Patenty so značkou «zkoušky»

Způsob provádění integrální zkoušky těsnosti, zejména tlakových komor jaderných elektráren a měřicí zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268805

Dátum: 11.04.1990

Autori: Taubner Róbert, Frigyesi Ferenc, Téchy Zsolt, Bacskó Gábor, Katics Bála, Vöröss Lajos

MPK: G21C 13/06

Značky: provádění, zařízení, zkoušky, jaderných, tlakových, elektráren, tohoto, způsobu, komor, způsob, integrální, zejména, měřicí, těsnosti

Text:

...teploty, obr. 6 další výhodné provedení odměřovače teploty.Výhodné provedení měřícího zařízení k provádění způeobu podle vynálezu znázorněná na obr. i seetává z tlakové komory j, jejíž integrální zkouška těsnosti se provádí. Tlakové komora j Je spojene příváděcím potrubím g, do něhož Je zepojeno uzavírací ústrojí 5, a kompreeorem 1. V tlakové komoře ž Jeou umístěny odměřovač g tlaku (P), odměřovač z teploty (T) a odměřovač 8 vlhkosti (N),...

Zařízení pláště zapouzdřených napájecích čerpadel pro tlakové zkoušky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267878

Dátum: 12.02.1990

Autori: Sedláček Jaroslav, Trnka Josef

MPK: F04D 29/40

Značky: zapouzdřených, zařízení, čerpadel, napájecích, zkoušky, tlakově, pláště

Text:

...hrdla, přičemž podstatou vynálezu je, že samotěsnicí příruba je těsnicí plochou oprena o vnitřní radiální plochu vnitřního nákružku vytvořeného ve výstupní částí prútočného kanálu výtlačneho hrdla, ke kterému je samotěsnicí příruba uchycena úchytkou, uloženou na vnější radiální ploše vnitřní ho nákružku a šroubem, procházejícím úchytkou, spojeným se samotěsnicí přírubou.Dále je podstatou, že mezi vnitřní radiální plochou vnitřního nákružku...

Zařízení pro zkoušky odolnosti části letadel, zejména letecké pohonné jednotky proti nárazu cizích předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266790

Dátum: 12.01.1990

Autori: Neruda Josef, Prchal Eduard

MPK: G01M 19/00

Značky: zkoušky, zařízení, proti, jednotky, zejména, předmětů, letecké, letadel, odolností, částí, nárazů, cizích, pohonné

Text:

...konci opatřena aerodynamickým deflektorem e jednostranným otevřením a e šíkmou částí. Do aerodynamíckého deflektoru úatí potrubí, jehož druhý konec je přípojen k uzávěru pro vkladaní vrhaných předmětů. Proti úatí hlavně je uspořádána odrazová deska e otvorem pro průlet předmětů.Výhodou navrženého řešení je možnost uníverzálního použití zařízení při prakticky téměř shodné metodíce experimentu pro všechny druhy zkoušek vrhání předmětů. Další...

Zařízení pro zkoušky pevnosti karosérie motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 266420

Dátum: 12.01.1990

Autor: Wedlich Wolfgang

MPK: G01M 19/00

Značky: zařízení, vozidla, zkoušky, karosérie, motorového, pevnosti

Text:

...3. V přední části je horní rám g uložen na dvou ovládacích válcích 5, uspořádaných kolmo k horizontální rovině 3 rámů l, g. Ovládací válce,Ž jsou uchyceny výkyvně prostřednictvím kulovýoh kloubů Q jednak k hornímu rámu g, jednak k podlaze Z prostřednictvím kulových kloubů§, které jsou k podlaze ukotveny šrouby gg. V zadní části je spodní rám l uložen na stojině g, kolmé k horizontální rovině 3 rámů l, g. Stojine g je ukotvena k podlaze 1...

Pneumatický základ stroje na rázové zkoušky výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 265900

Dátum: 14.11.1989

Autori: Krejčír Oldřich, Pešík Lubomír

MPK: F16F 15/04

Značky: stroje, rázové, výrobků, pneumatický, základ, zkoušky

Text:

...který zde má podobu redukčního ventilu ll připojeného přes uzavírací ventil 13 k přivodu stlačeného vzduchu. V každé přípojce 3 je škrcení 19. V provedení podle obr. 4 mají vždy dvě pneumatické pružiny 2 přípojky Z ke spotečnému regulátoru § tlaku vzduchu, který zde má podobu automatického regulátoru 12 stálé statické výšky s tělesem li, kyvnou ovládací pákou 12a s táhlem 13. V každé přípojce Z je škrcení lg. Oba automatické regulatory lä...

Zařízení pro programové řízení otáček strojů pro zkoušky cyklické únavy rotujících součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265379

Dátum: 13.10.1989

Autori: Jirchovský Josef, Honců Jaroslav

MPK: G05D 13/62

Značky: zkoušky, únavy, programové, řízení, cyklické, zařízení, strojů, rotujících, otáček, součástí

Text:

...znázorněn na připojeném výkrese.Přestavitelné rozváděcí lopatky łž otočně uložené ve vzduchovodu ll hnací turbíny lg jsou navzájem mechanicky spojený spojkami li a všechny společně prostřednictvím páky gg napojený na táhlo lg, spojené s pístem ll hydraulického válce lg. Na hydraulické vstupy hydraulického válce gg jsou připojeny výstupy elektricky řízeného elektrohydraulického převodníku Q. Snímač 1 otáček zkoušené součástí je...

Zapojení pro záznam a vyhodnocení průběhu dynamické únavové zkoušky

Načítavanie...

Číslo patentu: 264867

Dátum: 12.09.1989

Autori: Nejedlý Vladimír, Šťastný Alois, Patrovský Jiří

MPK: G01N 3/38, G01N 3/00

Značky: průběhu, únavové, zkoušky, dynamické, zapojení, vyhodnocení, záznam

Text:

...činnosti dovoluje pomocí signálu, který je běžně k dispozici na výstupu řídicího bloku pulsátoru, měřit s velkou přesností kmitočet namáhání přímo v závislosti na počtu únavových cyklu, přičemž automaticky vypouští nadbytečná data, nepotřebuje během své činnosti až do samočinného ukončení zkoušky žádnou obsluhu a ze zaznamenaných hodnot může snadno určovat ostatní důležité závislosti,které charakterizují ünavovou zkoušku, přičemž kultura...

Zařízení pro zkoušky únavových vlastností materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262836

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kirsch Roman

MPK: G01N 3/32

Značky: materiálů, vlastností, zkoušky, únavových, zařízení

Text:

...ninutu hodnota příliš nízká.Chlazoní vodní nlhou, t.j. zvlhčovłií proudícího ohladíoího vzduchu přon trysku, jo nice volni účinnó, nicnónč ncntilć. Příoávano nuožotví vody pro tryoku nolzo totiž běžnýui prostřodky udržot konztantní. Navíc v částí pracovního cyklu, kdy topná trubka ná nejnižší teplotu, dochází ćaoto ko kondonznci kapok vody. na otěnâch trubky a do okanžiku, kdy so kapky odpnří po zvýšoní příkonu toponí, i ko znočnénu...

Deformační zařízení pro tahové zkoušky materiálů ve vakuu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261949

Dátum: 10.02.1989

Autor: Schenk Antonín

MPK: G01N 3/28

Značky: tahové, zařízení, deformační, zkoušky, vakuu, materiálů

Text:

...če 1 istig ag umožňují upnutí zkoumaného vzorku§pomocí upínacích kolíků gg. Druhá čelist § je k tě 1 esug příčniku připevněna šrouby lg, První čelist 1 je k základnimu tělesu L upevněna přes dříkZpoloku 1 ovou pod 1 ožkou§ pomocí maticeg, Dříkz má podélný zábrus, na kterém je upevněn silový tenzometr gg snímající sílu půaobící na zkoumaný vzorek Q, Délkový tenzometrg 1,snímající prodloužení, je upevněn na ploché pružině AQ spojené A se...

Cyklovací zařízení, zejména pro zkoušky armatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 261592

Dátum: 10.02.1989

Autor: Král Antonín

MPK: G05B 19/00, G04F 13/04, G04F 3/08...

Značky: armatur, zkoušky, zejména, zařízení, cyklovací

Text:

...vstup druhého čtyřvstupového logického členu NAND, kdena jeho prvý vstup je přippjen výstup ručního spouštěče krokování pro přerušení, na jeho druhý vstup je připojen výstup snímačů stavu pohonů a na jeho třetí výstup je připojen výstup snímačů stavu aparatury a média, přičemž dále k druhému vstupu bloku silového ovládání je připojen výstup ručního ovládání ponohů,zatímco ke vstupu téhož ovladače je přípojen první výstup přepínače...

Solární zařízení pro urychlení zkoušky atmosférického stárnutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261139

Dátum: 12.01.1989

Autori: Zeman Václav, Mikolášek Vilém, Czerný Jiří

MPK: G01N 17/00, G01N 33/44

Značky: atmosférického, urychlení, zkoušky, zařízení, stárnutí, solární

Text:

...záření, -na-př. při oblačném počasí, V noci,příp. za deště podrobovány permanentné působícímu velmi účimnému UV-záření pomocí ,přídalvných UV-zářivek s nízkým elektríckým přík-onem.Dalšíumi výhodamí modifikované-ho zařízení podle vynálezu je .použitelnost stávající-ch pohonných jednotek s e-lektromechainickýmexąpozičnim stojanom naváděným za slunCemua tím relativně malé náklady na výrobu celého zařízení, relativně nízká spotřeba ~elekrtrické...

Zapojení pro zkoušky motorů mezních výkonů s větším počtem třífázových vinutí statoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 247246

Dátum: 01.08.1988

Autori: Hajšo Štefan, Hönich Pavel, Haken Jioí

MPK: G01R 31/06

Značky: počtem, zkoušky, výkonu, zapojení, statoru, mezních, větším, třífázových, motorů, vinutí

Text:

...motorem M 2 . První transformátor ga je k prvnímu zkoušenému motoru M 1 připojen prostřednictvím prvé větve se sériovou kombinací druhého vypínače 92, prvního sítoveho usměrňovače pí, první indukčnosti pl a prvního motorového invertoru 93, a také prostřednictvím druhé větve se sériovou kombinací třetího vypínače QB, druhého sítového usměrňovače ga, druhé indukčnosti ga a druhého motorového ínvertoru Q 4. První zkoušený motor M 1 je s...

Vstřikovací zařízení s elektrohydraulickým ovládáním výstřiku paliva pro laboratorní zkoušky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257318

Dátum: 15.04.1988

Autor: Buchal Jiří

MPK: F02M 65/00, F02M 51/06

Značky: laboratorní, výstřiku, elektrohydraulickým, ovládáním, vstřikovací, paliva, zkoušky, zařízení

Text:

...nádrže, středotlakého čerpadla, plnícíhc čerpadla, přepouštěcího ventilu vstřikování, přepouštěcího ventilu plnění, spouštěcího zařízení, čističů paliva,Vstřikóvače, plnícího potrubí, středotlakého potrubí, odváděcího potrubí a vedení elektrických signálů, Vyznačující se tím, že vstřikovač 8 je plnícím potrubím 2 spojen s přepouštěcím ventilem Ě plnění a 5 plnícím čerpadlem 3 a dále je vstřikovač g spojen středotlakým potrubím lg 5...

Vibrační zařízení, zejména pro vibrační zkoušky konstrukčních uzlů elektrických pohonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255592

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kratochvíl Jan, Klíma Karel

MPK: B06B 1/04

Značky: zkoušky, elektrických, konstrukčních, pohonů, zařízení, uzlů, zejména, vibrační

Text:

...prvků ve tvaru eilentbloků, ktoré mají z hlediska provozní spolehlivoati výrazně lepší vlastnosti než dosud užívané souetavy pružin.Na přípcjených výkresoch je znizorněn příklnd provedení vibračního zařízení podle vynálezu, ktoré je nn obr. 1 zobrezeno v náryou a ne. obr. 2 v bckorysu.Vibreční zařízení, zejména pro vibreění zkoušky konstrukčních uzlů elektrických pohonů, podle výnálezn, je opatřeno nosnýn rámom 1 , na jehož horní...

Zařízení pro zkoušky pohonu naklápění nádoby pojízdného mísiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 236328

Dátum: 01.01.1988

Autori: Kršek Petr, Lankočí Aleš, Koláček Jaromír

MPK: B22D 41/12, C21C 1/06

Značky: zkoušky, pojízdného, zařízení, naklápění, nádoby, pohonů, mísiče

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení konstrukce zařízení s ohledem na jednoduchost jeho výroby a na možnost provedení zkoušek bez nároků na stabilní místo v hale provozu. Uvedeného účelu se dosáhne převedením lana (l), jehož jeden konec je upevněn na nádobě (2) pojízdného mísiče pod dvě převáděcí kladky (3), (4), jež jsou upevněny na traverse (5), na které jsou uspořádána závaží (7). Převáděná větev lana (l) mezi oběma převáděcími kladkami (3), (4) je...

Solární zařízení pro urychlené zkoušky atmosférického stárnutí a koroze materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253653

Dátum: 17.12.1987

Autori: Czerný Jiří, Zeman Václav, Hájková Jiřina

MPK: G01N 17/00

Značky: materiálů, koroze, stárnutí, atmosférického, urychlené, zkoušky, zařízení, solární

Text:

...umístěné v tomto zařízení a přivrácené k zemskému povrchu nemohou působit vůbec nebo jen velmi omezeně. Tyto často velmi zjednodušene klimatické faktory e podmínky expozice mate~ riálů ve zmíněných zkušebních zařízeních pro urychlené umělé stárnutí,resp. korozi materiálů se značně odlišují od přirozeného souboru klimatických faktorů a podmínek a jsou príčinou toho, že dosud neexistují spolehlivá vztahy, které by umožnily vyhodnotit dlouhodobé...

Zařízení pro seismické zkoušky zejména armatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 251317

Dátum: 11.06.1987

Autor: Rejent Blahoslav

MPK: G01M 7/00

Značky: zkoušky, zařízení, seismické, armatur, zejména

Text:

...l, jehož horní konec je opatřen horizontálním upínacím stolem g a jeho dolní konec je opatřen kloubem 1 ve tvaru kříže. Kolmo ke střední části výkyvněho nosníku l jsou upevněny svými činnými konci dva nazvájem kolmé vibrační generátory 5. Uspořádání pro zkoužku rázem podle obr. 2 je doplněno svislým pružným dorazem §upraveným v dosahu výkyvného nosníku l, přičemž činné konce servoválců 1 jsou od výkyvného nosníku l odpojeny. K upínacímu...

Zařízení pro cyklické tlakové zkoušky trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 249671

Dátum: 15.04.1987

Autor: Zajíc Vladimír

MPK: G01M 3/28, G01M 3/00

Značky: zkoušky, zařízení, cyklické, tlakově, trubek

Text:

...Z s dvojitým elektrickým vysilačem signálu, výpustným ventilem § a třetím spojovacím šroubenim Žł v úpravě koule-kužel pro potrubni styk s oběhovým systémem přes vstupní ventil ll . K áolni části o délce l m jedné ze zkousenych trubek Á je měděnými svorkami lg připojeno přes chladící mědéné lišty sekundárí vinutílłz elektrického transformátoru o napětí 5 V. K primárnímu vinutí ip tohoto transformátoru je v sérii zapojen řiditelný indukční od«...

Zařízení pro zkoušky vzorků materiálů a výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 249657

Dátum: 15.04.1987

Autori: Paloch Zdeněk, Pastorová Markéta, Šnajder Vladislav

MPK: G01N 3/30

Značky: zkoušky, zařízení, vzorků, materiálů, výrobků

Text:

...výše a dráhy volného pádu závaží. Zařízení umožňuje zkrácení potřebných pracovních časů při provádění zkoušek.2 2557 Príklad provedení zařízení pro zkoušky vzorků materiálůa výrobků podle vynálezu je schematicky.zobrazen na výkresu.Na zékladovou desku je připevněna šabote Q s upínacím přípravkem §. Vlastní pohon 1 je tvořen elektropřevodovkou s brzdovým motorem. Na ocelovén laně vedeném přes kladky na navíjecí buben je zavěšen unaěeč ł,...

Nástroj pro experimentální zkoušky střihatelnosti tenkých plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238699

Dátum: 15.01.1987

Autor: Frček Vojtěch

MPK: H02K 15/02

Značky: zkoušky, nástroj, plechů, experimentální, tenkých, střihatelnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Nástroj je tvořen jako postupové střihadlo, sestávající ze skupin střižníků a střižnic různých příčných rozměrů, s uzavřeným střižným obvodem. Největší příčný rozměr střižníku s příslušnou střižnicí jedné skupiny je vždy menší než nejmenší příčný rozměr střižníku s příslušnou střižnicí následné skupiny, ve smyslu posunu plechu a roztečná vzdálenost dvou sousedních střižníků v tomto smyslu je rovna celistvému násobku velikosti kroku plechu. To...

Trojpólová kontaktní hlavice pro napěťové zkoušky zapouzdřených rozvodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 247902

Dátum: 15.01.1987

Autori: Beneš Otakar, Mudra Jaromír, Olšarová Věra

MPK: G01R 31/12, H01R 21/00

Značky: zkoušky, rozvodem, napěťové, kontaktní, trojpólová, hlavice, zapouzdřených

Text:

...Ž.Kovové pouzdro 3 je vespod hermeticky uzavřeno trojpőlovým izolátorem lg z licí pryskyřice. Na tomto trojpőlovém izolátoru jsou uchycenv tři spodní kontakty ii, přičemž každému z nich přísluší výklopná zemnicí elektroda lg s ovládánímł 1.Pro vizuální kontrolu zapojení a funkce v průběhu zkoušky jsou v kovovém pouzdru 3 zabudovány kontrolní průzory lg. ovládání horních pohyblivých kontaktů Ž je zajištěno ovládacím prvkem lg ve formě bowdenu,...

Uspořádání součástí třecí dvojice, zejména pro funkční zkoušky

Načítavanie...

Číslo patentu: 247832

Dátum: 15.01.1987

Autor: Melichar Miroslav

MPK: G01N 3/50

Značky: funkční, dvojice, třecí, zkoušky, zejména, součástí, uspořádání

Text:

...styku, a dále kolem druhé osy, rovnoběžné s rovinou styku a ležící v rovině, procházející těžištěm stykové plochy kolmo k první ose.Uspořádání součástí třecí dvojice podle vynálezu zajištuje kostantní tlak po celé ploše styku součástí kluzné dvojice, v důsledku toho i rovnoměrné třecí podmínky a opotřebení stykových ploch a tím zkvalitnění vlastních experimentu a jejich výsledků.Příklad uspořádání součástí třecí dvojice podle vynálezu je...

Zařízení pro odplynění nebo odvzdušnění a naplnění kapalinou vnitřních prostorů těles, zejména pro hydraulické zkoušky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236594

Dátum: 15.11.1986

Autor: Šuba Miroslav

MPK: G01M 3/00, G01N 3/10

Značky: zejména, vnitřních, hydraulické, odvzdušnění, naplnění, těles, zkoušky, kapalinou, zařízení, prostoru, odplynění

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení spadá zejména do oboru hydraulických zkoušek a týká se zařízení pro odplynění nebo odvzdušnění a naplnění kapalinou vnitřních prostorů těles, kdy plnění kapalinou se provádí ve dvou etapách a je kombinováno s vakuováním. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zařízení sestává z potrubí 3 pro přívod kapaliny opatřeného uzávěrem 31 a z potrubí 2 pro vakuování opatřeného alespoň jedním tlakoměrem 24 a vakuoměrem 25 a spojeného s vakuovacím...

Způsob odplyňování nebo odvzdušňování a naplnění kapalinou vnitřních prostorů těles, zejména pro hydraulické zkoušky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236590

Dátum: 15.11.1986

Autor: Šuba Miroslav

MPK: G01N 3/10, G01M 3/00

Značky: těles, zejména, naplnění, způsob, odplyňování, odvzdušňování, vnitřních, prostoru, hydraulické, zkoušky, kapalinou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá zejména do oboru hydraulických zkoušek a týká se zejména dostatečného odvzdušnění nebo odplynění vnitřních prostorů těles a naplnění těchto prostorů kapalinou. Podstata vynálezu spočívá v tom, že plnění vnitřních prostorů kapalinou se provádí ve dvou etapách, přičemž při prvním plnění se plní první část vnitřního prostoru V tělesa 1, zbývající část prostoru V se vakuuje a při druhém plnění se doplní kapalinou do plného objemu...

Zařízení pro funkční zkoušky pohonů regulačních mechanismů lehkovodních reaktorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222516

Dátum: 15.03.1986

Autor: Jílek Jan

Značky: zařízení, pohonů, zkoušky, funkční, lehkovodních, mechanismu, reaktoru, regulačních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém konstrukčního řešení zkušebního zařízení pro funkční zkoušky pohonů regulačních mechanismů lehkovodních reaktorů v médiu o parametrech primárních okruhů těchto reaktorů. Podstatou vynálezu je to, že ve společné tlakové nádobě zkušebního kanálu je ve vnitřní části ohraničené oddělovací trubkou umístěna maketa palivové kazety, uložení makety a vedení regulačního mechanismu, zatímco do stěny tlakové nádoby zkušebního kanálu...

Fixační panel zkušebních vzorků pro zkoušky atmosférického stárnutí a koroze materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220633

Dátum: 15.12.1985

Autori: Zeman Václav, Czerný Jiří

Značky: zkušebních, stárnutí, atmosférického, vzorků, materiálů, panel, koroze, zkoušky, fixační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší fixační panel zkušebních vzorků různých materiálů pro hromadné, zejména dlouholeté expoziční zkoušky atmosférického stárnutí v různých klimatických oblastech, odpovídajících hlavním oblastem použití materiálů, popříp. pro korozní zkoušky materiálů apod. Podstata řešení spočívá v tom, že podložná deska je po celé své ploše střídavě opatřena soustavou obdélníkově prostřižených provětrávacích otvorů a kapsovitých obdélníkově...

Zapojení pro přímé zkoušky vypínače vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 219795

Dátum: 15.09.1985

Autori: Pražák Jiří, Kabelík Jan

Značky: napětí, přímé, vypínače, zkoušky, vysokého, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká silnoproudé elektrotechniky a řeší zlepšení nastavení průběhu zotaveného napětí tím, že se indukčnosti napájecího obvodu dělí na dvě části, přičemž se k druhé části tvořené převážně vzduchovými reaktory připojuje paralelně obvod pro nastavení průběhu zotaveného napětí. Vynálezu lze vhodně využít ve zkratovnách.

Zapojení komor pro kontinuální zkoušky těsnosti součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 219644

Dátum: 15.08.1985

Autori: Lisec Jindřich, Francová Marie, Šourek Milan, Ungr František

Značky: kontinuální, zapojení, zkoušky, komor, součástí, těsnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení komor pro kontinuální zkoušky těsnosti součástí sestávající z nasycovací komory obsahující pracovní dutinu mezi nejméně dvěma páry dutin pomocných a z návazně ustavené detekční komory, obsahující pracovní dutinu mezi nejméně dvěma dutinami pomocnými, vyznačené tím, že pracovní dutina (2) nasycovací komory (1) je připojena ke zdroji (7) pracovního média nasycovací komory (1), jímž je zásobník (8) zkušebního plynu, přičemž první dvojice...

Zařízení pro programované únavové zkoušky na rezonančních zkušebních strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 219451

Dátum: 15.08.1985

Autori: Chládek Josef, Sejrek František, Ruda Miroslav

Značky: únavové, zařízení, strojích, rezonančních, zkušebních, zkoušky, programované

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro programované únavové zkoušky na rezonančních zkušebních strojích obsahuje elektricky ovládaný zdroj budicí síly, například výkonový zesilovač a řídicí počítač, napojený přes měřicí zesilovač na snímač amplitudy kmitů zkoušené strojní součásti, který je připojen na vstup bloku řízení amplitudy. Na frekvenční vstup řídicího počítače (13) je napojen výstup tvarovače (10) zesíleného signálu snímače (8) amplitudy kmitů. Jeden z výstupů...

Způsob provedení zatěžovací zkoušky podtlakem u nízkotlakových dvouplášťových stojatých nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: 219441

Dátum: 15.08.1985

Autori: Exner Jindřich, Nožička Břetislav, Anděl Vladimír

Značky: nádrží, nízkotlakových, podtlakem, zkoušky, způsob, zatěžovací, stojatých, provedení, dvouplášťových

Zhrnutie / Anotácia:

Zkoušená nádrž se za účelem ověření bezpečnosti proti ztrátě stability uzavře při dosažení denního teplotního maxima. Zaslepí se všechny její otvory s výjimkou měřiče tlakové diference. K provedení zatěžovací zkoušky podtlakem se využije poklesu atmosférické teploty. Za poklesu teploty vzduchu uvnitř nádrže v závislosti na atmosférickém tlaku se provádí měření rozdílu tlaku atmosférického a tlaku uvnitř nádrže až do dosažení předepsaného...

Zařízení k tlumení torzních kmitů čidla k snímání polohy kyvadla v zařízení pro rázové zkoušky

Načítavanie...

Číslo patentu: 219237

Dátum: 15.08.1985

Autori: Kučera Josef, Talpa Ivan

Značky: zkoušky, polohy, tlumení, torzních, kyvadla, čidla, rázové, snímání, kmitů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení k tlumení torzních kmitů čidla k snímání polohy kyvadla v zařízení pro rázové zkoušky, které je tvořeno vstupním hřídelem kyvadla, na který je připevněn převodový kroužek, k němuž je připevněn pružný element dále uchycený k tenkému hřídeli, pevně spojenému se setrvačníkem, k němuž je na vnějším obvodu uchycena pevně příruba uložená v ložisku, ke které je uchycen pružný element, připevněný k hřídeli čidla snímání...

Způsob stanovení elastické konstanty univerzálních zkušebních strojů pro zkoušky tahem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217334

Dátum: 01.08.1985

Autor: Jakob Miloslav

Značky: elastické, způsob, univerzálních, stanovení, zkušebních, tahem, strojů, zkoušky, konstanty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu stanovování elastické konstanty univerzálních zkušebních strojů pro zkoušky tahem ve zkušebnách základních mechanických vlastností oceli. Vynález řeší možnost jednoduchého záznamu dat s navazujícím operativním zpracováním běžnými prostředky. Podstatou vynálezu je, že se elastická konstanta zkušebního stroje stanoví při zatěžování z rozdílu současně snímané dráhy příčníku zkušebního stroje a elastické deformace zkušební...

Komora pro kontinuální zkoušky těsnosti součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 219074

Dátum: 15.07.1985

Autori: Francová Marie, Šourek Milan, Lisec Jindřich, Ungr František

Značky: zkoušky, kontinuální, těsnosti, součástí, komora

Zhrnutie / Anotácia:

Technický problém, který vynález řeší: kontinuální zkoušení těsnosti, zejména tenkých a dlouhých trubek metodami, prokazujícími průniky zkušebního média případnými netěsnostmi. Stručný výklad podstaty vynálezu, jak je obsažen v popisu, definici, jakož i v materiálech, které vynález zobrazují: V tělese komory je upravena pracovní dutina mezi nejméně dvěma pomocnými dutinami spojenými navzájem, jakož i s vnějším prostorem souosým vodicím otvorem,...

Zařízení k hermetickému zaslepení součástí pro zkoušky těsnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 224115

Dátum: 01.11.1984

Autori: Lisec Jindřich, Ungr František

Značky: součástí, zařízení, hermetickému, těsnosti, zaslepení, zkoušky

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k hermetickému zaslepení součástí pro zkoušky těsnosti, sestávající z tělesa opatřeného čelním těsněním a radiální ucpávkou v osazení tělesa do něhož zapadá axiálně posuvná příložka spojená a tělesem silovým prvkem, vyznačené tím, že mezi čelním těsněním (3) a radiální ucpávkou (4) je v tělese (2) vytvořena sběrná dutina (7) opatřená odsávacím hrdlem (8), přičemž je těleso (2) spojeno alespoň s jedním koncem připínacího zařízení (11).

Těsnění komory pro zkoušky těsnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 215939

Dátum: 01.10.1984

Autor: Ungr František

Značky: zkoušky, komory, těsnosti, těsnění

Zhrnutie / Anotácia:

Těsnění komory pro zkoušky těsnosti rovinných součástí deskového charakteru s nízkými výstupky bez ostrých hran, zejména křížových svarových spojů desek s nízkým převýšením, nebo součástí mírně odlišných od ideální roviny. Podstatou řešení je, že alespoň v jednom boku těsnicí drážky je ve styčné ploše boku drážky a boku těsnění upravena nejméně jedna odváděcí drážka spojená odváděcím kanálem s volnou atmosférou a dále, že odváděcí kanálek je...

Uspořádání rozvodu tlakové kapaliny pro dynamické zkoušky

Načítavanie...

Číslo patentu: 215863

Dátum: 01.10.1984

Autor: Bříza Jaroslav

Značky: zkoušky, uspořádání, tlakově, kapaliny, rozvodu, dynamické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uspořádání rozvodu tlakové kapaliny dynamické zkušebny pro zkoušky konstrukčních celků i konstrukcí,která je vybavena elektrohydraulickými zatěžovacími systémy a centrální strojovnou hydrauliky. Každý z většího počtu samostatných hydraulických řádů, k nimž jsou připojeny zatěžovací elektrohydraulické systémy, je připojen na jeden pracovní hydraulický agregát. Výstupní tlaková potrubí jednotlivých hydraulických agregátů, tlaková...