Patenty so značkou «žiaruvzdorných»

Ukazovateľ opotrebenia v združenom systéme zo žiaruvzdorných tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18990

Dátum: 18.04.2013

Autori: Zettl Di Karl, Bachmayer Di Josse, Maranitsch Alexander, Klikovich Di Michael

MPK: C04B 35/00, C04B 41/00

Značky: systéme, ukazovateľ, združenom, opotrebenia, žiaruvzdorných, tehál

Text:

...(y) zodpovedá v zásade smeru, ktorý zvyčajne prebieha k vnútornej čelnej strane žiaruvzdorného obloženia, resp. k príslušnej stene pece. 0016 Obzvlášť u metalurgických nádob, ktoré majú v zásade valcovitú výmurovku,sa ponúka možnosť vykonať aspoň jeden stavebný diel tak, aby v mal úseku, ktorý podlieha opotrebovaniu, menšiu prierezovú plochu ako v úseku, ktorý je orientovaný k studenému koncu stavebného dielu.0017 Alternatíva spočíva v tom,...

Mostová konštrukcia priemyselných pecí zo žiaruvzdorných keramických tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19839

Dátum: 02.12.2011

Autori: Kerschbaum Harald, Metzger Michael

MPK: F27B 1/00, F27D 1/02, F27B 1/14...

Značky: pecí, keramických, mostová, konštrukcia, priemyselných, žiaruvzdorných, tehál

Text:

...na vonkajšej strane, takže je sila pôsobiaca zhora na nosnú konštrukciu prenášaná smerom nadol, resp. von do úložných tehál.0016 Horizontálne kontaktné plochy tehál vytvárajú možnosť kompenzácie rozpínania tehál v horizontálnom smere, tým, že pozdĺž horlzontálneho stupňa dochádza k paralelnému posunu susedných tehál. V tejto súvislosti je dôležité, že ploché úseky vnútorných a vonkajších strán susedných tehál, ktoré prebiehajú v...

Spôsob detegcie a merania valcovitých povrchov žiaruvzdorných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14643

Dátum: 19.02.2011

Autor: Paul Günther

MPK: G01B 11/12

Značky: detegcie, merania, povrchov, válcovitých, materiálov, žiaruvzdorných, spôsob

Text:

...iba nanasmerovanie meracích lúčov na kontrolované povrchy.0014 Vzhľadom na to, že sa vynález dalej zakladá na úvahe použiť kameru detegujúcu určité úseky valcovitej plochy kontrolovaného dielu a doplnkovo merať vzdialenosť, je možné z obidvoch údajov vytvoriť trojrozmerný obraz kontrolovaného0015 Vo svojom najvšeobecnejšom príkladnom vyhotovení sa vynález týka0016 Pomocou kamery sa teda robí optické pozorovanie určitého povrchu, pomocou...

Suchá zmes na ošetrenie žiaruvzdorných substrátov a spôsob použitia tejto zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10756

Dátum: 03.07.2008

Autor: Di Loreto Osvaldo

MPK: F27D 1/16, C04B 35/66

Značky: ošetrenie, substrátov, spôsob, sucha, žiaruvzdorných, tejto, zmesí, použitia

Text:

...granulový žiaruvzdorný materiál, ktorý jeviazaný taviteľnými zložkami alebo zložkami, ktoré sa tavia pomocou plameňa.0009 Taktiež je známy proces zvárania svyužitím keramiky, ktorý umožňuje vytvorenie poréznej žiaruvzdornej hmoty, pričom zmes, ktorá sa má nanášať, obsahuje okrem žiaruvzdorných častíc a spáliteľných častíc častice materiálu schopného vyvolať vznik pórov vo vnútri žiaruvzdornej hmotyvytvorenej pomocou nanášania (viď...

Spôsob výroby žiaruvzdorných pórovitých tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3019

Dátum: 26.01.2006

Autor: Stroissnigg Uwe

MPK: C04B 35/14, C04B 35/10

Značky: pórovitých, výroby, tehál, žiaruvzdorných, spôsob

Text:

...Inak povedané pri procese brúsenia žiaruvzdornej pórovitej tehly vzniká asi 30 žiaruvzdornej pórovitej tehly ako prášok po brúsení, ktorýdoteraz mohol byt len čiastočne znovu privádzaný do výroby. Ako hranicu pre opakovaniú použiteľnosť je potrebné považovať opracovateľnosť. S pribúdajúcim opakovaným použitím prášku po brúsení v normálnom výrobnom procese strácajú týmto spôsobom vyrobené žiaruvzdorné pórovité tehly svoju elasticitu, čim už nie...

Výroba uhlík viažucich žiaruvzdorných produktov, ktoré sú priaznivé voči životnému prostrediu, podľa postupu miešania za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6574

Dátum: 11.01.2005

Autori: Schnitzler Dirk, Ulbricht Joachim, Stiegert Jens, Boenigk Winfried, Aneziris Christos, Borzov Dmitry, Jacob Christoph

MPK: C10C 1/00, C04B 35/01

Značky: výroba, podľa, uhlík, priaznivé, voči, studena, postupu, životnému, miešania, prostrediu, produktov, viažucich, žiaruvzdorných

Text:

...mg/kg. Pretože sa spojivové dechty spracúvajú za horúca, dochádza na základe vyvinutia vysokého tlaku k emisiám BaP so zodpovedajúcimpotenciálom nebezpečenstva. Aj pri zohriatí žiaruvzdornýchvýrobkov počas prvého použitia sa uvoľňujú uhľovodíkové destiláty, ktoré obsahujú BaP. Zákonodarca prepočital tento potenciál ohrozenia tak, že žiaruvzdorné výrobky s obsahom BaP nad 50 mg/kg sa označujú ako škodlivá látka a musi sa s nimi zaobchádzať...

Spôsob opätovného použitia žiaruvzdorných dosák posuvného uzáveru na hutnícky kontajner, kombinácia posuvného uzáveru a žiaruvzdornej dosky, žiaruvzdorná doska a posuvný uzáver

Načítavanie...

Číslo patentu: 283336

Dátum: 02.05.2003

Autori: Richard Francois Noel, Hanse Eric

MPK: B22D 41/28

Značky: hutnický, žiaruvzdorných, dosky, žiaruvzdorná, dosák, posuvného, opätovného, kombinácia, posuvný, uzávěru, doska, použitia, spôsob, žiaruvzdornej, uzáver, kontajner

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe opätovného použitia žiaruvzdorných dosák sa jedno z obidvoch zahĺbených osadení (14, 18) stane recyklačným zahĺbeným osadením. Pred liatím sa do zahĺbeného osadenia (14, 18), ktoré bolo zvolené ako prvé montážne zahĺbené osadenie, vloží systematicky nová žiaruvzdorná doska (12, 16) a žiaruvzdorná doska (12, 16), ktorá bola jedenkrát použitá a iba jedenkrát použitá v prvom montážnom zahĺbenom osadení, sa systematicky vloží do...

Zariadenie na výrobu tavených žiaruvzdorných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260252

Dátum: 15.12.1998

Autori: Čurda Viliam, Sehnálek František, Kračmar Kristián

MPK: F27B 19/02

Značky: zariadenie, žiaruvzdorných, tavených, materiálov, výrobu

Text:

...vynálezu prednosť v tom, že umožňuje dosiahnút pri rovnakých parametroch transformátorov, krátkej siete a elektród vyšší výkoní pri nižšej energetickej náročnosti v dôsledku odstránenia časových strát a udržovania stáleho objemu .a úrovne taveniny v toviacom priestore. stálosť pracovných podmienok, ktoré toto zariadenie zabezpečuje, umožňuje aj priaznivejšie riešenie problémov odprašovaniua a využitia tepla spalín pre predohrev...

Spôsob nauhličovania pórovitých žiaruvzdorných hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 246007

Dátum: 15.12.1987

Autori: Zoo Vincent, Szegheo Mikuláš, Tóth Imrich

MPK: C04B 35/62

Značky: spôsob, pórovitých, žiaruvzdorných, nauhličovania, hmot

Text:

...v tom, že na žiaruvzdorné hmoty sa pôsobí roztokom kyseliny sírovej s obsahom polyuretánu v pomere 1 hmotnostný diel H-Soą 0,3 až 3 hmotnostným dielom porlyuretánu.Vysušený molitan sa postupne rozpúšta v koncentrovanej kyseline sírovej pri laboratórnej teplote za prítomnosti vzduchu. Postupne dávkovanie molitanu do koncentrovanej kyseliny sírovej je nutné dodržať,vzhladom .na exotermický charakter degradačného procesu, prípadne ochladzovať...

Spôsob výroby vysokohutných bázických žiaruvzdorných stavív

Načítavanie...

Číslo patentu: 240459

Dátum: 15.08.1987

Autori: Speich Francisco, Kashiwayama Shinei, Kriegel Ernst, Kyburz Emilio, Ketels Gerardus Hubertus Johannes, Dongelmans Anthony Adrianus, Hunkeler Walter, Coenen Hubert

MPK: C04B 35/02

Značky: výroby, vysokohutných, žiaruvzdorných, staviv, spôsob, bazických

Text:

...vyrobené z taveného zrna. Spotreba energie pri ich výrobe však je tiež velmi vysoka a je daná najmä spotrebouenergie pri pretavovaní magnezitového slin ku alebo jeho zmesi s chrómovou rudou. Životnosť takto vyrobených staviv je závislá na kvalite taveného zrna a dosiahnutí vhodných parametrov pórovitosti a objemovej hmotnosti pri výpale výliskov.Uvedené nedostatky technológii výroby najväčších kvalít bázických žiaruvzdorných staviv, a to...

Zariadenie pre ohýbanie žiaruvzdorných rúrok pre kotly so štrbinovou vzdialenosťou súbežných vnútorných stien

Načítavanie...

Číslo patentu: 220962

Dátum: 15.03.1986

Autor: Mikulák Michal

Značky: žiaruvzdorných, vnútorných, rúrok, zariadenie, ohýbanie, súbežných, vzdialenosťou, kotly, štrbinovou, stien

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre ohýbanie žiaruvzdorných rúrok pre kotly so štrbinovou vzdialenosťou súbežných vnútorných stien je možné použiť v obore hutníctva. Vynález rieši spôsob ohýbania rúrok o 180° so štrbinovou vzdialenosťou vnútorných stien.

Spôsob výroby žiaruvzdorných magnéziových priedušných tvárnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 220278

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kováč Vladimír, Staroň Jozef

Značky: žiaruvzdorných, spôsob, magnéziových, tvárnic, priedušných, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka priemyslu výroby žiaruvzdorných bazických materiálov. Rieši spôsob výroby priedušných tvárnic z magnézie, ktoré sa používajú vo vymurovkách hutníckych pecí a nádob na privádzanie inertných, oxidujúcich alebo redukujúcich plynov (argón, kyslík a iné) do roztopeného kovového kúpeľa. Spôsob výroby sa vyznačuje tým, že sa použije dvojzložková vytváracia zmes, pripravená z matrixu s veľmi vysokým stupňom disperzity a z hrubozrnnej...

Drôt na zváranie nízkolegovaných žiaruvzdorných ocelí metódou TIG

Načítavanie...

Číslo patentu: 229198

Dátum: 01.01.1986

Autori: Biacovský Štefan, Martíšek Alojz

MPK: B23K 35/22

Značky: oceli, zváranie, žiaruvzdorných, drôt, metodou, nízkolegovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Drôt na zváranie nízkolegovaných žiaruvzdorných ocelí metódou TIG, obsahujúci 0,01 až 0,08 % hmot.uhlíka, 0,60 až 1,20 % hmot.mangánu, 0,30 až 0,50 % hmot.kremíka, vyznačujúci sa tým, že ďalej obsahuje 2,00 až 2,40 % hmot.chrómu, 0,60 až 0,90 % hmot.niklu, 0,40 až 1,00 % hmot.molybdénu, 0,10 až 0,65 % hmot.nióbu a zvyšok je železo.

Spôsob zhotovenia žiaruvzdorných vláknitých izolačných vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: 216445

Dátum: 01.06.1985

Autori: Kocanda Jozef, Adamovič Anton, Hrabě Zdeněk

Značky: vláknitých, zhotovenia, žiaruvzdorných, izolačných, vrstiev, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob nanášania a tvorenia izolácie zo žiaruvzdorných vlákien na stávajúcu vymurovku alebo na vhodné podklady. Izolácia sa zhotovuje nanášaním suchých vlákien, ktoré sa v ústi trysky mieša s roztokom pojiva, alebo na podklad natretý žiaruvzdorným tmelom alebo maltou. Nanáša sa hrúbka 1-10 cm.

Spôsob znižovania obsahu železa a vápnika v surovinách pre výrobu magnezitových žiaruvzdorných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 214356

Dátum: 01.06.1984

Autori: Cempa Štefan, Sehnálek František, Pliešovsky Ján, Tomášek Karol

Značky: železa, surovinách, spôsob, obsahu, žiaruvzdorných, vápnika, znižovania, výrobu, magnezitových, materiálov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru anorganické technológie. Jeho účelom je znížiť obsah železa a vápnika v surovinách pre výrobu magnezitových žiaruvzdorných tehál. Postupuje sa takým spôsobom, že k surovine sa pridáva 7 až 15 % hmotnosti chloridu horečnatého a 2 až 10 % hmotnosti pevného uhlíkatého redukovadla a takto pripravená surovina sa praží nepriamo ohrievaná na teplo tu 700 až 950 °C. Ďalej sa získaná surovina bez ďalších prísad alebo s prísadou...