Patenty so značkou «živíc»

Penová hmota na báze fenolových živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20916

Dátum: 14.11.2012

Autori: Bölke Rosel, Dahlhaus Daniel, Kuhlmann Gunda

MPK: C08G 8/34, C08G 8/10, C08J 9/00...

Značky: báze, pěnová, fenolových, živíc, hmota

Text:

...reakcie. Kondenzačná reakcia sa nastaví tak, že index lomu reakčnej zmesi je 1,4990 až 1,5020, výhodne 1.4995 až 1,5015. index lomu je mierou pre stupeň kondenzácie. Index lomu sa meria pomocou Abbe refraktometra pri teplote 25 °C podľa DIN 51423-2. Je výhodné, keď obsah voľného fenolu je už potom 10 , aby vkonečnom produkte bolo prítomné pokial možno málo voľného fenolu.0009 Po uskutočnenej reakcii fenolovej zlúčeniny a formaldehydu sa...

Katalýza formulácií epoxidových živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13805

Dátum: 16.03.2010

Autori: Ebbing-ewald Marion, Diesveld Andrea, Spyrou Emmanouil, Loesch Holger

MPK: C08G 59/40, C08G 59/68

Značky: epoxidových, formulácií, katalýza, živíc

Text:

...zvlášť preferované sú epoxidove živice na báze bisfenolu A a bisfenolu F.Podľa vynálezu je možné ako zložku A) použiť i zmesi epoxidových živíc.Latentné vytvrdzovacie činidlá B) (pozri tiež spis EP 682 053) sú bud celkom málo reaktívne,zvlášť pri nízkych teplotách, alebo sú zle rozpustné, alebo často dokonca obidvoj e. Vhodné sú latentne vytvrdzovacie činidlá podľa vynálezu, ktoré pri nekatalyzovanej reakcii...

Adukty epoxidových živíc s amínmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 286290

Dátum: 19.06.2008

Autori: Florovičová Ludmila, Florovič Stanislav

MPK: C09D 163/00, C08L 63/00

Značky: adukty, živíc, epoxidových, amínmi

Zhrnutie / Anotácia:

Adukty epoxidových živíc s amínmi, pripraviteľné reakciou epoxidových živíc s priemernou molekulovou hmotnosťou 340 až 600 s obsahom epoxidových skupín 0,300 až 0,587 mol/100 g na báze dianu s organokremičitými polyamínmi pri teplote 15 až 180 °C v molárnom pomere organokremičitý polyamín : priemerná molekulová hmotnosť epoxidovej živice : amín rovnajúcom sa 0,01 až 20 : 1 : 0,01 až 15 a ich adičné soli s kyselinami rozpustnými vo vode,...

Použitie umelých živíc pri upevňovaní skrutiek a podobných kotviacich prostriedkov a zodpovedajíci spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9649

Dátum: 31.07.2007

Autori: Schlenk Christian, Grün Jürgen, Vogel Martin

MPK: F16B 13/14

Značky: skrutiek, použitie, spôsob, podobných, zodpovedajíci, živíc, upevňování, umělých, kotviacich, prostriedkov

Text:

...nevytvrdí a potom sa aspoň jeden upevňovací prvok do rezultujúcej (aspoň dostatočne) vytvrdnutej hmoty umelejživice zapustí popr. v spôsobe ñxácie upevňovacích prvkov, obsahujúcom toto0009 Výraz (aspoň dostatočne) vytvrdnutý (pričom vytvrdiť alebo vytvrdnutie vrámci predloženého vynálezu je možné kdekoľvek nahradiť výrazom stužiť alebo stuženie) znamená obzvlášť to, že použitý viaczložkový systém umelých živíc sa aspoň tak privedie k...

Spôsob kondenzácie za rozprašovania na výrobu živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12066

Dátum: 31.05.2007

Autor: Karim Asif

MPK: C08G 12/32, C08G 12/12, B01J 10/00...

Značky: spôsob, výrobu, kondenzácie, živíc, rozprašovania

Text:

...ovplyvniť morfológiu vyrobených častíc živice vo vyrobenom prášku, ak sa realizácia kondenzácie za rozprašovania uskutoční rozprášením vo forme kvapiek. Je opísané, že je možné vyrobiť napenenú, prevažne gulovitú časticu salebo bez hladkých povrchových úsekov. Je uverejnené, že hodnota pH reaktívnej zmesi je závislá od východiskových látok. Pre kondenzáciu meIamín-formaldehyd je výhodná hodnota pH vrozsahu od 6,5 do 12, zatial čo pre...

Metóda rozprašovacej kondenzácie na výrobu živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3566

Dátum: 06.09.2005

Autori: Ehrenstein Moritz, Moritz Hans-ulrich, Seidl Volker, Krüger Marco, Karim Asif, Winter Dominik, Brodt Gregor

MPK: B01J 2/02, C08G 12/00

Značky: kondenzácie, živíc, rozprašovacej, výrobu, metoda

Text:

...účinných alebo aktívnych látok do priebehu procesu tvorby častíc živice tieto jemne rozptýliť a fixovať vo vznikajúcich časticiach živice a tak pripraviť efektívne funkčné častice živice. Pod týmito sa nemajú chápať také látky, ktoré zasahujú do vzniku morfológie. Dodatočne zostávajú látky vznikajúce počas polykondenzácie jemne rozptýlené v časticiach živice a môžu pripoužití sušených častíc živice vykazovať zodpovedajúci účinok, napríklad v...

Spôsob výroby polymérnych penových materiálov na báze polykondenzačných reaktívnych živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7398

Dátum: 17.03.2005

Autori: Schädler Volker, Weiss Axel, Schmidt Daniel

MPK: C08J 9/00

Značky: živíc, spôsob, reaktívnych, výroby, báze, polykondenzačných, polymérnych, materiálov, pěnových

Text:

...vymení prostredníctvom C 02 a následne sa C 02 odstráni nadkritickým sušením.Li et al. uverejňujú v Carbon 38, 1499-1524 (2000) výrobu krezolformaldehydových aerogélov prostredníctvom výroby zodpovedajúcich gélovs obsahom vody, výmenou vody obsiahnutej v géli za acetón, následnou výmenouHair et al. opisujú v J. Vac. Sci. Technol. A, 6 (4), 2559-2563 (1988) výrobu rezorcinol-formaldehydových aerogélov prostredníctvom výroby...

Použitie vodou riediteľných kondenzačných živíc ako dispergačných činidiel pre vodou riediteľné pigmentové koncentráty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2807

Dátum: 13.07.2004

Autori: Morre Peter, Hobisch Gerald

MPK: C08K 5/00, C08K 3/00, C09C 3/10...

Značky: riediteľné, riediteľných, pigmentové, koncentráty, vodou, kondenzačných, živíc, činidiel, dispergačných, použitie

Text:

...takéto kopolyméry, v ktorých aspoň jeden z použitých olefinicky nenasýtených monomérov, totiž A 1, nesie aspoň jednu kyselinovú skupinu, výhodne karboxylovú skupinu. Jeden alebo viac týchto monomérov A 1 sa polymerízuje spoločne s jedným alebo viac monomérrni A 2,ktoré sú zbavené kyselinových skupín. Je tiež možné počas polymerizácie meniť zloženie zmesi monomérov. Vhodnou voľbou druhu a množstvamonomérov sa dá ľahko nastavit požadované číslo...

Živice tvrditeľné žiarením na báze ketón- a/alebo močovino-aldehydových živíc a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1895

Dátum: 02.07.2004

Autori: Mindach Lutz, Glöckner Patrick

MPK: C08G 6/00, C09D 4/06, C08L 61/00...

Značky: spôsob, živíc, výroby, ketón, živice, močovino-aldehydových, žiarením, báze, tvrditelné

Text:

...ako filmotvornej zložkyÚlohou predloženého vynálezu bolo chemické modifikovanie ketón-aldehydových živíc a/alebo močovino-aldehydových živíc tak, aby vznikli živice tvrditeľné žiarením, ktoré sú odolné voči zmydelneniu a stále a majú aj vysokú odolnosť proti žltnutiu. Prekvapivo sa táto úloha mohla riešiť tým, že ketón-aldehydové živice a/alebo močovino-aldehydové živice sa polyméranalogicky zásobili etylénovo nenasýtenými časťami....

Spôsob spracovania opotrebovaných ionomeničových živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1557

Dátum: 13.02.2004

Autori: Huang Ching-tsuen, Liu Tzeng-ming, Tyen Jiing-guang

MPK: G21F 9/28, C02F 11/06

Značky: spracovania, spôsob, živíc, ionomeničových, opotřebovaných

Text:

...krokom v tomto spôsobe, je superkritická vodná oxidácia (SCWO). Ak sú prítomné produkty rozkladu ionomeničových živíc, ako sú napríklad kyselina sírová, superkritická voda s vysokou teplotou a tlakom uplatnená v tomto spôsobe spôsobuje vysoký stupeň korózie materiálov, ktorá je vážnym problémom. Tento spôsob je teda prakticky takmer nepoužiteľný.Britský AEA Industry vyvinul úspešný spôsob rnokrej oxidácie, ktorý zahrňuje uskutočnenie...

Kompozícia epoxidových živíc tvrditeľná teplom so zlepšenou rázovou húževnatosťou pri nízkych teplotách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3627

Dátum: 17.12.2003

Autori: Kramer Andreas, Finter Jürgen

MPK: C08G 59/00, C08L 63/00

Značky: zlepšenou, húževnatosťou, nízkých, tvrditeľná, epoxidových, rázovou, teplotách, kompozícia, teplom, živíc

Text:

...epoxidových lepidiel, a tým zvýšiť rázová húževnatosť Tento cieľ sa môže na jednej strane dosiahnuť primiešaním aspoň čiastočne zosieťovaných vysokomolekulových zlúčenín, ako napríklad mriežok polymérov zložených z jadra a obalu alebo iných flexibilizačných polymérov a kopolymêrov. Na druhej strane sa môže aj zavedením mäkkých segmentov,napríklad príslušnou modifikáciou epoxidových zložiek, dosiahnuť isté zvýšenie húževnatosti.Podľa...

Disperzie amorfných nenasýtených polyesterových živíc na báze určitých izomérov dicidolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 189

Dátum: 29.10.2003

Autori: Ortelt Martina, Kohlstruk Stephan, Mindach Lutz, Glöckner Patrick, Cerri Alessandro, Andrejewski Werner

MPK: C08G 63/20, C08G 63/16, C08F 283/01...

Značky: nenasytených, živíc, amorfných, polyesterových, dicidolu, báze, disperzie, izomérov, určitých

Text:

...sa nachádza minimálne 10 až 100 molových tejto zmesi, a vodné disperzie majúa) obsah neprchavých zložiek 20 hmotnostných až 60 hmotnostných, b) obsah rozpúšťadla O až 60 hmotnostných, c) hodnotu pH 5,0 až 9,5, d) viskozitu pri 20 °C 20 až 500 mPa.s.Disperzie amorfných nenasýtených polyesterových živíc podľa vynálezu sa získavajú polykondenzáciou alkoholovej zložky a kyslých zložiek s nasledujúcou dispergáciou vo vode po neutralizácii.Ako...

Spôsob výroby vodných náterových systémov založených na vodou dispergovateľných polyuretánových živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17413

Dátum: 25.10.2003

Autori: Münzmay Thomas, Klippert Uwe, Melchiors Martin, Pohl Torsten

MPK: C08G 18/66, C08G 18/08, C08G 18/44...

Značky: spôsob, vodných, živíc, systémov, dispergovateľných, vodou, polyuretánových, založených, nátěrových, výroby

Text:

...skupinám, ako aj prípadne z pomocných látok a prisad bežných v náterových hmotách, sa vpraví do vodnej fázy, obsahujúcej najmenej jednu vodnú polyuretánovou disperziu s obsahom OH 0,5 hmotn. apripadne pomocné látky a prísady, a potom sa v tomto vodnom zásobnom laku dispergujenajmenej jedna sieťujúca zložka, ako aj prípadne ďalšie pomocné látky a prísady.Vo vode ríediteľné polyuretánové živice majú všeobecne strednú molekulovú...

Adukty epoxidových živíc a kyselín odvodených od fosforu, ako i spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1142

Dátum: 13.10.2003

Autori: Feola Roland, Gmoser Johann

MPK: C09D 5/00, C09D 163/00, C08G 59/00...

Značky: odvodených, výroby, fosforu, kyselin, adukty, živíc, spôsob, epoxidových

Text:

...hranična hodnota Staudingerovej funkcie J., pri klesajúcej koncentrácii ašmykovom napätí, pričom J. je zmena relativnej viskozity vztiahnutá na hmotnostnú koncentráciu Ba mg/rozpustenej látky B (s hmotnosťou m 5 látky v objeme V roztoku), teda J(n.-1)ll 3 a. Pritom znamená n,-1 relatívnu zmenu viskozity. podľa n-1(n-ns)/ 11,. Relativna vískozila n, je kvocient z viskozity n skúšaného roztoku a viskozity n, čistého rozpúšťadla. (Fyzikálny...

Spôsob výroby kompozícií a kompozitov celulózových a lignocelulózových materiálov a živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20511

Dátum: 13.03.2003

Autori: Lagace Arthur, Medoff Marshall

MPK: B29B 17/00, A01N 25/10, A23L 33/00...

Značky: lignocelulózových, materiálov, spôsob, celulózových, výroby, kompozitov, kompozícií, živíc

Text:

...akým je papierová alebo kúpeľňová tkanina. Obnažené vlákna textúrovaného materiálu môžu mat pomer dĺžka/priemer (L/D) aspoň okolo 5 (aspoň okolo 5, 10, 25, 50 alebo viac). Napríklad aspoň okolo 50vlákien môže mať pomer L/D tohto rozsahu.Textúrovaný vláknový materiál vyrábaný spôsobom podľa tohto vynálezu môže byť napriklad zahmutý do (napr. spojený s, V zmesi s, V susedstve s,obklopený, alebo v rámci) štruktúry alebo nosiča (napr. siete,...

Farmaceutická tableta na báze ionomeničových živíc a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281920

Dátum: 19.07.2001

Autori: Price Jeffrey Ellis, Shen Robert Wu-wei

MPK: A61K 9/20, A61K 9/16, A61K 31/785...

Značky: spôsob, živíc, farmaceutická, báze, tableta, ionomeničových, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutická tableta na báze ionexových živíc obsahuje 1000 mg jemne mletého hydrochloridu colestipolu, 10 až 200 mg povidonu, 1 až 50 mg koloidného oxidu kremičitého a 1 až 30 mg stearanu horečnatého a má nasledujúcu fyzikálnu charakteristiku, tvrdosť 40 až 75 SCU a drobivosť najviac 0,1 %/15 minút. Hmotnosť tablety je 1017 až 1079 mg, čas rozpadu tablety je v kratší ako 5 minút a hrúbka tablety je 5,08 až 8,64. Spôsob výroby tabliet...

Spôsob výroby vysokoreaktívnych fenolových živíc modifikovaných močovinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 281239

Dátum: 08.11.1995

Autori: Lattekamp Matthias, Gramse Manfred, Buschfeld Adolf, Krezmin Hans-jürgen

MPK: C08L 97/00, C08G 14/08, C08L 97/02...

Značky: modifikovaných, fenolových, vysokoreaktívnych, výroby, živíc, spôsob, močovinou

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vysokoreaktívnych fenolových živíc modifikovaných močovinou, ako spojiva drevotrieskových dosiek, pričom najprv fenol a formaldehyd kondenzujú do takého stupňa, aby po prídavku 30 až 50 % hmotn. močoviny vznikli modifikované fenolové živice s obsahom pevnej látky od 50 do 70 %, obsahom alkálií od 2 do 8 % hmotn., počítané na hydroxid sodný, pričom sa k týmto živiciam pred ich spracovaním pridá toľko alkalického lúhu, že výsledný...

Sposob odstraňovania katalyzátora na báze chloridu hlinitého alebo fluoridu boritého z procesu výroby ropných živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 265526

Dátum: 13.10.1989

Autori: Mikulec Jozef, Hronec Milan, Kopernický Ivan

MPK: B01J 27/08, B01J 27/12, B01J 27/10...

Značky: spôsob, procesu, odstraňovania, boritého, živíc, báze, chloridů, katalyzátora, výroby, hlinitého, fluoridu, ropných

Text:

...Tieto premieňajú aktívne katalytické komplexy na zlúčeniny obsahujúce ako ligandy kovu molekuly vody alebo hydroxylové skupiny, čim kovové komplexy strácajú aktivitu. V závislosti od hodnoty pH vodného roztoku použitého na dezaktiváciu a tiež jeho množstva, vznikajú z katalyzátora zlúčeniny,ktoré sú rozpustené alebo takmer nerozpustné vo vode alebo vodných roztokoch. Aby v procese dezaktívácie katalyzátora nevznikali nerozpustné zlúčeniny,...

Nátěrové látky na báze akrylátových živíc zasychajúce na vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264195

Dátum: 13.06.1989

Autori: Kyselica Jozef, Adamec Jozef, Čeliga Pavol, Piskla Štefan, Procházka Karel, Suran Pavol

MPK: C09D 3/80

Značky: živíc, vzduchu, akrylátových, nátěrové, látky, zasychajúce, báze

Text:

...polykarboxylołvej kyseliny, 5 až 35 hmotnostnýchtlielov, organických rozpúštadiel zo skupiny- zahrňujúcej Xylén, toluén, acetön, etyl- a butylacetát, lakový benzín, 10 až 70 hmotnostných dielov pigmentov a/alebo plnív s výhodou mastenca, kaolínu, kriedy, titánovej beloby,stearátu hlinitého, kysličníkov. železa, chrómovej žltej, poprípade 2 až 15 hmotnostných dielov sklenenej balotiny.Náterové látky o zložení podľa vynálezu sa...

Spôsob prípravy zvlákňovatelných pyrolýznych živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 263356

Dátum: 11.04.1989

Autori: Benický Milan, Frkáň Július, Varga Tibor

MPK: C10C 3/10, D01F 9/14

Značky: spôsob, zvlákňovatelných, pyrolýznych, živíc, přípravy

Text:

...hlavným problémom je velmi malý rozmer tuhých častíc, ktoré pri filtrácii vytvárajú málo priepustný koláč.Tieto problémy umožňujú technické riešenie filtrácie taveniny len pre živice s nízkym obsahom tuhých prímssí, ktoré nie sú obecne surovinove dostupná. Určité zobecnenie postupu umožňuje jeho kombinacia s čistiacimi operáciami aplikovanými pred procesom úpravy živice alebo opakovand filtrácia v roznych štadiach tepelnej úpravy. Takto sa...

Spôsob výroby nanasýtených polyesterových živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 261842

Dátum: 10.02.1989

Autori: Rendko Tibor, Haspra Jozef, Suran Pavol, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Ambrož František, Lichvár Milan

MPK: C08L 67/06, C08G 63/52

Značky: spôsob, nanasýtených, živíc, výroby, polyesterových

Text:

...za zníženehuu tlaku a (iddelenia kryštalickěho podielu odstreďovaním, sedimentáciou alebo filtráciou má konccntrát zmesi organických látok takúto charakteristiku obsah vody z z 2 až 15 0/0 hmot číslo kyslosti 400 až 800 mg KDH . g 1 číslo zmydelnenia z 300 až 800 mg KOH/g 1 Obsah OH z 3 až 8 0/0 hmot číslo broinové 0,1 až 3 g Br/100 g obsah kyseliny adipove 35 až 80 0/0 hmot kyseliny glutárovej 0,5 až 3,0 0/0hmot kyseliny jantárovej 4...

Spôsob výroby eterifikovaných močovinoformaldehydových živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 257110

Dátum: 15.04.1988

Autori: Suran Pavol, Kyselica Jozef

MPK: C08G 12/12

Značky: výroby, eterifikovaných, živíc, spôsob, močovinoformaldehydových

Text:

...35 až 70 oddestilovvaním alifatických alkohovlov pri normálnom alebo zníženom tlaku.vynález je ďalej objasnený formou príkladov.Do .sulronačnej banky opatrenej miešad 10 m sa predloží 455 g n-butanolu, upraví sa pH butaznolu na 8,3 pridavkom 5 N rorztouku hydr-oxidu sodného a pridá sa 220 g paraformaldehydu obsah CH 20 90 0/0 hmot). Ďalej sa zmes vyhrieva na teplotu 70 °C. Po dosiahnutí teploty a vyčíreni zmesi sa pridá 150 g močoviny a....

Spôsob výroby modifikovaných polyesterových živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 243909

Dátum: 15.11.1987

Autori: Dolejš Václav, Rytío Zdenik, Paoízek Bedoich

MPK: C08L 31/06, C08L 31/08

Značky: spôsob, polyesterových, modifikovaných, živíc, výroby

Text:

...živicami, ktoré obsahujú karb-oxylonxzé skupiny, .ako je napr. kalatúna.Ako -dioly iaž po-lyoly .na výrobu polyesterových živic jiodlo tohto vynálezu Inožno použit všetky známe dioly až polyoly používané na výrobu klasických valkycloxr, 115.j.mii však glycerol, tríínetylolproujxñn, peniaerytritol, dipentaerytritol, trimetyloletán, dietyléítglylíol, neopentylgglykol, jiropylénglykol, diproxpylénjzlykol, butáií-dioly a iné.Alkydy podľa...

Spôsob farbenia lisovacích kompozícií na báze nenasýtených polyesterových živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 242207

Dátum: 15.09.1987

Autor: Oddáeek Petr

MPK: C08J 3/22

Značky: báze, polyesterových, spôsob, živíc, nenasytených, kompozícií, lisovacích, farbenia

Text:

...vynálezu spočíva v tom, že povrchovoaktivne látky sú zlúčeniily amfipatického charakteru V dôsledku čoho nastáva ich orientácia na povrchu pigmentu, ktorý sa týmto spôsobom stáva nepolárny, t. j. dobre zlúčíteĺný s nepolárnym roztokom nenasýtenej polyesterovej živice. odborníkom je zrejmé, že k tomuto účelu je možné použit celý rad tenzidov. Z dôvodu aby bolo možné pripraviť suspenziu s dobrými tokovými vlastnosťami, je však potrebné pri...

Spôsob prípravy uhlíkových vláken z izotropných pyrolýznych živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 251550

Dátum: 16.07.1987

Autori: Frkáň Július, Benický Milan, Šanda Karel, Varga Tibor

MPK: D01F 9/14

Značky: přípravy, spôsob, živíc, pyrolýznych, uhlíkových, vláken, izotropných

Text:

...,pripravovaných Lihlílcovývch vláken.Riešenie podľa vynálezu využíva tendencie tuboreťazových polýmérov tvoriť naprialmené molekuly a podla podmienok čiastočne vytvárať ich paralelné zoskupenia. Podmienkou dosiahnutia tčiastočne zvýšeného vnútorného usporiadania a vyšších mechanických vlastností uhlíkových vláken sa ukázalo nájdenie vhodného tepelného režimu V uročitých štádiach karbonizácie pri tvorbe nhlikových...

Spôsob úpravy ťažkých pyrolýznych olejov a živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 251530

Dátum: 16.07.1987

Autori: Janík Miroslav, Valčák Ladislav, Benický Milan, Frkáň Július, Varga Tibor, Košťál Daniel

MPK: C10C 3/00, D01F 9/14, C09F 1/02...

Značky: ťažkých, olejov, úpravy, živíc, spôsob, pyrolýznych

Text:

...destiláciou sa ltáto výhoda stráca, .pretože pri destilácii »prechádzajú »do rozzpúštadiel aj ,prlchavejšie zložky z rozpúšťanej látky »apri ovpalk-cji/aní regenerácia sa obsah týchto látok v rozpúąšťadlach postupne zvyšuje.Pre tento pripad sa ukazuje výhodnejšie použit zmesné rozpúšťaudlo, ktoré už obsahuje zložky lshodné s ľahikoih- prchalv-ou frakciou ~čisteného« pyrolýzneho produktu a,pri lregenerácii udržiavať obsah týchto zložiek na...

Spôsob odstraňovania nežiaducich tuhých zložiek z ťažkých pyrolýznych olejov, živíc, alebo ťažkých frakcií dechtov

Načítavanie...

Číslo patentu: 251525

Dátum: 16.07.1987

Autori: Benický Milan, Varga Tibor, Valčák Ladislav, Frkáň Július

MPK: D01F 9/14, C09F 1/02, C10C 3/00...

Značky: pyrolýznych, frakcií, zložiek, tuhých, živíc, olejov, dechtov, spôsob, ťažkých, odstraňovania, nežiadúcich

Text:

...kritéria apriôrne vylwčujú použitie niektorých skupín rozpúšťadiel. Alifatické uhlov-odíky a opacne aj silne polálnne látky nerozpúštajú ťažké podiely pyrolýznych .produktov a v ,použiltých rorzpúštĺadlách môžu Ibyť prítomné len V malých množstvách ako prírm-esi.Hralogenovvané uhľovoclíky .nespĺňajú ,požiadavku nízkej hustoty. zložitejšie roizpú-štadulá nespĺňajú viaceré lkritéria, ako napr. požiadavky nízkej visIkozity roztokov, nízkej...

Spôsob úpravy a obohatenia ťažkých pyrolýznych olejov, živíc alebo dechtových frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 251524

Dátum: 16.07.1987

Autori: Varga Tibor, Dubeň Ján, Benický Milan, Benická Eva

MPK: D01F 9/14, C09F 1/02, C10C 3/00...

Značky: úpravy, dechtových, živíc, obohatenia, pyrolýznych, olejov, frakcií, ťažkých, spôsob

Text:

...regenerácia sa obsah( týchto látdk »v rozpúštadlách postupne zvyšuje.lPre tento prípad sa ukazuje výhołdnejším použiť omesné technické rozpdšťadlo -s obsahom zložiek identický-ch so zložkami lahších ~ prchavejších ~ fraikcii »čisteného pýrolýzneho produktu a pri regeneráicii udržať obsah týchto zložiek v rozpúšťadle na nstálenej úrovni.Prednosťou rotzpdšťadiel s uvedenými vlastnosťami môže tbyt podstatne nižšia cena, ako cena čistých...

Spôsob súčasnej deaktivácie a odstraňovania katalyzátora z uhľovodíkového roztoku uhľovodíkových živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 239803

Dátum: 15.06.1987

Autori: Štolba Karel, Stejskal Jaroslav

MPK: C08L 101/02, C08L 25/02

Značky: živíc, deaktivácie, katalyzátora, spôsob, uhlovodíkových, uhlovodíkového, roztoku, odstraňovania, súčasnej

Text:

...množstva katalyzátora vzrastá aj potrebné množstvo vodného roztoku tenzidu.l-lmotnostný pomer vodného alebo vodnoalkoholického roztoku tenzidu k ub-,lovodikovému roztoku ublovodíkových živíc sa môže pohybovať od 595 »do 51..V závislosti od množstva použitého polymerizačného katalyzátora a hmotnostného pomeru vodného alebo vodnoalkoholiokého roztoku k uhlovodíkovemu roztoku živíc sa menivaj pH roztoku tenzidu oddeleného v prvom...

Sposob výroby melamínformaldehydovej živice alebo živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 250897

Dátum: 14.05.1987

Autori: Suran Pavol, Kobetič Rudolf, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Smolár Milan

MPK: C08G 12/32

Značky: živice, výroby, živíc, melamínformaldehydovej, spôsob

Text:

...výroby .používajú.alebo technické zmesi uvedených .allkoholov,pripadne axj prakticky s inertnýsmi prímesami..Na úpravu pH realkčnej zmesi po éterifikácíí sa podla tohto .spôsobu vynalezu používajú jednotlivé, .alebo zmesi hydrołxidov alkali-cký-ch .kovov, .najčastejšie vo forme vodných alebo .alkoholických roztokov. Na tieto účely možno však použiť amoniak, hydroxid almónriy, .ako aj organické lbálzy,...

Vodou riediteľná farba na bázi akrylátových živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 228576

Dátum: 15.08.1986

Autori: Ďurinda Ján, Majling Ján, Vaško Milan, Keclík Vladimír, Marek Miloslav

MPK: C09D 11/10

Značky: akrylátových, farba, živíc, bázi, riediteľná, vodou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši otázku výroby farieb pre potlačovanie plechov a kovových, najmä hliníkových fólií ma báze vody ako riedidla. Podstata vynálezu spočívá v tom, že riediteľná farba je tvorená 3 až 20 % hmot. sušiny akrylátovej živice rozpustnej vo vode alebo v zmesi voda-etanol, alebo z 15 až 40 % hmot. vodnej disperzie živice s obsahom sušiny 30 až 70 % hmot., 2 až 15 % hmot. farebného pigmentu zmáčateľného vodou, 30 až 70 % .hmot. destilovanej...

Spôsob výroby spojív na báze nenasýtených polyesterových živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 232307

Dátum: 15.07.1986

Autori: Kavala Miroslav, Pavlačka Eduard, Macho Vendelín, Suran Pavol

MPK: C08G 63/52, C08L 67/06, C08G 63/54...

Značky: výroby, živíc, nenasytených, spojív, polyesterových, báze, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba spojív na báze nenasýtených polyesterových živíc vhodných hlavne na výrobu náterových látok, na báze dikarboxylových kyselín a/alebo ich anhydridov, jednomocných až trojmocných kyselín alebo ich prekurzorov (olefínoxidy), spravidla katalyzovanou esterifikáciou, resp. polyesterifikáciou a iniciovaným zosietením pomocou olefinicky nenasýtených monomérov (styrén vinyltoluén, divinylbenzén, metakryláty) tak, že dikarboxylové kyseliny a/alebo...

Spôsob prípravy aduktov na báze epoxidových živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 224025

Dátum: 15.04.1986

Autor: Forró Juraj

Značky: aduktov, živíc, přípravy, epoxidových, báze, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy aduktov na báze epoxidových živíc na báze dianu o obsahu 0,20 až 0,58 epoxiekv./100 g a sekundárnych dialkanolamínov 4 až 6 atómami uhlíka adíciou pri dodržaní molárneho pomeru medzi epoxidovou skupinou a amínovým vodíkom 1 : 0,2 až 1,2, vyznačujúci sa tým, že reakcia sa uskutočňuje v tavenine epoxidovej živice pri teplote 30 až 100 °C v prítomnosti nasýtených alifatických monokarboxylových kyselín s 1 až 3 atómami uhlíka v...

Plastifikátor termoplastických polyesterových živíc s mastiacim a kĺznym účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 221791

Dátum: 15.05.1985

Autori: Forró Juraj, Miškolci Anton, Martišovičová Lubomíra, Florovič Stanislav

Značky: termoplastických, polyesterových, účinkom, kĺznym, plastifikátor, živíc, mastiacim

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém plastifikácie termoplastických polyesterových živíc, používaných hlavne k úprave sklenených vlákien pre výstuž plastov. Podstatou vynálezu je použitie blokových etylénoxid-propylénoxidových kopolymérov špecifického zloženia, ktoré je vyjadrené obecným vzorcom kde a + c je 2 až 4, b je 13 až 18, ako plastifikátorov s mastiacim a kĺznym účinkom. Použitím takto plastifikovaných živíc sa zlepšujú textilné vlastnosti sklenených...