Patenty so značkou «zkoušek»

Zařízení k provádění ověřovacích zkoušek pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 263517

Dátum: 11.04.1989

Autor: Uher Drahomír

MPK: G01M 17/00

Značky: zkoušek, vozidla, provádění, motorová, ověřovacích, zařízení

Text:

...které sestává z brzdy, převodovky a spojovacích hřídelů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na rozvodovku hnacího traktu vozidla je připojen hřídel, který jepřes první spojovací hřídel připojen k výstupnímu hřídeli pře vodovky, jejíž vstupní hřídel je druhým spojovacím hřídelem připojen k programové řízené brzdě.Zařízení umožňuje provádět zkoušky na stálém zkušebním stanovišti a nahradit tak zkoušky, které se provádějí za jízdy vozidla....

Způsob přípravy časově dlouhých zkoušek dynamických systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262944

Dátum: 11.04.1989

Autor: Balda Miroslav

MPK: G01M 5/00

Značky: způsob, přípravy, dynamických, časově, systému, zkoušek, dlouhých

Text:

...odezev, jimiž předchozí úsek končil a na konec iterovaného úseku se pripojí dalších alespoň gg period, v nichž v prvních E periodách jsou odezvy převzaté z následujícího úseku. Zbylýchf period se doplní odezvami volenými tak,aby vzniklé časové řady neobsahovaly na hranicích výrazné diskontinuity. K takto definované vektorové odezvě Í,považovanév iteračním režimu za cyklickou,se stanoví cyklické vektorové buzení Ž podle obecně známého...

Zařízení pro provádění únavových a jiných zkoušek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262118

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hulík Petr, Minárik Jozef, Linhart Václav, Fürbacher Ivan, Zeman Václav

MPK: G01N 3/26

Značky: provádění, únavových, zkoušek, jiných, zařízení

Text:

...hřídeli s 11 a 1 no 11 t(rIaí 1 ý 111 i zkoušenýíni prvky. Funkce zařízení je podepřena lllěřĺcĺľllĺ a regulačními prvky, zajištujícími automatický provoz stroje s tlakovým olejovýni systémem torzního válce.Zařízení podle vynálezu ílmožííujte únavové a jiné zkoušky částí strojů, modelovýclí částí a Inateriálových vzorků V kruhu za 0 tace s přesným clodržovaíiím nastavení úrovně krouticího momentu v průběhu zkoušky a s možností skokove...

Způsob provádění zkoušek tepelně oxidačního a atmosférického stárnutí polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258251

Dátum: 16.08.1988

Autori: Poněšický Jiří, Czerný Jiří

MPK: G01N 17/00

Značky: tepelně, atmosférického, způsob, polymerů, oxidačního, provádění, stárnutí, zkoušek

Text:

...reálných výrobků za podmínek podobnosti vnějších prostředí. V praxi jsou totiž skutečně výrobky ve většině případů podrobeny víceosé napjatosti. Další Výhodou je pak to, že velikost variačního koeficientu do asi 20 je u zkoušky podle vynálezu srovnstelná s variačním koeficientom u standardních zkoušek rázové a vrubové houževnatosti exponovaných zkuěebních těles při jednocsé napjatosti.Způsob provádění zkoušek tepelné-oxidačního a...

Postup hydrogeologických čerpacích zkoušek prováděných metodou ustáleného proudění

Načítavanie...

Číslo patentu: 246962

Dátum: 15.10.1987

Autori: Holický Václav, Mostecký Jioí Akademik, Mikulášek Bohuslav, Hoava Lubomír

MPK: F04B 49/00

Značky: prováděných, metodou, proudění, hydrogeologických, čerpacích, ustáleného, postup, zkoušek

Text:

...výrobcem daného typu čerpadla jestliže je doporučene funkční pauza např. 240 sekund, ponechá se hladina po tuto dobu nastupovat a hodnota, které úroveň hladiny po 240 sekundách dosahne,je přijata jako horní okraj sloupce. Dolní a horní okraj vodního sloupce se pak vymezí snímači hladiny, ovládajícími stykač motoru čerpadla snímače hladiny jsou známé a užívané v jiných oblastech vodního hospodářství. Až do další technologické fáze -...

Způsob automatizovaného vyhodnocování zkoušek odolnosti proti tečení materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251422

Dátum: 16.07.1987

Autor: Vitvar Zdeněk

MPK: G01N 3/00

Značky: odolností, vyhodnocování, způsob, tečení, automatizovaného, proti, zkoušek, materiálů

Text:

...adres impulsy do binárního čítače lg.Éřevodník lž binárního kődu je napojený na generátor lg funkce,vybavený magnetickou páskovou pamětí, na které je zakődována informace pro pohyb posuvného zatěžovacího servomechanismu 5, nastavovacího a měřicího servomechanismu 2.a servomotoru 2 regulátoru teploty. Dále jsou zde-zakődovány další informace pomocných funkcí pro zastavení čtení programu a řízení časových prodlev využívaných k respektování...

Zapojení mikropočítačového programátoru únavových zkoušek strojních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240232

Dátum: 15.06.1987

Autori: Dimun Milan, Truchlik Štefan

MPK: G05D 15/01, G06F 9/06

Značky: součástí, programátoru, strojních, mikropočítačového, únavových, zapojení, zkoušek

Text:

...kÓdo-. vaných přepínačů jsou v jejich jednotlivýchsloupcích paralelné propojeny a tvoří výběrové vodiče čtení. zapojení podle vynálezu umožňuje opc rativní řízení zkušebního programu a jeho automatické provádění. , . Príklad provedení zapojení podle vynáleľzu je schematicky znázorněn na pripojených výkresech, kde obr. 1 představuje celkovézapojení, obr. 2 zapojení paměti výběrového slova. - - v ~ -Mikropočítač 1 je adresovou sběrnící ~...

Zařízení k provádění únavových zkoušek pevných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250315

Dátum: 15.04.1987

Autori: Tománek Jan, Němec Zdeněk, Kupec Eduard, Černušák Ladislav, Harvánková Růžena, Chudáčková Zdeňka, Maruška František, Šindelář Pavel

MPK: G01N 3/32

Značky: materiálů, únavových, pevných, zařízení, provádění, zkoušek

Text:

...podle vynálezu spočívá V tom, že deformační sila vytvářená poháněcím mechanismem je zvyšována využitím pružícího efektu protllehle uložených desek.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněn příklad zařízení podle vynálezu.Základní část zařízení tvoří tlačná tyč 2,uložená v kluzném vedení 3 a opatřená na obou svých koncích tlačnými hlavicemi al,které jsou připojeny k tlačné tyčí 2 stavěcímí šrouby 5. Proti ohěma koncům tlačne tyče 2...

Zařízení na provádění atmosférických staničních korozních zkoušek

Načítavanie...

Číslo patentu: 232585

Dátum: 01.01.1987

Autori: Košek Vlastimil, Kučera Ludvík

MPK: G01N 17/00

Značky: staničních, korozních, provádění, atmosférických, zkoušek, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zkušební zařízení na provádění atmosférických staničních korozních zkoušek, určené pro zrychlené hodnocení systémů ochrany dlouhodobého skladování v nevytápěných prostorách. Skládá se ze zkušební skříně umístěné v konstrukci, opatřené střechou. Zkušební skříň má na obou bočních stranách otvory umožňující přenos vnějších klimatických prvků do zkušebního prostoru. Uvnitř zkušebního prostoru jsou umístěny hliníkové podložky, na které se upevňují...

Zařízení pro automatické vyhodnocování elektrochemických zkoušek v kapalném prostředí odporovou metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 213785

Dátum: 01.05.1984

Autori: Jojko Zorjan, Trojan Václav

Značky: kapalném, prostředí, metodou, zkoušek, odporovou, vyhodnocování, elektrochemických, zařízení, automatické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro automatické vyhodnocování výsledků zkoušek kvality povrchových úprav elektrochemickou odporovou metodou v kapalném prostředí pomocí napěťových nebo proudových závislostí na čase sestávající z proudového zdroje, k němuž je připojen jednak vyhodnocovací člen, jednak vzorek se zkoušeným povlakem a nádoba s pracovním roztokem. Podstata vynálezu je vřazení vypínače do okruhu proudového zdroje, přičemž na tento vypínač je...