, pracovná, oleji, znižovania, výživy

Text:

...na odstraňovanie niektorých znečisťujúcich látok, pričom tento spôsob zahŕňa najskôrtransesterifikáciu zmesi olejov a následnú jednu alebo viac molekulových destilácií produktuzískaného v prvom kroku. Táto technika má však vážne obmedzenie V tom, že sa môže použiť len pre rybie tuky, ktoré boli čiastočne transesteriñkované s použitím lipázy ako katalyzátora. Špeciñta tohto enzýmu Však diskriminuje omega~ 3 mastné kyseliny. Je zrejmé, že...

Prostriedok na nazálnu aplikáciu na napomáhanie znižovania potreby fajčenia tabaku a sprejové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282336

Dátum: 26.11.2001

Autor: Jones Richard

MPK: A61K 31/465, A61K 9/00

Značky: sprejové, aplikáciu, nazálnu, znižovania, potreby, napomáhanie, tabáku, prostriedok, zariadenie, fajčenia

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok na nazálnu aplikáciu na napomáhanie znižovania potreby fajčenia tabaku daného subjektu alebo poskytnutie náhrady za fajčenie tabaku, ktorý obsahuje roztok nikotínu alebo farmaceuticky prijateľnej soli odvodenej od nikotínu vo farmaceuticky prijateľnom rozpúšťadle, v ktorom sa koncentrácia nikotínu pohybuje v rozmedzí od asi 10 miligramov/ml do asi 40 miligramov/ml. Prostriedok ďalej obsahuje vhodnú látku na úpravu viskozity v...

Spôsob znižovania častosti výskytu kolízií medzi správami vysielanými v komunikačnej sieti

Načítavanie...

Číslo patentu: 282136

Dátum: 17.09.2001

Autori: Weaver Lindsay, Padovani Roberto, Tiedemann Edward

MPK: H04L 27/30

Značky: výskytu, znižovania, vysielanými, častosti, správami, spôsob, sietí, kolízií, medzi, komunikačnej

Zhrnutie / Anotácia:

V komunikačnej sieti, obsahujúcej viacero vysielačov, ktoré majú jedinečný identifikačný kód a najmenej jeden prijímač, generuje každý z vysielačov správu, pričom vysielače vysielajú správu približne súčasne a uvedený najmenej jeden prijímač prijíma správy približne súčasne. V každom vysielači sa oneskoruje vysielanie správ o dobu oneskorenia, zodpovedajúcu jeho identifikačnému kódu. Správy môžu byť signály s rozprestretým spektrom s...

Herbicídny prostriedok, spôsob potláčania nežiaducej vegetácie a spôsob znižovania poškodenia plodín

Načítavanie...

Číslo patentu: 280059

Dátum: 12.07.1999

Autori: Ensminger Michael, Hsu Joanna, Duerksen Charles, Poletika Nicholas, Rodriguez Benjamin, Buren Lawrence

MPK: A01N 25/32, A01N 35/10, A01N 35/06...

Značky: nežiaducej, prostriedok, herbicídny, znižovania, poškodenia, plodin, spôsob, potláčania, vegetácie

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicídny prostriedok obsahujúci ako herbicídne účinnú zložku acylovú 1,3-dikarbonylovú zlúčeninu so všeobecným vzorcom (II), kde R1, R2, R3, R4, R5 a R6 nezávisle je vždy vodík alebo alkyl s 1 až 4 C alebo R1 a R2 alebo R3 a R4 dokopy predstavujú vždy alkylén s 2 až 5 C, R7 je halogén, kyano, alkyl s 1 až 4 C, halogénalkyl s 1 až 4 C, alkoxy s 1 až 4 C, nitro alebo RkSOn, kde Rk je alkyl s 1 až 4 C a n je 0 R8, R9 a R10 je nezávisle vždy...

Spôsob znižovania obsahu N2O v spalinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 279954

Dátum: 11.06.1999

Autori: Bandel Gebhard, Schaub Georg, Reimert Rainer, Beisswenger Hans

MPK: F23C 11/02, F01K 23/06, F23C 9/06...

Značky: znižovania, obsahu, spôsob, spalinách

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob znižovania obsahu N2O v spalinách sa uskutočňuje tak, že zrnité uhlie a vzduch sa zavádzajú do dolnej časti spaľovacieho priestoru a uhlie sa spaľuje v spaľovacom priestore vo fluidnom stave, z hornej časti spaľovacieho priestoru sa odvádzajú spaliny obsahujúce kyslík a pevné látky do odlučovania, spaliny sa z odlučovania odvádzajú a privádzajú do chladenia a pevné látky sa vedú z odlučovania späť do spaľovacieho priestoru. Do spalín...

Spôsob znižovania vylučovania oxidu uhličitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 279796

Dátum: 12.01.1995

Autori: Hugdahl Jan, Hox Ketil, Myklebust Nils, Haugsten Kjell, Lynum Steinar

MPK: C09C 1/48, C10K 3/00, C01B 3/24...

Značky: spôsob, uhličitého, vylučovania, znižovania, oxidů

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob znižovania vylučovania oxidu uhličitého v procese výroby energie spaľovaním zemného plynu alebo uhľovodíkového plynu zahŕňa zaistenie prívodného prúdu zemného plynu alebo uhľovodíkového plynu na použitie ako paliva, privádzanie prúdu plynu do spaľovacieho procesu spaľovania na výrobu energie a vypúšťania odpadových plynov, pričom celý prívodný prúd sa pred vstupom do spaľovacieho procesu podrobí pyrolytickému procesu plazmovým oblúkom...

Zariadenie na znižovania množstva patogénnych baktérií

Načítavanie...

Číslo patentu: 279709

Dátum: 06.04.1994

Autori: Swartz William Ewing, Leech Jeffrey Lowell, Elfstrum James Thomas

MPK: A22C 21/00, A23B 4/26, A23B 4/24...

Značky: množstva, znižovania, zariadenie, bakterií, patogénnych

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na znižovanie množstva patogénnych baktérií vtákov alebo iných požívateľných zvierat obsahuje ostrekovaciu jednotku (10), ktorej vnútorná časť (14) je tvorená bočnými stenami (23) a spodnými stenami (18), a ktorej vonkajšia časť (12) je tvorená bočnými stenami (19) a spodnými stenami (21) a koncovými stenami (15), spojujúcimi vnútornú časť (14) s vonkajšou časťou (12). Plocha vnútornej časti (14) vytvára priestor, ktorý celkom...

Sposob znižovania obsahu fenylhydrazínhydrochloridu v odpadných vodách

Načítavanie...

Číslo patentu: 248943

Dátum: 12.03.1987

Autor: Hauskrecht Peter

MPK: C02F 1/58, C07C 109/04

Značky: fenylhydrazínhydrochloridu, spôsob, vodách, odpadných, obsahu, znižovania

Text:

...z odpadných vôd obsahujúcich kys. chlorovodíkovú, chloridy, sírany, katióny sodíka, zinku. fenylhydrazinhydrochlorid a nezreagovaný anilín. Koncentrácia fenylhydrazinhydrochloridu je 1 až 20 g/l.K odpadnej vode sa pridá kyselina mukochlorová, s výhodou v ekvimolárnom množstve ku fenylhydrazínhydrochloridu, alebo v prebytku do 5 hmot. Teplota počas reakcie je 50 až 105 °c. Reakciou vzniklý 4,5-dichlěr-2-fenylpyridaz 1 n-3-on...

Spôsob znižovania obsahu voľného forlmaldehydu v náterových hmotách

Načítavanie...

Číslo patentu: 236631

Dátum: 15.02.1987

Autori: Macho Vendelín, Komora Ladislav, Bača Štefan, Babiaková Viera, Komorová Eva

MPK: C09D 7/14

Značky: volného, spôsob, hmotách, obsahu, forlmaldehydu, znižovania, nátěrových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zníženie volného a uvoľňovaného formaldehydu v náterových hmotách obsahujúcich viazaný formaldehyd. Podstatou vynálezu je prídavok amínov, amínozlúčenín, amoniaku alebo amoniak uvoľňujúcich látok k náterovým hmotám v množstvách 0,5 až 3,0 % hmot. podľa obsahu volného formaldehydu. Postup sa dá využiť pri výrobe éterov močovino- alebo melaminoformaldehydových kondenzátov, pri výrobe a spracovaní náterových hmôt.

Spôsob znižovania obsahu 3-metyl-4-nitrofenolu v technickom 0,0-dimetyl-0-/3-metyl-4-nitrofenyl/tiofosfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232333

Dátum: 15.07.1986

Autori: Hauskrecht Peter, Demovič Stanislav

MPK: C07F 9/18

Značky: 3-metyl-4-nitrofenolu, spôsob, znižovania, obsahu, technickom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši znižovanie obsahu 3-metyl-4-nitrofenolu v technickom 0,0-dimetyl-0-/3-metyl-4-nitrofenyl/tiofosfátu extrakciou s vodným roztokom uhličitanu sodného a hydroxidu sodného. Extrakcia sa výhodne robí s postupným pridávaním roztoku hydroxidu sodného. Výhodne je použitie protiprúdnej extrakcie v najmenej dvoch extrakčných stupňoch. Výhodne sa použije ekvimolárne množstvo hydroxidu sodného vzhľadom na 3-metyl-4-nitrofenol. Vynález možno...

Spôsob znižovania koncentrácie kysličníka siričitého v etanolových destilátoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 218062

Dátum: 15.06.1984

Autori: Wild Jozef, Čapla Igor

Značky: kysličníka, koncentrácie, znižovania, destilátoch, etanolových, siřičitého, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka potravinárstva. Rieši sa ním znižovanie koncentrácie kysličníka siričitého v etanolových destilátoch, hlavne ovocných a vínnych. V etanolových destilátoch sa oddeľuje kysličník siričitý destiláciou na rektifikačnej kolóne, pričom z hlavy odchádza SO2 a aldehydy. Proces sa uskutočňuje pri vysokom refluxnom pomere. Podstatná časť etanolu s vodou odchádza ako destilačný zvyšok. Obsah kysličníka siričitého v destilačnom zvyšku sa...

Spôsob znižovania obsahu železa a vápnika v surovinách pre výrobu magnezitových žiaruvzdorných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 214356

Dátum: 01.06.1984

Autori: Sehnálek František, Cempa Štefan, Tomášek Karol, Pliešovsky Ján

Značky: magnezitových, žiaruvzdorných, spôsob, obsahu, znižovania, výrobu, železa, vápnika, surovinách, materiálov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru anorganické technológie. Jeho účelom je znížiť obsah železa a vápnika v surovinách pre výrobu magnezitových žiaruvzdorných tehál. Postupuje sa takým spôsobom, že k surovine sa pridáva 7 až 15 % hmotnosti chloridu horečnatého a 2 až 10 % hmotnosti pevného uhlíkatého redukovadla a takto pripravená surovina sa praží nepriamo ohrievaná na teplo tu 700 až 950 °C. Ďalej sa získaná surovina bez ďalších prísad alebo s prísadou...

Spôsob znižovania obsahu elektropozitívnejších kovov v katódovom kove pri výrobe kovov elektrolýzou a zariadenie k jeho vykonávaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216282

Dátum: 15.05.1984

Autori: Tomášek Karel, Kaššayová Edita, Molnár František, Bodnár Ladislav, Cempa Štefan

Značky: kovov, elektrolýzou, znižovania, zariadenie, vykonávaniu, elektropozitívnejších, výrobe, obsahu, spôsob, katódovom

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob znižovania obsahu elektropozitívnejších kovov v katódovom kove pri výrobe kovov elektrolýzou vyznačený tým, že elektrolyt sa za jeho prietoku elektrolyzuje pri veľmi nízkej prúdovej hustote hodnoty 0,1 A . dm2 a ďalej sa elektrolyzuje za prúdových hustôt 1,52 až 1,56 A . dm2.