Patenty so značkou «zloženia»

Spôsob riadenia fázového zloženia cementárskeho slinku

Načítavanie...

Číslo patentu: 287203

Dátum: 24.02.2010

Autori: Strigáč Július, Martauz Pavel

MPK: C04B 7/00

Značky: fázového, cementářského, spôsob, zloženia, slínku, riadenia

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob riadenia fázového zloženia cementárskeho slinku počas výpalu z cementárskej surovinovej zmesi daného chemického zloženia rôznymi druhmi palív s rôznym obsahom popola a/alebo rôznym zložením popola. V opísanom spôsobe sa počas výpalu slinku do cementárskej surovinovej zmesi s teplotou v rozsahu 750 až 1250 °C dávkujú vysokopecné a/alebo oceliarske trosky s granulometriou nepresahujúcou 50 %-ný zvyšok na site s okom 5 mm,...

Bezpečné perorálne zloženia opiátových agonistov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287107

Dátum: 11.11.2009

Autori: Haddox David, Wright Curtis, Oshlack Benjamin

MPK: A61K 31/485, A61K 38/00, A61K 47/02...

Značky: bezpečné, zloženia, opiátových, perorálne, agonistov

Zhrnutie / Anotácia:

Perorálne liekové formy obsahujú (i) opiátového agonistu v uvoľniteľnej forme a (ii) sekvestrovaného opiátového antagonistu, ktorý sa prakticky neuvoľňuje, ak sa lieková forma podá intaktná, takže pomer množstva antagonistu uvoľneného z uvedenej liekovej formy po nedovolenom zaobchádzaní k množstvu uvedeného antagonistu uvoľneného z uvedenej intaktnej liekovej formy je asi 4 : 1 alebo väčší, založený na rozpustení uvedenej liekovej formy v 1...

Nové zloženia nádorovo asociovaných peptidov viažucich sa na molekuly ľudského leukocytového antigénu (HLA) triedy I alebo II pre vakcíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10610

Dátum: 23.04.2009

Autori: Lewandrowski Peter, Flohr Christian

MPK: A61K 38/10, A61P 35/00

Značky: nové, zloženia, antigenů, leukocytového, vakcíny, peptidov, molekuly, nádorovo, hla, viažucich, triedy, ľudského, asociovaných

Text:

...octovej minimálne2,7 mg/ml, z manitolu a poloxaméru 188, pričom hmotnostný pomer peptidu(ov) k manitoluapoloxaméru 188 je v rozmedzí 15 l,5 až l 82,2, vrátane, alebo z manitolu a Tween® 80,pričom hmotnostný pomer peptidov k manitolu a Tween® 80 je v rozmedzí 15 l,5 až l 82,2, vrátane.Preferovaná je farmaceutické kompozícia pozostávajúca z 2 až 18 peptidov, pokiaľ možno zmenej ako 15, najlepšie z menej ako 13 peptidov, ešte lepšie z 2 až 12...

Horúci kúpeľ na zinkovanie ponorom oceľových dielov akéhokoľvek zloženia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3465

Dátum: 09.11.2006

Autor: Schmitz Thierry

MPK: C23C 2/06

Značky: ponorom, kúpeľ, zinkovanie, oceľových, zloženia, horúci, akéhokoľvek, dielov

Text:

...hliník, jednako v nich nie sú určité nelegované ocele, najmä oceľové plechy, ktoré vykazujú veľký obsah kremíka a/alebo fosforu.0017 Totiž v prípade takýchto ocelí klasické zinkovanie ponorom má za následok získanie povlakov, ktoré majú sivkastý vzhľad, neuspokojivé estetické hľadisko, abnormálne zväčšenú hrúbku, ktorá môže dosahovać až 400 ba dokonca 500 m, a okrem toho môžu byt málo priľnavé a málo odolné proti...

Vynález sa týka zloženia na pokrytie stien, fasád a podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5143

Dátum: 06.04.2005

Autori: Troll Michael, Grochal Peter, Ermuth Josef, Duttlinger Werner

MPK: B01J 35/00, C08K 3/00, C09D 5/00...

Značky: zloženia, stien, týká, fasád, podobně, vynález, pokrytie

Text:

...ako priaznivé, ak je fotokatalyticky účinný prostriedok aspoň čiastočne vyrobený ako zmes vrozpúšťadle rozpustenej zlúčeniny obsahujúcej titán sorganickou uhlíkatou zlúčeninou a tennickým spracovaním tejto zmesi pri teplote 500 C alebo nižšej, výhodne 400 °C alebo nižšej, osobitne výhodne 350 °C alebo nižšej a vyššej než 150 °C, osobitne 200 °C alebo viac.Takto získaný fotokatalyticky účinný prostriedok môže vykazovať zvlášť silný absorpčný...

Spôsob stanovenia stupňa aktivity tvorby kameňov a zloženia solí moču vytvárajúcich tieto kamene pri urolitiáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 278508

Dátum: 10.05.1995

Autori: Shatokhina Svetlana Nikolaevna Doctor, Shabalin Vladimir Nikolaevich Doctor

MPK: G01N 33/493

Značky: solí, tieto, kamene, kameňov, zloženia, moču, spôsob, stanovenia, aktivity, vytvárajúcich, urolitiáze, tvorby, stupňa

Zhrnutie / Anotácia:

Do vzorky moču sa pridá vodný roztok bielkoviny v pomere 9:1, 7:1, prípadne 5:1. Získaná zmes sa nanesie v podobe kvapky na rovný povrch a vysúša sa počas najmenej 24 hodín, a potom sa stanoví charakter kryštalizácie solí v okrajovom pásme vzorky pri výskyte jednotlivých kryštálov, ich konglomerátov alebo úplnej kryštalizácii tohto pásma sa posúdi, či ide o slabý, primeraný alebo výrazný stupeň aktivity tvorby kameňa a stanoví sa zloženie...

Spôsob stanovenia zloženia a vlastností kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 279429

Dátum: 02.02.1994

Autori: Polakovič Jozef, Polakovičová Jozefína

MPK: G01N 27/00, G01N 27/48

Značky: stanovenia, spôsob, zloženia, kvapalín, vlastností

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou spôsobu je, že do vzorky meranej kvapaliny sa ponorí kapilára s dlhým časom života ortuťovej kvapky, z ktorej odkvapkáva ortuť na veľkoplošnú ortuťovú elektródu a kontinuálne sa meria závislosť nabíjacieho prúdu in a čas života ortuťovej kvapky tau. Zloženie a vlastnosti kvapaliny sa stanovia z časovej závislosti nabíjacieho prúdu in = f(t).

Spôsob modifikácie chemického zloženia vnútorného povrchu sudu a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278822

Dátum: 18.03.1992

Autor: Cordier Bernard

MPK: B27H 5/08, B27H 5/00

Značky: vnútorného, zariadenie, spôsob, spôsobu, chemického, vykonávanie, modifikácie, tohoto, zloženia, povrchu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob modifikácie chemického zloženia vnútorného povrchu suda, zahrievaním a vlhčením vnútorného povrchu trupu suda, spočívajú v tom, že sa vnútorný povrch trupu suda zahrieva a vlhčí striedavo, pričom zahrievanie sa vykonáva centrálne rozvádzanou kvapalinou a intenzita zahrievania, prietok centrálne rozvádzanej kvapaliny a čas zahrievania a vlhčenia sa volí v závislosti od požadovaného stavu vnútorného povrchu suda. Zariadenie na vykonávanie...

Spôsob korekcie a optimalizácie zloženia potravy s cieľom zvýšiť denný prírastok zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: 280726

Dátum: 15.09.1991

Autori: Martinsson Kjell, Göransson Leif, Lange Stefan, Lönnroth Ivar

MPK: A23K 1/16, A61K 31/195, A23K 1/00...

Značky: prírastok, zloženia, zvierat, zvýšiť, potravy, spôsob, cieľom, optimalizácie, denný, korekcie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob korekcie a optimalizácie zloženia potravy s cieľom zvýšiť denný prírastok zvierat sa uskutočňuje tak, že sa do potravy pridáva aspoň jeden materiál vybraný zo skupiny zahŕňajúcej sacharidy, sacharidové alkoholy, aminokyseliny a amidy tak, že 1,0 ml krvi zvieraťa bude obsahovať aspoň 0,5 jednotiek takých lektínov, ktoré v 0,15M chloride sodnom a 0,05M fosfátovom sodnom tlmivom roztoku a pri pH 7 sa budú pripájať s vysokou afinitou k...

Spôsob rozoberania a zloženia stohu systémových paliet v manipulačných zariadeniach

Načítavanie...

Číslo patentu: 262618

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kuchyňár Milan, Križan Jozef, Morávek Jan

MPK: B65G 60/00

Značky: systémových, zariadeniach, spôsob, paliet, zloženia, rozoberania, stohu, manipulačných

Text:

...paliet je postupné, t.j. sprístupnenie obsahu spodnej systémbvej palety je možné dosiahnúť až po odobratí všetkých paliet nad ňou. Na toto sprístupñovanie je potrebné zložité manipulačné zariadenie, ktoré musí mat rozoheraciu a skladaciu jednotku s dlhými msnipulačnými časmi.Nevýhodou spôsobov využívajúcich otočné podpory je to, že manipulačné zariadenia musia mat vlastnú manipulačná vidlicu. zariadenia sú preto mechanicky zložité je potrebné...

Spôsob kontroly zloženia dvojzložkového elektrolytu pre elekrochemické obrábanie a zariadenie k jeho uskutočňovaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215288

Dátum: 01.08.1985

Autori: Augustín Ján, Kasák Ladislav Nově Mesto Nad Váhom

Značky: dvojzložkového, uskutočňovaniu, zariadenie, elektrolytu, obrábanie, zloženia, kontroly, spôsob, elekrochemické

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je kontrola zloženia a kvality dvojzložkového elektrolytu počas elektrochemického obrábania. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že v prívode dvojzložkového elektrolytu pred vstupom a /alebo v pracovnej medzere sa elektricky sníma veľkosť a početnosť častíc elektrovodivej a elektronevodivej zložky dvojzložkového elektrolytu.