Patenty so značkou «značených»

Produkcia vysoko izotopicky značených, sekundárnych mikrobiálnych metabolických produktov ako aj zodpovedajúce metabolické produkty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11580

Dátum: 31.03.2006

Autori: Freudenschuss Martin, Jaunecker Günther, Krska Rudolf, Häubl Georg, Binder Eva

MPK: C12P 1/04, C12P 1/02

Značky: sekundárnych, vysoko, metabolických, metabolické, izotopicky, produkcia, produktov, produkty, mikrobiálnych, značených, zodpovedajúce

Text:

...graminearum. PritomHC-NMR štúdie týkajúce sa biosyntézy mykotoxínov, ktoré sú produkované prostrednictvom Fusarium graminearum, sú preskúmavané pomocou začlenenia 1-3 C-acetátových0010 Z dokumentu Linderneier M. et al., Joumal of Chromatography, Elsevíer Science Publiciates B.V., Amsterdam NL, zväzok 1023, č. 1, 9. januára 2004, stránky 47-56 je prevzateľná kvantiñkácia ochratoxínu A v potravinách pokusom stabilného zrieďovania ízotopu...

Spôsoby purifikácie rádioaktívne značených produktov pomocou lapača na pevnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7256

Dátum: 11.05.2005

Autori: Wynn Duncan, Arstad Erik, Cuthbertston Alan, Jeffery Nicholas Toby, Brady Frank, Gibson Alexander Mark, Luthra Sajinder, Solbakken Magne

MPK: C07B 59/00

Značky: značených, spôsoby, radioaktivně, purifikácie, fáze, lapača, pomocou, pevnej, produktov

Text:

...ďalšom aspekte vynálezu je poskytnutý spôsob zahŕňajúci kroky(a) kontakt zmesi vo fáze roztoku rádioaktívne značenêhoPrekurzor Rúdioaktívne značený produktkde XY je funkčná skupina a R je rádioizotop aleborádioaktívne značená čast so zlúčeninou so vzorcom (IV)kde Z je lapacia izokyanátová skupina, izotiokyanátová skupina, tiolová skupina, hydrazínová skupina, hydrazidová skupina, aminooxyskupina, 1,3-dipolárna skupina, aldehydovátak, že...

Filtr pro přípravu biologicky účinných látek značených radionuklidy jodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269441

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pereszlényiová Eva, Hradilek Pavel, Kronrád Leo, Kopička Karel

MPK: C01B 7/14

Značky: radionuklidy, značených, přípravu, účinných, biologicky, filtr, látek

Text:

...značení pomocí l, 3, 4. 6 - tetrsohloro-Bo( , 6 OC -difenylgly-v colurilu (Jodogen). Podle popeaně metody se Jodogen, ktorý Jo ve vodném roztoku prakticky nerozpuetný, nenese Jako tenký filtr na povrch skleněné nddobky. ve ktoré po přidání reakční směsi eeetávající e proteinu a radioaktivního Jodidu eodného probíhá značení. Nevýhodou této metody je obtíiní reprodukovatelnoat unćčení filmu jodcgenu související a výběrom rhodnjwz rozponitädel...

Způsob přípravy nerozpustných značených substrátů pro stanovení proteolytické aktivity

Načítavanie...

Číslo patentu: 269204

Dátum: 11.04.1990

Autor: Šafařík Ivo

MPK: G01N 33/534

Značky: aktivity, nerozpustných, způsob, proteolytické, přípravy, značených, stanovení, substrátů

Text:

...formu.Způsob pŕípravy nerozpustných značených substrátů pro stanovení proteolytická aktivity podle vynálezu spočívá v tom, že se značená bílkovina zabuduje do struktury polyakrylamidu. Vzniklý produkt se převeds na jemná částice, které se ddkladně promyjí vodou a organickými rozpouštědly a potom se usuši. Působením proteolytiokých enzymů se ze zabudovaná bílkoviny odětěpují značená peptidy, jejichž množství je dměrně aktivitě...

Způsob přípravy radioaktivních nukleosidů značených radioizotopem 14C resp. 3H

Načítavanie...

Číslo patentu: 267846

Dátum: 12.02.1990

Autori: Filip Jiří, Nejedlý Zdeněk, Veselá Martina

MPK: C07H 19/067

Značky: nukleosidů, přípravy, způsob, resp, radioaktivních, značených, radioizotopem

Text:

...případn v přítomností nukleosidů značených nespecificky radioizotopem 140 nebo neznačených, jako doncrů ribosylových či 2-deoxyribosylových skupin, ve vodněm prostředí o pH 6,8 až 7,2, při reakční teplot 3 °C až 38 °C, katalyzovaný účinkem hiokatalyzátcru, jehož podstata spočívá v tom, že jako biokatalyzátcru se použije iunřk Bnkterií Escherichia alcalescens imobilizovaných zahudoväním do polyakrylamidového gelu.Způsob...

Způsob přípravy deoxynukleosid-5´-trifosfátů značených izotopy fosforu v poloze alfa

Načítavanie...

Číslo patentu: 267547

Dátum: 12.02.1990

Autori: Havránek Miloš, Vlna Jan

MPK: C07H 19/04, C07H 11/04

Značky: značených, poloze, izotopy, způsob, deoxynukleosid-5´-trifosfátů, fosforu, přípravy

Text:

...s heptancu- způso přípravy je nožně použít i pro přípravu ieoxynukleotidů znnčnýcnĺ 33 EJĽ neioĺ tento izotop ní podobná fyzíkílní vlastnosti /poločns radioaktivninc rozpndu 2 energií - ziřeni/ jako izotop 358, jenž an rovněž používá ke značení nukleotidů a nůže ho tudiž nahradit.Dále jsou uvedeny příklady způaobu prípravy přodnětu vynílezu.V polypropylenové zkunavce /10 x 1.5 en/ se rozpuetí 2-deo ndenosin /Zćunol/,kyannnidv/Sĺunol/,...

Způsob přípravy nerozpustných značených substrátů pro stanovení proteolytické aktivity

Načítavanie...

Číslo patentu: 266409

Dátum: 12.01.1990

Autor: Šafařík Ivo

MPK: G01N 31/22

Značky: přípravy, stanovení, substrátů, způsob, značených, proteolytické, nerozpustných, aktivity

Text:

...množství je úměrné aktivítě proteinasy, a je možno je stanovit např. spektrofotometricky, fl. rimetricky nebo radiometricky, po odfiltrování nebo odstředěni nerozluženého nerozpustného substrátu.Vynález je dokumentován příklady. 266409Na kasein bylo kovalentně navázáno reektivní barvivo dichlorotriazinováho nebo monochlortriazinového typu /osta~ zinová červeň S-SB nebo Ostazinová modř H-5 R/ podle standardniho postupu ÁŠakayama,S.,...

Způsob řízené biosyntézy galaktózy, xylózy a florideového škrobu nespecificky značených stabilním izotopem uhlíku 13C

Načítavanie...

Číslo patentu: 263695

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kolina Josef, Doucha Jiří, Kopecký Jiří, Smažík Miroslav

MPK: C13K 13/00

Značky: značených, uhlíku, škrobu, řízené, xylózy, biosyntézy, florideového, způsob, nespecificky, galaktózy, izotopem, stabilním

Text:

...že se jeho množství během výrobní kultivace zvýši 15 x. To má za následek, že zastoupení 130 atomů v molekulâch glukózy je po hydrolýze škrobu vyšší než 80 S.- ve vysokém izotopovém obohncení extraceluiárních polyencharidů, dosaženém jejich eyntézou do novo na 13002- ve vysoké rentabilitě výroby uvedených sloučenin.Dále je uveden příklad způsobu łízené biosyntézy podle vynálezu. P ř 1 k 1 a dPřípravná kultivace a vlastní výrobní kultivace se...

Způsob enzymatické přípravy polynukleotidů purinové a pyrimidinové řady značených radioaktivním izotopem 14C resp. 3H

Načítavanie...

Číslo patentu: 259728

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hromádková Božena, Radošovská Kristína, Kolina Josef, Šimúth Jozef

MPK: C07H 19/048, C07H 19/16

Značky: purinové, přípravy, polynukleotidů, značených, pyrimidinové, řady, radioaktivním, izotopem, resp, způsob, enzymatické

Text:

...afinitní chromatografii na poly« Usepharose 4 B 0,8 X 5 c 1 n. Kolona se před použitím uvede do rovnováhy roztokem chloridu draselného KCI 0,1 11101.14 V pufru B. Po nanesení vzorku na kolonu se kolona promyje roztokem chloridu draselného KCI 0,1 mol.11 V putru B. Eluuje se postupně roztoky chloridu draselného o koncentracíchFrakce vykazujíci aktivitu při koncentraci chloridu draselného KCI 0,6 mo 1.11 se dlalyzuje oproti puťru B...

Způsob řízené biosyntézy galaktózy, xylózy a florideového škrobu nespecificky značených radioizotopem uhlíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259090

Dátum: 17.10.1988

Autori: Smažík Miroslav, Pekárková Blažena, Doucha Jiří, Kolina Josef

MPK: C12P 19/02

Značky: značených, galaktózy, nespecificky, radioizotopem, uhlíku, biosyntézy, způsob, řízené, škrobu, xylózy, florideového

Text:

...metodou střídání period světla a tmy. K výrobní kultivaci je použito najmladších buněk, u nichž je množství florideového škrobu nejnižší, neboř byl epotřebován v energeticky náročných metebolických procesoch během dělení buněk v temné periodě předchozího eynchronního cyklu. Nízké počáteční množství škrobu na začátku výrobní kultivace je jednou z podmínek jeho vysoké specifické aktivity na konci výrobního cyklu. odstranění elizových obalů...

Způsob preparativního dělení derivátů nukleosid-5´-difosfátů značených radioaktivními nebo stabilními izotopy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236393

Dátum: 01.11.1987

Autori: Kleinmann Imrich, Vočková Jana, Svoboda Vratislav, Uhlířová Alena

MPK: C07B 23/00

Značky: radioaktivními, dělení, nukleosid-5´-difosfátů, způsob, derivátů, stabilními, značených, izotopy, preparativního

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob preparativního dělení derivátů nukleosid-5'-difosfátů značených radioaktivními nebo stabilními izotopy eluční kapalinou a sloupcovou chromatografií, jehož podstata spočívá v tom, že směs látek, vznikajících při přípravě isotopicky značených derivátů nukleosid-5'-difosfátů se dělí na sloupci hydrofobního sorbentu za použití eluentu tvořeného alifatickými aminy, kyselinou mravenčí nebo kyselinou octovou, alkylalkoholem s celkovým počtem...

Způsob přípravy cytosinu a jeho derivátů značených uhlíkem .sup.14.n.C

Načítavanie...

Číslo patentu: 239730

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hrneioík Josef, Pomykal Bohuš

MPK: G21G 5/00, C07D 239/47

Značky: přípravy, způsob, cytosinu, značených, derivátů, uhlíkem, sup.14.n.c

Text:

...chromatografií nebo metodou HPLG. Radiochemická čistota je vyšší než 98 5,což je důležité pro další aplikace.Využití postupu podle vynálezu umožnuje pripraviť. ĽZ-HCJ cytosin, Zpłñ-Mťlícytosin. U-Mcjcytosin, 11140 j-methyl-cytosin a další deriváty o vysokých molových aktivitách(nad 1,85 GBq na miliatom HC) s vysokým chemickým e radiochemickým výtěžkem.Radiochemická čistota zíakartého cytosinu i jeho derivátů značených redioisotopem HC je...

Způsob přípravy stavebních komponent proteinů a polysacharidů značených radioisotopem 14C fotoautotrofními mikroorganismy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236002

Dátum: 01.02.1987

Autori: Kolina Josef, Nejedlý Zdeněk, Dvořáková Jiřina, Entlicher Gustav, Svoboda Vratislav, Filip Jiří, Kleinmann Imrich

MPK: C12P 13/00

Značky: stavebních, komponent, značených, fotoautotrofními, způsob, radioisotopem, polysacharidu, proteínu, mikroorganismy, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy stavebních komponent proteinů a polysacharidů značených radioisotopem 14C fotoautotrofními mikroorganismy, s výhodou modrozelenou řasou Synechococcus elongatus, jehož podstata spočívá v tom, že se radioaktivní biomasa, zbavená předem lipidů a nukleových kyselin, podrobí úplné enzymové hydrolýze enzymy pronázou, lyzozymem a glukolamylázou.

Způsob fotosyntetické produkce sacharidů, nespecificky značených stabilním izotopem uhlíku s vysokým stupněm obohacení

Načítavanie...

Číslo patentu: 233600

Dátum: 01.02.1987

Autori: Smažík Miroslav, Šetlík Ivan, Doucha Jiří, Kolina Josef, Pekárková Blažena

MPK: C13K 13/00

Značky: nespecificky, izotopem, vysokým, fotosyntetické, stabilním, značených, sacharidů, stupněm, způsob, produkce, obohacení, uhlíku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu fotosyntetické produkce sacharidů, nespecificky značených stabilním izotopem uhlíku s vysokým stupněm obohacení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se ke kultivaci použije dceřiných buněk synchronní populace řas s obsahem 2 až 4 % hmot. sacharidů na počátku buněčného cyklu, přičemž výrobní kultivace na světle probíhá až do začátku replikace deoxyribonukleové kyseliny, tj. po dobu 7 až 8 hodin při teplotě 28 až 29 °C,...

Způsob přípravy methyl-a-D-galaktopyranosidu a D-galaktosy značených radioisotopem 14C nebo stabilním isotopem 13C s využitím značeného methyl-a-D-glukopyranosidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231698

Dátum: 01.05.1986

Autor: Skála Ladislav

MPK: C07H 15/00

Značky: d-galaktosy, stabilním, značeného, isotopem, přípravy, způsob, značených, methyl-a-d-galaktopyranosidu, methyl-a-d-glukopyranosidu, radioisotopem, využitím

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy methyl-(-D-galaktopyranosidu a D-galaktosy značených radioisotopem 14C nebo stabilním isotopem 13C s využitím značeného methyl-(-D-glukopiranosidu. Podstata navrženého řešení spočívá v tom, že methyl-(-D-glukopyranosid se oxiduje bromovou vodou, s výhodou o 0,25 až 0,45 % koncentraci, při teplotě 24 až 26 °C po dobu 32 až 38 hodin v přítomnosti uhličitanu vápenatého nebo barnatého a vzniklá směs se redukuje...

Spôsob výroby rádionuklidom značených mikročastíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 227755

Dátum: 01.11.1985

Autori: Berek Dušan, Novák Ivan, Šoltés Ladislav, Kállay Zoltán, Trnovec Tomáš

Značky: výroby, spôsob, značených, mikročástic, rádionuklidom

Zhrnutie / Anotácia:

Sposob výroby rádionuklidom značených mikročastíc je určeny pre potreby zdravotníctva. Podstata sposobu výroby spočíva v tom, že sa monodisperzná frakcia pórovitých silikagélových mikročastíc impregnuje roztokom soli rádionuklidu, ktorým sa naplnia póry mikročastíc, pričom sa nosné rozpúšťadlo následne odstráni vysušením a žíhaním pri teplote 1223 až 1573 K, až do úplného zlinutia pórov a po vychladnutí sa povrch mikročastíc hydrofobizuje...

Způsob přípravy vzorků látek značených izotopem vodíku 3H nebo izotopy vodíku 3H a uhlíku 14C a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222681

Dátum: 15.09.1985

Autori: Payer Károly, Ötvös László, Dobis Emilia, Prukács Gábor, Gács István, Vargay Zoltán, Ottinger József, Dombi Sándor

Značky: tohoto, provádění, izotopem, uhlíku, způsob, látek, přípravy, zařízení, způsobu, vodíku, izotopy, značených, vzorků

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob slouží zejména pro přípravu vzorků organických sloučenin a vzorků látek biologického původu. Způsob je založen na spálení vzorku převedení vodíku, obsaženého ve vzorku na vodu a uhlíku, obsaženého ve vzorku na kysličník uhličitý, oddělení kysličníku uhličitého a tritia a převedením látek, které nesou tyto izotopy odděleně do roztoku pro kapalinovou scintilaci, přičemž směs plynů získaná spálením vzorku se absorbuje v cyklohexanolu kde se...

Zapojení pro současné čtení značených nebo děrovaných dat z nosiče informace

Načítavanie...

Číslo patentu: 215718

Dátum: 15.10.1984

Autori: Dvořáková Galina, Švejstil Jaroslav, Chalupský Václav, Železný Jan, Suchý Radim, Veselý Jiří

Značky: nosiče, děrovaných, informace, značených, čtení, současné, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení vstupních obvodů snímače značeného nebo děrovaného nosiče informace (např. děrného štítku), kdy jsou významové pozice datových kombinací určeny zvláštními polohovými značkami, umístěnými na témže nosiči. Datové značky se indikují pouze podle své přední hrany, od níž odvozený signál se zachycuje po dobu vzorkovacího pulzu do paměťového obvodu a odtud se přepisuje na konci vzorkovacího pulzu do následných paměťových...

Způsob elektrochemické výroby injekčních roztoků organických derivátů kyseliny octové značených radioaktivním izotopem technecia 99 m

Načítavanie...

Číslo patentu: 225406

Dátum: 01.10.1984

Autor: Ríša Vlado

Značky: roztoku, organických, radioaktivním, výroby, izotopem, octové, injekčních, způsob, kyseliny, derivátů, elektrochemické, značených, technecia

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob elektrochemické výroby injekčních roztoků organických derivátů kyseliny octové značených radioaktivním techneciem-99mTc, vyznačující se tím, že roztok technecistanu sodného 99mTc o koncentraci 10-l3 až 10-ll mg/ml se smíchá v elektrolyzační nádobce s organickým derivátem kyseliny octové o koncentraci 10 až 40 mg/ml a roztokem chloridu sodného o koncentraci 10 až 90 mg/ml, následně se upraví pH na hodnotu 4 až 9, potom se roztok...