Patenty so značkou «zhotovovanie»

Spôsob a zariadenie na zhotovovanie brúsnych nástrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285011

Dátum: 29.03.2006

Autori: Avril Nicholas, Salek Bethany, Lund David, Keil Elinor, Cercena Jane, Conley Karen

MPK: B24D 5/00, B29C 70/00, B24D 18/00...

Značky: spôsob, brusných, zariadenie, nástrojov, zhotovovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie poskytuje spôsoby na orientovanie vlákien a zariadenie na orientovanie vlákien na zhotovovanie zlepšených tenkých brúsnych kotúčov využívajúcich rovnomerné výstužné kotúče z netkaného vlákna. Takéto kotúče sú odolnejšie proti poškodeniu vytlačením náboja v priebehu brúsenia ako kotúče vystužené látkou z tkaného vlákna.

Zariadenie na zhotovovanie výrobkov zo sklených vláken (MMVF), spôsob zhotovovania týchto výrobkov a kaskádový rozmetač pre zariadenie na ich vyhotovovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284310

Dátum: 22.12.2004

Autori: Tonder Flemming Weiss, Jespersen Poul Holst

MPK: C03B 37/05

Značky: spôsob, rozmetač, mmvf, vyhotovovanie, zhotovovania, sklených, vláken, výrobkov, kaskádový, zariadenie, týchto, zhotovovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Sklené vlákna sa vyrábajú rozvlákňovaním skloviny pomocou zariadenia obsahujúceho odstredivý rozmetač (1), komoru (2), ktorá má zberačovú časť (3) s rozmetačovým koncom (4) v blízkosti odstredivého rozmetača (1), ktorá je umiestnená dopredu od rozmetačového konca a ktorá obsahuje bočné steny (12), hornú stenu (14) a dohora stúpajúcu základňu, vymedzenú zberačom (16) na zhromažďovanie vlákien unášaných od rozmetača (1) a premiestňovanie týchto...

Zariadenie na zhotovovanie a balenie túb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 936

Dátum: 31.07.2003

Autor: Keller Gerhard

MPK: B29D 23/20, B65G 17/00, B65B 5/10...

Značky: zariadenie, balenie, zhotovovanie

Text:

...zariadenie 10, pomocou iktorých prebieha tvarovanie na rúrkovité teleso 11 (nekonečné rúrky 11 a, 11 b),pričom tu tiež môže napriklad zvarenim prebehnúť umiestnenie tu prekrývajúceho bočného0011 Fóliový pás 4 môže už mat obrazec potlače alebo písma (neznázomené), a tiež môže byt vyhotovený ako trojnásobný alebo viacnásobný pás, pričom by potom bolo treba umiestniť viac deliacich nožov 5 a ďalšie roviny na zhotovovanie vždy potrebného počtu...

Nosný kôš na zhotovovanie dielu šachty s dnom a s postrannými priechodmi z betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2757

Dátum: 29.01.2003

Autori: Polascheck Peter, Wagener Jürgen

MPK: B28B 7/16, B28B 21/00

Značky: priechodmi, dielů, betonů, šachty, zhotovovanie, nosný, postrannými, kôš

Text:

...zovretými prídržnými lištami sa na toto jadro spusti. Následne sa uskutoční vyplnenie štrbinového priestoru, v ktorom sa nachádzajú pridržné lišty s tvarovkami, takým spôsobom, že dno spodného dielu šachty smeruje hore. Otvorený koniec spodného dielu šachty je pritom tvorenýAkonáhle je tvárnený odliatok úplne zavibrovaný, je formovaci plášť opäť stiahnutý smerom hore. Stýmto cielom musí byť najskôr uvoľnené zovretie medzi hlavovými doskami a...

Zariadenie na zhotovovanie betónových dlaždíc

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2499

Dátum: 12.06.2000

Autor: Híveš György

MPK: E01C 23/02, B28B 1/08, B28B 1/29...

Značky: betonových, zhotovovanie, zariadenie, dlaždíc

Text:

...riešenia, obr.2 pohľad zhora na zariadenie a obr.3 detail profilu pásov tvoriacich stenyZariadenie na zhotovovanie dlaždíc pozostáva z nosného rámu l,V ktorom je upravený delič g dlaždíc s vibrátorom s. Nosný rám l je opatrený prostriedkami g pre ručnú alebo mechanizovanú manipuláciu. Delič z dlaždíc je vytvorený z pásov lichobežxníkového prierezuže pásy vytvárajúviacbunkovú formu. Steny Q buniek 5 majú nožovitý prierez orientovaný...

Vodné laky a ich použitie na zhotovovanie krycieho lakovania automobilov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279963

Dátum: 09.11.1994

Autori: Grosch Horst, Schwarte Stephan

MPK: C08G 18/80, C08G 18/62, B05D 7/16...

Značky: krycieho, lakovania, vodné, použitie, zhotovovanie, automobilov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka vodných lakov, ktoré obsahujú polyakrylátovú živicu riediteľnú vodou a blokovaný polyizokyanát alebo zmes pozostávajúcu z blokovaných polyizokyanátov, a ich použitia na zhotovenie krycieho lakovania automobilov nanesením na vrstvu pigmentovaného základného laku a vypálením.

Aktivačný roztok pre zhotovovanie kovových tlačových foriem pre tlač z plochy difúznym prenosom z halogénstrieborných fotomateriálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270550

Dátum: 12.07.1990

Autori: Lederleitner Milan, Trokan Peter, Mračna Peter

MPK: G03C 5/54

Značky: tlač, roztok, difúznym, prenosom, plochy, fotomateriálov, tlačových, halogénstrieborných, foriem, kovových, aktivačný, zhotovovanie

Text:

...,pre tlač z plochy difiznyn prenoson z halogenstrieborných fotomateriálov podIa vynálezu, pozostňuajki z 0,4 až 1,2 x hnot. rozpúčtadla nikrokryštálov halogenidov striebra, 1,0 až 2.0 z hnnt. alkilie aktivujúcej redukčné látky, 0,8 až 1,8 x hmot. látky, resp. zmesi lůtokudržujúcich stabilnú hodnotu pH, 6 ež 12 x hmot. látky, resp. znesi látok zvyšujúcídl rýchlou difčzie, 0,8 až 1,2 x hnot. hydroxyetylcelulőzy, ktorého podstata spočíva v...

Kopírovací nástroj pre zhotovovanie dlhých tvarových otvorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238460

Dátum: 01.10.1987

Autori: Zuzula Milan, Bagin Albín

MPK: B23B 5/38, B23B 29/00

Značky: zhotovovanie, otvorov, nástroj, dlhých, kopírovací, tvarových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka kopírovacieho nástroja pre zhotovovanie dlhých tvarových otvorov. Kopírovací nástroj podľa vynálezu pozostáva z vyvŕtavacej tyče s predným radiálnym vedením, v ktorej je posuvne uložený n(ž, ktorý dosadá na funkčnú čásť šablony, ktorej tvar je zhodný s požadovaným tvarom otvoru obrobku, pričom šablona je posuvne uložená v pozdĺžnej osi vyvŕtavacej tyče proti tlaku pružiny. Šablona je opatrená dorazom, ktorý vyčnieva nad povrch...

Hmota pre zhotovovanie predžíhaných žiarobetónových tvárnic v kombinácii s pyrostatovými rúrkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 252540

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kováč Michal, Šilar Bohuslav

MPK: C04B 35/68

Značky: hmota, zhotovovanie, kombinácii, predžíhaných, rúrkami, pyrostatovými, žiarobetónových, tvárnic

Text:

...až 4,1 hmot. mikroplniva do 0,1 mm, 45 až 47 hmot. kameniva 0,1 až 1,6 mm, 24,5 až 25,5 0/0 hmot. kameniva 1,6 až 5,0 mm, 24,5 až 25,5 perc. hlinitanového cementu s konzistenciou tejto hmoty po zamiešani s vodou 19 až 21 sec., pri vodnom súčiniteli 0,48 až 0,50. Konzistencia vlhkej žiarobetónovej zmesi sa stanovuje ako čas, za ktorý vytečie zmes z konzistometrickej výlevky pri vibrácií a stanovuje sa podľa metodiky VÚHK NZ 72 6050-3-3....

Spôsob výroby nástroja pre zhotovovanie intarzií

Načítavanie...

Číslo patentu: 237128

Dátum: 15.03.1987

Autori: Georgiev Ivan, Kleskeňová Miroslava, Orech Július Tibor

MPK: B44B 9/00

Značky: výroby, intarzií, spôsob, zhotovovanie, nástroja

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je umožniť opakovanie niekoľkotisícových výsekov obrazcov s maximálnou presnosťou a tým zvýšenie produktivity práce. Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne zhotovením nástroja tak, že tvar požadovaného obrazca sa vyreže do preglejky laserovým lúčom, pričom rez sa na niekoľkých miestach preruší, následne sa do vyrezaných drážok vsadia oceľové vysekávacie nože, ktoré sa vopred poohýbajú do tvaru obrazca a ktoré prečnievajú z povrchu...

Prídavné zariadenie na zhotovovanie gombíkových dierok na syntetickom alebo čiastočne syntetickom textilnom materiáli ultrazvukovým bodovým zváraním

Načítavanie...

Číslo patentu: 221688

Dátum: 15.03.1986

Autori: Rumanovský Maximilián, Hlaváč Anton, Kulifay Štefan

Značky: textilnom, zhotovovanie, materiáli, dierok, zváraním, syntetickom, zariadenie, ultrazvukovým, čiastočne, gombíkových, bodovým, přídavné

Zhrnutie / Anotácia:

Textilný materiál, na ktorý so pri zhotovovaní dierok ultrazvukom pôsobí, býva rozličných hrúbok a vlastností. Preto, aby sa v každom jednotlivom prípade dosiahlo vytavenie dierky a súčasne spevnenie jej okraja zvarením, nutné je prispôsobiť koncovku hrúbke a vlastnostiam textilného materiálu. Táto okolnosť si vynucuje celú sadu koncoviek, ktoré sa musia podľa povahy materiálu vymienať, čo je z pracovného a výrobného hľadiska značne nevýhodné,...

Zariadenie na zhotovovanie čelných zvarových plôch na rúrach z plastov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218178

Dátum: 15.09.1984

Autor: Čenčák Dušan

Značky: rúrach, zvarových, zariadenie, ploch, plastov, zhotovovanie, čelných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je určený na zhotovovanie zvarových plôch, najmä pre zváranie rúr z plastov na tupo zváracími zrkadlami. Môže sa ďalej využiť pre vyhotovovanie zvarových plôch pre zváranie nekruhových profilov, napr. profilov pre okenné rámy, tiež rúr nekruhového priezeru, tyčí a dosiek. Zariadenie podľa vynálezu má na podstavci otočne uložený prvý hriadeľ, na ktorom sú uchytené valcové frézy. Druhý koniec prvého hriadeľa je rotačne uložený v objímke...