Patenty so značkou «živá»

Živá vakcína, farmaceutický prostriedok s jej obsahom, jej použitie, spôsob oslabenia pestivírusov a spôsob odlíšenia pestivírusom infikovaných zvierat od očkovaných

Načítavanie...

Číslo patentu: 287014

Dátum: 17.08.2009

Autor: Meyers Gregor

MPK: A61K 35/66, C12N 15/40, A61K 48/00...

Značky: pestivírusov, obsahom, prostriedok, odlíšenia, živá, spôsob, očkovaných, pestivírusom, farmaceutický, použitie, infikovaných, vakcína, zvierat, oslabenia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu oslabovania pestivírusov inaktiváciou ribonukleázovej aktivity (RNázovej aktivity), ktorej nositeľom je glykoproteín ERNS. Vynález sa týka aj vakcín a farmaceutických prostriedkov obsahujúcich oslabené pestivírusy podľa vynálezu. Vynález sa ďalej týka spôsobov rozlišovania medzi oslabenými vírusmi podľa vynálezu a patogénnymi vírusmi.

Živá atenuovaná vakcína proti parvoviróze, psinke, infekčnej laryngotracheitíde, infekčnej hepatitíde a parainfluenze 2, a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267937

Dátum: 12.02.1990

Autor: Žuffa Tomáš

MPK: A61K 39/295

Značky: atenuovaná, psinke, hepatitidě, parainfluenze, infekčnej, spôsob, živá, proti, laryngotracheitíde, parvoviróze, vakcína, přípravy

Text:

...pasáži na mačacej Línii označenej FE. Homogenita vírusovej populácie a stabilita imunobiologických vlast nosti sa dosiahla izolovaním línie metódou hraničných riedení so šestnàsobným opakovaním.Výrusový kmeň psinky s označením CDV-F-BN 10/83 a zbierkovým E. CAPM V-289 bol edaptovaný na primárne, alebo sekundárne kultúry pripravené z kuracích zârodkov a na kultúry stabilnej bunkovej línie opičích ladvin VERO. Ako rastove médium bolo použite M...

Živá atenuovaná vakcína protiparvoviróze, psinke, infekčnej laryngotracheitíde a infekčnej hepatitíde vhodné predovšetkým na profylaxiu kožušinových zvierat a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267936

Dátum: 12.02.1990

Autor: Žuffa Tomáš

MPK: A61K 39/295

Značky: kožušinových, hepatitidě, protiparvoviróze, vakcína, vhodné, spôsob, infekčnej, přípravy, profylaxiu, živá, laryngotracheitíde, atenuovaná, predovšetkým, zvierat, psinke

Text:

...virusu o multiplicite infekcie 0,0001 až 0,001 a zmes virusu J buniek vyliat do kultivačnej nádoby.Takto pripravená suspenzia buniek za účelom pripravy vakciny sa kultivuje na skle,plastickej hmote, štacionàrnym spâsobom, alebo v otáčaných fĺašiach /rolleroch/, pri bMožná je tiež infekcia prichytených buniek na kultivučom povrchu - po štvor až šesřhodinovej inkubácii buniek linie FE pri 36 až 38 °C. Do rastového média sa pridá inkulum...

Živá atenuovaná vakcina proti parvoviróze psov a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252747

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zajac Ján, Salaj Juraj, Žuffa Tomáš

MPK: A61K 39/23, A61K 39/175

Značky: proti, spôsob, živá, vakcína, parvoviróze, přípravy, atenuovaná

Text:

...Vakcinačný vírus sa nevylučuje z organizmu očkovaných zvierat a neprenáša sa na spolustajnené vnímavé zvieratá.4. Očkovanie vnímavých zvierat vyvolá chranenost počnúc 4. dňom po podaní vakciny.5. Imunita vyvolaná jednorázovým očkovaním zvierat starších ako 12 týždňov trvá najmenej jeden rok, a je doprevádzanâ prítomnosťou špecifických protilátok.Stabilná bunková línia FE vykazovala pri jej získaní nedostatočné rast-ové...

Živá atenuovaná vakcina proti panleukopénii mačiek a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252746

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zajac Ján, Žuffa Tomáš, Salaj Juraj

MPK: A61K 39/23

Značky: spôsob, panleukopénii, přípravy, mačiek, atenuovaná, živá, vakcína, proti

Text:

...týmito imunobiologickými vlastnosťami1. Pri dodržaní definovaných kultivačných podmienok je množenie vírusu na stabilnej bunkovej línii FE doprevádzané vývojom výrazných cytopatických zmien s obsahom 105 až 10 TKID 5 o . m 11.2. Vrakcinačný vírus je neškodný pre všetky vekové kategórie zvierat, pričom mláďatá bez materinských protilátok môžu byt áspešne imunizované počnúc vekom 6 týždňov.3. Vakcinačný vírus sa nevylučuje z...

Živá atenuovaná vakcína proti parvovirusovej enteritíde noriek a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252736

Dátum: 15.10.1987

Autori: Žuffa Tomáš, Zajac Ján, Salaj Juraj

MPK: A61K 39/23

Značky: noriek, parvovirusovej, spôsob, atenuovaná, enteritíde, živá, proti, přípravy, vakcína

Text:

...minimálne 104 TKID 5 o častíc vírusu enteritídy noriek V 1 m 1.Vírusový kmeň enteritídy noriek s označením MEVA-BN 63/82 a zbierkovým číslom CAMP V-292, uložený v Československej zbierke mikroorganizmo-v na Výskumnom fistave veterinarneho lekárstva v Brne, Hudcova 60, sme získali z pôvodne virulentného vírusu ízolovaného z infekčnýcli materiálov cestou sériových pasaži na mačacej bunkovej línii označenej FE. Homogenita vírusovej...

Živá atenuovaná vakcína proti psinke a sposob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250799

Dátum: 14.05.1987

Autori: Žuffa Tomáš, Salaj Juraj, Zajac Ján

MPK: A61K 39/175

Značky: spôsob, psinke, atenuovaná, vakcína, proti, živá, přípravy

Text:

....souného.na 0,2 hmot. 9/0. Alebo sa zmes vírusu .a buniek .nechá tnkubovať počas 60 .až 120 min. pri 37 °C. Potom sa suspenzia buniek .nariedí v ravstovom médiu .tak, aby dosahovala 400 000 až 80 i 0 ~ 000 buniek V 1 m 1. R-ovlnalko je možné infekčné inokulum pridat do suspenzie .buniek .v rasbotvom médiu a bez predchádzajúcej iukubáci-e naliať do ikultlvarčaiej náodoby. Za 24 až 48 hod. vsa rast-ové médium vymení, bez loplaohu...

Živá vakcína kultury virů proti psince psů a kožešinových zvířat a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 218120

Dátum: 15.02.1985

Autori: Danilov Jevgenij Pavlovič, Andžaparidze Otar Georgijevič, Metelkin Oleg Anatoljevič, Birjukova Evelina Georgijevna, Geller Vera Iosifovna, Dorofejev Viktor Matvejevič

Značky: způsob, vakcína, zvířat, psince, proti, výroby, kožešinových, kultury, živá, její, virů

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vakcíny podle vynálezu spočívá v tom, že obsahuje v 1 ml 102 až 104 TKID50 virů psinky psů, kmene EPM 10-76, který je uložen ve vědeckém Všeobecném unijním ústavu pro zkoušení veterinárních preparátů ASSCJVP. Způsob její výroby spočívá v tom, že se kmen virů psinky EPM 10-76 deponovaný v ASSCJVP kultivuje na buněčné kultuře fibroplastů embryí japonských křepelek na Parkerově živné půdě hovězího séra, obsahující 10 % zdroje uhlíku,...