Patenty so značkou «živica»

Vysoko izotaktická PP živica s rozsiahlou distribúciou tavenia, majúca zlepšené vlastnosti BOPP filmu a jednoduché charakteristiky spracovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18272

Dátum: 16.11.2012

Autori: Gloger Dietrich, Neissl Wolfgang, Tranchida Davide, Potter Gregory

MPK: C08F 110/06, C08J 5/18, H01G 4/18...

Značky: zlepšené, rozsiahlou, distribúciou, vysoko, filmu, charakteristiky, izotaktická, spracovania, vlastností, jednoduché, živica, tavenia, majúca

Text:

...orientácii, sa môže dosiahnuť polypropylénom vyznačujúcim sa nízkym stupňom zvyškovejV súlade s tým je predkladaný vynález podľa prvého aspektu zameraný na dvojosovo orientovaný polypropylénový (BOPP) film, pričom tento dvojosovo orientovaný polypropylénový (BOPP) film obsahuje polypropylén (PP) vyznačujúci sa zvyškovou kryštalickosťou fnc í 0,40 pri teplote(T), ktorá je 1 ° C pod teplotou tavenia (melting temperature, Tm) neroztiahnutého...

Samozhášavá polykarbonátová živica

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9063

Dátum: 19.03.2007

Autori: Van Nuffel Claude, Okada Koji

MPK: C08K 5/5419

Značky: samozhášavá, polykarbonátová, živica

Text:

...samozhášavosť, bola navrhnutá (Odkaz 2), ale zverejnená zlúčenina silsesquioxanu (RSiO 1) mala n 8,kubickú štruktúru (tvar klietky) a substituent R bol fenylováskupina alebo bifenylová skupina.Odkaz 1 Japanese patent Application Public Disclosure (Kokai)Odkaz 2 Japanese patent Application Public Disclosure (Kokai)Problémy sa riešia vynálezom0007 Avšak, úroveň spomaľovača horenia, ktorá je definovaná štandardným testom horľavosti UL 94...

Modifikovaná novolaková živica na zvýšenie lepivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17394

Dátum: 16.02.2006

Autori: Howard Leigh Scott, Pearsall Dominic Maxwell, Siudy Mark Edward, Banach Timothy Edward, Knezevic Milan Ruo Joao Polastri

MPK: C08F 283/00, C08F 283/06, C08G 8/30...

Značky: zvýšenie, novolaková, lepivosti, živica, modifikovaná

Text:

...zmesi, impregnačné činidlá, nátery, farby, a ako spojivá pre anorganickésubstráty z jemných častíc. Kaučukové zmesi musia zostať dostatočne Iepivé počas výrobného procesu, a to aj v prípade prerušenia procesu na dosť dlhú dobu, čo nie je nijako nezvyčajné, ked výroba zahŕňa procesy v rôznych lokalitách a vyžaduje si skladovanie a prevoz polotovarov.OO 06 Medzi známe materiály na zvýšenie lepivosti patria napríklad kolofónía,hydrogenizovaná...

Polypropylénová živica s nízkym zrážaním sa, vysokou rázovou pevnosťou, vysokou tvrdosťou a odolnosťou voči poškriabaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5254

Dátum: 16.11.2005

Autori: Machl Doris, Grein Christelle, Bernreitner Klaus

MPK: C08L 23/00

Značky: živica, vysokou, zrážaním, rázovou, polypropylénová, pevnosťou, odolnosťou, nízkým, tvrdosťou, voči, poškriabaniu

Text:

...je hustota vyššia ako 910 kg/m, a výhodne nie je vyššia ako 925 kg/m 3.Prietoková rýchlost taveniny (MFRZ) etylénového polyméru C je výhodne 0,05 až 5 g/10 min, výhodnejšie 0,1 až 3 g/10 min, a ešte výhodnejšie 0,2 až 1,5 g/10 min.Diel vyrobený z polypropylénovej živice podľa predloženého vynálezu má nízku zrážavost a najmä malý pomer medzi zrážaním v priečnom smere a zrážaním v pozdĺžnom smere. Výhodne je zrážanie sa v ktoromkoľvek smere...

Magnetické častice, spôsob ich prípravy, kompozitná magnetická živica a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283578

Dátum: 26.08.2003

Autori: Elder George Richard, Hendawi Adel Taha Sayed Ahmed, Bradbury David

MPK: C02F 1/48, B03C 1/01, B01J 47/06...

Značky: magnetické, použitie, kompozitná, částice, magnetická, spôsob, živica, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Magnetické častice obsahujú jadro s magnetického materiálu, pričom jadro je obklopené zmesou vláknitého materiálu a pevného spojiva. Pri príprave magnetických častíc sa miešajú jadrá častíc magnetického materiálu v suspenzii, ktorá obsahuje vlákna vláknitého materiálu a spojivo, pričom sa vytvrdzuje spojivo za prichytenia vlákien okolo jadra častíc a potiahnuté častice sa separujú zo suspenzie. Kompozitná magnetická živica obsahuje magnetické...

Hydrofilná ropná živica a sposob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260342

Dátum: 15.12.1998

Autori: Hronec Milan, Kopernický Ivan, Mikulec Jozef

MPK: C09D 3/733

Značky: živica, ropná, hydrofilná, spôsob, přípravy

Text:

...30 až 50 9/0 hmot. Hydrofihuosť živice sa dosahuje tým, že koloiónia a/alebo jej deriváty, pripadne v kombinácii s anhydridoin a/alełço kyselinou maleínovou a/alebo ich aduktami sa v procese polymerizácie nenasýteoýeh uhlovodíkových frakcií chemicky zabudujc do molekuly ropnej živice.Tento proces sa uslçut-očňuje termicky pri. zvýšených teplotách 170 až 270 °C, a to za stáleho premiešavanla reakčnej zmesi. Ked kolofónia ako aj iné polárne...

Vodorozpustná živica na báze epihalogénhydrínu obsahujúceho dusík, spôsob jej výroby a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279996

Dátum: 06.07.1994

Autori: Gorzynski Marek, Pingel Andreas

MPK: C08G 65/30, D21H 17/56

Značky: použitie, živica, obsahujúceho, výroby, epihalogenhydrinů, vodorozpustná, báze, spôsob, dusík

Zhrnutie / Anotácia:

Vodorozpustná živica na báze epihalogénhydrínov obsahujúcich dusík so zníženým obsahom organických halogénov, ktorej celkový obsah halogénov je nižší než 1 % hmotn., vztiahnuté na tuhú živicu. Spôsob výroby spočíva v tom, že sa uvedené živice spracovávajú pôsobením bázického ionomeniča. Živice sú výhodne polyaminoamid-epihalogénhydrínového typu a je možné ich použiť ako činidlá na zvýšenie pevnosti papiera za vlhka.

Fenolová živica, spôsob jej prípravy a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279681

Dátum: 15.04.1992

Autori: Segal David, Tetart Serge

MPK: C08G 14/073, C08J 5/24, C08L 61/34...

Značky: fenolová, použitie, živica, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Živica obsahuje fenol-formaldehydový kondenzát, formaldehydo-močovinový kondenzát a fenol-formaldehydo-amínový kondenzát a má obsah voľného formaldehydu nižší ako 3 % vzťahujúc na celkovú hmotnosť tekutej živice a riediteľnosť vodou pri teplote 20 °C vyššiu alebo rovnajúcu sa 1000 %. Živica je vhodná na šlichtovacie kompozície s minerálnymi vláknami, pričom tieto kompozície sú menej ekologicky škodlivé ako doteraz známe kompozície. Minerálne...

Modifikovaná alkydová živica

Načítavanie...

Číslo patentu: 267345

Dátum: 12.02.1990

Autori: Celiga Pavel, Svoboda Jozef, Kyselica Jozef, Ondruš Imrich

MPK: C09D 3/64, C09D 3/68

Značky: alkydová, modifikovaná, živica

Text:

...želatinačnou kcnštantou. Súčasne je výhodná, že alkydy podľa tohoto vynálezu sa pripravujú z dostupných a pomerne lacných eurovtn a majú pritom veľmi dobrá aplikačné vlastnoati napr. ako eúoast spcjiv náterových látok na horizontálne značenie ciest. Vlastnosti živic, uvádzané v príkladoch boli stanovené podľa prialulných ČSN Konzietencia výtokových pohárkov s priemerom dýzy 4 mm pri 20 °C podľa ČSN 67 3013, zaaýchanie, podľa ČSN 67...

Ropná živica a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 220277

Dátum: 15.02.1986

Autori: Hronec Milan, Révus Miloš, Kopernický Ivan, Kaszonyi Alexander, Mikulec Jozef, Ilavský Ján, Bučko Miloš

Značky: spôsob, živica, výroby, ropná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru petrochemických výrob. Rieši výrobu ropnej živice, obsahujúcej 1 až 10 % hmotnosti produktov oligomerizácie a polymerizácie (-olefínov s počtom 8 až 30 atómov uhlíka, a to z nenasýtenej pyrolýznej frakcie s teplotou varu 30 až 260 °C. Reakcia kyslo-katalyzovanej kopolymerizácie sa uskutočňuje v prítomnosti 0,5 až 5,0 % hmotnosti kvapalných oligomérov a polymérov (-olefínov, ktoré v molekule obsahujú 8 až 30 atómov uhlíka.