Patenty so značkou «žiarič»

Vyhrievací článok pre infračervený žiarič

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20390

Dátum: 04.02.2013

Autori: Jordi Hans Ulrich, Lüscher Rolf

MPK: H05B 3/34, H05B 3/12, H05B 3/10...

Značky: žiarič, vyhrievací, článok, infračervený

Text:

...priečne k sebe navzájom, je dosiahnuté to,že vyhrievací článok, ktorý je tvorený zo spojených pásikov,vytvára stabilný útvar, ktorý má stabilitu fólie a V dôsledku toho umožňuje optimálnu manipuláciu na osadenie a pripevnenie na izolačné teleso.0012 Výhodným spôsobom. odpovedá šírka týchto spojovacích mostíkov maximálne cca osmine šírky pásikov. Pri uvedení zmontovaného infračerveného žiariča do prevádzky a keď prvýkrátje elektrický prúd...

Kombinovaný germicídny žiarič so žiarivkami umiestnenými v dvoch vrstvách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4993

Dátum: 05.02.2008

Autor: Kľučár Ján

MPK: A61L 9/00, A61L 9/18

Značky: žiarivkami, vrstvách, umiestnenými, dvoch, kombinovaný, žiarič, germicídny

Text:

...a uzavretého gerrnicídneho žiariča osobitne.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje kombinovaný germicídny žiarič so žiarivkarni umiestnenýrni v dvoch vrstvách.Podľa tohto riešenia sú žiarivky umiestnené nad sebou a teleso hornej vrstvy žiarivky vytvára časť tunela pre ventiláciu vzduchu okolo dolnej žiarivky. Šetrí sa tým priestor a výrobné náklady. Nad žiarivkami je umiestnený ventilátor.Zariadenie je možné doplniť o časové...

Žiarič

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11035

Dátum: 05.02.2004

Autor: Chan Kam Ching Paul

MPK: F24C 7/04, F24C 7/06, H05B 3/00...

Značky: žiarič

Text:

...žiarenia(10) može obsahoval akékoľvek zariadenie alebo pristroj,ktorý dokáže zvyšovať povrchovú teplotu sférického segmentu (12) na primerané hodnoty, pričom infračervené žiarenie sa vyžaruje z konvexnej strany sférického segmentu (12) a následne distribuuje alebo rozptyľuje smerom od stredu alebo ohniskovej zóny (15) sférického segmentu (12) tak, ako je to znázomeně na obrázku č. 2 C. Medzi takéto zdroje žiarenia (10) patria drôtené...

Tepelný žiarič – prijímač panelového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 714

Dátum: 08.02.1995

Autor: Fujas Štefan

MPK: F24D 5/06, F24D 3/16

Značky: žiarič, přijímač, panelového, tepelný

Text:

...sú známe prievan, nerovnomerné rozdelenie teplôt, priestorové nároky, hluk, atď. Doposiaľ totiž nie je známe zariadenie na chladenie miest hostí akoby žiarič chladu. Pre túto funkciu sa obyčajne využívajú steny budov, čo v mnohých prípadoch nepostačuje.Ďalšou oblasťou v ktorej sú využívané rovnaké základné parametre sálavých panelov, t.j. veľmi dobrá emisná schopnosť jednej strany a kvalitná izolácia druhej strany, sú solárne panelové...

Parapetný elektrický doskový výhrevný žiarič s reflexnou clonou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 141

Dátum: 11.08.1993

Autori: Šafek Miroslav, Šafková Ludmila, Oliveriusová Miroslava

MPK: H05B 3/20

Značky: clonou, výhrevný, žiarič, parapetný, elektricky, reflexnou, doskový

Text:

...v horní části ohnutn do tupáho úhlu 1. Podle obr. 1 je elektrická obouot sťrnnně výhřovná denkn opptřenzn rámom l. Podle obr. 2 Je parapetní výhřevný nářiö neatnvan so dvou elektrických obountrannä výhřevnýoh àsaok 1 a 1 oddä 1 enýnh tepolnč izolační vrc 6 vou.2 a npojenýoh rámem Q. ľodla obr. 4 je zářič aeatnven za dvou akumulnčních deset 2 opntřených nn vnitřní straně elektriokými obountrnnnö výhřvvnýmí deskami 1 oddälenými tepelnä izolační...

Elektrický tepelný žiarič s reflektorom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 90

Dátum: 07.07.1993

Autori: Oliveriusová Miroslava, Šafková Ludmila, Šafek Miroslav, Mindoš Lubomír, Zeman Vladimír

MPK: H05B 3/20

Značky: tepelný, reflektorom, elektricky, žiarič

Text:

...vzducnen.reçhniokó řešení bude hliäo oevětleno pomocí. výkresu. nn kterém znásorñuäí obr. 1 a. 2 svislé přičně řesy tepelnými záři 51 a reflektoŕj. obr. 3 u 4 axouozaotrioká pohledy nn tepelné aářiča püpevněně k stojanu.Elektrický tepelný zářič a roflektoriem, podle obr. 1 n 2 aestćvć s krytu l tvaru misy se vzhůru rozbihavými ntěnmni g.,jež má na dnč 3 uloäanu łmpnlnou izolační vrstvu i n kteráleží elektrická výhřevná folia 5 ehráněná...

Ultrazvukový žiarič najmä pre zvlášť čisté prostredie velké výkony

Načítavanie...

Číslo patentu: 265332

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hanzlík Jozef, Firic Miroslav

MPK: H04R 1/44

Značky: ultrazvukový, velké, žiarič, výkony, zvlášť, čisté, najmä, prostredie

Text:

...výkony podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom,že kovová membrána je na vnútornej vyžarovacej strane opatrená ochrannou poritikoróznou vrstvou. ultrazvukový žiarič je kompaktne spojený so stenou pracovnej nádoby prostrednictvom výstupku dosadajúceho po obvode na ochrannú protikorôznu vrstvu.Ultrazvukovým žiaričom najmä pre zvlášť čisé prostredie a veľké výkony sa zamedzi akémukoľvek znečistovaniu pracovného prostredia v pracovnej...

Elektroakustický žiarič najmä pre rozprašovanie kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 258227

Dátum: 15.07.1988

Autor: Švehla Štefan

MPK: H04R 1/42, B05B 17/06

Značky: kvapalín, elektroakustický, rozprašovanie, najmä, žiarič

Text:

...v pružných členoch uložený čelnými plochami po obvode.Elektroakustickým žiaričom najmä pre rozprašovanie kvapalín podľa vynálezu sa docieli vysokej energetickej účinnosti, spoľahlivosti a životnosti. Výhodou vynálezu je aj odolnost žiariče voči navlnaniu pri ultrazvukovom rozprašovaní kvapalín pre inhalačné účely.Na pripojenom výkrese sú znázornená dve príkladné riešenia vynálezu, kde na obr. 1 je nakreslený elektroakustický žiarič V reze s...

Ultrazvukový žiarič, najmä pre zvlášť čisté prostredie

Načítavanie...

Číslo patentu: 254230

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hanzlík Jozef, Firic Miroslav

MPK: H04R 23/00, B08B 3/04

Značky: ultrazvukový, zvlášť, najmä, žiarič, prostredie, čisté

Text:

...zvlášťčisté prostredie podľa vynálezu sa docieli absolútna Čistota pracovnéh-o prostredia,vysoká prevádzková životnosť pri vysokej elektroakustíckej účinnosti.Na pripojenom výkrese je znázornená príkladné riešenie ultrazvukového žiariča pre zvlášť čisté prostredie, kde je nakreslený v reze.Ultrazvukový žiarič pre zvlášť čisté prostredie pozostáva z kovovej membrány 2 po obvode opatrenej prstencom 3. Na vnútornej strane kovovej membrány 2 je...

Ultrazvukový žiarič, najmä pre tekutinové prostredie

Načítavanie...

Číslo patentu: 242336

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kapsia Stanislav, Slavík Jaroslav, Andó Ján

MPK: H04R 7/04

Značky: žiarič, prostredie, najmä, ultrazvukový, tekutinové

Text:

...podla vynálezu, ktoreho podstatou je, že na membráne je nad obvodom ultrazvukového meniča v-ytvorené aspoň z jednej strany vybranie.Ultrazvukovým žiaričom, najmä pre tekutinové prostredia podľa vynálezu sa docieli toho, že vyžarujúca stena môže byt dostatočne hrubá, takže je tu možnosť dostatočne ju obrobit za účelom kvalitného akustic 4kého prilepenia ultrazvukového meniča. Obvodové vybranie zaisťuje dostatočnú pružnosť membräny, takže sa...

Elektroakustický žiarič pre rozprašovanie kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 240694

Dátum: 01.06.1987

Autor: Turinský Miroslav

MPK: B05B 17/00

Značky: elektroakustický, žiarič, kvapalín, rozprašovanie

Text:

...žiarič s exiálne polarizovaným prstencovým piezoelektrickým meničom v reze a na obr.3 je nakreslený elektroakustický žiarič s radiálne polarizovaným prstencovým piezoelektrickým meničom v reze.Elektroakustický žiarič pre rozprašovanie kvapalín pozostáva z piezoelektrického axiálne polerizovaného diskového meniče 1 (obr.1), ktorého horná plocha je opatrená hornou elektródou 1 a dolná ploche dolnou elektródou 5. Na hornej ploche meniče 1 je...

Ultrazvukový sendvičový piezokeramický žiarič

Načítavanie...

Číslo patentu: 238881

Dátum: 15.05.1987

Autori: Hanzlík Jozef, Hladký František

MPK: H04R 17/00

Značky: sendvičový, žiarič, piezokeramický, ultrazvukový

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je náhrada drahého piezokeramického meniča lacnejšou keramickou hmotou. Uvedeného účelu sa dosahuje tým, že pasívna keramická doska je tvorená jednou z nasledovných keramických hmôt: nízkoalkalická hmota, steatit, permitit, porcelán, rutilit, korundová keramika, stabilit, negatit, stealit.

Kombinovaný antenný žiarič so symetrickým napájaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 231385

Dátum: 01.03.1987

Autor: Kristiňák Michal

MPK: H01Q 11/10

Značky: žiarič, napájaním, kombinovaný, antenný, symetrickým

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinovaný antenný žiarič so symetrickým napájaním je vytvorený kombináciou jednoduchého celovlnného dipólu l s dvoma jednoduchými polvlnnými dipólmi 2 pripojených prostredníctvom symetrických štvrťvlnových vedení 3 k celovlnnému dipólu l. Polvlnné dipóly 2 sú pritom umiestnené na opačných stranách vzhľadom k celovlnnému dipólu 1 a symetrický napájač 4 anténneho žiariča je pripojený v bokoch napájania celovlnného dipólu 1. Uvedený antenný...

Ultrazvukový piezoelektrický žiarič

Načítavanie...

Číslo patentu: 235390

Dátum: 15.02.1987

Autor: Hanzlík Jozef

MPK: H04R 17/00

Značky: žiarič, piezoelektrický, ultrazvukový

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zvýšenie výkonu ultrazvukového piezoelektrického žiariča pre špeciálne technologické operácie, napríklad brúsenie. Uvedeného účelu sa dosahuje vynálezom, ktorého podstatou je, že medzi piezokeramickými meničmi sú uložené elektroakustické väzobné vrstvy.

Ultrazvukový žiarič pre široký rozsah pracovných teplôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 234882

Dátum: 15.01.1987

Autori: Oravec Jozef, Figura Zdenko

MPK: H04R 17/00

Značky: pracovných, rozsah, žiarič, ultrazvukový, teplot, široký

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je možnosť použitia ultrazvukových meničov v ultrazvukových snímačoch pre teplotný rozsah -20 °C až + 70 °C. Uvedeného účelu sa dosahuje ultrazvukovým žiaričom podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že na ploche rezonátora, ktorá je opatrená piezokeramickým meničom ja vytvorené zapustenie. V zapustení je pevne uložený kompenzačný krúžok.

Ultrazvukový žiarič

Načítavanie...

Číslo patentu: 235702

Dátum: 01.12.1986

Autori: Fulier Jozef, Bagoudtinov Alexander Asgatovič

MPK: H04R 17/00

Značky: ultrazvukový, žiarič

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je rovnomerné rozloženie síl na stykovej ploche meniča bez ohľadu na rovnobežnosť kontaktných plóch piezoelektrických meničov, ďalej bez ohladu na kolmosť osi spojovacej stredovej skrutky alebo obvodovej matice voči dosadacej ploche radiátora a reflektora. Uvedeného účelu sa dosiahne ultrazvukovým žiaričom, ktorého podstatou je, že reflektor pozostávajúci z dvoch částí a radiátor pozostávajúci z dvoch částí majú na stykových...

Ultrazvukový žiarič pre tekutinové prostredie

Načítavanie...

Číslo patentu: 221686

Dátum: 15.03.1986

Autori: Švehla Štefan, Hanzlík Jozef

Značky: žiarič, tekutinové, prostredie, ultrazvukový

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vytvorenie optimálneho pripevnenia piezoelektrického keramického meniča na kovovú prisp(sobovaciu dosku. Uvedeného účelu sa dosiahne ultrazvukovým žiaričom podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že medzi piezoelektrickým keramickým meničom a kovovou prisp(sobovacou doskou je uložená elektroakustická väzobná vrstva.

Ultrazvukový žiarič so stredovou skrutkou, najmä pre zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 226569

Dátum: 15.11.1985

Autori: Bagoudtinov Alexander Asgatovič, Fulier Jozef

Značky: žiarič, zváranie, skrutkou, ultrazvukový, najmä, středovou

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zvýšenie výkonu a životnosti ultrazvukových meničov. Uvedeného účelu sa dosahuje optimalizáciou rozmerov ultrazvukového meniča a tým, že na dosadacích plochách elektród sú vytvorené pravidelne rozmiestnené vybrania a medzi dosadacími plochami je uložená deformačná vložka. Vybranie m(žu byť vyplnené aj plastickou hmotou. Vynález najlepšie charakterizuje obr. 1

Ultrazvukový žiarič

Načítavanie...

Číslo patentu: 219594

Dátum: 30.09.1985

Autori: Habán Ivan, Bagoudtinov Alexander Asgatovič

Značky: žiarič, ultrazvukový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prevedenia ultrazvukového žiariča. Účelom vynálezu je zvýšenie životnosti, mechanickej pevnosti spoja, hlavne pri cyklickom namáhaní a zväčšenie rozsahu pracovných teplôt. Uvedeného účelu sa dosiahne ultrazvukovým žiaričom podľa vynálezu, pozostávajúceho z reflektora a vlnovodu spojených stredovou skrutkou s maticou, pričom medzi reflektorom a vlnovodom sú uložené piezoelektrické meniče s elektródou, ktorého podstata je, že v...

Ultrazvukový žiarič pozdĺžných kmitov, najmä pre plynné prostredie

Načítavanie...

Číslo patentu: 219587

Dátum: 30.09.1985

Autori: Habán Ivan, Bagoutdinov Alexander, Zámečník Mikuláš

Značky: kmitov, žiarič, pozdĺžných, plynné, najmä, prostredie, ultrazvukový

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je dosiahnutie vysokého vyžiareného výkonu pri malých budiacich amplitúdach. Uvedeného účelu sa dosiahne ultrazvukovým žiaričom podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že čelo vlnovodu ultrazvukového meniča je v mieste uzlových rovín kmitov alebo uzlových bodov kmitov opatrené budiacimi výstupkami. Výška budiacich výstupkov je väčšia ako maximálne požadovaná amplitúda kmitov membrány.

Ultrazvukový žiarič

Načítavanie...

Číslo patentu: 218716

Dátum: 01.06.1985

Autori: Habán Ivan, Zámečník Mikuláš, Bagoutdinov Alexander Asgatovič

Značky: žiarič, ultrazvukový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru ultrazvukových žiaričov. Vynález rieši spájanie meničov s membránou. Podstatou vynálezu je, že ultrazvukový menič je po obvode opatrený vrstvou armovaného lepidla zasahujúceho na plochu membrány.

Akustický žiarič pre plynné prostredie

Načítavanie...

Číslo patentu: 214986

Dátum: 15.09.1984

Autori: Vojtek Jozef, Figura Zdenko

Značky: plynné, akustický, prostredie, žiarič

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je možnosť nastavenia optimálnej rezonančne frekvencie žiariča bez parazitných rezonancií. Uvedeného účelu sa dosiahne jednoduchým prevedením meniča, podstatou ktorého je, že v rezonančnej doske je z vonkajšej strany vy tvorená rezonančná dutina v tvare medzikružia. Nad rezonančnou dutinou je prestaviteľne uložený reflektor, medzi ktorého vonkajšou obvodovou plochou a protiľahlou plochou rezonančnej dutiny je vytvorený...

Elektroakustický žiarič pre tekutinové prostredia

Načítavanie...

Číslo patentu: 214970

Dátum: 15.09.1984

Autor: Švehla Štefan

Značky: prostredia, elektroakustický, žiarič, tekutinové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka elektroakustického žiariča pre tekutinové prostredia. Vynález rieši transformovanie amplitúdy pozdĺžnych kmitov meniča na väčšiu amplitúdu výchylky ohybovoradiálnych kmitov. Podstata vynálezu spočíva v tom, že piezoelektrický menič je aspoň na jednej strane opatrený väzobnou doštičkou. Na väzobnú doštičku je po obvode kompaktne pripojená membrána Vynález najlepšie charakterizuje obr. č. 2.

Elektroakustický žiarič pre tekutinové prostredia

Načítavanie...

Číslo patentu: 214969

Dátum: 15.09.1984

Autor: Švehla Štefan

Značky: prostredia, žiarič, elektroakustický, tekutinové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka elektroakustického žiariča pre tekutinové prostredia. Vynález rieši transformovanie amplitúdy pozdĺžnych kmitov meniča na väčšiu amplitúdu výchylky ohybovoradiálnych kmitov. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na obvode piezoelektrického meniča je uložený s predpätím prenosový krúžok, na obvode ktorého je kompaktne pripojení aspoň z jednej strany membrána. Vynález najlepšie charakterizuje obr. č. 2.

Ultrazvukový veľkoplošný ponorný žiarič

Načítavanie...

Číslo patentu: 218094

Dátum: 15.06.1984

Autori: Martinus Vladimír, Nemec Ján

Značky: ultrazvukový, ponorný, žiarič, veľkoplošný

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vytvorenie súborov ultrazvukových meničov s požadovanou vyžarovacou plochou. Uvedeného účelu sa dosiahne ultrazvukovým veľkoplošným ponorným žiaričom, ktorého podstatou je, že je tvorený aspoň dvomi ultrazvukovými žiaričmi pevne uchytenými na nosníku. Nosník je v hornej časti opatrený závesom a v dolnej časti opierkami.