Patenty so značkou «zkušební»

Zkušební zařízení pro přímočaré valivé vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267605

Dátum: 12.02.1990

Autori: Sáblík Radoslav, Baďo Ján

MPK: G01M 13/04

Značky: valivé, přímočaré, zkušební, zařízení, vedení

Text:

...tandemovým umístěním jednotlivých dvojíc těles tak, že je možné současně odzkoušet až šestnáctvalivých vedení. Zkušební zařízení podle vynálezu je znázorněno na výkrese, na němž je na obr. 1 částećný nárysný průřez, na obr. 2 bokorysný průřez celkovým uspořádáním.Zařízení sestává z dolního telesa 1, nad kterým je uspořádáno horní těleso 2. Ve sood dolního telesa l a na vrchní straně horního tělesa l jsou provedena kuželová zahloubení 3,...

Zkušební cela trubkových keramických membrán

Načítavanie...

Číslo patentu: 266883

Dátum: 12.01.1990

Autori: Přidal Jaroslav, Urban Antonín, Rambousek Vladimír

MPK: G01N 3/10

Značky: membrán, keramických, trubkových, zkušební

Text:

...v horrííní dílu a druhým těsněním ve spodním dílu, který je opatřen odvodem odseparovaného podílu, přičemž v pláští jsou otvory pro přívod a odvod média. Tlaková nádoba je umístěná v tělese cely a k tělesu cely je při CS 266 883 B 1 2Výhody řešení podle vynálezu spočívají v tom, že Izc testovat rüzný počet, rüznč dlouhých a tlustých trubic o různém průřezu tlakem z. vínčjškíí. Další výimtln je, že konstrukce uníožňujc VýIHČHOU plášte tčlcsa...

Zkušební válcovací zařízení pro kosé válcování

Načítavanie...

Číslo patentu: 266624

Dátum: 12.01.1990

Autori: Velešík Milan, Lukáš Josef

MPK: B21B 19/00

Značky: válcovací, zařízení, koše, válcování, zkušební

Text:

...vodítky s regulací otáček a s regulovatelným otáčením trnové tyče a se stabilizovanou její polohou, případně řízeným posuvem trnové tyče uchycené na vozíku zadní části výstupní strany nebo přední trnové tyče uchycené na vstupní straně. Dále je možno provádět dvouválcové a tříválcové kosé válcování plných nebo dutých rotačních tvarovaných výrobků s pevnými nebo kotoučovými vodítky se stabilizovanou polohou trnové tyče, případně jejím...

Zkušební prostředek pro určování iontové síly nebo měrné hmotnosti vodného zkoušeného vzorku a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266305

Dátum: 13.12.1989

Autori: Stiso Sisto, Wang Yung-chyung, Falb Richard, White William, White-stevens Rodric

MPK: G01N 33/52

Značky: zkušební, určování, hmotnosti, vzorků, iontově, zkoušeného, síly, prostředek, vodného, způsob, měrné, výroby

Text:

...polyelektrolyt. aoJako polyelektrolyt obsahuje prostředek podle vynálezu s yýhodou kyselipu polyakrylovou, wkyselinu polymaleinovou. kopolymer kyseliny maleinové a vinylmethyletheru, kyselinu polymethakrylovou, kopolymer styrenu a kyseliny maleinové, polyĺvinylamin) nebo poly(4-viny 1 pyridin). Stupeň neutralizace polymerniho polyelektrolytu činí s výhodou 75 až 95 . Indikátorem vv výhodnćm prostřoüku podle vynálezu může být indikátor pH....

Zkušební stanice pro určování rychloběžnosti valivých ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265072

Dátum: 12.09.1989

Autori: Ber Jaromír, Pavlík Jiří

MPK: G01M 13/04

Značky: zkušební, stanice, valivých, určování, ložisek, rychloběžnosti

Text:

...této zkušební stanice je zvlášt výhodné pro zkoušení rychloběžnosti dvouřadých a jednoředých valivých ložisek jak standardních tak speciálních mazaných plastickým mazivem. Sdílení tepla vyvíjeného během zkoušky ložiska s okolím je sníženo na minimum působením několikanásobné tepelné izolace. Jednoduchou úpravou je možno tuto stanici přizpůsobit pro zkoušení i několika ložisek současně.Přĺklad provedení zkušební stanice je znázorněn na...

Zkušební zařízení, zejména pro zkoušení průmyslových armatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 263444

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šuba Miroslav

MPK: G01M 3/00

Značky: průmyslových, zkušební, zejména, armatur, zkoušení, zařízení

Text:

...ievém podstavci łłł nosného rámu je uchyceneztěleso łá s váloovou část૧ a jeřábový sloup łg procházející průchozím otvořem v tělese łá. Na jeřábovém sloupu łi je uchyoen konzolový jeřáb Li. Na suportu łl je současně uloženo otočné rameno łlł, převodovka 1 g a měřící zařízení ł 12 zakončené upínacím hřídelem ł 1.0 točné rameno gzł jena suportu łl uloženo točně kolem svislé osy § 11 e je zajistitelné v potřebné poloze pomocí zápsdky § 15....

Zkušební tyč pro zkoušení smykové pevnosti spoje dvojkovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263441

Dátum: 11.04.1989

Autori: Landa Václav, Smrčka Jaroslav

MPK: G01N 19/04

Značky: zkoušení, zkušební, dvojkovu, smykové, spoje, pevnosti

Text:

...z dosud známých způsobů zkoušení. Jestliže je poměr tlouščky galvanicky nanesenć vrstvy k výšce profilu zkušební tyče zachovánrje výsledek zkoušky dostatečně citlivý. Při zkoušce na tyčí podle vynálezu se citlivé indikují rozdíly v pevnosti spoje dvojkovu zejména v případech, kdy je pevnost spoje dvojkovu menší než 0,9 meze kluzu méně pevného materiálu z uvedené dvojice. Další výhodou je skutečnost, že lze pomocí navrhované tyče hodnotit...

Zkušební zařízení na měření charakteristických parametrů rotačních motorů, zvláště tepelných turbín

Načítavanie...

Číslo patentu: 260917

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kubiš Stanislav, Dobeš Dušan

MPK: G01M 15/00

Značky: motorů, tepelných, měření, zařízení, zvláště, turbin, rotačních, charakteristických, zkušební, parametrů

Text:

...2 schéma zkušebního zařízení s aľternativním provedení a obr. 3 řez A-A obr. 1.Kroutící moment turbiny A je přenášen hřídelí 1 na rotor g dýnamometru. Rotor Q dýnamometru se otáčí v ložiskách g dynamometru, která jsou uložena v tělese společné ložiskové skříně 3. Těsnění prostoru ložiska 3 dynamometru u disku turbiny i mezi olejem a pracovní látkou turbiny je provedeno pomocí pístních kroužků a labyrintové ucpávky s odvětráním. Spoločná...

Upínací zařízení pro zkušební stroje ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259993

Dátum: 15.11.1988

Autor: Rathuský Jiří

MPK: G01M 13/04

Značky: zkušební, ložisek, stroje, zařízení, upínací

Text:

...pouzdru Q zesunutám ve frémě 1 a vnitřní kroužek Q krajního ložiska je uložen na hřídea lovém pouzdru 2, společně s příložkou . Příložka QQ je svo~ jí vnitřní plochou gg ve styku s čelom g unášecího hřídele 2a vnější plochou gg se stykovou plochou ga fixečního členu gg, uloženého na osazení gz unášecího hřídele 2 e spojeného s unášecím hřídelem 2 šrouby 31. Příložka 39 přiléhá k vnitřnímu kroužku Q krajního ložiska opěrným dílem já,...

Zkušební zařízení pro telefonní sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 247222

Dátum: 01.08.1988

Autori: Špaeek Miroslav Neratovice, Stanik Jan

MPK: H04M 3/22

Značky: telefonní, zařízení, sítě, zkušební

Text:

...Q generování dat pro zadanou funkci.Požadavek na zkušební úlohu vstupuje do bloku Q generování dat,kde jsou vytvořeny tři typy dat zaznamenané v datové paměti 2. Z jednotlivých typů dat jsou parametry požadované zkušební funkce z výstupu âg signálů parametrů funkce předávány řídící jednotce l. Obdobně jsou na řídící jednotku l předávána data o posloupnosti aktivace funkčních bloků il až àg pro prováděnou zkušební úlohu. Data pro modifikaci...

Elektromagnetický zkušební stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 257935

Dátum: 15.06.1988

Autor: Vobořil Jiří

MPK: G01N 3/08, B06B 1/04

Značky: elektromagnetický, zkušební, stroj

Text:

...napínacím elementem.Ve vodorovné.ose listová pružiny oválného tvaru, která je kol-í má na svislou osu elektromagnetických budičů, je listová pruži~ na ovélného tvaru opatřena úchyty pro umístění na základ.Ełektromagnetleký büéäč as tvoàen posndu deskou stavitelného rámu,na níž je umístěn elektromagnet. Proti elektromagnetu je umístěna kotva připevněná na buzené desce, která je nejméně dvěma stavitelnými pružnými členy uchycenaNového a...

Upínací zařízení pro zkušební stroje ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 257329

Dátum: 15.04.1988

Autori: Handl Zdeněk, Rathuský Jiří

MPK: G01M 13/04

Značky: stroje, zkušební, upínací, ložisek, zařízení

Text:

...vyústuje na suvných plochách unášecího hřídele a hřídelového pouzdra dodrážky vyhloubené v unášecím hřĺdeli, a/nebo v hřídelovém pouzdru.Provedením zařízení podle vynálezu se podstatně sníží náklady na zkoušky valivých ložisek hlavně vzhledem k značnému prodloužení životnosti. Dále se dosáhne přesnějších výsledků zkoušek,neboč se zämezí vzniku vůlí způsobených opotřebením. Kromě toho se značně omezí vibrace tlumioím účinkem mazacího...

Zvedací stůl pro zkušební pracoviště

Načítavanie...

Číslo patentu: 257174

Dátum: 15.04.1988

Autor: Dosoudil Ivan

MPK: G01M 19/00

Značky: pracoviště, zvedací, zkušební, stůl

Text:

...servomotorem a pevně uchycený zvedaci šroub s maticí, v jejimž vnějším kruhovém obvodu,upraveném jako šnekové kolo je v zâběru šnek, poháněný reverzačnim servomotorem.zvedaci mechanismus je samosvorný. Vůle ve vedení upinaci desky je po ustavení osové výšky vymezena sevřenim vodicích pouzder. Zkoušený výrobek je rychle, přesně a bezpečně ustaven v ose dynamometru. chod soustroji během zkoušeni je klidný, bez chvění, ložiska nejsou...

Potrubní dílec pro zkušební tunel chladírenských přepravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 257075

Dátum: 15.04.1988

Autori: Budkovský Karel, Veselý Jaromír

MPK: B60P 3/20

Značky: potrubní, zkušební, dílec, tunel, chladírenských, přepravníku

Text:

...výparníky v provozu a vzniká regulace chladného vzduchu, přechodem přes celý výparník,vzduch je přechlazen, požadované ochlazení zkušebního tunelu je překročenc a teplotu je nutno doregulovat elektrickým topením, čímž vznikají energetické ztráty.Tyto nedostatky jsou odstraněny řešením podle vynálezu, jehož postata spočíva v tom, že výparníky jsou seskupeny do dvou bloku a do prostoru mezi tyto bloky je vložena regulačníVýhody nového řešení...

Zásobník pro měřicí a/nebo zkušební sondy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256376

Dátum: 15.04.1988

Autor: Fohler Johann

MPK: F27D 23/00

Značky: zkušební, sondy, měřicí, zásobník

Text:

...podélné vrcholové hrané lg uzavíratelné úhelní kové klapky lg.Sonda gse vkládá do zásobníkové přihrádky Q při otavřené poloze ě uzavíratelné úhelníkové klapky Q mezi vnitřní stěnu łýfa vnější stěnu łgtéto uzavíratelné úhelníkové klapky 1.2. Po vložení sondy Zse uzavíratelná úhelníková klapka lg překlopí do uzavřené polohy Ě, přičemž sonda gse odvalí do zásobníkové přihrádky Q. Protože osa lg každé uzavíratelné úhelníkové klapky gg je...

Zkušební nádobka pro elektrochemická měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 242065

Dátum: 01.02.1988

Autori: Filouš Jioí, Nimeeek Petr

MPK: G01N 27/28

Značky: měření, zkušební, elektrochemická, nádobka

Text:

...i na provozní zařízení,bez nutnosti jeho porušení v jakémkoliv místě. Měření lze provádět za zvýšených teplot předehřevem elektrolytu v zásobní nâdobě, elektrolyt lze v sostavě odvzdušnít a izolovat od okolního ovzduší, přičemž je možné i protékající elektrolyt zaměňovat a získat tak podstatné rychlejší přehled o elektrochenických korozních charakteristikách v různých prostředích, jakož i při dlouhodobých zkouškách doplňovat agresivní...

Zkušební hlavice

Načítavanie...

Číslo patentu: 240937

Dátum: 01.10.1987

Autori: Zatloukal Alois, Oihák Vladimír

MPK: G06F 3/00

Značky: hlavice, zkušební

Text:

...dále je dekődér adres registru spojen vedením vstupních a výstupních adres předvýstupní adresu registru řízení zpracování čtených dat bloku zpracování zapisovaných dat s hradlem vytvářejícím hradlovaný výstup registru řízení zpracování čtených dat bloku zpracování zapisovaných dat, dále je dekődér adres registru spojen vedením vstupních a výstupních adres přes vstupní adresu registru zpracovaných dat, s hradlem vedení výstupu z...

Zkušební hlavice

Načítavanie...

Číslo patentu: 240936

Dátum: 01.10.1987

Autori: Futera Miroslav, Bartoo Petr

MPK: F04D 29/00

Značky: hlavice, zkušební

Text:

...plochami § čelistí 2.Kostka li je spojena s čelistmi 1 prostřednictvím čepů li, na kterých je navlečena izolační vložka lg, uložených v okrajikostky li z obou stran táhla ll. Ve výchozí poloze jsou čepy lís izolačními vložkami lg opřeny o dorazovou plochu §l čelistí 2. Na táhle ll je uvnitř tělesa l navlečena vratná pružina 1 , která je na jedné straně opřena o horní víko lg tělesa l a na druhé straně o kostku lg. Ve vnitřních plochách 22...

Zkušební přístroj pro měření deformačních sil lemů nedestruktivní metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 244894

Dátum: 14.08.1987

Autori: Berke István, Szalay Szabolcs

MPK: G01N 33/36, D04B 9/54

Značky: měření, deformačních, nedestruktivní, lemů, prístroj, zkušební, metodou

Text:

...bez jakćholikov poškození a také, že metoda měření je pro svou jednoduchost a nenáročnost na obsluhu výhodná.Princíp příkladného provedenízkušebního přístroje a konstrukřní uspořádání funkčních calků jsou vysvětleny na připojených výkresech, které znázorňují na obr. 1 schéma zkušebního přístroje s navlečeným zkušebním výrobkem, na obr. 2 pohled na pohyblivou dělenou a kompenzační čelist s jedním válcovým elementem, na obr. 3 pohled na...

Podpěrné zařízení pro zkušební hydraulické válce určené ke zkouškám pevností

Načítavanie...

Číslo patentu: 245493

Dátum: 15.06.1987

Autori: Gendiar Jozef, Bubnáš Juraj

MPK: G01N 3/04

Značky: zkouškám, podpěrné, pevnosti, zařízení, hydraulické, válce, zkušební, určené

Text:

...a mvxenuo, B amomemm, cooTBeTcTBmmueM IJBMLHOCTH. Emma COPJIaCHO nsoóperemno Jxocwmraerrca npn 3 mm óxaronaps nozmnzmow coemmemeno nsyx onopmuc mmm c nemozme Kapnamtoro maprmpa II sawcu arm-xx mm OTHOCHTGJIBHO lupy ,znpyra c uomouxmo npymümc n amopmsupynmnc SBGHLGB, pacnonoxcermux razcma oópaaom. mo Bosnaorsua peamxsaum pasmrrnzux xapazcrepncwmc B ocnonxmx Ha~ npamxermqx JIBIDIZGHHH OIIOPHHX nm. Ha ogmoi-r na onopmnc mmm,raonmpyxur,...

Zkušební systém ke stanovení látek v tekutinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 250227

Dátum: 15.04.1987

Autori: Limbach Berthold, Helger Roland

MPK: G01N 31/22

Značky: zkušební, tekutinách, stanovení, látek, systém

Text:

...1199.5 1.4.2.1. 1.1.2.3 11.99.16 1.1.2.2Enzymový systém reagující s NAD může také obsahovat tetrazoliovou sůl a systém přenášející elektrony, např. diaforázu.Popsané enzymy reagují zpravidla se stanovovanou látkou přímo. je však také možné spojit enzymový systém podle vynálezu s jednou nebo více předešlými enzymatickými reakcemi. ako příklad se může uvést následující reakční systémhpäza triglycerid -~-. glycerin glycerokináza glycerin -~...

Zkušební proužek pro analytické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 249117

Dátum: 12.03.1987

Autori: Lange Hans, Werner Wolfgang, Geisler Edda

MPK: G01N 31/22

Značky: proužek, analytické, účely, zkušební

Text:

...s výhodou provádí tak, že se kontinuálně svaříají nebo tmelí dlouhé pásy reakčního papírl-iu a. sítě známým způsobem. Tyto pásy se pak příčně rozdělí na proužky libovolné šířky způsobem, jaký je popsán například V DAS 2118455. K účelům, které jsou popsány V následujících příkladech je možno vyrobit zkušební proužky podle vynálezu odpovídajícím způsobem, přestože je samozřejmě možno vyrobit V malých sériích laboratorní vzonky také zvlhčením...

Zkušební zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 249314

Dátum: 12.03.1987

Autori: Krška Zdeněk, Novotný Karel, Roller František, Fišerová Jitka

MPK: G01M 3/26, G01M 3/02

Značky: zkušební, zařízení

Text:

...je na jedné straně opatřen trnem gg zasouvaným do zkušebního prostoru Q a na druhé straně pístnicí 53. Na pístnici gł je posuvně uloženo měřící zařízení 2, tvořené například kleštinovým pneumatickým upínačem gł a vlastním měřícím čidlem gg.Těleso gll upínače 21 je dále uloženo na dvou vodících tyčích głg vedených rovnoběžněs pístnicí gg a opatřených na volném konci dorazem gig, přičemž mezi dorazem glg atělesem głł je na jedné z vodících...

Způsob výroby zkušební gramofonové desky pro nastavování kmitočtů a zatlumení antirezonátorů přenoskových ramen hifi gramofonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234333

Dátum: 01.03.1987

Autori: Burdych Jiří, Láb Miroslav, Janda Jiří, Kuss Ladislav

MPK: G11B 3/68

Značky: desky, přenoskových, zkušební, kmitočtu, ramen, antirezonátorů, způsob, výroby, nastavování, zatlumení, gramofonu, gramofonové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby zkušební gramofonové desky pro nastavování kmitočtu a zatlumení hifi gramofonů spadající do oboru elektroakustiky, umožňuje vizuální nastavení a kontrolu kmitočtu antirezonátoru přenoskových ramen hifi gramofonů bez použití měřicí techniky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že formou vertikálního záznamu s velkou amplitudou se na gramofonovou desku zaznamená signál buď s konstantním kmitočtem odstupňovaným po 1 Hz, nebo s kmitočtem...

Zkušební lepená kotva

Načítavanie...

Číslo patentu: 233629

Dátum: 01.03.1987

Autor: Popelek Eduard

MPK: G01N 1/00

Značky: kotva, zkušební, lepená

Zhrnutie / Anotácia:

Zkušební lepená kotva je určena pro provádění kontrolních zkoušek kvality lepicí zálivky kotevních šroubů, upevňovaných lepením do kotevních kanálů. Je tvořena dříkem, upevněným do pouzdra lepicí zálivkou ze záměsi, použité pro upevnění kotevního šroubu, přičemž je zajištěna souosost dříku a pouzdra.

Zkušební dráha dopravních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 248279

Dátum: 12.02.1987

Autori: Ilinič Igor, Gluzman Ilja, Gajcgori Michail, Arutjunjan Vačik, Chačatrjan Levan, Lobko Pavel, Zajac Jakov, Sirekanjan Rafik, Sardarjan Razmik, Buzulukov Igor, Oganesjan Genrich

MPK: E01C 9/00

Značky: prostředků, zkušební, dráha, dopravních

Text:

...OypbeŠ(w)- JŘ(1)cosw ldĺ, rue 0- qacwowa, I/M. Hpu onpenenenun cnyqaünoü nocnenonarenbsocrn nennqun Hep 0 BHOCTeŘ H-H(1) na BUBM onn MOPyT 5 HTb paccunranu, Hanpmuep, no saaucnuocrn(l,2,3,.L., Š. - Ko 3 ®mHuueHTu) t m . L m A 1 ~N 47 ĺAÍ~i il,2,3,,N A N - Konnqecwao rouex e - ocnonanne HaTypàňbHOP 0 nOľaDH®Ma. Hpn neoöxomuocru TpeK Momew HMeTb ae napannennuue nonocu (npanan Hnenan Konen) c pasnuqnmun nan onuuaxonbmn...

Převáděcí závěsná kladnice, zejména pro zkušební zatížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 234569

Dátum: 01.01.1987

Autori: Lankočí Aleš, Kršek Petr, Koláček Jaromír

MPK: B66C 1/10

Značky: převáděcí, zatížení, závěsná, kladnice, zejména, zkušební

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení konstrukce kladnice s ohledem na optimální převedení zkušebního lana při její nejnižší výšce. Uvedeného účelu se dosáhne pevným spojením postranních štítů (1, 1´) pevnými čepy (2, 2´), na jejichž vyčnívajících koncích jsou upraveny závěsy kladnice. Každý závěs je tvořen dvěma pásy (4, 4´), jež jsou u svého jednoho konce pevně spojeny závěsným čepem (6) a u svého druhého konce mají vytvořeny otvory, kterými jsou...

Zkušební zařízení na zabíhání a zkoušení spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241976

Dátum: 15.12.1986

Autori: Bähr Theodor, Jülich Wallisellen De, Thumm Helmut, Sricker Walter, Mccartney John, Hintsch Otto

MPK: G01M 15/00

Značky: zabíhání, zkušební, spalovacích, zařízení, zkoušení, motorů

Text:

...coennaeauoñ B sneany n nonnnnqeuaoü 8 cemn nepemeaaoro Tone, nmopnquoñ oóuowxn 8, Koropaa TBRIG coennnena B anesny, K ĽOHOĽHMTGĽLBOÍ oówownn 9, Qasnne nawymxn nowopoü coenuaenu Mexny coóoñ uocnenoaarennnoľn Bcrpeuuo nnwxamm nmopzqaoñ oómowxn 8 n nonxnnueau c onnoü.cropoHu K.oómeü Toqxe Beammnsnoñ rpynuu Bunpaunrena 4.Wa c nmyroü cwopouu -.X Hynenoñ ToqxeBTopuuHoñ oómownn 8 Tpaucmopmawopa 6. B Kamnym quay Bropnuaoň oóuorxn 8 Bnnnqeau...

Zkušební ústředna elektrické požární signalizace

Načítavanie...

Číslo patentu: 236556

Dátum: 15.11.1986

Autori: Laskaj Josef, Řehák Karel

MPK: G08B 29/00

Značky: ústředna, zkušební, požární, signalizace, elektrické

Zhrnutie / Anotácia:

Zkušební ústředna slouží ke zjišťování reakčních časů samočinných hlásičů elektrické požární signalizace. Na základě získaných výsledků je možno optimalizovat počet a rozmístění hlásičů v chráněném prostoru. Na ústřednu lze připojit 30 samočinných hlásičů elektrické požární signalizace od libovolného výrobce, pokud je ovšem dodržena podmínka napájecího napětí 21,5 V. Na jednu smyčku lze připojit až 10 hlásičů uvedeného typu.

Zkušební přístroj pro zjišťování kvalitativních parametrů spojů oděvních výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 228888

Dátum: 15.08.1986

Autori: Nechvátalová Zora, Pírek Arnošt, Viterna Zdeněk

MPK: G01N 33/36

Značky: oděvních, parametrů, kvalitativních, prístroj, spojů, zkušební, výrobků, zjišťování

Zhrnutie / Anotácia:

Zkušební přístroj pro zjišťování kvalitativních parametrů spojů oděvních výrobků, zejména pletených kusových výrobků, jejichž švy vykazují plastické stopy po spojování technologií ultrazvukem, obsahující napínací mechanismus a upínací zařízení s vysouvatelnými jehličkami zasazenými v liště pro fixování zkušebního vzorku na napínacím mechanismu, vyznačující se tím, že napínací mechanismus je vytvořen ze dvou napínacích těles ( 1, 2 ) se...

Stavebnicové zkušební zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 226684

Dátum: 15.05.1986

Autori: Rychtera Miroslav, Kosobud Jaroslav

Značky: stavebnicové, zařízení, zkušební

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebnicové zkušební zařízení pro zkoušky klimatické a korozní odolnosti a životnosti technických materiálů a výrobků vyznačené tím, že je provedeno jako soubor samostatných funkčních jednotek, jehož základní funkční jednotkou je zkušební komora (1), ke které jsou prostřednictvím spojovacích bloků (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17), spojovacích elektrických přívodů (51) a spojovacích hadic (52) funkčně přiřazeny v libovolném počtu a pořadí ostatní...

Zkušební způsob pro zjištění magnetických vlastností feromagnetických prášků

Načítavanie...

Číslo patentu: 227678

Dátum: 15.02.1986

Autori: Krämer Horst, Fassbender Heinrich

Značky: magnetických, vlastností, zjištění, zkušební, prášků, způsob, feromagnetických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká úpravy minerálů v těžkých kapalinách a řeší zjišťování vhodnosti feromagnetického prášku pro užití v těžkých suspenzích. Podstata vynálezu spočívá v tom, že feromagnetický prášek se magnetuje v stejnosměrném magnetickém poli, potom se odmagnetuje cyklicky klesajícím magnetickém střídavém poli, potom se vzorek takto upraveného prášku navrší ve středu kruhové desky z dielektrického materiálu, například skla, deska se položí na...

Zkušební komorová pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 220502

Dátum: 15.11.1985

Autori: Řezníček Alois, Šafařík Přemysl

Značky: zkušební, komorová

Zhrnutie / Anotácia:

Tato pec je půmyslovým spotřebičem s hlavní aplikací ve stavebnickém zkušebnictví. Slouží k odzkušování stavebních prvků, - vertikálních (stěnových) panelů - z hlediska jejich požární odolnosti. U této zkušební pece -hranolovitého - tvaru tvoří zkoušené stavební prvky (panely) jednu nebo dvě protilehlé její stěny. Hořáky potřebné k dosažení příslušných teplot jsou umístěny ve zbývajících dvou, respektive třech vertikálních stěnách, popřípadě i...

Zkušební prostředek pro stanovení přítomnosti peroxidačně účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 219888

Dátum: 15.09.1985

Autor: Tak Wai Lam Charles

Značky: peroxidačně, stanovení, látek, účinných, přítomnosti, zkušební, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Zkušební prostředek pro stanovení přítomnosti peroxidačně působících látek, jako hemoglobinu, utajené krve a peroxidázy, ve zkoušeném vzorku, obsahující organický hydroperoxid, například t-butylhydroperoxid, kumenhydroperoxid, diisopropylbenzenhydroperoxid, 2,5-dimethylhexan-2,5-dihydroperoxid, paramenthanhydroperoxid nebo jejich směsi, jakož i indikátor schopný poskytovat detegovatelnou odezvu v přítomnosti uvedeného hydroperoxidu a...

Zkušební stav s uzavřeným výkonovým okruhem

Načítavanie...

Číslo patentu: 219529

Dátum: 15.08.1985

Autor: Patera Josef

Značky: zkušební, uzavřeným, výkonovým, okruhem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší vyrovnání převodů výkonového okruhu zkušebního zařízení. Zkušební stav s uzavřeným výkonovým okruhem dvou hnaných náprav zemních strojů a automobilů umístěných nad sebou, který má ve svém uzavřeném okruhu zařazeno předepínací zařízení s jednoduchým planetovým převodem, přičemž uzavření výkonového okruhu je provedeno ve spojovací skříni, spojující obě nápravy umístěné nad sebou a s převodem shodným s jednoduchým planetovým převodem....

Zkušební vzorek pro rentgenospektrální analýzu práškových látek a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 218967

Dátum: 15.06.1985

Autori: Kuboň Karel, Ersepke Zdeněk

Značky: zkušební, práškových, analýzu, výroby, vzorek, látek, způsob, rentgenospektrální

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zkušebního vzorku, sloužícího pro rentgenospektrální analýzu práškových, zejména kovových a oxidických látek prováděnou v tenké vrstvě a řeší způsob jeho výroby. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zkušební vzorek sestává z masky opatřené kruhovým výřezem, která je zespodu přelepena samolepící organickou fólií, jejíž lepivá plocha omezená kruhovým výřezem masky je pokryta práškovým vzorkem. Zkušební vzorek se zhotovuje podle...

Vícezónová zkušební pec s podélným otvíráním

Načítavanie...

Číslo patentu: 218843

Dátum: 15.04.1985

Autor: Svoboda Jan

Značky: zkušební, podélným, otvíráním, vícezónová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vícezónové zkušební pece s podélným otvíráním a skládající se ze dvou částí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v obou částech této pece, otočně uložených kolem čepu, probíhá topné vinutí ohřívacích zón umístěné v soustavě nosných keramických kapilár, uložených ve vodicích drážkách půlkruhovitých segmentů, připevněných k nosnému rámu, spojenému se zachováním vzájemné mezery s ochranným krytem a tato mezera je vyplněna tepelně...