Patenty so značkou «změn»

Zapojení pro rekonstrukci změn válcovací mezery při válcování pásů za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 270347

Dátum: 13.06.1990

Autori: Puchr Ivan, Bultas Miroslav, Ettler Pavel, Jirkovský František

MPK: B21B 37/08

Značky: válcování, válcovací, studena, pásu, mezery, zapojení, změn, rekonstrukci

Text:

...třetího mêřícího bloku 3 je epojen s prvním-datovým vstupe 31 a výetup štvrtého měříciho bloku 3 s druhým datovým vstupom m 2 třetího přepinacího bloku g. Druhý informační výstup n 2 třetího přepínacího bloku 3 je zapojen na druhý datový vstup 52 zpracovacího bloku g a první informační výstup 21 jednak na eynchronizeční vstup 3 paměřového bloku ll a jednak na první datový vetup 51 zpracovecího bloku 3. na jehož výstup je připojen druhý datový...

Způsob určování tkání a jejich případných změn

Načítavanie...

Číslo patentu: 270003

Dátum: 13.06.1990

Autori: Šprincl Ladislav, Prokop Josef

MPK: G01N 23/02

Značky: způsob, tkání, jejich, určování, případných, změn

Text:

...l. Podobnoat - čím vátší~jepgggm§tj, tím větší je obraz. 2. Symetrie - obsaz je stredové aymetrlcký, ćehož lze e výhodou využít k vyhodnooování. 3. vzdálenost od počátku je tím větáí,čím menší elementy ee zobrazujímKaždému druhu lideká, zvíteoí nebo rostlinná tkáně jednoznačne odpovídá obraz daný dvojrozměrnou proetorovou treneíormací. jehož typická ueporádání charakterizuje moríologíoký typ tkáně, bez ohledu na odohylky od základního...

Zapojení pro vyhodnocování změn videosignálu ve vybrané části obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269886

Dátum: 14.05.1990

Autori: Zamazal Zdeněk, Mičánek Lubomír

MPK: H04N 17/02, G08B 7/06

Značky: vyhodnocování, změn, zapojení, částí, obrazů, vybrané, videosignálu

Text:

...prakticky úplné potlačení rušivých signálů, vznikajicích např. činností spínače, bez nutnosti používat složitých kompenzačních zapojení. Tím je jednoduše dosaženo podststného zvýšení prahové citlivosti při zachoväni stability a odolnosti vůči rušení.Na připojenêm výkrese je znázorněno blokové schéma zapojení pro vyhodnocování změn videosignélu ve vybrané části obrazu., zapojení pro vyhodnocování změn videosignálu ve vybrané části obrazu...

Způsob zjišťování plošných změn napěťových poměrů v uhelné sloji

Načítavanie...

Číslo patentu: 265101

Dátum: 13.10.1989

Autor: Staš Břetislav

MPK: G01V 1/28

Značky: poměru, napěťových, změn, uhelné, zjišťování, způsob, plošných, sloji

Text:

...stavu zájmového horninového prostředí prozařované uhelné sloje V čase měření Ti, zahrnujícímu současně jak qeologicko-litofaciální, tak fyzikální skutečnosti existující a püsobící v čase Ti na horninové prostředí zájmové uhelné sloje v realizované testační rovině..Skutečné změny napěřových poměru V uhelné sloji v zájmové ploše testační roviny V čase lze způsobem podle vynálezu zjišřovat a sledovat podle srovnávacích analýz...

Čidlo pro dálkové měření malých změn výšky hladiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264446

Dátum: 14.08.1989

Autor: Alexa Jiří

MPK: G01F 23/22

Značky: dálkově, hladiny, čidlo, změn, malých, výšky, měření

Text:

...a čidla citlivého na toto záŕení,kterě jsou upevněny na společně ose, přičemž jejich vzajemná vzdálenost i jejich vzdálenost vůči hladině se dá na této ose nastavit. zdroj záłení je umístěn pod hladinou a vlastní čidlo nad hladinou, takže zařízení zaznamenávápouze pohyb hladiny vůči čidlu bez ohledu na její absolutní výšku. Pŕedem nastavenou vzdálenost zdroje a čidla není nutno měnit, jestliže absolutní výška hladiny z provozních důvodů...

Čidlo magnetického defektografu k určování změn průřezu na dlouhých úsecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 262666

Dátum: 14.03.1989

Autor: Martyna Roman

MPK: G01R 33/24

Značky: dlouhých, určování, defektografu, magnetického, čidlo, úsecích, průřezu, změn

Text:

...měřicí hlavy.Předností čidia magnetického iíefektografu Ipodle vynálezu je získání signálu nezávislého na rychlosti pohybu -zk-oumaného předmětu a vyloučení vlivu změn tepl-oty na délku mezery, ve které je umístěn měnlč magnetického pole na elektrické napětí,protože čidlo je provedeno z materiálu o stejné lineární roztažnosti jako magnetic 4ka kotve měřicí hlavy. Kromě toho místo,kde je umístěno jho čidla, je chrání před náhlymi změnami...

Zařízení pro vyhodnocování změn radioaktivity

Načítavanie...

Číslo patentu: 258766

Dátum: 16.09.1988

Autor: Zajíc Jaroslav

MPK: G01R 23/15, G01T 1/17, G01T 1/16...

Značky: změn, vyhodnocování, radioaktivity, zařízení

Text:

...seradiooktivníeh płedmětech stejné radioaktivity. Levý vrchol křivky o střední hodnotě go impullů odpovídá střední hodnotě pozadí radioaktivního záření, která se měří automaticky v mezerách mezi pohybujícimi se radioaktivními přsdměty.Výše těchto vrcholů, popŕípadě tvar kŕivky, jsou dány relací mezi počty a velikosti pohybujících se radioaktivních předmětů a délkou mezer mezi nimi a nejsou pro vyhodnooování kolísání pozadí rsdioaktivního...

Zařízení ke kontinuálnímu měření koncentrací a změn koncentrací roztoků během pěstování monokrystalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255739

Dátum: 15.03.1988

Autori: Štverak Bohumil, Blažek Karel, Pechlák Bohuslav, Zikmund Jan

MPK: C30B 35/00

Značky: zařízení, roztoku, během, kontinuálnímu, monokrystalů, měření, změn, pěstování, koncentrací

Text:

...cyklü dlouhodobě stabilní. iTyto nevýhody odstraňuje zařízení ke kontinuálnímu měření koncentrací a změn koncentrací roztoků během pěstování nonokrystalů podle vynálezu, založeného na měření absorpce gamma-záření sledovaným roztokem. jehož podstata spočívá v tou, že z jedné strany měřeného roztoku je umístěn zářič o energií 0,01 až 2,0 Mev s poločasem radioaktivní přeměnyestejným nebo větěím než délka sledovaného děje a aktivitouod 1...

Zařízení pro určování změn úhlu zkrutu na rotujícím hřídeli v průběhu otáčky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255716

Dátum: 15.03.1988

Autor: Buřič Zdeněk

MPK: G01L 3/00

Značky: rotujícím, úhlu, změn, určování, zkrutu, hřídeli, průběhu, zařízení, otáčky

Text:

...11. Jeden výstup klopného obvodu zg je spojen s druhým vstupem druhého hradla 11 a druhý výstup je spojen s prvním vstupem třetího hradla li. Druhý vstup třetího hradla 15 je připojen na výstup druhé přepínatelné děličky 3. Výstupy třetího a čtvrtého hradla Z 1 a li jsou spojený a tvoří výstup převodníku 1, k němuž je připojen v tomto případě obvod § signalizace stavu měřených impulsů. Výstup druhého snímače Q synchronizačního otáčkového...

Zařízení ke kontinuálnímu určování změn chemického složení a objemové hmotnosti sypkých materiálů na transportních zařízeních

Načítavanie...

Číslo patentu: 254387

Dátum: 15.01.1988

Autori: Musial Petr, Volný Miroslav, Válek Jan, Kubíček Petr

MPK: G01G 11/14

Značky: změn, chemického, sypkých, hmotnosti, složení, kontinuálnímu, určování, materiálů, zařízeních, transportních, zařízení, objemové

Text:

...složení sypkého materialu. Další výhodou je, že citlivost zařízení roste se zvětšující so tiouštkou prozařované vrstvy. Proti jiným metodám má použití absorpční metody přednosti i V těch případech, kdy se změnou chemického složení roste objemová hmotnost materiálu,což zpüsobuje další zvýšení přesností. Výhodou zařízení je i to, že nedochází k zvýšenému opotřebení transportního zařízení.Na připojených výkresech,je na obr. 1 jako příklad...

Zařízení pro spojitou indikaci malých úhlových změn polohy dvou otočně spojených dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246735

Dátum: 15.12.1987

Autori: Toman Stanislav, Kudrna Rudolf

MPK: G01B 5/24

Značky: změn, dílů, zařízení, malých, spojitou, otočné, indikaci, polohy, úhlových, spojených

Text:

...častou a odbornou údržbu, může být konstruováno do prostředí s podstatne vyšší teplotou než dosud používaná podobná zařízení. Umožňuje získat spojitou informaci o úhlové odchylce, kterou lze využít buď V celém jejím průběhu, nebo pouze na indikaci požadovaných krajních hodnot. Dal 4ší výhodou zařízení podle vynálezu je jeho nízká cena, malá materiálová náročnost a pracnost.Další výhodou jsou malé rozměry, vzhledem k velikosti výstupního...

Zařízení pro řízení změn rychlosti mechanismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253372

Dátum: 12.11.1987

Autori: Blaha Miroslav, Páník Jaroslav, Kotora Jaroslav

MPK: B21B 37/00, H02P 5/00

Značky: řízení, změn, rychlostí, mechanismu, zařízení

Text:

...ze zadávacího bloku 1, korekčního bloku 3 řídíoího bloku Q a upravovacího bloku 5, realizovaných operečními zesilovači, integrovanými násobičkemi, spíneoími prvky e posivními elektronickými prvky. Jednotlivé bloky 1 až 3 jsou zapojeny.tak, že první zadávací vstup g zadávacího bloku L je spojeu e ovladačem v nezakresleném ovládacím pultu, druhý zadávecí vstup 3 s výstupom nezakresleného mikropočítače a logický.vstup g.s...

Způsob eliminace vlivu změn objemové hmotnosti materiálu při radiometrickém stanovení vlhkosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 253040

Dátum: 15.10.1987

Autori: Votava Petr, Šmejkal Zdeněk, Částek Dalibor

MPK: G01N 23/05

Značky: eliminace, radiometrickém, změn, vlivů, hmotnosti, materiálů, objemové, způsob, stanovení, vlhkosti

Text:

...však vyžaduje přídavné zařízení včetně ďalších zdrojů ionizujícího záření.Toto nevýhodu je odstraněno u zpdsabu elíminace vlivu změn objemové hmotnosti podle vynálezu, jehož podstate spočívá v tom, že detektor termálních neutronů se umístí ve vzdálenosti 4 až 13 cm od zdroje rychlých neutrond, přičemž tato vzdálenost je tím větší, čim je větší rozsah kolísání objemové hmotnosti měřeného materiálu.Při takto nastavené vzájemné vzdálenosti...

Způsob a zařízení pro interferenční měření změn optické dráhy optických prvků a odrazných soustav

Načítavanie...

Číslo patentu: 246935

Dátum: 15.10.1987

Autor: Rosenberg Alfons

MPK: H01S 3/00, G01B 9/02

Značky: změn, odrazných, optických, interferenční, dráhy, způsob, optické, prvků, soustav, zařízení, měření

Text:

...půlvlnová destička 33 a nad druhým polarizačním hranolem je umístěn druhý koutový hranol gg s druhým rotátorem gg,k němuž zrcadlově symetricky vzhledem k dělicí ploše ggł druhého polarizačního hranolu gg je připevněn objektiv 1 s třetím rotátorem gg. Měřená optická soustava, například pravoúhlý odrazný hranol 3 je svou ěelní přeponovou plochou gł ve směru průsečnice odrazných odvěsnových ploch pohyblivé uložen na lapovaném prizmatickém...

Sonda pro dlouhodobou kontrolu změn prostorové napjatosti hornin

Načítavanie...

Číslo patentu: 251876

Dátum: 13.08.1987

Autori: Záruba-pfeffermann Jan, Hiršl Petr, Novotná Eva, Nedoma Jiří, Švanda Josef

MPK: G01V 1/00

Značky: sonda, hornín, dlouhodobou, napjatosti, kontrolu, prostorové, změn

Text:

...s další tnojící měnných elementů 1,tvořící »obecný trojúhelník v rovině skloněné k rlovině záklndníhio trojúhellníku a ukotvených v operných hlavách 3. Prostorevá mříž měrných elementů 1 a strunonvý teploměr 9 jsou letmo upevněny na. kostře sondy. Stromový teploměr 9 může být též s výhradou umístěn v prostoru elektroniky umístěné v utěsnê části 11 sondy. Čelo sondy je opatřeno naváděcím zařízením 7. Pro osdečet je sonda opatřena...

Zařízení pro snímání změn zatížení náprav návěsu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243699

Dátum: 15.07.1987

Autor: Merenda František

MPK: B60T 7/12

Značky: snímání, zatížení, návěsu, náprav, zařízení, změn

Text:

...podstata epočívá v místění uhla edtěłového regulátoru v geometrické etředi roechodu a rosvoru kol. Při tomto řelení dochází jen k pohybu v bodů uchycení tdhla půaobenín nadšení, avlak vliv kinematiky de vyloučen.Na základě řeleni podle vynálezu je jízda e návleea bezpečná Jak pro řidiče a soupravu, tak pro ostatní účastník eilničního provozu.Princip ŕeleni do patrny z pf-ilolenćho výkreeu. Uohycení úpravy přední ,L a napravy zadní ,LL je...

Zařízení pro vyhodnocení změn otáček poháněcího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243045

Dátum: 15.05.1987

Autori: Baroák Štefan, Dimun Milan

MPK: G05D 5/03, H02P 7/06

Značky: změn, vyhodnocení, otáček, zařízení, poháněcího, motorů

Text:

...bloku 5, a hradla 5 tvo řenýcb operečníní sesilovači.Dále pak nařízení podle vyuálezu sestává z přízpusobovacího bloku 1, sestaveného např. s» napětovýoh převodníku a výkonových zeeilovaču, spínacího bloku à, což jsou v daném případě reláotransístorové obvody a napájecího bloku à, tvořeného tyrístorovým měničem a jednotkami. standardního regulátoru rychlosti a proudu.Hedílnou součástí nařízení podle vynálezu je. též programátor m tlouětky pásu...

Čidlo pro sledování teplotních změn provázející chemické reakce vysoce korozivních a abrazivních médií za zvýšeného tlaku a teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 242763

Dátum: 15.05.1987

Autor: 1ubek Ján

MPK: G01K 1/10

Značky: čidlo, tlaku, sledování, vysoce, teploty, abrazivních, médií, korozivních, změn, teplotních, chemické, zvýšeného, provázející, reakce

Text:

...uvedené nedostatky odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstatou je, že teploměrné čidlo, platinový keramický odporový teploměr. je umístěný přímo v louženém rmutu v tlakovém prostoru autoklávu, případně potrubí, a to tak, že není použito teploměrné jímky, ani jiné ochrany vlastního čídla, přičemž tlak v měřeném prostoru je zachycován tlakovou elektrickou průchodkou, jejímž prostřednictvím jsou vyvedeny vývody odporového teploměru mimo...

Tlumič napěťových změn v přízi

Načítavanie...

Číslo patentu: 250747

Dátum: 14.05.1987

Autori: Sušánka Theodor, Voda Karel

MPK: B65H 54/10

Značky: tlumič, přízí, napěťových, změn

Text:

...bylo možné využít celou šířku pásma, V němž je příze 5 příčně rozváděna rozvaděčem 2, jsou ramena l zpružně absorběních dílců g propojena můstkem §, např. z již zmíněné pružné planžety 2. Pak lze volit Jednotlivá ramena l s různou pružně absorbční charakteristikou, aby tato soustava nevykonávala jen kývavý pohyb, ale pohyb obecný, při kterém se ramena l vzájemně různě pružně deformují s rozdílnou charakteristikou. Toho je např....

Zapojení pro měření změn fotometrických veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 237252

Dátum: 01.05.1987

Autor: Soudek Ivan

MPK: G01R 19/14

Značky: fotometrických, veličin, měření, zapojení, změn

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení umožňuje měření malých změn fotometrických veličin převedených na elektrické napětí nebo proud. Výstupní signál převodníku (1) se na počátku měření vykompenzuje promenným napětím nebo proudem, které jsou obvodem (4) odvozeny z výstupu napájecího zdroje (5). Výstupní signál převodníku (1) i obvodu (4) se přivádějí na vstup rozdílového zesilovače (2), na jehož výstupu se zařízením (3) indikuje a případně dále zpracovává jednak informace...

Zařízení pro registraci skokových změn vodivosti v polarografickém obvodu a při adsorptivní akumulaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 250125

Dátum: 15.04.1987

Autori: Novotný Ladislav, Herout Martin

MPK: G01N 27/48

Značky: zařízení, vodivosti, změn, adsorptivní, polarografickém, akumulaci, registraci, skokových, obvodů

Text:

...potenciálu vůči referentní elektrodě. K detekci náhlých změn vodivosti v polarografickém obvodu slouží větev elektrického obvodu obsahující kapacitu. Dojde-li např. ke skokově změně povrchu pracovní elektrody, která je polarizována programovatelně měnitelným stejnosměrným polarizačním napätím, změní se skokově elektrický odpor, resp. vodivost měřeného roztoku mezi pracovní a pomocnou elektrodou. Na tuto změnu reaguje monostabllní klopný...

Zapojení elektronického obvodu diagnostického přístroje pro zjišťování patologických změn tkáně

Načítavanie...

Číslo patentu: 250052

Dátum: 15.04.1987

Autori: Fučíková Eva, Červencl Milan, Šidak Zdeněk

MPK: A61B 5/05

Značky: elektronického, zjišťování, diagnostického, tkáně, prístroje, změn, patologických, obvodů, zapojení

Text:

...více mís 4tech, nebo s použitím soustavy měřicích elektrod lze vytvořit prostorovou představu o rozsahu patologické změny tkáně. Přitom diagnostické metoda je velmi rychlá a časově i fyzicky minimálně zatěžtlje vyšetřovaný objekt.Příklad provedení zapojení podle vynálezu a grafické znázornění přechodové charakteristiky prostoru mezi měřicími elektrodami je znázorněno na připojeném výkresu.Na obr. 1 je základní schéma zapojení elektronického...

Způsob zjišťování změn vlastností polymerních materiálů povětrnostním stárnutím a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 233915

Dátum: 01.03.1987

Autori: Sarnecki Antonín, Odstrčil Jaroslav

MPK: G01N 17/00

Značky: stárnutím, zařízení, povětrnostním, materiálů, způsob, zjišťování, změn, vlastností, polymerních, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zjišťování změn fyzikálně mechanických a/nebo fyzikálně chemických vlastností polymerních materiálů přirozeným nebo simulovaným povětrnostním stárnutím při zatížení. Podstata tohoto způsobu spočívá v tom, že se každá ze skupin vzorků zkoušeného materiálu zatíží před započetím expozice časově konstantním zatížením, které je pro jednotlivé skupiny odstupňováno od 0,01 po 0,4-0,9 hodnoty meze pevnosti daného materiálu. V...

Zapojení obvodu pro vyhodnocování změn vstupních signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238117

Dátum: 16.02.1987

Autori: Müller Vladimír, Janů Karel, Hrdina Vladimír, Aleš Ferdinand, Müller Jan

MPK: G06F 3/00

Značky: vstupních, vyhodnocování, zapojení, obvodů, signálu, změn

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zapojení obvodu pro vyhodnocování změn vstupních signálů. Vstupní sledované signály se po oddělení od technologie přivádějí do vstupního obvodu. Do paměti tohoto obvodu se zapíší pouze v případě libovolné změny libovolného ze sledovaných signálů. Zápis se provede pulsem, odvozeným od směn vstupních signálů. Tento puls nastaví též klopný obvod, který vydá přerušovací signál do mikropočítače. Mikropočítač se tak začne zabývat...

Zapojení pro měření střední rychlosti změn teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 233096

Dátum: 01.01.1987

Autor: Brabec Ludvík

MPK: G01K 3/04

Značky: střední, rychlostí, teploty, měření, zapojení, změn

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro měření střední rychlosti změn teploty, zejména pro kryochirurgické nástroje. Vynález je z oboru měření teplot. Zapojení umožňuje ve spojení s termometrickou jednotkou měřit střední rychlost zchlazování, a to číslicově. Údaj o dosažené rychlosti je k dispozici na číslicovém displeji ihned po dosažení požadované teploty. Měří se zchlazovací rychlost kolem -200 °C/min. Signál o dosažené teplotě je zpracován v komparátorech. V dalších...

Zapojení pri indikaci změn tlaku u hydraulicky ovládaných zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 235726

Dátum: 01.12.1986

Autori: Hliněnský Ferdinand, Engliš Karel, Vávra Jaroslav, Horáček Jiří

MPK: G01L 23/08

Značky: hydraulický, zařízení, indikaci, zapojení, ovládaných, změn, tlaku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro indikaci změn tlaku u hydraulicky ovládaných zařízení, zejména stavebních strojů a zemních strojů, posuvných výztuží, atp. Podstata zapojení podle vynálezu spočívá v tom, že výstup ze zesilovače je paralelně spojen s digitálním výstupním zařízením prostřednictvím analogově digitálního převodníku a s druhým vstupem do zobrazovacího výstupního zařízení s jehož prvním vstupem je spojen výstup z derivačního členu...

Způsob stanovení vlivu periodických změn polarity proudu při elektrochemických postupech

Načítavanie...

Číslo patentu: 237753

Dátum: 15.09.1986

Autori: Gišin Stojan Stojcov, Penčev Petr Raškov

MPK: G01R 19/14

Značky: stanovení, způsob, postupech, periodických, vlivů, elektrochemických, proudu, změn, polarity

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu stanovení vlivu periodických změn polarity proudu při elektrochemických postupech, který je využitelný například při formování akumulátorových desek, nabíjení startovacích nebo trakčních baterií, elektrochemické oxidaci diacetonsorbózy při výrobě vitaminu C, elektročištění průmyslových vod a galvanických postupech. Úkolem vynálezu je zjednodušení stanovení vlivu periodických změn polarity, a to tak, aby se výrazně...

Zařízení pro kontinuální měření změn bělosti materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230921

Dátum: 15.06.1986

Autori: Ryska Antonín, Lhota Edgar, Brabec Ludvík, Psutka Petr

MPK: G01J 1/24

Značky: bělosti, kontinuální, měření, zařízení, změn, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Kontinuální měření změn bělosti materiálů využívá měření intenzity světla odraženého od měřeného materiálu. Měřený materiál protéká komorou, ve které je okénko, které je osvětlováno stejně tak jako referenční bílá plocha, která je ve snímací komoře proti okénku. Odražené světlo, jak od měřeného materiálu v okénku, tak od referenční plochy, dopadá na fotoodpory. Změny intenzity osvětlení se projevují na změnách odporu fotoodporů v ramenech...

Snímač průtoku a/nebo změn složení kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 223709

Dátum: 15.04.1986

Autor: Tesař Václav

Značky: kapaliny, průtoku, složení, změn, snímač

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení využitelné zejména v chemickém nebo potravinářském průmyslu ale i v celé řadě jiných oborů, všude tam, kde je zapotřebí sledovat velikost průtoku nebo změny koncentrace příměsi v kapalině, a to jak v provozu, tak v laboratorních přístrojích. Účelem vynálezu je zjednodušení a snížení ceny oproti dosavadním známým snímačům, odstranění citlivosti na přítomnost pevných částic v kapalině a použitelnost i u kapalin...

Zařízení na měření objemových změn objektů, zejména v lékařské faloplethysmografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 230093

Dátum: 01.04.1986

Autor: Semerád František

MPK: A61B 5/10

Značky: lékařské, měření, faloplethysmografii, objemových, zařízení, zejména, změn, objektu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na měření objemových změn objektů, zejména v lékařské falopthysmografii, sestavující z volumetrického snímače propojeného s měřičem objemových změn. Měřič objemových změn sestává z měrné nádoby /l/ opatřené náplní /10/ s tepelnou kapacitou v rozmezí 0,1 až 0,25 kcal kg-1 k-1, kterážto měrná nádoba /l/ je hermeticky spojena s měrnou stranou diferenciálního kapacitního snímače tlaků, který tvoří pružná kovová membrána /3/...

Způsob automatického a kontinuálního sledování změn koncentrace volného Na2O a/nebo Al2O3 v kapalné fázi alkalických roztoků a kalů, zejména hlinitanových louhů a kalů, a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226152

Dátum: 15.03.1986

Autori: Pungor Ernö, Vallo Ferenc, Toth Béla

Značky: kapalné, zejména, roztoku, louhů, způsob, fázi, změn, kontinuálního, al2o3, koncentrace, hlinitanových, tohoto, způsobu, provádění, automatického, volného, sledování, alkalických, kalů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob automatického a kontinuálního sledování změn koncentrace volného Na2O a/nebo Al203 v kapalné fázi alkalických roztoků a kalů, zejména hlinitanových louhů a kalů, vyznačující se tím, že se koncentrace volného Na2O stanoví v koncentračním rozmezí 1 až 50 g volného Na2O/litr a koncentrace Al2O3 se stanoví v koncentračním rozmezí 60 až 300 g volného Na2O/litr měřením koncentrace alkalického roztoku nebo kalu kapacitním článkem.

Zapojení pro číslicové vyhodnocování přechodových změn amplitud periodických signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229046

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kupec Jiří, Jirout Luboš

MPK: G01R 19/25

Značky: vyhodnocování, zapojení, amplitud, signálu, přechodových, periodických, změn, číslicové

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro číslicové vyhodnocování přechodových změn amplitud periodických signálů libovolného průběhu vyznačené tím, že pro vyhodnocovaný signál je určen vstup (1a) bloku analogo-číslicového převodu (1), jehož výstup (1b) je připojen na prvý vstup (2a) bloku prvé paměti (2) a současně na prvý vstup (3a) bloku prvé odčítačky (3), na jejíž druhý vstup (3b) je připojen prvý výstup (2b) bloku prvé paměti (2), přičemž výstup (3c) bloku prvé...

Zapojení k průběžnému kapacitnímu měření výšky a rychlých změn výšky hladiny kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 223315

Dátum: 15.03.1986

Autori: Sobotka Jiří, Straka Miloslav

Značky: změn, hladiny, výšky, měření, zapojení, rychlých, průběžnému, kapalin, kapacitnímu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení k průběžnému kapacitnímu měření výšky a rychlých změn výšky hladiny kapalin řízením frekvence oscilátoru z číslicových integrovaných obvodů v tlakových i beztlakových zásobnících. U provedení podle vynálezu těleso kapacitní sondy, izolovaná elektroda, první hrdlo, druhé hrdlo integrovaného obvodu a odpor tvoří řízený oscilátor, jehož frekvence je přímo závislá na změně hladiny kapaliny v kapacitní sondě, přičemž...

Způsob eliminace vlivu změn objemové hmotnosti materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229327

Dátum: 01.03.1986

Autor: Votava Petr

MPK: G01N 23/02

Značky: hmotnosti, eliminace, změn, vlivů, objemové, materiálů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu eliminace vlivu změn objemové hmotnosti materiálu při měření jeho chemického složení na základě energetické detekce gama záření vzniklého interakcí neutronů s atomovými jádry měřeného materiálu. Účelem vynálezu je vyloučit nutnost provádění paralelního kompenzačního měření. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo tím, že se dle rozsahu kolísání objemové hmotnosti nastaví výška vrstvy proměřovaného materiálu tak, že...

Způsob sledování změn disperzity azopigmentu na bázi kyseliny 3-hydroxy-2-naftoové

Načítavanie...

Číslo patentu: 242028

Dátum: 22.08.1985

Autori: Kollárovits Štefan, Kubrický Imrich, Lakatoš Michal

MPK: G01N 21/27

Značky: 3-hydroxy-2-naftoové, azopigmentu, způsob, změn, sledování, disperzity, bázi, kyseliny

Text:

...1 se přídavą kein dímetylformamidu převede na pravý roztok a jeho absorbance se změří při vlnové déloe 511 um hodnota A 511). jak suspenze za přídavku například oxetylovaného oleylalkoholu, tak i pravý roztok pigmentu v dimetylformamidu splňují Lambert-Beerův zákon (suspenze po korekci vlivu částečně rozpustoosti pigmentu a poskytují stálé hodnoty extinkcí po několik dní. Analytické suspenze pigmentu se musi ovšem vždy při měření...

Zařízení pro kontinuální registraci růstových změn klíčenců jednoděložných rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 219455

Dátum: 15.08.1985

Autori: Ruml Milan, Křížová Luba, Staněk Zdeněk

Značky: jednoděložných, registraci, změn, zařízení, klíčenců, růstových, rostlin, kontinuální

Zhrnutie / Anotácia:

O vegetační vrchol rostliny nastavené ve dvou osách do základní polohy pomocí mikrometrických šroubů je opřena destička, upevněná na vyváženém raménku. Toto raménko je na jednom konci pružně uloženo pomocí ploché pružiny ke kostře, přístroje a na svém druhém konci je opatřeno clonou umístěnou mezi prvky snímače pohybu například odporového, indukčnostního, kapacitního atd. Signál snímače, který je měřítkem mikroskopických pohybů vegetačního...

Zapojení obvodu pro kompenzaci teplotních změn v místě srovnávacích spojů termoelektrických článků

Načítavanie...

Číslo patentu: 219122

Dátum: 15.07.1985

Autori: Bušák Zdeněk, Martínek Radislav

Značky: změn, srovnávacích, spojů, termoelektrických, zapojení, článků, místě, kompenzaci, obvodů, teplotních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká měření a regulace teploty a řeší kompenzaci teplotních změn v místě srovnávacích spojů termočlánků. Obvod je vytvořen z referenčního zdroje napětí, ke kterému jsou připojený dvě paralelní větve. V jedné větvi je odporový dělič referenčního napětí, kterým se nastavuje rozsah měření. Ve druhé paralelní větvi je dělič korekčního napětí, k němuž je v sérii připojena polovodičová dioda a nastavovací odpor. Jejich společný vývod je...

Zapojení pro omezení vlivu změn zátěže na parametry vstupního obvodu měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 225601

Dátum: 01.07.1985

Autori: Šára Bohumil, Šára Zbyněk, Babovák Václav

Značky: změn, vlivů, zátěže, parametry, vstupního, omezení, obvodů, měniče, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro omezení vlivu změn zátěže na parametry vstupního obvodu měniče aspoň s jedním výstupním obvodem, v němž je aspoň jeden induktivní prvek magneticky vázán s jemu příslušejícím induktivním prvkem vstupního obvodu, vyznačené tím, že v sérii s induktivním prvkem E výstupního obvodu magneticky vázaným s induktivním prvkem A vstupního obvodu je zapojen usměrňovací prvek D pólovaný v propustném směru proudu indukovaného zánikem proudu...

Zařízení určené pro měření změn délky způsobených teplotou

Načítavanie...

Číslo patentu: 231567

Dátum: 05.06.1985

Autori: Irrgang Klaus, Grunwald Rainer, Geyer Mathias, Laubstein Michael, Jäger Gerd

MPK: G01N 25/16

Značky: určené, měření, způsobených, teplotou, změn, zařízení, délky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení, určeného pro měření délky způsobených teplotou. Cílem vynálezu je vytvoření zařízení pro měření změn délky způsobených teplotou, které je možno použít v širokém rozsahu teploty zajišťuje nevelké chyby měření. Několik paralelně umístěných křemenných prutů je z jedné strany zapuštěno do křemenné destičky a s druhé strany jsou spojeny s křemenným úhelníkem. Na křemenném úhelníku je tuze namontována dělicí kostka a opěrný...

Materiálové a konstrukční uspořádání optických a jiných přesných zařízení ke kompenzaci délkových změn vzniklých v důsledku kolísající teploty okolí

Načítavanie...

Číslo patentu: 218243

Dátum: 15.02.1985

Autor: Müller Ladislav

Značky: optických, jiných, kolísající, materiálové, přesných, změn, důsledku, vzniklých, uspořádání, okolí, zařízení, konstrukční, kompenzaci, teploty, délkových

Zhrnutie / Anotácia:

Materiálové a konstrukční uspořádání optických a jiných přesných zařízení ke kompenzaci délkových změn v důsledku kolísající teploty okolí. Konstantní a na teplotních změnách nezávislá vzdálenost dvou prvků zařízení se dosahuje pomocí kompenzačního tělesa z materiálu o jiné teplotně roztažnosti než základní těleso. Délkové dilatační změny základního a kompenzačního tělesa se přenášejí jednozvratným pákovým převodem na držák jednoho z prvků...