Patenty so značkou «získaných»

Liečba Parkinsonovej choroby a príbuzných porúch použitím buniek získaných po pôrode

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15544

Dátum: 22.12.2005

Autori: Hong Klaudyne, Romanko Michael, Messina Darin, Mistry Sanjay, Kramer Brian

MPK: A61K 35/50, A61P 25/16, A61K 35/44...

Značky: liečba, choroby, příbuzných, pôrode, získaných, poruch, buniek, parkinsonovej, použitím

Text:

...počet kmeňových buniek. Embryonálne alebo fetálne tkanivo je jedným zdrojom kmeňových buniek. Embryonálne kmeňové a progenitorové bunky sa izolovali z radu cicavčích druhov zahrňujúcich človeka.Niekoľko takýchto bunkových typov je schopných samoobnovy a expanzie,rovnako ako diferenciácie do všetkých neurologických kmeňových linií(2001) New Engl J. Med. 344(10)-719 Burnstein, R.M. a kol. (2003) Int. J. Biochem. Cell BioI. 36702-713 Zhang,...

Zmes na výrobu jantárového skla, jantárové sklo, spôsob výroby trubíc a baniek sfarbených žiaroviek, a sfarbených žiaroviek získaných z tohto skla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10387

Dátum: 24.12.2004

Autori: Lefevre Christian, Lepesqueux François

MPK: C03C 1/02, C03B 9/14, C03C 1/00...

Značky: trubic, výrobu, sfarbených, získaných, sklo, jantarové, výroby, spôsob, baniek, žiaroviek, jantárového, skla, tohto

Text:

...70 do 100 baniek (získaných fúkaním dávky skla) za minútu. 0031 Výhodne sa spôsob vyznačuje tým, že percento sulñdu strontaného je nižšie než alebo rovné 4 hmotnosti zmesi. 0032 Podľa výhodného uskutočnenia sa spôsob vyznačuje tým, že percento sulfidu molybdeničitého je menšie než alebo rovné 0.3 hmotnosti zmesi. 0033 Výhodne sú tiež častice železa magneticky eliminované tak, že hladina železa v zmesi je nižšia než 0,04 . 0034 Výhodne tiež...

Prehrávacie zariadenie a spôsob poskytovania funkčnosti na základe informácií o udalostiach získaných z playlistu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9458

Dátum: 07.10.2004

Autor: Kelly Declan

MPK: G11B 27/10

Značky: poskytovania, základě, prehrávacie, udalostiach, získaných, funkčnosti, playlistu, zariadenie, informácií, spôsob

Text:

...následnemonitoruje postup prehrávania a poskytne funkčnosť, keď prehrávanie postúpi dobodu označeného vplayliste. Aplikácia potom poskytne funkčnosť spojenúAlternatívne možno informáciu o udalosti poskytnúť aplikácii až v čase, ked aplikácia musí poskytnúť príslušnú funkčnosť. Procesor vprehrávacom zariadení získa informáciu o udalosti z playlistu a poskytne informáciu o udalosti aplikácii, až ked procesor určí, že prehrávanie dosiahlo bod...

Proces fyzikálnej depolymerizácie glykozamínoglykánov a produktov z nich získaných

Načítavanie...

Číslo patentu: E 287

Dátum: 11.03.2003

Autori: Gonella Sergio, Vismara Elena, De Ambrosi Luigi

MPK: C08B 37/00

Značky: proces, fyzikálnej, glykózaminoglykánov, získaných, depolymerizácie, produktov

Text:

...glykozamínoglykán, ktorý sa už podrobil depolymerizácii, ato buď chemickou alebo enzymatickou cestou alebo použítím žiarenia svysokou energiou. Použitie čiastočne depolymerizovaných glykozamínoglykánov je relevantné napr. vprípade heparinu, ktorý sa podrobil predbežnćmu spracovaniu v kyslom prostredí,ktoré sa vyznačuje postranným účinkom čiastkovej depolymerizácie alebo ked naglykozamínoglykány pôsobil proces depolymerizácie. Podmienky...

Regulovateľné vláknové závoje na výrobu geotextílií vyrobených z filamentov získaných zvlákňovaním v taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 688

Dátum: 27.11.2002

Autori: Bornmann Uwe, Mittermayr Albert, Ahm Klaus

MPK: D04H 3/02, D04H 3/08

Značky: výrobu, filamentov, taveniny, regulovateľné, získaných, vláknově, zvlákňovaním, geotextilií, vyrobených, závoje

Text:

...zariadenia sú známe.Ak je nárazová plocha vytvarovaná konvexne, bude vláknový závoj úzky a veľmi rovnomeme rozložený a podľa tohto uložený na sitovom alebo prepravnom páse. Ak je nárazová plocha vytvarovaná konkávne, bude vláknový záves široký a relatívne nerovnomeme rozložený a podľa tohto uložený na sitovom alebo prepravnom páse.Spojenie s prístrojom na meranie hrúbky riadi v závislosti od miestneho merania hrúbky nastavenie jednotlivých...

Spôsob aktivácie genetickou technológiou získaných, heterológnych bielkovín s obsahom disulfidových mostíkov eukaryotického pôvodu po expresii v prokaryotických organizmoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 278317

Dátum: 02.10.1996

Autori: Rainer Rudolph, Mattes Ralf, Fischer Stephan

MPK: C12N 9/72, C07K 14/00, C07K 1/107...

Značky: eukaryotického, disulfidových, získaných, obsahom, povodu, organizmoch, heterológnych, spôsob, aktivácie, mostíkov, expresii, prokaryotických, bielkovín, genetickou, technológiou

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob aktivácie genetickou technológiou získaných, heterológnych bielkovín s obsahom disulfidových mostíkov eukaryotického pôvodu po expresii v prokaryotických organizmoch, po rozrušení buniek solubilizáciou a následnej denaturácii, a redukcii, pri aktivácii v oxidačných podmienkach a za prítomnosti GSH/GSSG, pričom sa aktivácia vykonáva pri pH 9 až 12, pri koncentrácii GSH 0,1 až 20 mmol/l, koncentrácii GSSG 0,01 až 3 mmol/l a pri...

Zařízení na kontrolu čistoty elektronických bloků a statické zpracování získaných výsledků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266206

Dátum: 13.12.1989

Autori: Adžarov Todor, Krušev Ljudmil, Banov Tano, Chardalova Bogdana, Trifonov Angel, Stojanov Georgi, Topalov Tichomir

MPK: G06A 15/46

Značky: zařízení, kontrolu, bloků, statické, čistoty, získaných, elektronických, výsledků, zpracování

Text:

...a Bmxon BTOPOŘ KOHOHHH COQHHHGH nocpącTgpM Tpyőu 5 c Bxonm OTBGPCTHGM Banuu 1. H 3 namqnxa snexrponpononu MocTu 8 Buxoxr snexwponponoa, KOTODHG nocoenuenm K nepsomy snemenry pTo~ poro Kpyra ycTpoñcTBa, àuMeHuo cTpenouHbnä connyxvomďrp 9.6 Koropbłñ nan-ee i ĺnonnnmqaerca K npeoőpasymuemy ycTpoňcTBy 10, npuqem K HQMY, c onoñ cTopo~ Ägu, nocoenuuñercñ aanammñ nepeuenauñ Hynb ÓHOK 11 nc pyroň croponm perncTp axonnennn 12. Buxom perucwpa...

Způsob čištění kontaminovaných peptidových nebo proteinových produktů získaných technikou rDNA

Načítavanie...

Číslo patentu: 257789

Dátum: 15.06.1988

Autor: Svenson Stefan

MPK: C12N 15/00

Značky: proteinových, peptidových, technikou, získaných, čištění, způsob, produktů, kontaminovaných

Text:

...proti produktu, V této souvislosti je ob kontaminujícíchzvláště zajímavé, že endoto-xin LPS je velmi účinnou řmunol-ogickou látkou. LPS je skutečně jednou z nejúčinnější-ch známých látek stimulujících polyklonální buňky B.Pokusy popsané níže ukazují, že malá množství endotoxinu z klonového hostitele E. coli, které sestávají z lipopolysacharřdů,budou ulpívat na Humulinu, jak je .demonstroväno pomocí radioaktivně značeného lipopolysacharidu z E....

Spôsob separacie F(ab)2 fragmentu od fragmentov F ab, F c, Fc získaných štiepením krvného gama-globulínu pepsínom

Načítavanie...

Číslo patentu: 256705

Dátum: 15.04.1988

Autori: Štěpánek Josef, Štěpánek Ivan

MPK: C12P 21/06

Značky: získaných, gama-globulínu, spôsob, separácie, pepsínom, fragmentu, štiepením, krvného, f(ab)2, fragmentov

Text:

...gélovou filtráciou, dialýzou, ultríaliltráciou .alebo diafiltráciou pomocou elüclo alebo narieçlovani-a s destilovaanou vodou alebo s vodným roztokom chloridu sodného o koncentrácii maximálne do 30 gramov na liter, s optimom 3,0 až 9,0 na liter, o teplote 0 °C až 6 C s hodnotou pH v rozmedzí 4,0 až 9,0. Purifikovaný roztok Fab 2 sa po oddelení pepsínu a fragmentov s nižšou sedimentačnou konštantott do molekulárnej hmotnosti 80 000...

Spôsob lúhovania selénu z výpražkov získaných po termickom odpražení ortute z elektrolytických kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246856

Dátum: 15.01.1988

Autor: Hampl Jan

MPK: C01B 19/02

Značky: získaných, spôsob, luhovania, kalov, odpražení, termickom, ortute, elektrolytických, selénu, výpražkov

Text:

...podľa vynálezu je, že lúhovaním vzniklý rmut dobre sedimentuje,filtrácia prebieha snadne a roztok je čistý bez koloidných častíc a rozpustného balastu. Preto možno redukciou získat velmi čistý selén s vysokou výtažnosťou. Použitý lúhovací roztok siranu sodného možno ľahko regenerovat bez velkých strát.iPôsobením siranu sodného na seléničitan,,resp. (seląnan vápenatý, sodíkový kation reakciou vytesňuje Vápnik, čím vznikajú rozpustnéselénové...

Sposob získavania zinku z kalov získaných pri regenerovaní ťažkej tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 254002

Dátum: 17.12.1987

Autori: Tuček Lubomír, Sasák Ladislav, Tarhanič Ladislav

MPK: C22B 19/30

Značky: regenerování, zinku, ťažkej, kalov, získavania, získaných, tekutiny, spôsob

Text:

...zinku z kalov pri regenerovaní ťažkej tekutiny, pripravenej z vodného roztoku ZnC 12 a z oplachovacích vôd produktov rozplavovania sa dosiahne filtrova 4ním znečistenej ťažkej tekutiny cez filtračný materiál, prípravourrmutu z kalu zachyteného na-f 11 tračnommateriálu použitím oplachovacích vôd produktov rozplavovania,filtrovanim rmutu cez, filtračný materiál,pôsobením 10 až 20 vodného roztoku uhličitanu sodného na filtra až do...

Způsob izolace cystatinů, přirozených inhibitorů cysteinových proteináz, z roztoku získaných z přírodních materiálů pomocí imobilizovaných cysteinových proteináz

Načítavanie...

Číslo patentu: 242391

Dátum: 01.12.1987

Autori: Popelka Milan, Votava Vladimír, Hájek Petr

MPK: C12N 11/08

Značky: cystatinů, roztoku, cysteinových, získaných, inhibitorů, imobilizovaných, pomocí, proteináz, přirozených, způsob, přírodních, izolace, materiálů

Text:

...o nízke koncentraci cystatinů, v dovozní nenáročnosti a nízké cene polymerního nosiče pro imobilizaci proteináz. Nevýhodou předmětu tohoto vynálezu je nutnost používat pro zajištění dobré čistoty výsledného preparátu cystatinu větších objemů promývecich roztoků, jejichž cena je ovšem nízká a dostupnost dobrá.Podstatnou přednosti předmětu tohoto vynálezu je možnost použití proteinázy imobilizované na polyetylentereftalát pro izolaci...

Způsob odstraňování kyseliny křemičité z výluhů získaných hydrometalurgickým zpracováním polymetalických surovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 251283

Dátum: 11.06.1987

Autor: Láznička Jiří

MPK: C01B 33/12

Značky: polymetalických, kyseliny, surovin, získaných, výluhu, hydrometalurgickým, zpracováním, křemičité, způsob, odstraňování

Text:

...způsobu podle vynâlezn spočívají především v tom, že umožňuje odstrañování kyse 1 iny~křemičité z výluhů s účinnosti minimálně 90 , aniž by do technologické linky bylo nutne instalovat nutné mezizásobníky a sedimentační nádrže o vysoké zádrži, značně se snižují náklady na filtrační zařízení (řádové zvýšení filtrační rychlosti). využívání předmětu vynálezu současně zabezpečí vysokou čistotu výluhů a tím při jejich následném zpracování...

Zlepšenie odolnosti proti oderu, pevnosti, zotavovacej schopnosti a stlačitelnosti vlákien získaných z polypropylénového odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248150

Dátum: 15.01.1987

Autor: Kaloforov Nikola

MPK: C08K 5/53, D01F 6/46

Značky: proti, polypropylénového, zlepšenie, zotavovacej, oděru, odolností, získaných, stlačitelnosti, schopnosti, odpadů, vlákien, pevnosti

Text:

...zariadeni. V prípade použitia neoüahi-liziovnainej polyménnej tsiuroivioy z czdpedtí je možné .pridat satabilizator aj pred jej prertavením. Tavktvo zho~mo~gemizowła.ná vmelanžeová s výhodou .mornootltieňxoivá surovinoa sa noví, zvláilçñuje a dlži.Zlepšenie, zvlášť odolnosti ~proti oderu,pevnosti a SItĺ-üČĺlÍeľlHlGStĺ je nový o -vyšši účinok uvedeného saabirizátoma do vlákien získaných z polyprlopyienového odpadu. Tento účinok sna môže...

Způsob provádění instrukcí ke zpracování dat postupně získaných v dané posloupnosti signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219319

Dátum: 15.07.1985

Autori: Sjöqist Erik Ivar, Carlsson Karl-johan Werner

Značky: získaných, signálu, způsob, provádění, zpracování, dané, instrukcí, postupné, posloupností

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu provádění instrukcí ke zpracování dat postupně získaných v dané posloupnosti signálů, přičemž proti známým způsobům se podle vynálezu pro zvýšení rychlosti zpracování dat během praní a druhé části prováděcího intervalu instrukce druhého typu přikazuje vysílání dat dvou operačních jednotek a přenos dat mezi těmito operačními jednotkami, prováděcí interval instrukce prvního typu se ukončuje během probíhající snímací fáze,...

Způsob zpracování výchozích šťáv získaných píštělováním zažívacího traktu zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 225289

Dátum: 01.07.1985

Autori: Černý Vladimír, Hušek Vladimír, Součková Magda, Dulová Věra, Míková Ludmila

Značky: zažívacího, způsob, šťáv, traktu, zvířat, píštělováním, výchozích, získaných, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování výchozích šťáv, získaných píštělováním zažívacího traktu zvířat, vyznačený tím, že výchozí šťávy se zpracovávají přímo a nebo po odstředění, hodnota pH se upraví na pH 4,8 až,6,5, přidá se 2 až 8 % NaCl a 0,05 % až 2 % CaCl2 hmotnostně na objem, následuje filtrace s využitím přídavku 1 až 100 g křemeliny na 1 litr zpracovávaného produktu, přičemž používaná křemelina je charakterizována průtočností 100 až 900 l min-1m-2 a...

Zařízení pro zpracování plynů získaných zplyňováním pod tlakem

Načítavanie...

Číslo patentu: 230653

Dátum: 15.01.1985

Autori: Semenov Vladimir Petrovič, Peise Helmut, Brausse Reinhard, Lucas Klaus, König Dieter, Berger Friedrich, Göhler Peter, Schingnitz Manfred, Jegorov Alexandr Ivanovič, Fedotov Vasilij Georgovič, Achmatov Igor Grigorjevič, Avraamov Jevgenij Vladimirovič, Gavrilin Vladimir Petrovič, Kuhlbrodt Claus-otto Freiberg, Majdurov Nikolaj Petrovič, Gudymov Ernest Andrejevič

MPK: C10J 3/84

Značky: tlakem, zplyňováním, získaných, zpracování, zařízení, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zpracování plynů, zejména pro současne přímé chlazení a částečné odstranění prachu a rovněž nasycení plynů vodní parou. Plyny se vyrábějí tlakovým zplynováním prachových paliv. Úkolem vynálezu je chlazení, částečné odstranění prachu a nasycení vodní parou plynů obsahujících prach, které jsou pod zvýšeným tlakem, výhodně v rozmezí 0,5 až 7 MPa, a mají vysokou teplotu, výhodně v rozmezí 800 až 1600 °C, ve vodní lázni....