Patenty so značkou «zkušebního»

Ústrojí na připojení hadice zkušebního tlakovacího zařízení na hrdla chladnic vysoké pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 260423

Dátum: 15.12.1998

Autori: Zelinko Milan, Březina Miloslav

MPK: C21B 7/10

Značky: ústrojí, zařízení, hadice, vysoké, chladnic, tlakovacího, zkušebního, připojení, hrdla

Text:

...souborů podle vynálezu, jehož podstatou je, že sestává z tělesa, vkladatelného do hrdla chladnice, které je opatřené závitem pro našroubování tla» kbvé hadice na jedné straně a osazením pro vyvozováni axialního tlaku na nasunutý pružný element pomocí matice na druhé straně tělesa, přičemž upevñovacího a těsnicího efektu je dosaženo, vyvozením axiálního tlaku na pružný element a jeho pružnou rozměrovou deformací 4Práce s ústrojím podle...

Způsob budování zhutňovacího zkušebního nebo systémového stavebního základu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270304

Dátum: 13.06.1990

Autori: Klein Karol, Černák Boris

MPK: E02D 5/44

Značky: systémového, základu, zkušebního, způsob, budování, stavebního, zhutňovacího

Text:

...tom, že se zhotoví monolitně patní část i základová teleso a po jejich zatvrdnutí se patní část vzeprením o základové těleso odtrhne a zstlačí do záklsdové půdy.Výhodou způsobu budovaní zhutňcvacího zkušebního nebo syatémového stavebního základu podle vynálezu je odstranění dvojíázovà technologie, zkrácaní neproduktivních výrobních česů a možnost použití obvyklých technologických postupů budovâní hlubinnýoh základů, především na technologický...

Zapojení automatizovaného zkušebního zařízení pro ověřování jiskrově bezpečných obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264885

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kuchta Zdeněk, Šilhan Petr, Lazar Mojmír

MPK: H02H 7/20

Značky: ověřování, bezpečných, zařízení, zkušebního, zapojení, jiskrově, obvodů, automatizovaného

Text:

...směs v zařízení pro přípravu zkušební směsi je řízeno jednotkou s řídicími, vyhodnocovacími a pamětovými obvody, které jsou do okruhů zkušební komory s ovládacími a pohonnými členy, jakož i zařízení pro přípravu zkušební směsi zapojeny přes vstupy, eventuálně výstupy obvodů rozhraní. Jednotka s řídicími,vyhodnocovacími a pamětovými obvody je řízena prostřednictvím zařízení pro styk s obsluhou a je rovněž propojena s registračním...

Zapojení zkušebního panelu mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 247221

Dátum: 01.08.1988

Autor: Veselý Ivan

MPK: G06F 11/32

Značky: panelu, zkušebního, mikropočítače, zapojení

Text:

...mezi nimi přecházet beze ztráty kontextu programu mikropočítače zkoušeného zařízení.Na výkresu je zobrazeno zapojení zkusebního panelu mikropočítače podle vynálezu.Obousměrná datová sběrnice § 99 mikropočitače je spojene jednak se vstupem 11 multiplexeru 1 , dále se vstupem §§ a výstupem § 5 bloku § obousměrného přenosu a dále s výstupem gg paměti § programu, přičemž adresová sběrnice ggg mikropočíteče je spojene jednak se vstupem Qg...

Komutační soustava zkušebního zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256903

Dátum: 15.04.1988

Autor: Müller Hans-dieter

MPK: G01R 31/02

Značky: zkušebního, komutační, soustava, zařízení

Text:

...HHSKOMY HDOHYCKHQMYCOHPOTHBHGHWD B HDOMEXYTKE MERny croxou n ucroxo MomHonpoBonKmb H 3 MepeHHe nusxoonuux OÓBGKTOB nsuepeHHR. BBHĽY TOĎO, qTo nonxnmueuue oősexron Hsuepennn ocymecrsnxewca no cxąue wuna Mocronoü, uns xamnoro oösexra H 3 MepeHHH muemrćn na nyrn ucnmranun no Buôopy. -A . . V . Sro nosuouner H 3 MepHTb npocwwMcnocoöoM oöpaTHue H npaue conpoTuBneHHn upoMemyrxa aąo-Kaýo B noax. B KHQSCTBG ocwarounoro T 038, BHHHDMGPO R 3...

Náhonové zařízení zkušebního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256470

Dátum: 15.04.1988

Autor: Rathuský Jiří

MPK: G01M 13/04

Značky: zkušebního, zařízení, stroje, náhonové

Text:

...zátěžné síly, čímž se zkrátí doba trvaní zkoušky, případně omezí vzájemné vyklonění kroužků zkoušených ložisek, omezí se zkreslení výsledků zkoušek nežádoucími dynamickými vlivy a sníží se jednak náklady na zkoušk»vznikející výrobou nových hřídelů příslušenství a hřídele spojky z důvoduopotřebení,a jednak ztráty způsobené prostoji zařízení při opravách. Při použití zařízení podlevynálezu je možno s vysokou přesností nastavit axiální vůli...

Zařízení k upevnění hlavice zkušebního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254812

Dátum: 15.02.1988

Autori: Počarovský Karel, Rathuský Jiří

MPK: G01H 13/04

Značky: stroje, zkušebního, upevnění, hlavice, zařízení

Text:

...uspořádány objímky ll z pružného nekovového materiálu, obepínající spojovací prvek ll.Zařízení znázorněné na obr. 2 je tvořeno hlavicí g, v níž je zakotven spojovací prvek ll, v zobrazeném případě äroub procházející s vůlí otvorem lg vytvo řeným ve stojanu 1. Mezi úložnou plochou l hlavice g a přilehlou plochou 1 stojanu 3 je zabudována podložka 2 z pružnóho nekovového materiálu. Stojan 3 je opatřen lůžkem 1.Vložka 2 z pružného nekovového...

Ochranné překrytí cementobetonové plochy zkušebního stanoviště tryskových letadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 254746

Dátum: 15.01.1988

Autori: Honsa Jan, Švec František, Studený Jaroslav, Žalský Vítězslav, Elbel Jiří

MPK: E01C 9/00

Značky: cementobetonové, plochy, překrytí, zkušebního, ochranné, tryskových, stanovište, letadel

Text:

...tvoří dostatečnou tepelnou izolací. Hladkoet povrchu/ochranného překrytí umožňuje rychlé odvedení výtokovýchjplynů mimo teplotní pole. Zarážky a boční opěry zamezují bočnímu vychýlení dílcü. Plošný rozsah a umístění ochranného překrytí je možno omezit podle typu a postavení letadla. Ochranné překrytí netvoří překážku a může být pojížděno i těžkými vozldly.Hmotnost a velikost dílců umožňuje snadnou manipulaci při přepravě i montáži, která...

Zapojení pro programové řízení zkušebního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238313

Dátum: 01.10.1987

Autor: Kunt Jaroslav

MPK: G01D 5/14, G11B 31/00

Značky: zapojení, zkušebního, stroje, programové, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Stereofonní magnetofon je přes převodník, sestávající z monostabilního multivibrátoru propojeného v sérii se stejnosměrným zesilovačem, připojen přes ovládací jednotku ke zkušebnímu strojí, který je zpětně propojen se stereofonním magnetofonem.

Způsob výroby zkušebního tělíska pro klínovou válcovací zkoušku

Načítavanie...

Číslo patentu: 251610

Dátum: 16.07.1987

Autori: Hodina Jaroslav, Holota Jiří

MPK: G01N 1/00

Značky: výroby, válcovací, zkušebního, tělíska, klínovou, způsob, zkoušku

Text:

...a nebo se předchozím tvářením smaže rozdíl nové výrobní technologie.Hlavním problémom tedy je způsob výroby zkuěebního ingotku, který musí mít na jedné straně co do vlastností značnou podobnost s ingotem provozním, dále musí mít. podobnou licí struktura, být prost ocelárenských vad jako jsou lunkry. zeleniny spod., přičemž však na druhé straně nesplňuje základní požadevek oceldrensld, tj. nutnost. úkosu, potřebnáho pro stripování e zdravé...

Hydraulický obvod zkušebního stavu vstřikovacích čerpadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 238256

Dátum: 01.06.1987

Autor: Kaláb Jan

MPK: F02M 65/00

Značky: hydraulický, zkušebního, čerpadel, vstřikovacích, stavu, obvod

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hydraulického obvodu použitého pro zkušební stav vstřikovacích čerpadel naftových motorů. Jádrem zlepšení obvodu je použití zpětného ventilu, který způsobuje mírné zvýšení přetlaku již od 0,02 MPa v měřené kapalině, což zabraní tvoření bublinek či pěny v odměrných válcích. Tím se měření usnadní, zpřesní anebo umožní v těch případech, kdy pro vznik pěny bylo prakticky neproveditelné.

Zařízení k mazání zkušebního stroje pro valivá ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 248662

Dátum: 12.02.1987

Autor: Rathuský Jiří

MPK: F16N 39/02

Značky: valivá, stroje, zařízení, mazání, zkušebního, ložiska

Text:

...662 Použití zařízení podle vynalezu je zejména výhodné při zkrícených zkouškach trvanlivosti valivých ložisek prováděných za působení vysokého zatížení. ~Zařízení k mazaní zkušebního stroje podle vynálezu je sohematícky znázorněno na výkresu představujícím na obr. 1 narysný průřez a na obr. 2 bokorysný průřez celkovým uspořádánín. Na obr. 3 je narysný průřez a na obr. 4 bokorysný průřez jiným možným provedením zařízení podle...

Ovládací a diagnostická jednotka zkušebního stroje na valivá ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 232825

Dátum: 15.01.1987

Autor: Rathuský Jiří

MPK: G01M 13/04

Značky: zkušebního, ložiska, stroje, valivá, jednotka, ovládací, diagnostická

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro zkušební stroje valivých ložisek. Sestává z pracovního ústrojí umístěného nad mechanickou částí zkušebního stroje v nosné konstrukci přichycené k stojinám opatřeným na spodních koncích polohovacími prvky, jimiž jsou připojeny k frémě mechanické části nebo k podkladu zkušebního stroje. Zařízení je použitelné ve zkušebnách valivých ložisek.

Způsob zkušebního zjišťování náchylnosti nerezavějící oceli ke vzniku trhlin při ohýbání trub za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 235840

Dátum: 01.12.1986

Autori: Šandera Josef, Kašpar Milan, Benda Otokar, Kazda Miroslav, Dobřichovický Jiří, Kalous Josef

MPK: G01N 19/10

Značky: zjišťování, ohýbání, náchylnosti, vzniku, tepla, způsob, zkušebního, nerezavějící, oceli, trhlin

Zhrnutie / Anotácia:

Využití zkušebního postupu přichází v úvahu ve strojírenství před ohýbáním trub, např. rozměrů a tloušťky průměr 219 mm/12,5 mm nebo průměr 273 mm/14,2 mm do tvaru kolen pro potrubí dílce. Z každé tavby a z každého průměru a tloušťky trubky se odeberou dvě zkušební tyče. První tyč se podrobí tahové deformaci, shodné s deformací krajního vlákna ohýbané trubky při teplotě tváření. Druhá tyč se nejprve podrobí deformaci o 3 až 5 % při 20 °C a po...

Obvod pro vytváření zkušebního vzorku pro paměťové obvody a desky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236525

Dátum: 15.11.1986

Autori: Janda František, Šindelář Bedřich

MPK: G11C 29/00

Značky: obvody, obvod, desky, vzorků, paměťové, zkušebního, vytváření

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká testování paměti a řeší efektivní způsob generování zkušebního vzorku pro paměťové obvody a desky. Ke zkoušení se využívá pseudonáhodného vzorku, který je v průběhu testu posouván v posuvném registru, k jednotlivým bitům na paměťové desce se přivádí vstupní informace z různých bitů posuvného registru, čímž dochází k zapsání odlišné informace do každého bitu paměťové desky. Měřící technika, zařízení výpočetní techniky a další...

Zařízení k ovládání zkušebního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 231725

Dátum: 15.07.1986

Autori: Rathuský Jiří, Matuška Dalibor

MPK: G01M 13/04

Značky: zkušebního, ovládání, zařízení, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k ovládání zkušebního stroje, zejména stroje ke zkoušení valivých ložisek. Cílem vynálezu je vyřešit automatické zastavení zkušebního stroje při poruše spojky náhonu a při výrazném chvění lože vlivem výskytu mechanické poruchy na zkoušeném ložisku. Uvedeného cíle se dosáhne tím, že na loži nebo na úložném tělese zkoušených ložisek se upevní snímač chvění opatřený nastavitelným porovnávacím členem a výstupním spínacím...

Upínací zařízení pro pouzdro zkušebního ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 229328

Dátum: 01.03.1986

Autori: Boháček František, Sáblík Radoslav

MPK: B23B 13/12, G01M 13/04

Značky: zkušebního, upínací, pouzdro, ústrojí, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Upínací zařízení podle vynálezu zajišťuje dokonalé spojení pouzdra se zkoušenými valivými ložisky s tělesem zkušebního ústrojí. Na bočních stěnách tohoto tělesa jsou umístěny horizontálně a vertikálně suvně upínací třmeny, zasahující horními výstupky do vybráni na pouzdře a spodními výstupky se skloněnou horní plochou do vybrání na bocích tělese. Zařízení je s výhodou použitelné ve zkušebnách valivých ložisek.

Zapojení zkušebního zařízení, zejména pro zkoušení odstředivých čerpadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 224533

Dátum: 15.12.1985

Autori: Kintr Jiří, Drapač Václav, Kaláb Josef, Švercl Josef

Značky: zejména, zařízení, zkoušení, zkušebního, zapojení, čerpadel, odstředivých

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení zkušebního zařízení, zejména pro zkoušení odstředivých čerpadel, sestávající ze zkušebního okruhu, ve kterém je zařazeno upínací zařízení zkoušeného čerpadla, vyznačující se tím, že zkušební okruh (4) je tvořen uzavřenou smyčkou, do níž je zapojeno přívodní potrubí (11) zkušební kapaliny, opatřené uzavírací armaturou (12), kde ve zkušebním okruhu (4) jsou na sání a výtlaku zkoušeného čerpadla (5) zapojeny kruhové odběry (6), spojené...

Zapojení zkušebního přípravku programovatelných systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224395

Dátum: 01.12.1985

Autori: Lepič Josef, Kroupa Jan, Červený Jindřich, Kouba Jan

Značky: programovatelných, systému, zkušebního, přípravků, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení zkušebního přípravku programovatelných systémů, vyznačující se tím, že každý volicí výstup (501, 502 až 526) zapojení je spojen vždy s odpovídajícím výstupem (101, 102 až 126) volicího bloku (1), jehož prvý napájecí přívod (11) je spojen jednak s prvým napájecím přívodem (21) řídicího bloku (2), jednak s prvým napájecím přívodem (31) návěštního bloku (3) a jednak s prvým napájecím vývodem (41) napájecího bloku (4), jehož prvý napájecí...

Zařízení k ovládání zkušebního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 219040

Dátum: 15.06.1985

Autori: Mráz Stanislav, Radek Petr, Rathuský Jiří

Značky: stroje, zkušebního, zařízení, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k ovládání zkušebního stroje, zejména stroje ke zkoušení ložisek. Cílem vynálezu je vyřešit zařízení k automatickému zastavení zkušebního stroje při překročení a/nebo poklesu měřené teploty při zkoušení ložisek vůči nastavené hodnotě. Podstata vynálezu je v tom, že teplotní čidlo umístěné ve styku s měřenou látkou je připojeno na přepínač měřicího místa, který je připojen na měřicí člen. Tento měřicí člen je připojen k...

Způsob přípravy vzorku pro zkoušku náchylnosti zkušebního materiálu ke vzniku trhlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 224112

Dátum: 01.11.1984

Autori: Václav Jan, Pilous Václav Člen Korespondent Čsav

Značky: způsob, zkušebního, náchylnosti, vzorků, zkoušku, materiálů, vzniku, přípravy, trhlin

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy vzorku pro zkoušku náchylnosti zkušebního materiálu ke vzniku trhlin, sestávajícího z tělíska implant vsunutého do odpovídajícího otvoru ve zkušební desce a k ní přivařeného, vyznačený tím, že zkušební vzorek se před vlastní trhací zkouškou ohřeje na teplotu vyznačení kysličníků danou chemickým složením tělíska implant, která se pohybuje v rozmezí od 250°C do 350°C, načež se nechá vychladnout.

Zapojení pro automatické snímání dat ze zkušebního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 214220

Dátum: 01.06.1984

Autor: Burian Miloslav

Značky: automatické, zkušebního, snímání, stroje, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro automatické snímání dat ze zkušebního stroje, sestávající ze zkušebního stroje, výpočetního programovatelného automatu vybaveného klávesnicí pro vstup dat, zobrazovací jednotkou, zařízením pro výstup dat, analogočíslicového převodníku, potenciometru, zdroje napětí a alespoň jednoho snímače deformace s impulsním výstupem vyznačené tím, že první vstupní svorka (21) potenciometru (2) je spojena s první výstupní svorkou (31) zdroje (3)...