Patenty so značkou «zneškodňovania»

Spôsob zneškodňovania siníc v stojatých vodách a zariadenie na jeho uskutočnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6569

Dátum: 04.11.2013

Autori: Šebo Dušan, Šebo Juraj, Fedorčáková Monika, Badida Miroslav

MPK: B63B 35/00, C02F 1/461

Značky: spôsob, sinic, zneškodňovania, vodách, stojatých, zariadenie, uskutočnenie

Text:

...prúdu elektrolytom sa zúčastňujú všetky ióny jazemej vody ako elektrolytu, preto prenesú časť elektrického prúdu v širokom okruhu a metóda je preto účinná v priestore aj mimo elektród.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku l je znázomené v priečnom reze zariadenie na zneškodňovanie siníc. 15 Na obrázku 2 je znázomené v náryse zariadenie na zneškodňovanie siníc.20 Zariadenie na zneškodňovanie siníc v stojatých vodách pozostáva z...

Spôsob zneškodňovania detonačného frontu a detonačná poistka

Načítavanie...

Číslo patentu: 284694

Dátum: 17.08.2005

Autor: Leinemann Christoph

MPK: A62C 4/02, F17C 13/12

Značky: detonačného, poistka, detonačná, frontu, spôsob, zneškodňovania

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný spôsob zneškodňovania detonačného frontu (8, 8') vedeného v potrubnom vedení (1) pomocou uzávery (5, 5') plameňa sa vykonáva tak, že sa detonačný front (8, 8') vedie tak blízko na uzáveru (5, 5') plameňa, majúci väčší priemer oproti priemeru potrubného vedenia (1), že detonačný front (8, 8') vstupuje len na čiastkovú oblasť (9, 9', 9'') uzávery (5, 5') plameňa, pričom detonačný front (8, 8') expanduje pred uzáverou (5, 5') plameňa tak,...

Systém zneškodňovania transdermálnych aplikačných zariadení, ktorý má brániť misúzu v nich obsiahnutých účinných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1938

Dátum: 10.06.2003

Autori: Shevchuk Ihor, Baker Carl

MPK: A61K 31/485, A61K 31/445, A61F 13/00...

Značky: zariadení, ktorý, obsiahnutých, systém, transdermálnych, účinných, misúzu, látok, aplikačných, brániť, zneškodňovania

Text:

...najmä V prípadoch nedostatočnej alebo čiastočnejUS patent č. 5 804 215 (Cubbage et al.) sa týka systému zneškodňovania transdermálnej náplasti obsahujúcej liečivo,ako je nikotín, ktoreho súčasťou je ohybný substrát odolný proti roztrhnutiu potiahnutý lepidlom. Použitá transdermálna nàplasť sa nalepi na substrát, ktorý ju má obaliť a znemožniťk nej prístup. Cubbage dáva prednosť kaučukovým lepidlom.et al.) sa týkajú aplikačných foriem...

Zariadenie na úpravu materiálu, spôsob zneškodňovania a využitia odpadových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282177

Dátum: 04.10.2001

Autor: Kiss Günter

MPK: F23G 5/00, F23G 5/027

Značky: zariadenie, materiálů, využitia, spôsob, zneškodňovania, odpadových, materiálov, úpravu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na úpravu materiálu pozostáva aspoň z dvoch teplotných reakčných zariadení (6, 10), ktoré sú spojené pevne bezkomorovo a sú usporiadané v jednej línii so zavážacou jednotkou (11), pričom aspoň jedno nízkoteplotné reakčné zariadenie (6) je bez prívodu kyslíka, zatiaľ čo druhé vysokoteplotné reakčné zariadenie (10) má prívod kyslíka a pevný bod teplotného rozťaženia celého zariadenia je daný reakčným priestorom teplotného reakčného...

Spôsob zneškodňovania vodného roztoku, ktorý obsahuje organickú kyselinu, a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282036

Dátum: 21.08.2001

Autori: Bertholdt Horst-otto, Bege Dietmar

MPK: G21F 9/06, C02F 1/32

Značky: vodného, roztoku, ktorý, vykonávanie, zariadenie, organickú, obsahuje, kyselinu, zneškodňovania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob je určený na zneškodňovanie vodného roztoku, ktorý obsahuje organickú kyselinu a komplex železa, a vzniká ako odpad najmä pri dekontaminácii rádioaktívne kontaminovaných povrchov stavebných dielcov. Komplex železa sa v roztoku redukuje pomocou ožiarenia ultrafialovým žiarením. Vytvára sa pritom rozpustená soľ železa a oxid uhličitý, ktorý sa odvádza. K roztoku, ktorý obsahuje rozpustenú soľ železa a organickú kyselinu, sa potom pridá...

Spôsob zneškodňovania katexu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281355

Dátum: 06.08.1997

Autori: Bertholdt Horst-otto, Gassen Rainer

MPK: B01J 49/00, G21F 9/12, G21F 9/28...

Značky: katexu, tohto, spôsobu, zneškodňovania, spôsob, vykonávanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zneškodňovania katexu nasýteného rádioaktívnymi a inaktívnymi katiónmi spočíva v premieňaní inaktívnych katiónov, ktoré nie sú dvojmocné na aniónové komplexy, ktoré sa z katexu vymývajú, takže tento môže prijímať ďalšie dvojmocné rádioaktívne katióny, pričom po striedajúcom sa nasýtení a selektívnej regenerácii sa živica katexu privedie na konečné úložisko. Katex (3) je napájacím potrubím (4) napojený na nádrž (5) s komplexotvornou...

Spôsob zneškodňovania ortuti nachádzajúcej sa vo výrobkoch zo skla alebo keramiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 278747

Dátum: 09.11.1994

Autor: Seger Jiří

MPK: B09B 3/00

Značky: ortuti, zneškodňovania, spôsob, výrobkoch, keramiky, nachádzajúcej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spočíva v tom, že sa mechanicky upraví výrobok zo skla obsahujúci ortuť alebo jeho ortuťou kontaminovaná časť a privedie sa do styku s vodným roztokom sulfidu alebo polysulfidu alkalických kovov alebo kovov alkalických zemín a vzniknutý nerozpustný sulfid sa odstráni. Použije sa vodný roztok sulfidu alebo polysulfidu, s koncentráciou 0,5 až 5,0 % hmotn., hlavne polysulfidu vápenatého. Výhodne sa mechanická úprava a styk s roztokom...

Spôsob zneškodňovania ťažkých kovov v pôde

Načítavanie...

Číslo patentu: 277929

Dátum: 06.07.1994

Autori: Poprach Radomil, Krčma Ladislav

MPK: C05G 3/00, C05D 3/02

Značky: pôde, zneškodňovania, ťažkých, kovov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Ťažké kovy, hlavne kadmium obsiahnuté v pôde, sa zneškodňujú alkalickými kremičitanmi, ktoré sa pri vápnení pôdy pridávajú k mletému vápencu. Prídavkom kremičitanu draselného sa pôda naviac obohacuje draslíkom.

Spôsob zneškodňovania odpadov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278524

Dátum: 19.02.1992

Autor: Wolf Bernd Michael

MPK: A62D 3/00, C10B 53/00, B09B 3/00...

Značky: vykonávanie, spôsob, spôsobu, zneškodňovania, tohto, odpadov, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe zneškodňovania toxických alebo infekčných odpadových látok, zvlášť vysoko halogénovaných odpadových pevných látok, plastových obalov, odpadov z nemocníc a podobne, a pri spôsobe opätovného získavania cenných látok a inertizácie nerecyklovateľných a nesplyniteľných zvyškových látok, sa splyňovanie realizuje postupom pyrolýzy bez prístupu vzduchu a za redukovaného obsahu kyslíka s nasledujúcim priamym spaľovaním plynov, získaných pri...

Spôsob zneškodňovania exhalátov obsahujúcich pary toxických organických rozpúšťadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 241562

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kyburz Emilio, Imhof René

MPK: B01D 53/14

Značky: toxických, obsahujúcich, organických, zneškodňovania, rozpúšťadiel, spôsob, exhalátov

Text:

...organických rozpúšťadiel na vhodnom adsorbente - napriklad aktívnom uhlí. Známe sú i spôsoby zachytávania pár organických rozpúšťadiel z ich plynných zmesí za použitia absorpčných činidiel, ako metanol, etanol alebo pyridín.Každý z uvedených postupov umožňuje za vhodných podmienok dosiahnuť významné zníženia obsahu pár organických rozpúšťadiel V plynných zmesiach.Vysoké energetické náklady, problematické spätné získavanie organických...

Spôsob zneškodňovania odpadových vôd z výroby alkoxylovaných formaldehydových polykondenzátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223680

Dátum: 15.03.1986

Autori: Ilavský Vladimír, Letz Štefan, Petrů Kamil

Značky: spôsob, polykondenzátov, výroby, zneškodňovania, alkoxylovaných, formaldehydových, odpadových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výroby alkoxylovaných formaldehydových polykondenzátov. Rieši zneškodňovanie odpadových vôd, ktoré obsahujú rozpustený formaldehyd, metanol a jeden, alebo viac vyšších alifatických alkoholov. Podľa vynálezu sa na takéto vody pôsobí síranom amonným, alebo jeho vodným roztokom, vytvorená alkoholická vrstva sa oddelí a z vodnej vrstvy sa vydestiluje zvyšok alkoholov. Množstvo síranu amonného sa volí tak, aby bolo súčtom množstva,...