Patenty so značkou «žiaruvzdorná»

Žiaruvzdorná keramická výplňová hmota a z nej vytvorený výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19472

Dátum: 22.03.2013

Autori: Kahr Friedrich, Gelbmann Gerald

MPK: C04B 35/04, C04B 35/10, C04B 35/443...

Značky: žiaruvzdorná, keramická, vytvorený, hmota, výrobok, výplňová

Text:

...vápenatý je 1.325 ° C.0013 Aby sa invariantný bod u tehál vytvorených zo zložiek magnézia, spinel a hercynit čo najviac priblížil teplote 1.417 ° C, ovplyvňuje sa na základe súčasného stavu techniky chemické zloženie výplňovej hmoty, čo sa týka podielu sro cielenýmpridaním Sĺoz tak, že je podiel CaO vo výplňovej hmote úplne nasýtený Síog, pričom Cao a SiO 2 pri keramickom výpale pokiaľ možno kompletne reagujú na kremičitan...

Žiaruvzdorná keramická plynová preplachovacia zátka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17620

Dátum: 20.09.2012

Autori: Bender Andreas, Trummer Bernd, Pellegrino Michael, Süss Jennifer, Mohr Gehard

MPK: B22D 1/00, C21C 5/48, C21C 5/35...

Značky: preplachovacia, zátka, plynová, keramická, žiaruvzdorná

Text:

...za0011 Vynález sa drží použitia plynovej preplachovacej zátky s vonkajším kovovým puzdrovanim za účelom viesť plyn požadovanou cestou cez zátku a vyhnúť sa bočnému úniku plynu, ale používa tenkú pridanú vrstvu na vonkajšom povrchu0012 Táto vrstva prikrýva povrch kovového puzdrovania aspoň čiastočne. obsahuježiaruvzdorný materiál a vykazuje nasledujúce vlastnosti a výhody- Drží dobre na vonkajšom povrchu kovového puzdrovania- Chráni kovové...

Keramická žiaruvzdorná zátka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17115

Dátum: 16.04.2012

Autori: Kaufmann Helmut, Nitzl Gerard, Haslinger Hans-jürgen, Stranimaier Arno

MPK: B22D 41/18

Značky: zátka, keramická, žiaruvzdorná

Text:

...problém č. 1, ale nie problém č. 2 a opačne, potom akékoľvek externé zahriatie zátkovej oblasti môže znížiť teplotný gradient, alenie vyriešiť problém oderu.0014 vynález umožňuje aplikovať úplne odlišný postup Akceptuje obidva zmienené problémy, ale kompenzuje tieto problémy pomocou plnenia pevného a časticového materiálu (ďalej taktiež nazývaný ako plniaci materiál) do plynového kanála, zatiaľ čo je ponechaný dostatočný priestor na...

Keramická žiaruvzdorná zátka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15347

Dátum: 23.09.2011

Autori: Nitzl Gerald Di, Haslinger Hans-jürgen, Stranimaier Arno, Kaufmann Helmut

MPK: B22D 41/18

Značky: zátka, keramická, žiaruvzdorná

Text:

...V závislosti na priemere zmieñovaného valcového plynového kanála zvlášť na jeho jednom výstupnom otvore vtvare kruhu, je plynprivedený vurčitej vzdialenosti od najspodnejšieho bodu zátkovej hlavy ( vjej používanej pozícii) avoblasti, kde kovová tavenina prechádza so zvýšenou0013 To zaručuje, že je plyn opúšťajúci zátku (zátkový nos) spláchnutý pomocou prúdu kovovej taveniny bez hrozby hromadenia a upchávania.0014 Myšlienka vynálezu je...

Žiaruvzdorná keramická posuvná doska a príslušná zostava posuvných dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17081

Dátum: 08.07.2011

Autor: Michelitsch

MPK: B22D 41/24

Značky: keramická, dosiek, žiaruvzdorná, doska, posuvných, příslušná, zostava, posuvná

Text:

...doska podľa príkladu a) posunutá, spoločný prierezvypúšťacich otvorov je redukovaný a preto i prietok vypúšťania.c) Pokiaľ je posuvná doska ďalej posúvaná dokiaľ druhý vypúšťací otvor nie je vo fluidnom spojeni s vypúšťacím otvorom ďalšej dosky, vytvorí sa profil prietoku vypúšťania s dvomi čiastočnými prúdmi, dokedy otvor posuvnej dosky už nemá prekrytie s otvormi ďalšej dosky.0013 Zatiaľ čo opatrenie podľa a) a b) môžu byť urobené na...

Žiaruvzdorná monobloková zátková tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: 287594

Dátum: 07.03.2011

Autori: Hanse Eric, Moriarty Brendan Mortimer, Richard Francois Noel

MPK: B22D 41/18

Značky: monobloková, žiaruvzdorná, zátková

Zhrnutie / Anotácia:

Žiaruvzdorná monobloková zátková tyč (1) má v podstate valcovité usporiadanie a je vybavená horným koncom (2), spodným koncom (3) a osovým otvorom (4), prebiehajúcim smerom dole od horného konca (2). V osovom otvore (4) sú usporiadané prostriedky (5) vo vzdialenosti (d) od horného konca (2) na pripevnenie zátkovej tyče (1) k zdvíhaciemu mechanizmu. Zátková tyč (1) je rozdelená do troch častí (A, B, C), z ktorých prvá časť (A) prebieha od...

Žiaruvzdorná jednotka pre posuvný uzáver na výlevke nádrže na kovovú taveninu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20474

Dátum: 13.10.2010

Autori: Steiner Benno, Keller Werner

MPK: B22D 41/24

Značky: taveninu, výlevke, kovovú, jednotka, uzáver, posuvný, žiaruvzdorná, nádrže

Text:

...7.0006 Ďalšie výhodné uskutočnenia uzáverovej dosky podľa vynálezutvoria predmet závislých nárokov.0007 So žiaruvzdornou jednotkou podľa vynálezu môže byt výmena dnových dosiek bez problémov uskutočnená pri namontovanom posuvnom0008 vynález bude ďalej bližšie vysvetlený pomocou výkresu. Na výkrese znázorňujúobr.1 posuvný uzáver v priečnom reze, s kazetou obsahujúcou dve dnové dosky a nachádzajúci sa vo východiskovom postavení aobr.2...

Žiaruvzdorná keramická nádoba na tlmenie rázov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13512

Dátum: 19.07.2010

Autori: Hackl Gernot, Trummer Bernd, Janko Wilhelm, Sorger Robert

MPK: B22D 41/00

Značky: rázov, keramická, nádoba, tlmenie, žiaruvzdorná

Text:

...jejdna. Prostredníctvom tohto profilu prúdenia je obmedzený vznik turbulencií v mieste vstupu kovovej taveninydo vlastnej metalurgíckej nádoby.0019 Tým sa umožní zníženie erózie žiaruvzdomého materiálu nádoby na tlmenie rázov, najmä potom v oblasti postranných (ohraničujúcich) plôch otvoru vjej bočnej stene. Odpovedajúcim spôsobom je znížené i množstvo nečistôt (cudzorodých látok), ktoré sa dostávajú do kovovej taveníny nachádzajúcej...

Žiaruvzdorná doska posúvača

Načítavanie...

Číslo patentu: 286622

Dátum: 21.01.2009

Autori: Rothfuss Hans, Boisdequin Vincent

MPK: B22D 41/22

Značky: posúvača, žiaruvzdorná, doska

Zhrnutie / Anotácia:

Žiaruvzdorná doska (1) posúvača, opísaná pozdĺžnym obdĺžnikom (R) majúcim dve strany rovnobežné so smerom jeho dlhších strán, je vybavená lejacím otvorom (3) umiestneným excentricky v strede medzi rovnobežnými stranami obdĺžnika (R) a opísaným kružnicou (C) so stredom (4), pričom obdĺžnik (R) je rozdelený na štyri kvadranty pomocou dvoch kolmých priamok (5, 6) pretínajúcich sa v strede (4) kružnice (C), pričom jedna priamka (6) z týchto priamok...

Žiaruvzdorná kompozícia pre pece na tavenie skla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12008

Dátum: 18.06.2008

Autori: Anderson Michael, Connors Charles, Shah Shirish

MPK: C04B 35/48, C04B 35/109, C04B 35/622...

Značky: kompozícia, žiaruvzdorná, tavenie

Text:

...teraz ďalej opísaný. V nasledujúcich pasážach budú detailnejšie definované rôzne aspekty vynálezu. Každý takto definovaný aspekt sa môže kombinovať s ľubovoľným ďalším aspektom alebo aspektmi, ak nie je výslovne uvedený opak. Najmä každý znak uvedený ako preferovaný alebo výhodný sa môže kombinovať s ľubovoľným ďalším znakom alebo s ľubovoľnými ďalšími znakmi uvedenými ako preferované alebo výhodné.0012 Tento vynález poskytuje spôsob prípravy...

AZS žiaruvzdorná kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15311

Dátum: 17.06.2008

Autori: Connors Charles W, Anderson Michael, Shah Shirish

MPK: C04B 35/106, C04B 28/24, C03B 5/43...

Značky: kompozícia, žiaruvzdorná

Text:

...akýkoľvek znak, označený ako preferovaný alebo výhodný,skombinovať s akýmkoľvek ďalším znakom alebo znakmi, označenými ako preferované0009 Predložený vynález poskytuje spôsob prípravy žiaruvzdomej kompozície na báze koloídnej siliky, ktorá je obzvlášť použiteľná pre pece na tavenie skla. Najmä, žiaruvzdomá kompozícia zahŕňa aluminu, zirkóníu a siliku. Žiaruvzdomý materiál na báze koloídnej siliky poskytuje prekvapujúco dobrú odolnosť proti...

Žiaruvzdorná vytváracia zmes na hrubú keramiku, ako aj žiaruvzdorný výrobok z nej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10805

Dátum: 06.02.2007

Autori: Vellmer Carsten, Klischat Hans-jürgen, Wirsing Holger

MPK: C04B 35/06, C04B 35/043, C04B 35/66...

Značky: hrubú, keramiku, žiaruvzdorný, žiaruvzdorná, výrobok, vytváracia

Text:

...na vypálenie,napr. suroviny na cementový slinok, a predovšetkým v častiach rotačných rúrových pecí zaručujú ostatne trvalú požadovanú tvorbu nasadenín na žiaruvzdomej výmurovke. Okrem toho majú žiaruvzdomé výmurovky dobrú odolnosť proti zmenám teploty príp. odolnost proti teplotným šokom. Tieto problémy sú opísané napr. vdokumente W 0 2004079284 A 1,predovšetkým strana l až 3, ods. 2, ktorého zverejnený obsah má platiť, pokiaľ existuje...

Žiaruvzdorná zmes a spôsob opravy horúcej žiaruvzdornej steny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4128

Dátum: 29.03.2004

Autori: Jonas Christophe, Sabre Serge

MPK: C10B 29/00, C04B 35/66, C04B 35/18...

Značky: stěny, žiaruvzdornej, žiaruvzdorná, opravy, horúcej, spôsob

Text:

...napätiam V dôsledku zmrašťovania a môže spôsobiť podstatne poškodenie ako opravovanej pece, tak aj prilahlych pecí. Bolo dlhodobou praxou opravovať výmurovky stien koksovacích pecí prostredníctvom nanášania dočasnej záplaty na poškodenú oblasť s využitím nastrekovacej alebo rozprašovacej techniky, pričom žiaruvzdorná zmes je nanášaná buď ako riedka kaša žiaruvzdornej hmoty alebo ako suchá nástreková zmes ktorá je rozprašovaná priamo na horúcu...

Ukladateľná žiaruvzdorná kompozícia a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 283658

Dátum: 23.10.2003

Autori: Gnauck Volker, Kriechbaum Gangolf

MPK: C04B 35/66, F27D 1/16, C04B 40/00...

Značky: kompozícia, spôsob, žiaruvzdorná, výroby, ukladateľná

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe ukladania žiaruvzdorných kompozícií sa uloží do formy suchý hrubý časticový materiál s veľkosťou častíc od 1 do 60 mm na vytvorenie suchého tvarového telesa, vypĺňajúceho formu z 50 až 90 objemových percent, a suché tvarové teleso sa infiltruje kašovitou tekutou zmesou pozostávajúcou zo spojiva, vody a plniva vo forme jemného časticového materiálu. Pri vytváraní stĺpovitého konštrukčného útvaru na báze vystuženého cementového...

Spôsob opätovného použitia žiaruvzdorných dosák posuvného uzáveru na hutnícky kontajner, kombinácia posuvného uzáveru a žiaruvzdornej dosky, žiaruvzdorná doska a posuvný uzáver

Načítavanie...

Číslo patentu: 283336

Dátum: 02.05.2003

Autori: Richard Francois Noel, Hanse Eric

MPK: B22D 41/28

Značky: žiaruvzdorných, spôsob, posuvný, dosky, uzávěru, žiaruvzdorná, kontajner, použitia, hutnický, opätovného, dosák, doska, žiaruvzdornej, kombinácia, posuvného, uzáver

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe opätovného použitia žiaruvzdorných dosák sa jedno z obidvoch zahĺbených osadení (14, 18) stane recyklačným zahĺbeným osadením. Pred liatím sa do zahĺbeného osadenia (14, 18), ktoré bolo zvolené ako prvé montážne zahĺbené osadenie, vloží systematicky nová žiaruvzdorná doska (12, 16) a žiaruvzdorná doska (12, 16), ktorá bola jedenkrát použitá a iba jedenkrát použitá v prvom montážnom zahĺbenom osadení, sa systematicky vloží do...

Pálená žiaruvzdorná keramická tvarovka, jej použitie a vytvárajúca zmes na výrobu tvarovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 389

Dátum: 08.11.2002

Autori: Nilica Roland, Buchberger Bernd, Horn Markus

MPK: C04B 35/111, C04B 35/44

Značky: výrobu, tvarovky, tvarovka, použitie, vytvárajúca, pálená, keramická, žiaruvzdorná

Text:

...voči vyššie uvedeným kritickým troskám.Oxid hlinitý, zvlášť ako komponent v oblasti zrnitosti 0,5 až 10 mm, môže reagovať s oxidom chrómu (s jenmou zmitosťou) avedie k vytvoreniu uvedených zŕn chrómkorundu,ktoré sú v matrici rozdelené rovnako ako uvedené zrná obsahujúce ZrOZ.e samozrejme, že podľa stupňa znečistenia surovín sa v komponentoch vytvárajúcej zmesi môžu vyskytovať aj ďalšie súčasti a tak sa môžu stať vedľajšími súčasť ami...

Kompozitná a monolitická žiaruvzdorná štruktúra a spôsob výroby tejto štruktúry

Načítavanie...

Číslo patentu: 282596

Dátum: 20.09.2002

Autori: Fantinel Alessandro, Dinelli Giancarlo

MPK: C04B 35/66, C03B 5/43

Značky: tejto, výroby, struktury, struktura, žiaruvzdorná, kompozitná, monolitická, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozitná a monolitická žiaruvzdorná štruktúra, prispôsobená najmä na výrobu sklárskych pecí, je tvorená komponentom v tvare bloku, pozostávajúceho z elektrického odliatku zo žiaruvzdorného materiálu založeného na báze oxidov hliníka, zirkónu, kremíka a podobne, ktorého tvar a rozmery sú prispôsobené predpokladanému použitiu a vnútri ktorého je monoliticky vsadený najmenej jeden ochranný element. Ochranný element je vysoko odolný proti vplyvom...

Žiaruvzdorná magnéziová hmota plnená smolou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 979

Dátum: 11.10.1995

Autori: Almášiová Viera, Halaj Ján, Kováč Miroslav

MPK: C04B 35/04

Značky: plnená, smolou, hmota, magnéziová, žiaruvzdorná

Text:

...tenia životného prostredia odchádzajúcimi látkami.Nevýhody súčasného stavu odstraňuje a zvýšenie charakte ristických žiaruvzdorných vlastností hmôt určených pre výmurovky tepelných agregátov rieši úžitkový vzor, ktorého predmetom je žiaruvzdorná magnéziová.hmota obsahujúca ako základnú zložku periklas, asfaltit, anorganické a organické prísady s obsahom zvyškového uhlíka 1 až 30 hmotnostných percent.Žiaruvzdorná magnéziová hmota plnená smolou...

Žiaruvzdorná magnéziouhlíkatá hmota plnená smolou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 978

Dátum: 11.10.1995

Autori: Halaj Ján, Kováč Miroslav, Almášiová Viera

MPK: C04B 35/04

Značky: magnéziouhlíkatá, smolou, plnená, žiaruvzdorná, hmota

Text:

...určených pre výmu Príklad uskutočneniarovky tepelných agregátov rieši úžitkový vzor, ktorého predmetom je žiaruvzdorná magnéziouhlíkatá hmota obsahujúca ako základnú zložku periklas, asfaltit, grafit, anorganické a organické prísady s obsahom zvyškového uhlíka l až 40 hmotŽiaruvzdorná magnéziouhlíkatá hmota plnená smolou pozostáva z 10 až 40 hmot. slinutej magnézie v zrnitosti pod 0,2 mm, zo 40 až 80 hmot. slinutej magnézie v zrnitosti...

Žiaruvzdorná magnéziouhlíkatá hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: U 977

Dátum: 11.10.1995

Autori: Almášiová Viera, Kováč Miroslav, Halaj Ján

MPK: C04B 35/04

Značky: magnéziouhlíkatá, žiaruvzdorná, hmota

Text:

...grafitu,alebo iného druhu uhlíka, ako sú napr. amorfný grafit, sadze, smolný koks, petrolkoks, z 0,1 až 10 homt. spojív,ktorými sú organické látky, funkčne pôsobiace ako pojivo pri nízkych teplotách, a ako slinovací aktivátor pri vyšších teplotách, sú vyrobené napríklad kondenzaćnou reakciou fenolu a formaldehydu a ich zmiešaním s organickými prísadami, a až 2 l 0 hmot. prídavku anorganických či organických látok, napr. síran...

Žiaruvzdorná keramická látka a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280595

Dátum: 09.08.1995

Autori: Heindl Roland, Hartmuth Harald, Deutsch Josef

MPK: C04B 35/04

Značky: použitie, keramická, žiaruvzdorná, látka

Zhrnutie / Anotácia:

Žiaruvzdorná keramická látka s 50 až 97 % hmotn. spečenca MgO, ktorá obsahuje 3 až 50 % hmotn. spinelu typu hercynitu s 23 až 55 % hmotn. železa, počítané ako FeO, menej ako 15 % hmotn. MgO, 45 až 65 % hmotn. Al2O3, menej ako 3 % hmotn. prímesí.

Žiaruvzdorná keramická látka a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280575

Dátum: 09.08.1995

Autori: Deutsch Josef, Hartmuth Harald, Heindl Roland

MPK: C04B 35/04

Značky: látka, žiaruvzdorná, keramická, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Žiaruvzdorná keramická látka pozostávajúca z komponentu A z čistého oxidu horečnatého a komponentu B, ktorý pozostáva zo zŕn čistého oxidu horečnatého, pričom zrná oxidu horečnatého komponentu B majú obal z relatívne k zrnám oxidu horečnatého komponentu B jemne rozomletého žiaruvzdorného materiálu, ktorý je proti zrnu oxidu horečnatého najrozsiahlejšie chemicky inertný alebo so zrnom oxidu horečnatého reaguje a/alebo sám pozostáva z viacerých...

Kremičitá žiaruvzdorná ubíjacia zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 555

Dátum: 07.09.1994

Autori: Jablonský Dušan, Poctavek Marian

MPK: C04B 35/68, C04B 35/14, C04B 35/66...

Značky: žiaruvzdorná, křemičitá, ubíjacia

Text:

...maäi im mmäné dusanim vytvárať mchrannů výmrmvky kuplmvých peci, äľabüv, prip. i lejacich panviPrivhmmnmm dmvlhůüni ämääi je muänà Jůj nüuäitia vm Ťmrme plastichma 5 y üptimálna vlhkůsť uhíjacej ar. i je 4 až ó Z, dmvlhćenegVhodné granulmmetrické nastavenie zmeai V súčinnosti am sLp 1 up 6 subením špecifických vlastnoäti kvarcitu zabraňuje vytvárani trhlín a mddeľmvaniu naneäených vrstiev nd äamntmvagHremiüitä äiaruvmdorná uüíjacia...

Ochranná a tesniaca žiaruvzdorná vložka prielezových dvierok

Načítavanie...

Číslo patentu: 243775

Dátum: 15.01.1988

Autor: Exner Karel

MPK: F23M 7/00, F27D 1/18

Značky: prielezových, dvierok, tesniaca, vložka, žiaruvzdorná, ochranná

Text:

...sú odstránené ochranou tesniacou žiaruvzdornou vložkou podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že na plechovej vystuženej vložke je upevnené vreteno skrutky a je zaskrutkované do matice, upevnenej pevne, alebo točive na prielezové dvierka. Pevné upevnenie na prielezové dvierka je zavŕtanými skrutkami a točivé vodiacou objímkou skrutky. Pomocou ručného kola je zabezpečená možnosť vysúvania a zasúvania ochrannejtesniacej žiaruvzdornej vložky....

Žiaruvzdorná zliatina na báze niklu pre odliatky

Načítavanie...

Číslo patentu: 226519

Dátum: 15.05.1986

Autori: Janok Jan, Krankus Dušan, Jelč Imrich

Značky: báze, žiaruvzdorná, zliatina, odliatky, niklu

Zhrnutie / Anotácia:

Žiaruvzdorná zliatina na báze niklu pre odliatky, najmä na odporové vykurovacie telesá, obsahujúca 60 až 72 % niklu, 15 až 25 % chrómu, 0,01 až 12 % železa, 1 až 5 % molybdénu, 0,1 až 0,8 % uhlíka, vyznačujúca sa tým, že obsahuje v rozsahu 1,0 až 3,0 percenta kremík, 0,8 až 2,5 % mangán a sú časne obsah nežiadúcich a sprievodných prvkov je stopový až najviac 0,02 % síry, 0,04 % fosforu, 0,0014 % olova, 0,0030 % antimónu a 0,007 % cínu.