Patenty so značkou «zmesných»

Výroba oxidu dusnatého oxidáciou čpavku v prítomnosti katalyzátora zmesných oxidov kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13838

Dátum: 22.08.2008

Autor: Waller David

MPK: B01J 23/00, B01J 23/86, B01J 23/889...

Značky: výroba, čpavku, přítomnosti, oxidov, oxidáciou, oxidů, dusnatého, kovov, katalyzátora, zmesných

Text:

...do jestvujúcich procesných zariadení.0021 Výsledkom spôsobu podľa predloženého vynálezu je čistejší oxid dusnatý, keďže úroveň neželaného oxidu dusného je nízka. Vysoká selektivita zvyšuje účinnosť spôsobu a znižuje potrebunásledného čistenia. Preto môže oxid dusnatý nájsť nové oblasti uplatnenia, kde sa požaduje čistý oxid dusnatý za nízku cenu.gtrugny ogis obrázkov 0022Obrázok 1 ukazuje experimentálne vlastnosti Co.5 Cr,504. ktorý je jedným...

Sposob výroby zmesných triarylfosfátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260173

Dátum: 15.12.1998

Autori: Čollák Mikuláš, Magura Miroslav, Horochonič Jozef, Kurajda Pavol, Škuba Andrej, Hoľko Michal, Sás Ivan

MPK: C07F 9/28

Značky: zmesných, spôsob, výroby, triarylfosfátov

Text:

...obsah fenolu 10 až 50 hmotnostných a katalyzátora sa za miešania vyhreje na .teplotu 130 až 160 °C. Počas reakcie je udržiavaný miernypodtlak 99 až 99,5 kPa). Do vyhriatej reakčnej zmesi za miešania sa pod hladinu privádza oxichlorid fosforečný až do vydávkovania 30 až 60 hmotnostných. Potom sa súbežne s dávkovaním oxlchloridu fosforečného dáv-kuje fenol s obsahom 1 až 210 percent hmotnostných nalkylfenolov (v molámom pomere P 0015 ...

Sposob výroby objemných nekonečných zmesných nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 253904

Dátum: 17.12.1987

Autori: Žitňanský Dušan, Šandrej Michal, Lacko Vladimír, Diačik Ivan

MPK: D02G 3/28

Značky: zmesných, spôsob, objemných, nekonečných, výroby, nití

Text:

...ktoré pri ustaľovaní potrebuje nižšiu teplotu. Pri zmesi s viskózovým vláknom sa používa rovnaká teplota, ako pri ustalovaní 100 polyesterového vlákna. Pri zmesovani s polypropylénovým vláknom ustalovacie teplota nemá byt vyššia ako 140 stupňov Celsia, pri vyššej teplote by sa polypropylénové vlákno poškodzovalo. Pri tejto kombinácii prispôsobenim ustalovacej teploty polypropylenovému vláknu má polyesterové vlákno vyššiu kontrakciu...

Zložka zmesných trhavín

Načítavanie...

Číslo patentu: 243928

Dátum: 15.11.1987

Autori: Nedorost Miroslav, Tintira Milan, Pálffy Alexander, Jiráková Dagmar, Braun Stanislav, Halámová Kvitoslava, Svoboda Miroslav Doc:

MPK: C06B 31/42

Značky: zložka, trhavin, zmesných

Text:

...lab-orované do niektorých druhov leteckých pum, trinitrotoluén je nahradzovaný kva-palnými kompoziciami na báze vodných roztokov hydrazín nitrátu a pod..Mnohé zo zložiek zmesných trhavín nachádzajú samotné čo raz významnejšie a ekonomicky atraktiuvnejšie použitie v rôznych odvetviach národného hospodárstva(napr. nafta, topné oleje a iné) na druhej strane sa však upúšia od aplikácie niektorých tradičných senzibilizátorov z toxikologiokých...

Sposob farbenia plastických látok pigmentami za použitia zmesných disperzantov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252353

Dátum: 13.08.1987

Autori: Šimko Karol, Kekeňák Ján

MPK: C09B 67/20

Značky: látok, spôsob, plastických, zmesných, farbenia, disperzantov, pigmentami, použitia

Text:

...homogénne zmiešame týchto zmesí s plastickou látkou. Prídavok disperzantu činí najviac 99,0 0/0 hmotu., s výhodou je v rozmedzí 20,0 až 90,0 0/0 hmotnostných, počitané na zmes disperzantu a plnidla.Zmesné disperzanty podla vynálezu zabezpečujú jednak dokonalé uplatnenie sa koloristického účinku pigmentu, ako farebna sýtosť, farebný tón a jeho stabilita, lesk,krycia schopnost, a jednak zlepšujú ekonómiu výroby, v dôsledku výrazného zníženia...

Zložka zmesných trhavin

Načítavanie...

Číslo patentu: 239514

Dátum: 01.06.1987

Autori: Haramija Stanislav, Jelínek Miloš, Budník Josef, Růžek Josef, Plachý Josef

MPK: C06B 23/00

Značky: zmesných, trhavin, zložka

Text:

...alebo plyn uvolňujúcimi aditívami.V trhavinách typu S 1 urry sú ako donory kyslíka niekedy aplikované i dusičnan vápenatý a chloristan sodný - druhý predovšetkým v aluminizovaných kompozicíach. Nízkymi výrobnými nákladmi, vysokou bezpečnosťou manipulácie i vlastnej výroby a možnosťou mechanizácie trhacích prác sú však predovšetkým charakterizované výbušné zmesi na báze dusičnanu amőnneho. To je hlavným dôvodom, prečo v...

Modifikujúca zložka zmesných trhavín

Načítavanie...

Číslo patentu: 232873

Dátum: 01.01.1987

Autori: Sakaloš Štefan, Zeman Svatopluk, Dimun Milan, Adamec Jozef, Polievka Milan, Macho Vendelín, Dimun Andrej

MPK: C06B 23/00

Značky: zmesných, modifikujúca, zložka, trhavin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka použitia vedľajších produktov procesu 2-etylhexanolu oxoprocesom z propénu a syntézneho plynu ako modifikujúcej zložky zmesných trhavín. Vynález môžu využiť výrobcovia, resp. spotrebitelia priemyselných trhavín.

Spôsob kontinuálnej izolácie zmesných triarylfosfátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 220995

Dátum: 15.03.1986

Autori: Fratrič Ján, Karvaš Milan, Kubečka Tomáš, Pappová Mária, Čollák Mikuláš, Riška Miroslav, Holčík Ján, Magura Miroslav, Ďuriš Juraj, Mašek Ján, Špilda Ivan, Sabadoš Július, Durmis Július

Značky: zmesných, kontinuálnej, spôsob, izolácie, triarylfosfátov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kontinuálnej izolácia zmesných triarylfosfátov obecnéha vzorca kde R je izopropyl a k, l a m sú rovnaké alebo rôzne čísla 0 až 4 vyznačený tým, že sa východzí zmes upraví pridaním hydroxidu sodného a potom sa destiláciou za sníženého tlaku oddelí zmesný triarylfosfát spolu s nezreagovanými fenolmi od smolovitých zvyškov a destilát sa za sníženého tlaku zbaví prchavejších fenolov tak, že rektifikačný zbytok obsahuje max. 0,5 hmot. %...

Spôsob farbenia plastických látok pigmentami za použitia zmesných disperzantov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223068

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kekeňák Ján, Šimko Karol

Značky: zmesných, látok, pigmentami, použitia, spôsob, farbenia, disperzantov, plastických

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob farbenia plastických látok známymi organickými a anorganickými pigmentami a plnenia známymi plnidlami za použitia zmesí disperzantov z nasledovných 2 a 3 skupín: - olejorozpustné sulfonáty, alkylsalicyláty, alkylfenoláty a alkylfenolsulfidy - olejorozpustné sukcinimidy, bissukcinimidy, fosfonáty a polymetakryláty, obsahujúce v molekule viazaný dusík - alkoxy-polypropox-polyetox-améry, definovanej štruktúry. Uvedené zmesné disperzanty...

Spôsob prípravy zmesných tris/alfa,alfa-dimetylbenzylfenyl/fosfitov

Načítavanie...

Číslo patentu: 225031

Dátum: 15.02.1986

Autori: Orlík Ivo, Mašek Ján, Durmis Július, Karvaš Milan, Kopernický Ivan, Göghová Marcela

Značky: spôsob, zmesných, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy zmesných tris(alfa,alfa-dimetylbenzylfenyl)fosfitov obecného vzorce I kde R1 znamená alfa,alfa-dimetylbenzyl, z chloridu fosforitého a aralkylfenolov vyznačujúci sa tým, že smola odpadajúca pri výrobe fenolu z kuménu sa rektifikuje za zníženého tlaku, na zmesnú frakciu obsahujúcu 50 až 99,8 % hmotnostných p(alfa,alfa-dimetylbenzyl)fenolu, 0,0 až 30,0 % hmotnostných o(alfa,alfa-dimetylbenzyl)fenolu ako aj 0,2 až 20,0 %...

Spôsob výroby zmesných tepelných stabilizátorov polyvinylchloridu na báze merkaptidov antimónu a maleinátov cínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216431

Dátum: 01.06.1985

Autori: Mašek Ján, Vöröšová Mária, Durmis Július, Šalko Juraj, Gögh Tibor, Karvaš Milan

Značky: polyvinylchloridu, spôsob, cínu, antimónu, výroby, merkaptidov, báze, zmesných, stabilizátorov, tepelných, maleinátov

Zhrnutie / Anotácia:

Technický problém, ktorý vynález rieši: Príprava zmesných merkaptidov antimónu a maleinátov cínu. Podstata vynálezu: Príprava zmesných merkaptidov antimónu a maleinátov cínu z kysličníka antimonitého, dialkylciničitého, alkylesterov merkaptokyselín a kyseliny maleinovej. Chemický vzorec: zmesi Sb[S(CH2)n-COOR]3 R22Sn(OOC-CH=CH-COORl)2 Číslo predmetu, ktoré najlepšie charakterizuje vynález: Vynález je ľahko uskutočniteľný z prístupných surovín,...

Spôsob prípravy S-chlórmetylesterov zmesných ditiofosforečných kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 215477

Dátum: 01.01.1985

Autori: Wolfshörndlová Jozefína, Konečný Václav, Bystrický Ľubomír

Značky: kyselin, přípravy, s-chlórmetylesterov, spôsob, zmesných, ditiofosforečných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy S-chlórmetylesterov zmesných ditiofosforečných kyselín vzorcov III-V reakciou brómchlórmetánu so zmesou ditiofosforečných kyselín alebo zmesou ich solí vzorcov VI-VIII v ktorom M znamená vodík, amónium, alkalický kov, najmä sodík alebo draslík, prebiehajúcou s výhodou za použitia nadbytku brómchlórmetánu vyznačený tým, že reakcia prebieha vo vodnom prostredí za prítomnosti katalyzátora zo skupiny kvartérnych amóniových solí...

Spôsob výroby zmesných peroxidov a/alebo zmesí peroxidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 224167

Dátum: 01.07.1984

Autori: Glevitzký Edmund, Smejkal Václav, Porubský Juraj, Komora Ladislav, Macho Vendelín, Mojžiš Teodor, Tribulík Ján, Rusina Miroslav

Značky: peroxidov, spôsob, zmesných, zmesí, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby zmesných peroxidov a/alebo zmesí peroxidov obecného vzorca (str. 17), vyznačujúci sa tým, že do vodného roztoku peroxidu alkalického kovu alebo zmesi peroxidov alkalických kovov sa pridávajú súčasne alebo jednotlivo pretržite, polopretržite alebo kontinuálne aspoň dve rôzne látky obecného vzorca R´COX a/alebo R´´ OCOX a organické rozpúšťadlo, alebo opačne, do zmesi aspoň dvoch rôznych látok obecného vzorca R´COX a/alebo R´´ OCOX a...