Patenty so značkou «živin»

Kvapalné koncentráty sekundárnych a/alebo stopových rastlinných živín a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7512

Dátum: 01.08.2016

Autor: Teren Ján

MPK: A01N 33/02, A01N 59/00, A01N 37/44...

Značky: živin, koncentráty, rastlinných, sekundárnych, použitie, stopových, kvapalné

Text:

...kyselín s niektorým z amínov alebo hydroxylamínov. Pri príprave komplexu biogénnych prvkov viazaných vo forme komplexov aminopolykarboxylových kyselín v zmysle riešenia sa na neutralizáciu vodíkových katiónov uvoľňujúcich sa pri komplexotvorných reakciách namiesto bázických látok, ktoré sú potom zdrojom alkalického kovu alebo amoniaku, používa niektorý z amínov alebo hydroxylamínov.Experimentálne sa potvrdilo, že pri použití amínov alebo...

Granulované hnojivo s riadeným uvoľňovaním živín

Načítavanie...

Číslo patentu: 288190

Dátum: 14.05.2014

Autori: Králik Milan, Kováčik Ján, Herencsárová Gabriela, Kerďo Pavol, Ferenci Michal, Tokár Zdenko

MPK: C05G 3/10, C05G 1/00

Značky: granulované, hnojivo, živin, uvoľňovaním, riadeným

Zhrnutie / Anotácia:

Granulované hnojivo s riadeným uvoľňovaním živín je pripraviteľné obaľovaním hnojiva zmesou pozostávajúcou z alkydovej živice pentaerytritového polyesteru ortoftálového typu, modifikovanej mastnými kyselinami ricínového oleja s obsahom sieťovateľných funkčných skupín so strednou mólovou hmotnosťou 500 až 2000 v množstve 30 až 80 hmotn. %, aminoživice v množstve 1 až 30 hmotn. % a rastlinného oleja v množstve 1 až 30 hmotn. %. Aminoživica,...

Granulované hnojivo s riadeným uvoľňovaním živín

Načítavanie...

Číslo patentu: 288066

Dátum: 27.03.2013

Autori: Kerďo Pavol, Herencsárová Gabriela, Králik Milan, Tokár Zdenko, Ferenci Michal, Kováčik Ján

MPK: C05G 3/00

Značky: živin, hnojivo, riadeným, uvoľňovaním, granulované

Zhrnutie / Anotácia:

Granulované hnojivo s riadeným uvoľňovaním živín je pripraviteľné obaľovaním granúl hnojiva zmesou epoxidovej živice s nízkou mólovou hmotnosťou 100 až 400 v množstve 50 až 85 hmotn. %, derivátu imidazolu v množstve 1 až 20 hmotn. % a modifikovaného rastlinného oleja v množstve 10 až 30 hmotn. %. Epoxidovou živicou s nízkou mólovou hmotnosťou 100 až 400 je výhodne diglycidyl éter bisfenolu A s epoxidovým ekvivalentom 182 - 192 g/mol, derivátom...

Povlak semien na zlepšenie účinnosti rastlinných živín a poťahované semeno

Načítavanie...

Číslo patentu: 286312

Dátum: 27.06.2008

Autori: Peltonen Jari, Hero Heikki, Kleemola Jouko, Saarikko Eija

MPK: A01C 1/06

Značky: semien, povlak, účinnosti, semeno, potahované, rastlinných, zlepšenie, živin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka poťahovania semien povlakom na zlepšenie účinnosti rastlinných živín v ranom štádiu rastu rastliny, pričom poťahovanie zahrnuje vodné fixačné činidlo obsahujúce tekutý vedľajší produkt z poľnohospodárstva alebo kvasného priemyslu a prípadne emulgovaný olej a práškové hnojivo obsahujúce živiny a stopové prvky potrebné pre rastlinu a/alebo ďalšie látky ovplyvňujúce rast rastliny.

Koncentrát živín submerzne pestovaných rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4402

Dátum: 02.03.2006

Autor: Teren Ján

MPK: C05D 9/00

Značky: rastlín, koncentrát, pěstovaných, submerzne, živin

Text:

...Môžu tiež obsahovat aspoň jeden zo skupiny stopových rastlinných živín zahrnujúcich mangán, zinok, med, bór,molybdén a titán. Ukázalo sa zvlášť výhodným ak koncentráty rastlinných živín v zmysle riešenia obsahujú železo,mangán, zinok a med chemicky viazané vo forme chelátových komplexov. Chelátový komplex môže obsahovat ligand výhodne na báze etyléndiaminotetraoctovej (EDTA) a/alebo dietyléntriaminopentaoctovej (DTPA) kyseliny. Hlavne v...

Spôsob zvyšovania obsahu živín v pôde na obrábaných pozemkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5947

Dátum: 28.06.2004

Autor: Chinthala Venkat Reddy

MPK: A01B 79/00

Značky: obrábaných, spôsob, obsahu, pôde, zvyšovania, živin, pozemkoch

Text:

...rastlín, zabezpečenie dlhšej trvanlivosti, atď.0012 Vdôsledku opakovaného pestovania plodín na tých istých plochách sa medzi poínohospodármi ustálili obrábacie spôsoby spolu s používaním chemických produktov, ktoré sú pre ľudstvo škodlivé.0013 Preto sa ekologické obrábacie spôsoby vrátane spôsobov zameraných na zvýšenie produktivity, používanie dusíka, fosforu avody za účelom zvýšenia plodinových výnosov stalo-3 požiadavkou dňa. Spolu...

Kvapalné koncentráty rastlinných živín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2343

Dátum: 18.01.2000

Autor: Teren Ján

MPK: C05G 1/00

Značky: živin, rastlinných, koncentráty, kvapalné

Text:

...byť altemaívne tiež zastúpené v kvapalných koncentrátoch v zmysle tohoto riešenia, sú vhodné predovšetkým rastové stimulátory ( auxíny, kiníny, giberelíríy a podobne ) a v niektorých špecifických prípadoch tiež látky vyznačujúce sa baktericídnou účinnosťou.Ďalej uvedené príklady ozrejmujú a dokumentujú, avšak v žiadnom prípade neobmcdzujú predmet tohoto úžitkového vzoru.Do plastovej nádoby opatrenej vrtuľovým miešadlom sa predložilo asi 500...

Zařízení k dávkování tekutých živin v závislosti na jejich koncentraci v kultivačním médiu, zejména v biotechnologických procesech

Načítavanie...

Číslo patentu: 270665

Dátum: 12.07.1990

Autori: Matějů Vít, Vágner Robert, Kujan Petr, Špáta Vladimír, Jaroměřský Jaroslav, Seichter Pavel

MPK: C12M 1/34

Značky: zejména, procesech, koncentrací, médiu, jejich, tekutých, živin, kultivačním, závislosti, zařízení, biotechnologických, dávkování

Text:

...náklady a nedostatečná kontrola průtoku tekutých živín, který může být v průběhu procesu nekontrolovatelně omezován postupným tvořením nanosů usazenin, zejména v sací části potrubí. Nekontrolované omezování průtoku má negativní vliv na výši produkce a kvalitu produkce.Uvedené nevýhody stávajícíha stavu techniky se odstraní zařízením k dávkování tekutých živín v závislosti na jejich koncentraci v kultivačním médiu, zejména v...

Způsob převedení organických látek a živin koncentrovaných kapalných organických substrátů, jako jsou biologické kaly nebo kejda hospodářských zvířat, do pevné fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 267560

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mackrle Vladimír, Kühnel Egon, Paska Igor, Mackrle Svatopluk

MPK: C05F 7/00, C05F 3/00

Značky: hospodářských, živin, biologické, kejda, způsob, organických, koncentrovaných, kapalných, převedení, fáze, substrátů, pevně, látek, zvířat

Text:

...°čištění například biologickýn aktivačnía čištění a dále odseparovaná tuhá část,která je vedena do nisiče 2 na nějž navazuje konpostovací reaktor Ž e výstupen 5.Mechanické vlastnosti hunusovóho substrdtu z hlediska vhodnosti pro separační procesy je při ton nožnć do značná níry ovlivňovat i sanotnýni konpostovacíni procesy. Tak např. strukturu hunusoveho sulstrátu lze příznivč ovlivnit, že se k od cs 267 560 B 1 3dřlenć pevné fázi kcjdy přidň...

Spôsob výroby priemyselných hnojív s pomalým uvolňováním živín

Načítavanie...

Číslo patentu: 265752

Dátum: 14.11.1989

Autori: Krajčí Pavol, Bízik Ján, Waradzin Walter, Al-ali Irena, Dočár Jozef, Bartoš Vladimír

MPK: C05C 9/02, C05D 9/00

Značky: spôsob, výroby, živin, uvoľňovaním, hnojiv, pomalým, priemyselných

Text:

...zinku, manganu, horčíka, železa,kyseliny boritej, tetraboritanu sodného, pričom sa na vysušený produkt dalej pôsobí roztokom lignin sulfonanu vápenatého alebo močovinoformaldehydového kondenzátu pri teplote 50 až 150 °C. Postupom podľa vynálezu sa dosiahne zvýšenie úžitkových vlastností zeolitov jeho obohatením o stopové prvky v pomaly pôsobiacej forme čo sa prejaví zvýšením úrod hustosíatych obilovín resp. kukurice o 10 až 30 oproti...

Zařízení pro čištění odpadní vody se zvýšeným odstraňováním živin

Načítavanie...

Číslo patentu: 257616

Dátum: 16.05.1988

Autor: Grúz Jiří

MPK: C02F 3/12

Značky: čištění, živin, odpadní, zařízení, odstraňováním, zvýšeným

Text:

...jednoduché a nepotřebuje samostatné interní recykly aktivního kalu vzhledem k zlepšeným separačním vlastnostem kalu V dosazcvací nádrži.Příklad konkretního provedení vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkrese,který představuje základní schema zařízení pre čištění odpadní vody.Zařízení sestává z anoxické nádrže 3 oddělené přepážkou Ä od aktivační nádrže 1. Na anoxickcu nádrž g je napojen přívod l odpadní vody a přítok Q vratného...

Způsob snížení stupně koncentrace rostlinných živin ve vodním režimu půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 230372

Dátum: 15.11.1986

Autor: Veselý Otto

MPK: A01C 23/04, A01C 21/00

Značky: vodním, koncentrace, snížení, způsob, živin, půdy, stupně, režimu, rostlinných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob snížení stupně koncentrace rostlinných živin ve vodním režimu půdy, vyznačující se tím, že povrchové i podpovrchové vody s vyšší koncentrací rostlinných živin se odvádějí povrchovými nebo podpovrchovými systémy za pomoci přeronu, zdýmání či nuceným oběhem do půdního prostředí s nižší koncentrací rostlinných živin, kde tyto rostlinné živiny jsou rostlinami využívány a/nebo ukládány v půdě do zásoby, přičemž voda se sníženou koncentrací...

Způsob stanovení úbytku živin v řepných řízcích vlivem kvašení a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221855

Dátum: 15.06.1985

Autori: Vencl Bohuslav, Flám František, Topol Vladimír

Značky: řízcích, úbytku, způsob, provádění, kvašení, tohoto, vlivem, živin, stanovení, způsobu, zařízení, řepných

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob stanovení úbytku živin v řepných řízcích vlivem kvašení a zařízení k provádění tohoto způsobu. Týká se oboru živočišné výroby. Řeší problém objektivního a reprodukovatelného stanovování stupně jakosti cukrovarnických řízků ve výrobě i při jejich silážování. Vzorek řepných řízků se komprimuje v měrné nádobě s jalovým dnem a jeho objem se porovnává s výsledky předchozího měření. Z úbytku objemu se usuzuje na jakost...

Hnojivé kvapalné koncentráty stopových prvkov, sekundárnych živín a fosforu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216448

Dátum: 01.06.1985

Autori: Nádvorník Róbert, Pukáčová Anna, Juhás Milan, Teren Ján, Lúčanský Dušan

Značky: sekundárnych, fosforu, koncentráty, hnojivé, stopových, prvkov, živin, kvapalné

Zhrnutie / Anotácia:

Hnojivé kvapalné koncentráty stopových prvkov, sekundárnych živín a fosforu obsahujúce 5,0 až 35,0 hmotnostných dielov hexametafosforečnanu sodného a) alebo draselného 0,5 až 10,0 hmotnostných dielov kobaltu a) alebo zinku a) alebo mangánu a) alebo železa a) alebo medi 0,2 až 5,0 hmotnostných dielov horčíka 0,3 až 5,0 hmotnostných dielov draslíka a) alebo dusíka 0,5 až 5 hmotnostných dielov S 10 až 60 hmotnostných dielov...

Prostředek k regulaci čerpání živin rostlinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 215872

Dátum: 15.07.1984

Autori: Hála Vladimír, Němcová Ludmila, Bulena Vladimír, Černý Jiří, Vrba Vladimír, Konrádová Miluše

Značky: regulaci, rostlinami, živin, prostředek, čerpání

Zhrnutie / Anotácia:

Použití ořechového mořidla na dřevo, připravené varem oxyhumolitu s alkalickým louhem, jako prostředku k regulaci čerpání živin rostlinami.