Patenty so značkou «zlepšení»

Disperzní přípravek pro zlepšení vlastností povrchové úpravy usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 269487

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vodárek Josef, Dederle Tomáš, Pivoňka Václav, Mazel Jiří, Žůrek Milan, Řehák Petr, Novotný Vlastislav

MPK: D06N 3/08

Značky: usní, vlastností, zlepšení, povrchové, disperzní, přípravek, úpravy

Text:

...obecného vzorce -N 5-EEgg 3 c kůť 3 3 ° |°thľ 1 ą°fPľł 3 §jDT°PN 1látovćbo terpolyneru uiozànłno z 68 ° 82 f bnotnostníoh ethynkryutu. 15 z žs 1 m. noetních akrylonitrilu a 2 nl 4 ř bmotnostní kyseliny akrylově nebo methakrylové, 10 až 20 hmotnostních 65 až 75 vodné disperze vosku, obsahující 8 az 12 f gtn,1 gng 1 ykg 1 °ygho elteru mlatných n voekovŕcb kyselín s 15 až 30 ublíkovŕmi atomy v řetizoi, 1 až 3 f hmotnostní řepkového oleje, 0.3...

Činidlo pro hydrofilizaci, zlepšení barvitelnosti a snížení žmolkování polyesterů, zejména ve formě vláken a fólí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267585

Dátum: 12.02.1990

Autori: Lochman Lubomír, Kubánek Vladimír, Kozel Tomáš, Miklas Zdeněk

MPK: D06M 13/50

Značky: činidlo, fólí, polyesterů, formě, zlepšení, zejména, hydrofilizaci, barvitelnosti, žmolkování, snížení, vláken

Text:

...je založen na rcakci alkalických alkoxidů s polymerem obsahujícím esterové skupiny za přítomnosti látok, které silně zvyšují reaktivitu těchto slkoxídů. Při tomto ovlivnění reaktivíty alkoxidů hraje podstatnou ulohu elektrodonorovú schopnost aktívační přísady. Jako aktívační přísndy pro nlkoxidy jsou vhodné především mono anebo oligoethery, například tetrahydrofuran,1, 2-dimethoxyethan, dimethylother tetraethylenglykolu, dále amidy...

Prostředek pro zlepšení ujímavosti a celkového zdravotního stavu sadebního materiálu lesních dřevin

Načítavanie...

Číslo patentu: 267033

Dátum: 12.02.1990

Autori: Cudlín Pavel, Mejstřík Václav, Kropáček Kamil

MPK: A01N 63/00

Značky: zlepšení, sadebního, drevín, prostředek, zdravotního, ujímavosti, materiálů, lesních, celkového, stavu

Text:

...ochranu kořenů dřevin), perlitu o velikosti částic 0,125-0,500 mm s homogenizovaného mycelia. Vzniká smíchánim suspenzealgínátu s perlitem v poměru 1 1,5 a přidáním 1 dílu mycelía ke 4 dilům prvních dvou složek.ad 4) Protlačenim alginátové pasty sitem s oky o průměru 4 mm do sloupce 5 roztoku chloridu vápenetého vznikají granule, které jsou vystaveny 30 minutověmu působení vápenetých iontů.ad 5) Granule se promývají destilovanou vodou, suší...

Zlepšení kvality ropných destilátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264615

Dátum: 14.08.1989

Autori: Urban Ivan, Janáček Leoš, Vybíhal Jaromír, Grosser Vojtěch, Novák Václav

MPK: C10G 45/08

Značky: zlepšení, ropných, destilátů, kvality

Text:

...CoMo 04 se zvyšuje aktivita katalyzátoru. VPeptizaci katalytické hmoty lze provádět vodným roztokem kyseliny octové a dusičnanu kobaltnatého nebo dusičnanu nikelnatého za následující postupné neutralizace vodným roztokem molybdenanu amonného.Podstata vynálezu spočíva tedy ve vysoké účinnosti katalyzátorů na bázi Co-Mo-alumina nebo Ni-Mo-alumina event. Co-Ni-Mo-alumina připravených uvedeným postupom a formovanýchdo tvaru jemnozrných...

Zařízení pro zlepšení homogenizačních účinků u míchadel s tangenciálním charakterem proudění

Načítavanie...

Číslo patentu: 262499

Dátum: 14.03.1989

Autori: Ditl Pavel, Matěna Vladimír, Rieger František, Ječmen Jiří

MPK: B01F 15/00

Značky: homogenizačních, účinků, proudění, míchadel, zařízení, tangenciálním, zlepšení, charakterem

Text:

...ploch.zařízení pro zlepšení homogenizačních účinku u míchadel s tangenciálním charakterom proudění podle vynálezu umožňuje při míchání viskozních kapalín axiální proudění ve směru osy nádoby a tím umožňuje homogenízací míchané vsázky a rozšiřuje tak oblast použití těchto míchadel.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkladu jeho provedení podle přiloženáho výkresu, kde obr. 1 znázorňuje v řezu nárys zařízení pro zlepšení...

Zařízení pro zlepšení homogenizačních účinků kovových a hřebenových míchadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 262498

Dátum: 14.03.1989

Autori: Rieger František, Ditl Pavel, Matěna Vladimír, Ječmen Jiří

MPK: B01F 15/00

Značky: kovových, hřebenových, míchadel, zlepšení, zařízení, účinků, homogenizačních

Text:

...płíkladu jeho provedení podle płilołeneho výkresu. kde obr. 1 znázorňuje v nćryse v łezu celkové schéma zařízení pro zlepiení homogenizaćnícnúčínkú kotvovýoh a hłebenových míchsdsl podle vynálezu, použitého u kotvweho míchadla. Obr. 2 pak znázorňuje bokorys zarízení pro zlepšení homogenizačních účinku kotvových s hřebenových míchadel podle vynúlezu bez znázornění nádoby míchadla,použité u kotvcváho míchedle. Na obr. 3 je zekresleno v...

Zařízení pro zlepšení pružení při záběru zadního kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 258540

Dátum: 16.08.1988

Autor: Suchý Jaroslav

MPK: B62K 11/12

Značky: zlepšení, zařízení, záběrů, pružení, zadního

Text:

...nerovnosti s využitím maximálního zdvihu pružení.Dále při nájezdu zadního kola na nerovnost je při záběru zadního kola výslednýmí momenty od síly záběru zadního kola a momenty od tahu horní větve hnacího řetězu kolo stlačováno a naopak při sjezdu s nerovnosti je zadní kolo těmito výalednými momenty vysunováno,čímž se dosahuje toho,že zadní kolo dokonale kopíruje terén a tím se zvyšuje záběr zadního kola s terénem, bez rázů do odpružené...

Zařízení ke zlepšení skluzu kusů prádla na žehlicích plochách horkých pánvových lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258009

Dátum: 15.07.1988

Autor: Schädlich Gotthard

MPK: D06F 65/00, D06F 65/02

Značky: kusů, žehlicích, horkých, pánvových, prádla, skluzu, zařízení, plochách, lisů, zlepšení

Text:

...B aepwnkanbuom Hanpanneuuu sume ueM succ.qaümee MBCTO rpyöu.Memy amcoqaňmnn MBCTOM nponoa H Tpyóoü, r.e. B Humaůmem MeaTe, oraeraneuge pacnonomeuo, OT KoToporo npoBo,cHa 5 meHHuñ sanopuoň apMaTypoň, Bena K pe- sepnyapy.B asposonnnmü reueparop npoaon cnaömenubm aanopnoň apuarypoñ, raaoaoň cpepu neeT.HpH 3 ToM sanopuan apmarypa n saacunocru or Hesarpyxeuun rnannná Hoü noaepxnocru TÉKcTHnbHHMM nonorHaMu.orKpmaaeMa. Pasosan cpena...

Způsob zlepšení zplyňování ve fluidním reaktoru a fluidní reaktor k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 256687

Dátum: 15.04.1988

Autori: Slouka Pavel, Houda Rudolf, Pittner Josef

MPK: F27B 15/00, B01J 8/18, C10J 3/56...

Značky: způsob, fluidním, zlepšení, reaktoru, provádění, zplyňování, fluidní, reaktor

Text:

...směrem nahoru pod úhlem 30 až 60 °, přičemž současně jsou přívody odkloněny o 0 ° až 20 ° od radiálního směru.Těleso reaktoru je konstruováno tak, že v oblasti horní hranice husté fluidní vrstvyse průřez reaktoru plynule zvětšuje a přechází v uklidñovací prostor. Vlivem poklesu rychlosti proudění plynného média se v rozšiřující části reaktoru hromadí unášené popelové částicea část nezreagovaného paliva. Do tohoto prostoru pak se přivádí...

Způsob zlepšení zpracovatelnosti odpadů fosforečnanových skel

Načítavanie...

Číslo patentu: 255229

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kvapil Jiří, Súlovský Juraj, Mánek Břetislav

MPK: B09B 3/00

Značky: odpadů, fosforečnanových, zpracovatelností, zlepšení, způsob

Text:

...lze vyloužít vodným roztokem o pH 8 až 9, činil atomární poměr iontů fosforu a boru 41 až 101, je výsledný produkt velmi měkký a sypký.způsobem podle vynálezu lze tak upravit odpady, obsahující fosforečnanová skla do stavu, ve kterém je lze snadno dále zpracovat.Fosforečnanové sklo o molárním složení 35 fosforečnanu hlinitého Al(PO 3)3, 22 fosforečnanu draselného KP 03, 17 fosforečnanu neodymitého Nd(PO 3)3 a 26 fosforečnanu lithného...

Zapojení souřadnicových spínačů feritové paměti 3D/3W pro zvýšení rychlosti a zlepšení rozlišovací schopnosti paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 246463

Dátum: 15.12.1987

Autor: Studynka Pavel

MPK: G06F 9/28

Značky: spínačů, souřadnicových, zlepšení, rozlišovací, schopnosti, rychlostí, zvýšení, zapojení, feritové, pamětí

Text:

...N-teh.o výstupního souřadnicovéno spínače SVXN, dále prvý výstupní výberový vodič VX 1 je .připojen na prvý vstup prvého výstupního souřadnícoveho spínače SVXI, druhý výstupní výberový vodič VXZ je připojen na prvý vstup druhého výstupního souřadnicovéhlo spínače SVX 2 až N-tý výstupní výberový vo-di-č VXN je připojení na prvý vstup N-têho výstupního .souřad-nicového spínače SVXN,výstup s-oučtového obvodu 14 čtení je připojen na třetí...

Způsob zlepšení disperzity vápenného hydrátu ve vodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 246326

Dátum: 15.12.1987

Autori: Dröscher Bernhard, Barsumian Edward

MPK: C01F 11/02

Značky: způsob, vodě, zlepšení, vápenného, hydrátu, disperzity

Text:

...dipólmoment, jehož hodnota je veLmi silně zvyšoväoa přítomností S 043 iontů. V důsledku tohoto elektrické náboje aglomerují jednotlivé částice ve shluky, v nichž jsou jedno-tlivé čás~ tečky na ,sebe tak silně vázány, že není mož~ no tuto pevnou vazbu normálnínr způsobem rozrušit .a obnovit původní disperzitu.Uvedené nedostatky jsou iodstraněny způsobem zlepšení plasticity a disperzity po« dle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom,že k...

Způsob zlepšení stability thermoplastického polymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241140

Dátum: 15.12.1987

Autori: Eervený Libor, Marhoul Antonín

MPK: C08K 5/36, C08L 23/02

Značky: zlepšení, polymerů, thermoplastického, způsob, stability

Text:

...stabilizátory na velmi účinné antioxidanty.S překvapením se zjistilo, že současné použití běžných stabilizátorů proti ultrafialové-Vmu záření může mít se sloučeninami síry synergický účinek, a to í V tom případě, že se stabilizátory proti ultrafialovému záření přidají před mísením, přestože se obvykle oxidací stabilizátory proti ultrafialovému záŕení převádějí na neüčinné látky.sloučeninu obsahující síru, která se přidává ke směsi, je možno...

Zařízení pro zlepšení práce vytřásadel a klasových sít sklízecích mlátiček

Načítavanie...

Číslo patentu: 244250

Dátum: 15.12.1987

Autori: Dyntar Miloš, Luoák Hynek, Piálek Josef

MPK: A01D 41/12

Značky: sklízecích, zlepšení, zařízení, klasových, mlátiček, vytřásadel, práce

Text:

...za nímž je uspořádán usměrňovač materiálu 1 na vytřásadla Ž nebo síta upravená v nosném rámu Q. Ten je na své přední čelní straně uohycen pomocí předního středového kulového kloubu lg k rámu 3 stroje. vzadu je nosný rám § vytřásadel Ž nebo sit na své zadní čelní straněopatřen zadním středním kulovým kloubem Q, kterým je uchycen k vodicímu tělesu 1.To je uloženo na jedné nebo více vodicích drahách lg, bud přímo /obr. 2/ nebo prostřednictvím...

Zařízení pro zlepšení práce sklízecích mlátiček na bočním svahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244249

Dátum: 15.12.1987

Autori: Velechovský Petr, Hobza Antonín, Dusík Josef

MPK: A01D 41/12

Značky: zařízení, svahu, práce, mlátiček, sklízecích, zlepšení, bočním

Text:

...rámu je přiklouben lineární motor.Zařízení pro zlepšení práce sklízecích mlátiček na bočním svahu podle vynálezu je konstrukčně jednoduché a provozně spolehlivá, přičemž má značný účinek na zvýšení kvality práce sklízecí mlátičky na svahu.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je ve schematickém provedení znázorněn na při- pojeném výkrese, kde obr. 1 představuje zařízení v bokorysu a obr. 2 v půdorysu.Neznázorněná sklízecí mlátička je...

Zařízení pro zlepšení práce sklízecích mlátiček na svahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244248

Dátum: 15.12.1987

Autori: Biskup Jaroslav, Toman Jioí, Zábranský Jioí

MPK: A01D 41/12

Značky: zlepšení, sklízecích, zařízení, svahu, práce, mlátiček

Text:

...pro zlepšení práce sklízecích mlátiček na svahu podle vynálezu je konstrukčně jednoduché a provozně spolehlivá, přičemž jeho účinek na zvýšení kvality práce sklízecí mlátičky je značný.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojenémNeznázorněná sklízecí mlátićka je opatřena mláticím bubném ł s mlátícím košem g, za nímž je upraven usměrnovač § materiálu na vytřasadla 3. Ta jsou uložena v nosném rámu 1,který je...

Zapojení pro zlepšení výkonového využití zesilovacího klystronu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242414

Dátum: 01.12.1987

Autor: Bachstein Heinz

MPK: H03F 3/56

Značky: zlepšení, zesilovacího, klystronu, zapojení, výkonového, využití

Text:

...impulsů omezující využití dynamické charakteristiky klystronu až do blízkosti výkonové saturace. V .Uvedené nevýhody jsou odstraněny zapojením podle vynálezu,kdeh 1 avní zdroj kolektorového napětí a proudu je trvale připojen mezi katodu a kolektor klystronu a přes diodu svým kladným A pőlem k tělu klystronu. K tomuto zdroji do serie je připojen impulsní vysokonapětový zdroj spouštěný synchronizačními impulsy negativně modulovaného...

Zařízení pro zlepšení práce sítových čistidel sklízecích mlátiček na svahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243237

Dátum: 15.11.1987

Autori: Hurych Jan, Tomek Jindoich, Drázský Josef

MPK: A01D 41/12

Značky: zlepšení, mlátiček, sítových, svahu, práce, sklízecích, zařízení, čistidel

Text:

...jedné vodicí dráze výkyvného příčníkíí.Zařízení pro zlepšení práce sítových čistídel sklízecích mlátiček na svahu podle vynálezu je konstrnkčně jednoduché a v provozu velml spolehlivá. Vyrovnáním sít do žádané polohy se dosahuje zvýšené kvalíty práce sklízecí mlátičky na svahu.Příklad provední zařízení podle vynálezu je schematlcky znázorněn na pripojených výkresoch, kde obr. 1 představuje zařízení v bokoryse, obr. 2 v püdoryse a obr. 3...

Zapojení izolačního stroje pro zlepšení izolování potrubí plastovými páskami

Načítavanie...

Číslo patentu: 238485

Dátum: 01.10.1987

Autori: Valouch Pavel, Radomil Milan, Smola Josef, Boubela Lubomír

MPK: F16L 58/00

Značky: zlepšení, páskami, plastovými, izolování, potrubí, stroje, zapojení, izolačního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení izolačního stroje pro zlepšení izolování potrubí plastovými páskami v části stroje určené pro navíjení plastové pásky, která má po obvodě navíjecího kruhu čtyři nástavce opatřené brzdicími zařízeními s nasazenými navíjenými cívkami izolační plastové pásky a řeší v úpravě stroje pro izolování potrubí plastovými páskami přímo na staveništi problém výrazného zvýšení jeho účinnosti. Podstata vynálezu spočívá v tom, že mezi...

Způsob omezení vzniku mikrotrhlin a zlepšení rovnoměrnosti struktury pórobetonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252551

Dátum: 17.09.1987

Autori: Šargon František, Štípek Čestmír, Frtusová Soňa

MPK: C04B 38/04

Značky: omezení, zlepšení, rovnoměrnosti, způsob, mikrotrhlin, pórobetonu, struktury, vzniku

Text:

...tlak, jsou pöry s menším objemem pevnější,poněvadž síla působící na jejich stěny je menší.Z uvedeného vyplývá, že hliníková zrníčka stejné velikosti, neboli úzké granulometrie,dávají vzniknout zárodečné pőry stejné velikosti a jejich další vývoj vlivem uvolňujícího se tepla z hydratujícího vápna je rovnoměrný, a stejný je i průběh nakypřování V celém objemu pôrobetonové hmoty. Z malých zrníček pak vznikají malé zárcdečné pőry, které mohou...

Zapojení pro zlepšení výkonového využití zesilovacího klystronu s řídící elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 244473

Dátum: 15.09.1987

Autor: Dragoun Otokar

MPK: H03K 6/02

Značky: využití, zapojení, zlepšení, elektródou, řídící, klystronu, zesilovacího, výkonového

Text:

...pólem k tělu klyetrov nu. Ľ tomuto zdroji do serie je připojen impuleni vyeokonepétový zdroj spoultárw synchronízsčními impulsy negetivnl modulovaného obrazového signdlu. Dělíd moduleění enody je trvele prípojen mezi katodu s telo klyetronu.Význam zapojení podle vynélezu spočívé v tom, ie impulsní vysokonepětový zdroj dimenzovaný na nízU proud těla klystronu e nízld proud déličem moduleční enedy v období prítomosti eynohronisačních ispvulsd...

Zapojení pro zlepšení slyšitelnosti amplitudově modulovaných vysílačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241156

Dátum: 15.08.1987

Autori: Hetflejš Jioí, Reiss Jioí

MPK: H03C 1/00

Značky: vysílačů, zapojení, modulovaných, slyšitelnosti, amplitudové, zlepšení

Text:

...jehož výstup je spojen se vstupem druhé dolní propusti a se vstupem součtového členu a nebo, že vstup součtového členu je spojen s výstupem druhé dolní propusti.Přínos vynálezu spočíva ve zjednodušenízapojení podle československého VyIláĺeZLl,A 0 č. 206 804, protože odpadne omezovač a zmenší se harmonické zkreslení procházejícího signálu o úrovních převyšujícíclí jmenovitou úroveň.Na přípojeném výkresu je hlokově zobrazeno zapojení...

Prostředek pro zlepšení lisovatelnosti granulované keramické směsi a zpevnění výlisků za syrova

Načítavanie...

Číslo patentu: 252139

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vycudilík Pavel, Jedlička Pavel, Neumann Jiří

MPK: C04B 33/20, C04B 33/13

Značky: zlepšení, granulované, výlisků, směsi, syrová, prostředek, zpevnění, keramické, lisovatelnosti

Text:

...nebo neoinogením tenzidem, například nonylfenolpentsetylenglykolatersultstem vodným, etoxylovenými alkoholy nebo etoxylovenými amidy mastných kyselin. Prostŕedek pro zlepšení lisovatelnosti a zpevnění výlisků za syrova podle vynálezu tedy obsahuje snšs dvou různých akrylových kopolymerů nebo smšs akrylovóho kopolymeru s nodirikovsného škrobu.Účinek prostředku podle vynález spočívd ve zvýšení mechanické pevnosti výlisku,ve zvýšení...

Zapojení obvodu pro zlepšení účiníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 251836

Dátum: 13.08.1987

Autor: Jermář Stanislav

MPK: G05F 1/44

Značky: obvodů, zlepšení, účiníku, zapojení

Text:

...pro třífúzový motor. Na jedno vinutí 2 je zapojen proudový transformátor a z tromi rídicími výstupy LL, za, 2. Tyto výstupy jsou zaPOJGW na řídicí obvody 34 21, 16, jednotlivých fásových vinutí 2 motoru. Na výstupy řídicíoh obvoe.dd u, 35 25, jsou spojený polovodičová spínače 1,.Řídicí obvod 39, podle zatíäení motoru mění úhel zapnutí polovodičováho spínače L. Důsledkem táto činnosti je 1 m odlehčení motoru pokles napajecího nspští...

Způsob zlepšení účinnosti stříbrných katalyzátorů na nosiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 251793

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kaulich Herbert, Mayer Sigmund, Alfranseder Josef, Schaffelhofer Iwo, Rebsdat Siegfried

MPK: B01J 23/96, B01J 37/02, B01J 23/66...

Značky: stříbrných, účinnosti, způsob, katalyzátoru, zlepšení, nosiči

Text:

...a ve shora uvedených publikacích se jako takové podrobně popisují.V impregnačním roztoku se může koncentrace sloučeniny cesia měnit v širokém rozmezí. Rozhodující je pouze ta skutečnost, aby s impregnaci podle vynálezu vysráželo na upravovaný stříbrný katalyzátor na nosiči shora uvedené množství cesia, tj. 1 až 1 000 mg, výhodné 50 až 500 mg cesia na 1 kg katalyzátoru. Výhodné impregnační roztoky seatávajic) z 0,005 až 0,2 3 hmotnostního...

Způsob hydrogenačního zpracování ropných destilátů pro zlepšení jejich kvality

Načítavanie...

Číslo patentu: 240662

Dátum: 01.06.1987

Autori: Marvola Martti Lauri, Espoo Kairisalo Pekka Juhani, Honkanen Erkki Juhani, Pippuri Aino Kyllikki, Marttila Esko Veikko, Uotila Jaakko Antero

MPK: C10G 49/04

Značky: kvality, ropných, hydrogenačního, destilátů, zpracování, jejich, zlepšení, způsob

Text:

...na alumině a aluminosilikátu spočíva v tom, že ropný destilát destilačního rozmezí 140 až 350 °C, nebo petrolejová frakce destilačního rozmezí 140 až 240 °C se vede v proudu vodíku přes ketalyzátor s velmi jemně rozptýlenými katalytickými substpncemi, připravený vzájemnou koprecipitací jedndhivých složek a obsahující 10 až 40 hmot. oxidu wolframu W 03 a 3 až 20 hmot. oxidu niklu Nic nebo 10 až 40 hmot. oxidu molybdenu M 003 a 3 až...

Způsob zlepšení jakosti pšeničné mouky

Načítavanie...

Číslo patentu: 238642

Dátum: 15.05.1987

Autori: Nomura Yukihiro, Higashine Seiji, Yamamoto Masanori, Sugisawa Ko, Sengoku Kouji, Kyoto, Shibuki Masaru

MPK: A21D 6/00

Značky: způsob, mouky, pšeničné, jakosti, zlepšení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zlepšení jakosti pšeničné mouky, při němž se na pšeničnou mouku působí plazmou v nerovnovážném stavu. Jako pšeničné mouky se výhodně použije hladké mouky. Plazma v nerovnovážném stavu, jíž se působí na pšeničnou mouku, se vytváří za sníženého tlaku nižšího než 2,67 kPa. Doba působení plazmy na mouku je nanejvýš 10 minut.

Zapojení pro zlepšení tepelných bilancí při kombinaci termofilní aerobní stabilizace kalů s následující anerobní stabilizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 249020

Dátum: 12.03.1987

Autor: Grúz Jiří

MPK: C02F 11/02

Značky: bilancí, stabilizace, stabilizaci, aerobní, zlepšení, tepelných, následující, anerobní, kombinací, zapojení, termofilní, kalů

Text:

...tepla při kombinaci termofilní aerobní~stabi 1 izace kalů s anaerobní stabilizací.Zapojení pro zlepšení tepelných bilancí při kombinaci termofilní aerobní stabilizace kalů s následující anaerobaí stabilizací sestává z izolovaného výměníku tepla g,ke kterému je napojeno přítokové potrubí lâ. U dna 2 výměníku tepla g je umístena soustava trubek 5 s děrováním §. Dále je ke dnu 2 výměníku tepla g rovněž připojeno odváděcí potrubí 2 kalu...

Zařízení ke zlepšení podmínek pro zapalování a stabilizaci na ústí plamene kruhového vířivého práškového hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 249420

Dátum: 12.03.1987

Autor: Říha Jan

MPK: F23D 1/00

Značky: plamene, zapalování, práškového, ústí, hořáku, podmínek, zlepšení, stabilizaci, kruhového, zařízení, vířivého

Text:

...prejde přes dirulorový člen kuželovitého tvaru. Při průchodu směsi paliva e nosného média v difuzorovám členu dojde na výstupu ke snížení výstupní rychlosti na úkor zvýšení rychlosti na vnějěím obvodu práěkové dyäny. Tím se doedhne lepších podmínek pro stabilitu zepdlení e vratnými ähavými proudy v jádru koŕene plemene.Hlavní prínos noveho zarízení epočívd v tom, ie se vytváří optimální podmínky pro rych 14 a stabilní zapálení práškového...

Zapojení pro zlepšení tepelných bilancí při termofilní aerobní stabilizaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 248758

Dátum: 12.02.1987

Autor: Grúz Jiří

MPK: C02F 11/02

Značky: aerobní, bilancí, tepelných, termofilní, zapojení, zlepšení, stabilizaci

Text:

...bilancí při termofilní aerobní stabilizací sestává z tepelné izolované nádrže 1 reaktoru obsahující stabilizovaný kal Q, která je ve své spodní části propojena s tepelným výměníkem g pomocí tepelně izolovaného odváděcího potrubí 5.Tepelný výměník 3 je vytvořen jako plechová tlaková nádrž, rovněž tepelně izolovaná.Dno g tepelného výměníku 3 se nachází 300-500 mm pod vyústěním provzdušñovacího zařízení §, které je umístěno v nádrži l reaktoru....

Aditivum ke zlepšení reologických vlastností nátěrových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 233531

Dátum: 15.08.1986

Autori: Procházka Vlastislav, Kovařík Ludvík

MPK: C09D 7/06

Značky: vlastností, reologických, aditivum, nátěrových, zlepšení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká aditiva ke zlepšení reologických vlastností nátěrových hmot. Podstatou vynálezu jsou manganatá mýdla kalafuny, alifatických karboxylových kyselin s počtem 6 až 24 atomů uhlíku nebo směsi těchto mýdel, popřípadě rozpuštěné v organických rozpouštědlech s přídavkem silikonového oleje, připravitelná ze syntetických nebo přírodních minerálních sloučenin manganu nebo manganu kovového reakcí s kalafunou, alifatickými karboxylovými...

Stavební hmota k zlepšení vlastnosti horninového masívu a podzemních inženýrských staveb

Načítavanie...

Číslo patentu: 230906

Dátum: 15.06.1986

Autori: Slanička Štefan, Lenz Kajetán

Značky: vlastností, horninového, staveb, zlepšení, inženýrských, podzemních, masivů, stavební, hmota

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stavební hmoty k zlepšení vlastností horninového masívu a podzemních staveb. Podstata stavební hmoty podla vynálezu spočívá v tom, že sestává ze 30 až 45 % hmotnosti cementu a 55 až 70 % hmotnosti drceného karbonátového kameniva, přičemž směs cementu a karbonátového drceného kameniva obsahuje alespoň 30 % hmotnosti částic menších než 0,063 mm, alespoň 37 % hmotnosti částic menších než 0,25 mm a celkově alespoň 45 % hmotnosti...

Legura pro zlepšení tvařitelnosti kobaltu a kobaltových slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 230533

Dátum: 15.06.1986

Autori: Cvrček Jiří, Tischer Zdeněk, Šefl Pavel

MPK: C22C 19/07

Značky: legura, kobaltových, tvařitelností, kobaltu, slitin, zlepšení

Zhrnutie / Anotácia:

Legura pro zlepšení tvařitelnosti kobaltu a kobaltových slitin, vyznačená tím, že je tvořena bórem v množství 0,001 až 0,2 % hmotnostních, a to ve formě čistého prvku nebo ve formě předstlitiny, pro usnadnění rozpouštění v tavenině.

Způsob zlepšení přilnavosti mezi minerálními plnidly a termoplastickými polymery

Načítavanie...

Číslo patentu: 227304

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kryszewski Marian, Galeski Andrzej, Kalinski Ryszard

Značky: zlepšení, minerálními, způsob, termoplastickými, priľnavosti, plnidly, polyméry

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zlepšení přilnavosti mezi minerálními plnidly a termoplastickými polymery, vyznačený tím, že se částice minerálního plnidla povlékají vrstvou kapalného ethylenoxidového oligomeru o molekulové hmotnosti 100 až 800 v množství hmotnostně až 20 %, se zřetelem na hmotnost minerálního plnidla, popřípadě v přítomnosti rozpouštědla a pak se rozpouštědlo odpaří při teplotě 50 až 200 °C.