Patenty so značkou «získanie»

Systém na získanie informácie alebo online nákup liekov a prípravkov na liečenie po samourčení diagnózy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7030

Dátum: 03.02.2015

Autori: Stránovský Boris, Bodor Gabriel

MPK: G06Q 50/00, G06Q 30/00, G06Q 50/22...

Značky: systém, získanie, samourčení, diagnózy, liekov, liečenie, prípravkov, online, informácie, nákup

Text:

...optímalizovanej elektronickej komunikácie medzi lekárom a pacientom.Podstata predloženého technického riešenia podľa tohto úžitkového vzoru je o poskytnutí domácej liečby na základe vytvorenej predbežnej diagnózy pomocou anamnézy a informatívnych diagramov, ktorá sa buď prepojí s intemetovým obchodom lekárne a postará sa o jeho odoslanie lekárnikovi a od lekárnika odoslanie liekov a prípravkov na liečenie pacientovi, alebo je k diagnóze...

Použitie agomelatínu na získanie liečiv určených na liečenie periventrikulárnej leukomalácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8480

Dátum: 23.11.2007

Autori: Mocaer Elisabeth, Spedding Michael

MPK: A61P 25/00, A61K 31/165

Značky: periventrikulárnej, leukomalácie, liečenie, získanie, liečiv, určených, použitie, agomelatínu

Text:

...nerovnováhu, genetické faktory, poruchy súvisiace sfaktormi rastu, materské infekcie vedúce k nadmernej produkcii cytokínov, vystavenie účinkom pro-zápalových činidiel. Tieto mnohopočetné rizikové faktory majú spoločné molekuláme incidencíe, najmä nadbytok uvoľňovania excitačných aminokyselín, ako aj nárast produkcie reaktívnych oxidačných látok.Prihlasovateľ teraz zistil, že agomelatín má neuroprotekčný účinok, ktorého následkom...

Spôsob a zariadenie na spracovanie metán a oxid uhličitý obsahujúcich surových plynov, najmä bioplynu, na získanie metánu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10229

Dátum: 30.01.2007

Autor: Günther Lothar

MPK: B01D 53/00, C07C 7/11, C07C 9/04...

Značky: uhličitý, surových, obsahujúcich, bioplynu, získanie, spracovanie, metan, zariadenie, plynov, metanu, najmä, spôsob

Text:

...časť C 02a zlúčenin síry. V tomto prvom expanznom stupni sa v kvapalnej fáze rozpustí chemicky viazaný C 02 a unikne. Vznikajúci vyčistený praci roztok sa ochladí na teploty pod 50 °C a v druhom expanznom stupni nechá expandovať na normálny tlak. V tomto druhom expanznom stupni sa separujú ešte prítomné zvyškové množstvá rozpustného C 02 a zlúčenin síry. V druhom expanznom stupni dochádza pri prítomných podmienkach (teplota a tlak) k...

Spôsob a systém na získanie objektových dát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11163

Dátum: 11.10.2006

Autor: Van Ingen Jeroen

MPK: G06Q 10/00

Značky: objektových, spôsob, získanie, systém

Text:

...distribučnej siete, nie sú všeobecne pripravení sprístupniť citlivé objektové dáta v jedinej, trvalo prístupnej databáze. V niektorých prípadoch potom existuje riziko, že rôzni účastníci budú môcť navzájom čítať svoje dáta.0008 Sú známe komunikačné systémy, v ktorých sa dá transpondérový tag na rádiofrekvenčnú identifikáciu (RFID) čítať za použitia snímača, kde je snímač pripojenýk webovému serveru, alebo zdrojovému serveru prostredníctvom...

Použitie derivátov 1-fenylpyrazolu na získanie trvalého potláčania švábov alebo mravcov alebo populácie švábov alebo mravcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285302

Dátum: 25.09.2006

Autor: Twinn David Charles

MPK: A01N 43/00, A01N 47/02

Značky: švábov, derivátov, získanie, mravcov, populácie, trvalého, potláčania, použitie, 1-fenylpyrazolu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa použitie derivátu 1-fenylpyrazolu na potláčanie švábov alebo mravcov, alebo populácie švábov alebo mravcov, pri ktorom sa na povrch, na ktorom sa hmyz pohybuje, alebo sa očakáva, že sa na ňom bude pohybovať, aplikuje účinné množstvo uvedenej účinnej látky.

Spôsob a zariadenie na úpravu vyčerpaných abrazívnych suspenzií pre získanie ich znovu použiteľných zložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12737

Dátum: 16.06.2006

Autor: Fragiacomo Guido

MPK: B01D 21/00, B01D 3/00, B01D 21/26...

Značky: abrazívnych, zložiek, získanie, suspenzií, zariadenie, použitelných, spôsob, znovu, úpravu, vyčerpaných

Text:

...straty značného množstva ešte znovupoužiteľných abrazívnych zŕn obsiahnutých vo vyčerpanej suspenzií, t.j. tie zrná, ktoré stále majú správnu veľkosť, aby boli použité v abrazívnej suspenzii. Navyše tiež dochádza k strate kvapalného produktu, ktorý uskutočňuje suspendovanie reznej kvapaliny. Posledná uvedená (ktorá môže byt založená na minerálnom oleji alebo organickej kvapaline, ako je PEG), pokiaľ je účinne vyčistená od...

Získanie asfaltových cestných pojív a nové škály funkcionalizovaných tavidiel prírodného pôvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4495

Dátum: 11.10.2005

Autori: Hoang Le Chien, Deneuvillers Christine

MPK: C08L 95/00, C08K 5/00, E01C 7/00...

Značky: povodu, skaly, cestných, získanie, pojiv, prírodného, nové, tavidiel, funkcionalizovaných, asfaltových

Text:

...prípadne napred izomerizované.0010 Žiadosť FR 2701021 (SCREG) popisuje emulziu obsahujúcu uhľovodíkové pojivo, najmä asfalt a najmenej jeden prírodný alebo syntetický vysychavý alebo napolo vysychavý olej a najmenej jeden zhustený olej z nej získaný a obvykle katalyzátor typu prechodového kovu, ktorý funguje ako0011 Iba žiadosť EP 1482012 (LATEXFALT B.V.) popisuje asfaltové pojidlo s tavidlom, ktoré nevyžaduje prítomnosť katalyzátoru typu...

Získanie potravinovo alebo auto-antigénovo špecifických Tr1 buniek z leukocytovej alebo PBMC populácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10175

Dátum: 01.07.2005

Autori: Groux Hervé, Foussat Arnaud, Brun Valérie, Cottrez Francoise

MPK: C12N 5/0783

Značky: populácie, specifických, leukocytovej, získanie, potravinovo, auto-antigénovo, buniek

Text:

...kvality.0006 Následkom toho podstata predkladaného vynáiezu je in vitro spôsob získania potravinovo alebo auto-antigénovo špecifickej Tr 1 bunkovej populácie z leukocytovej populácie alebo populácie periférnych krvných jednojadrových buniek (PBMC) s tým, že uvedený spôsob zahŕňa1) stimulovanie PBMC alebo leukocytovej populácie potravinovým aleboauto-antigénom, 2) získanie potravinovo alebo auto-antigénovo špeciñckej Tr 1 bunkovejpopulácie zo...

Prístroj a spôsob na navíjanie vlákien na tŕň na získanie rúrkovitej štruktúry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6405

Dátum: 09.07.2003

Autor: Tolhoek Peter

MPK: B29C 53/00

Značky: získanie, navíjanie, spôsob, vlákien, tŕň, struktury, rúrkovitej, prístroj

Text:

...poskytuje väčšiu flexibilitu počas navíjania.0017 Ďalšia výhodná realizácia ukazuje, že vodiaci člen je vybavený výčnelkami na vedenie vlákien.0018 V zásade je možné použiť iné tvary vedenia, ale použitie výčnelkov V tvare napríklad háčikov má výhodu, že navliekanie vlákien sa môže uskutočňovať ľahšie.0019 Ešte iná výhodná realizácia poskytuje prostriedok, že vodiaci člen je vhodný na rozdelenie vlákien do viac než jedného prameňa a na...

Zariadenie na bezkontaktné získanie obrazov rohovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5072

Dátum: 25.07.2002

Autori: Dahmen Norbert, Sieglar Volker, Dimic Zdenko, Vehreschild Dirk, Schillings Peter

MPK: A61B 3/14

Značky: bezkontaktné, zariadenie, získanie, obrazov, rohovky

Text:

...podrobí ďalšiemu vyhodnoteniu, najmä čo sa týka hustoty buniek a morfológie buniek. Výhoda tohto postupu spočíva V tom, že nie je potrebné nákladné optické usporiadanie na určovanie ohniska. Toto určovanie môže byť vykonávané čistosoftwarovo. Tým, že sa využije nekontrolovaný pohyb oka, nie je potrebný tiež žiadny ovládač, pomocou ktorého by muselo byť za riadenia počítačom menené ohnisko. Je potrebné len nastavenie do základnej polohy,...

Hĺbkotlačová farba na získanie kovovolesklej potlače

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2667

Dátum: 12.09.2000

Autori: Slavík Radek, Boháč Zdeněk, Jarolín Dušan, Sedláček Lukáš

MPK: C08K 3/10, C08L 29/14, C08L 1/18...

Značky: hĺbkotlačová, potlače, kovovolesklej, získanie, farba

Text:

...ako podkladový prostriedok na získanie zlatej kovovo lesklej potlače. V striebomej hĺbkotlačovej farbe je možné nadosiahnutie rôzneho striebomého odtieňa meniť podiely mosadzného a bronzového prášku, avšakvždy len tak, aby súčet farbív bol V defmovanom rozsahu. V zlatej hĺbkotlačovej farbe je možné na dosiahnutie rôzneho zlatého odtieňa menit podiely žltého, oranžového a čierneho farbiva, avšak vždy len tak, aby celkový súčet farbív bol v...

Hĺbkotlačové zariadenie na získanie kovovolesklej potlače

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2626

Dátum: 12.09.2000

Autori: Slavík Radek, Sedláček Lukáš, Boháč Zdeněk, Jarolín Dušan

MPK: B41F 31/07, B41F 31/26, B41F 31/03...

Značky: zariadenie, získanie, potlače, kovovolesklej, hĺbkotlačové

Text:

...farbiva a do 0,2 hmotn. čierneho hĺbkotlačového farbiva, pritomE 1 l až 16 hmotn. predstavuje súčet obsahu farbív z celkového obsahu hĺbkotlačovej farby.Jednotlivé zložky hĺbkotlačovej farby na získanie striebomej potlače sa miešadlami premiešajú v zásobníku a následne priebežne vo farebníku, aby ťažšie častice hĺbkotlačovej farby neklesali na dno. Premiešavaná hĺbkotlačová farba sa tlačí hĺbkotlačovou technikou len v požadovaných...

Zapojenie elektrického obvodu pre získanie signálu o poklese otáčok vznetového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 246438

Dátum: 15.12.1987

Autori: Sova Jioí, Rejent Jan

MPK: B60K 31/04

Značky: obvodů, vznětového, zapojenie, získanie, otáčok, signálu, motora, elektrického, poklese

Text:

...preťaženiu vznetového motora nezávisle od polohy akcelerátora, technického stavu motora a vonkajších vplyvov, ktorý slúži pre regulačná účely vznetového motora, v náväznosti na ďalšie pohonné agregáty.Príklad riešenia podľa vynálezu je znázornený na pripojenom výkrese.Zapojenie elektrického obvodu pre získanie signálu o poklese otáčok vznetovéhomotora so vstrekovaním čerpadlem s otáčkovým regulátorem pri preťažení motora »pozostáva zo snímača...

Zapojenie na získanie povelových signálov z viacstopového bodového zapisovača

Načítavanie...

Číslo patentu: 216859

Dátum: 31.10.1984

Autor: Vilím Ján

Značky: viacstopového, zapojenie, povelových, bodového, získanie, zapisovača, signálov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém získavania povelových signálov z pohybu cievky zapisovača pre synchronizáciu prepínania multiplikovaného vstupu a výstupu meracieho prístroja pri dlhodobých skúškach fyzikálnych vlastností materiálov elektrotechnických. Multiplikované krížové spojovacie pole (obr. 1) je vytvorené z n-vertikál a n-horizontál. Vertikály sú ukončené na vstupných svorkách prepínacej cievky zapisovača, ktorá je zapojená na prvý napájací uzol...