Patenty so značkou «zmesný»

Zmesný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 279425

Dátum: 18.11.1992

Autor: Schaaf Cecil

MPK: C09J 157/00, C04B 28/02

Značky: materiál, zmesný

Zhrnutie / Anotácia:

Adhézny zmesový materiál je samostatným spojivovým materiálom, adhéznou prísadou spojiva na báze cementu, adhéznym materiálom na spájanie konštrukčných prvkov, najmä stavebných dielcov do väčších celkov a podobne. Zmesový materiál pozostáva v hmotnostných množstvách z 1 až 30 % chloridu vápenatého, 1 až 20 % adhézneho, najmä polyvinylacetátového latexu a z 50 až 98 % vody, pričom všetky hmotnostné množstvá sa vzťahujú na celkovú hmotnosť...

Zmesný aditív do vykurovacích náft i olejov a paliva pre vznetové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 269692

Dátum: 11.04.1990

Autori: Fehér Pavol, Baxa Jozef, Trubač Karol, Bratský Daniel, Braunsteiner Michal

MPK: C10L 1/16

Značky: zmesný, motory, náft, vznětové, vykurovacích, olejov, aditiv, paliva

Text:

...pri výrobe alkylbenadnov a kopolyméru etylćnu a vinylacetátu e obsahom vinylacetdtu od 35 do 40 hmot vo vzájomnom huotnoatnom pomere od 3,51 do l 2,5 l, výhodne od 4,81 do l 0,6 l.Nasledovné príklady dokumentujd výhody a synergický účinok pri aplikácii zmesného aditívu podľa vynalezuavlak bez toho, že by uvádzané skutočnosti v akomkoľvek smere obmedsovali predmet vynálezu.Nízkomolekulový polyetyldn e relatívnou molekulovou hmotnosťou 4200...

Zmesný kyslíkatý komponent palív pre zážihové motory a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266119

Dátum: 14.11.1989

Autori: Franta Štefan, Barta Stanislav, Bratský Daniel, Ambrož František, Fehér Pavol, Lichvár Milan, Braunsteiner Michal, Bučko Miloš, Olejník Vincent

MPK: C10L 1/18

Značky: motory, palív, spôsob, zážihové, zmesný, komponent, kyslíkatý, přípravy

Text:

...kyslíkatý komponent palív pre zážihové motory podľa vynálezu tedy obsahuje od 10 do 95 hmot. uhľovodíkovej frakcie s destilačným rozmedzím v intervale teplôt od 20 do 230 °C, od 0,7 do 58 hmot. alifatických alkoholov C 2 až C 6, od 0,04 do 32,1 hmot. cyklických alkoholov C 5 a C 6, od 0,06 do 16,3 hmot. aldehydov C 3 až C 7 a od 0,03 do 36,7 hmot. cyklických ketônov C 5 6. kyslíkatý komponent palív pre zážihové motory je vnímavý na...

Zmesný plyn pre vysokofrekvenčné a indukčné spájkovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 265754

Dátum: 14.11.1989

Autor: Kosnáč Ľudovít

MPK: B23K 1/00

Značky: vysokofrekvenčné, zmesný, indukčne, spájkovanie

Text:

...že nosný plyn je nasýtený parami roztoku esteru kyseliny boritej 5 až 25 hmot. a 75 až 95 hmot. alkoholu s počtom uhlikov 1 až 2.Pri spájkovani zmesným plynom vynálezu sa nevyžaduje ochrana spájkovaného spoja klasickým tavivom, čim odpadá potieranie, máčanie epájkovaných súčiastok. Po spájkovani sa nevyžaduje následné čistenie spojov od trosky, - taviva, spoje alebo spájkované súčiastky sú vhodné pre dalšie spracovanie alebo priame...

Zmesný termický a termooxidačný stabilizátor a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261547

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hrabinová Jarmila, Humplík Antonín, Horáková Renata, Krutilová Elena, Gögh Tibor, Durmis Július, Karvaš Milan

MPK: C09K 15/18

Značky: stabilizátor, přípravy, termicky, spôsob, zmesný, termooxidačný

Text:

...- umožňuje využitie polo a plnoautomaltického systému navažovania a následné okamžité zapracovanie do polymérneho substrátu, prípadne oleja, bez predchádzajúcej úpravy.Ďalšou Výhodou aralkylovaného ditenyl»amíinu je možnost náhrady nákladnejších a menej dostupných derivátov ,p-fenyléndiamínu, kondenzačných produktov ketón-anilín, .alkyl-ovaíných derivátov difenylamínu(oktyl-nonyl- . resp. zo zdravotného hladiska diskutabílného...

Zmesný termický a termooxidačný stabilizátor a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261085

Dátum: 12.01.1989

Autori: Humplík Antonín, Gögh Tibor, Hrabinová Jarmila, Karvaš Milan, Krutilová Elena, Horáková Renata, Durmis Július

MPK: C09K 15/18

Značky: zmesný, spôsob, přípravy, termicky, termooxidačný, stabilizátor

Text:

...ľahkú prípravu vodnej emulzie, poprípade roztoku vo vhodnom nosiči, čo je potrebné pre dávkovanie stabilizátora do latexu prírodného alebo syntetického kaučuku, prípadne do latexovej zmesi.Pre uľahčenie prípravy potrebnej emulzie je možné pridat k predmetnému stabilizátoru vhodný neionogény, prípadne aniön aktívny emulgátor, napr. na báze alkylpolyglykoléteru, resp. alkyltenylpolyglykoléteru v množstve 3 až 10 hmotnostných, čim sa vlastný...

Zmesný rozpúšťadlový systém pre organické syntézy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245347

Dátum: 15.12.1988

Autori: Staub Theodor, Urech Pierre, Eberle Jürg

MPK: C07D 251/00

Značky: systém, syntézy, organické, zmesný, rozpúšťadlový

Text:

...pár, čo spôsobuje nebezpečie tvorby výbušných zmesí.I keď je chlórbenzén relatívne dobre dostupný a nie velmi drahý, je ho možné nahradiť. je to potrebné hlavne V prípadoch,ked sú dodávatelske ťažkosti a má to význam aj z cenového hladiska.Zmesný rozpúštadlový system pre organické syntézy v rozsahu teplôt 20 až 120 C pozostáva z halogénovaných uhľovodíkov nasýtených alebo .nenasýtených s počtom uhlíkov V molekule až 4 so špecifickou...

Zmesný koagulátor vodného skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 240357

Dátum: 15.08.1987

Autor: Š?astný Milan

MPK: C09K 17/00

Značky: vodného, koagulátor, zmesný

Text:

...podzemným a povrchovým vodám.Bolo zistené,kvalita gélu kyseliny kremičitej je závislá od použitej kolagulačnej prísady. Chemikálie tvoriace koagulačný roztok, musia vyhovovat vyššie uvedeným požiadavkám zdravotnej, požiarnej a ekologickej nezávadnosti. Pokusne práce ukázali, že gély s dobrými kvalitativnymi parametrami spĺňajú aj požiadavky ekologickés podmienkou, že samotný koagulátor nieje látka horlava a zdravotne závadná. Vyššie uvedené...

Zmesný nesfarbujúci stabilizátor syntetických kaučukov so zlepšenou spracovatelnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 252041

Dátum: 13.08.1987

Autori: Poór Robert, Kráľ Bohumil, Humplík Antonín, Orlík Ivo, Paulovič Milan, Sandtner Stanislav

MPK: C08K 5/52

Značky: syntetických, spracovatelnosťou, kaučukov, nesfarbujúci, zmesný, zlepšenou, stabilizátor

Text:

...rcvnomernej koncentrácie stabilizátora v eniulzii pri státi v zásobníku v dôsledku takmer nepatrnej sedimentácie. Ďalej sa zaznamenáva vysoká hydrolytická stabilita emulzie V rozsahu desiatok až slovak hodín- bezo zmeny kvality pripravenej emulzie.Predmetný stabilizátor pri použití v technológii výroby kaučukov znamená úsporu nákladov na emulgátoroch a príprave ich vodných roztokov a umožňuje bezproblémovú kwoaguláciu latexu. Tým, že...

Zmesný 0-(3-fenoxy-2-hydroxypropyl)- a 0-(2,3-dihydroxypropyl)-derivát celulózy a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 251520

Dátum: 16.07.1987

Autori: Gemeiner Peter, Žúbor Vladimír

MPK: C08B 11/193

Značky: spôsob, 0-(3-fenoxy-2-hydroxypropyl, 0-(2,3-dihydroxypropyl)-derivát, zmesný, přípravy, celulózy

Text:

...(1,0 g, 1,34 g fenolátu svodného V 10 m 1 suchého dietylén-oxidu ndioxänu a zahrieva sa 2 hodiny pri teplote 100 °C. Získa sa zmesný O-B-fenoxy-Z-hy-droxygprotpyl - a 0- 2,3-dihy-droxypropy 1-derivát -celwlózy 0,63 g obsahujúci 157,1Výchoidizia O- 3-chlor-Z-hydroxypropyl celulóza pre pripnavu z.mesneh»c« O-B-fenoxy-Z-hydroxypr-opýn- a O-2,34 dihydroxypro~ pyn-rderivátii celulózy sa zírka nasledujúcim známym spôsobom ~čs. A 0 ~čislo...

Zmesný prostriedok na uvoľňovanie skrutkových spojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239827

Dátum: 15.06.1987

Autori: Šíma Milan, Dobáš Ivan, Lidaoík Miloslav, Starý Stanislav, Loutocký Miroslav

MPK: C09K 3/00

Značky: spojov, skrutkových, prostriedok, zmesný, uvoľňovanie

Text:

...účtnolk spoxčívajúci predovšetkým vo zvý 4šenej vzliilavos-ti, zlepšenej zmáčavosti a v účinku i na zvlhnuté materiály. Naviac nepôsobí ani na naterove hmoty aplikované na kovových materiáloch. Komponenty sú cenovo nenáročné a jeho príprava spočíva len v jednoduchej homogerlizácii.Ako ropnü frakciu je výhodné používať komerčné zmesi uhľovodíkov, alko sú najtta, petrolej ap., alebo sa tmôžu používat zámerne pripravené zmesi uhľovodíkov.Na...

Zmesný nesfarbujúci stabilizátor syntetických kaučukov so zlepšenou spracovatelnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 250899

Dátum: 14.05.1987

Autori: Poór Robert, Orlík Ivo, Sandtner Stanislav, Humplík Antonín, Paulovič Milan, Kráľ Bohumil

MPK: C08K 5/36, C08K 13/06, C08K 5/49...

Značky: kaučukov, syntetických, zlepšenou, nesfarbujúci, stabilizátor, zmesný, spracovatelnosťou

Text:

...fosfitový stabilizátor.Zmesný nestar-buajú-ci stabilizátor si zachováva vysokú stasbilizarůnü účinnost ználmy-ch fosfitov, alko sú napr. trismonylfenyljtťosfit alebo triss(a-metylvbenzylfenylJfOSďit, pričom na jeho jaripravu sa ,používajú lahko dostupné suroviny.Vlastné vodné emu-lzie zmesných mestambujúcich stabiąlízátorov sa pripravujú j-ednoductrýrn vmiešaním vody do stabilizátora na požadovanú skoncentrá-ciu staíbilizát-ołria v emulzii v...

Zmesný nesfarbujúci stabilizátor syntetických kaučukov so zlepšenou spracovatelnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 249496

Dátum: 12.03.1987

Autori: Orlík Ivo, Karvaš Milan, Vašš František, Humplík Antonín, Durmis Július

MPK: C08K 5/52

Značky: stabilizátor, kaučukov, nesfarbujúci, zlepšenou, syntetických, spracovatelnosťou, zmesný

Text:

...pre odsávanie a regeneráciu rozpúštadiel, nedochádza súčasne s tým k znižovaniu výkonu výrobného zariadenia a zlepšuje sa hygiena pracovného prostredia.Taktiež príprava vodných emulzií a ich stabilita je v dôsledku homoqenity stabilizátora oproti existujúcemu stavu spoľahlivejšia a bez výkyvov z titulu kvality a zloženia základnejPrínos riešenia spočíva taktiež v úspore nákladov na emulgátory, úspora nákladov na prípravu vodných roztokov...

Zmesný prostriedok s komplexným účinkom na preplachovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 235562

Dátum: 15.02.1987

Autori: Škvarenina Stanislav, Kvašňák František, Matejeková Viera, Kordík Jozef, Novák Ladislav, Orság Zdeno, Bucha Karol

MPK: C11D 1/72, C11D 1/722

Značky: účinkom, zmesný, preplachovanie, komplexným, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok pozostáva z 20-60 % hmot. látky vzorca RC6H4-O(CH2CH2O)nH, 10 - 25 % hmot. zmesi pozostávajúcej z kopolymeru alkylénoxidov s 2 - 3 at. C o molek. hmotnosti 400 - 1000 a. alkylamínodi- ( polyglykoléteru ) 5 - 15 % hmot. alkanolamínu 5 - 15 % hmot. 40% vodného roztoku formaldehydu, poprípade intenzifikujúcich látok a zvyšok do 100 % tvorí voda. Vhodnou kombináciou komponentov sa docieľuje v týchto zariadeniach biocídny a čistiaci...

Zmesný odpeňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 232365

Dátum: 01.01.1987

Autori: Violová Anna, Cesnek Ján, Hauskrecht Peter

MPK: C11D 3/08

Značky: zmesný, odpeňovač

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesný odpeňovač je určený pre odpeňovanie pien, ktoré vznikajú z hydrofóbnych tuhých častíc, zo zbytkov nepolárnych rozpúšťadiel, z vodných roztokov a plynu. Zmesný odpeňovač sa skladá z alkalickej, amónnej, amínovej, vápenatej soli alkylbenzénsulfonovej kyseliny a z polydialkylsiloxanu v hmotnostnom pomere 1 : 1 až 10 000 : 1, výhodne 10 : 1 až 1 000 : 1. Výhodne sa používajú soli kyseliny dodecylbenzénsulfonovej a polydimetylsiloxanu.

Zmesný štandard pre radioimunoanalýzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227252

Dátum: 15.06.1986

Autori: Talán Peter, Mucha Juraj, Križan Jozef

Značky: radioimunoanalýzu, štandard, zmesný

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesný štandard pre rádioimunoanalýzu, pozostávajúci z roztoku digoxínu, 3,5,3´trijódtyronínu, 17ß-estradiolu, progesterónu, testosterónu a ?1-fetoproteínu v roztoku gama globulínu o koncentrácii 0,8 až 1,4 % hmot. vo vodnom tlmivom roztoku s pH v rozmedzí 6 až 9 vyznačený tým, že obsahu je digoxín o koncentrácii 10-4 až 8 nmol. 1-1, 3,5,3´trijódtyronín o koncentrácii 10-4 až 10 nmo .l-1, 17ß-estradiol o koncentrácii 10-4 až 2 nmol.l-1,...

Zmesný elektroizolačný káblový impregnant olejového typu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 223677

Dátum: 15.03.1986

Autori: Macko Ladislav, Mňuk Jiří, Valsa Stanislav, Prokeš Jozef, Skřivan Vladislav, Zlomek Josef

Značky: impregnant, káblový, olejového, výroby, zmesný, elektroizolačný, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru elektroizolačných materiálov pre kabelársky priemysel. Rieši sa problematika olejového typu zmesného káblového impregnantu, ktorého podstatnou zložkou je elektroizolačný olej na báze rafinátov minerálneho oleja, ktorý spolu s homogenizovanými ďalšími zložkami, podielmi syntetických polymérov a syntetickej živice tvorí produkt určený pre impregnáciu vysokonapäťovej papierovej izolácie silnoprúdových káblov tzv. klasickej...

Zmesný difunkčný katalyzátor pre katalytickú hydrokonverziu uhľovodíkov a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 219666

Dátum: 01.12.1985

Autori: Révus Miloš, Bratský Daniel, Veselý Václav, Novák Ivan

Značky: výroby, zmesný, hydrokonverziu, difunkčný, uhľovodíkov, spôsob, katalytickú, katalyzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je katalyzátor vhodný pre katalytickú hydrokonverziu uhľovodíkov a spôsob jeho výroby. Katalyzátor obsahuje dve hlinitokremičitanové zložky a kovovú zložku. Jednou hlinitokremičitanovou zložkou je syntetický hlinitokremičnan obsahujúci viazané kovy, druhá zložka je vybraná zo skupiny zahrňujúcej hlinitokremičitany rôzneho typu a pôvodu. Kovová zložka je vybraná z kovov 6. až 8. skupiny periodickej sústavy. Spôsob výroby...