Patenty so značkou «zhotovování»

Zařízení na zhotovování dutiny zápustky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270383

Dátum: 13.06.1990

Autori: Fait Zdeněk, Pilous Václav, Vacík Petr, Königsmark Jiří, Rajtmajer Jaroslav, Budka Josef

MPK: B23K 25/00

Značky: dutiny, zařízení, zhotovování, zápustky

Text:

...destíček. Zařízení podle vynćiezu je take ekonomicky výhodné z důvodu evojí jednoduchosti.vynález a jeho účinky jsou blíže vyevetleny v popise příkledu jeho provedení podle připojenćho výkresu. kde obr. 1 znázorňuje schematícky v nátyee a obr. 2 v půdoryse zařízení na zhotovení dutiny zćpuetky podle vynálezu.Zařízení na zhotovuvání dutiny zápustky seetćvá z přípravku 7 pror elektroetruskovő navařování s odtavovanými drúty g. Na bočních...

Světlocitlivá látka pro zhotovování pozitivních obrazů z negativní fotoreprodukční předlohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269816

Dátum: 14.05.1990

Autori: Povolný Bohumil, Jelínek Zdeněk

MPK: G03C 1/52

Značky: obrazů, předlohy, fotoreprodukční, látka, světlocitlivá, zhotovování, pozitivních, negativní

Text:

...svätlocitlivá látka pro zhotovování pozitivniho obra zu podle vynálezu. jejíž podstatu tvořiorgwüský koloid ve vodnem roztoku v množství20 až 80 hmot. dilů, sensibilující diazová sůl kondenzátu formaldehydu s 4 ~diazodifenylaminchloridem nebo eírenem v množství 3 až 60 hmot. dilů, organické nebo anorganická kyselina v množství 0,2 až 30 hmot. dílů, konzervační roztok etylesteru kyseliny salicilové v množství 0,2 až 5 hmot. dílů, etylalkohol V...

Zařízení ke zhotovování šroubových výbrusků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269348

Dátum: 11.04.1990

Autor: Nyč Petr

MPK: C30B 33/00

Značky: výbrusků, zhotovování, šroubových, zařízení

Text:

...vynálezu je nevíc jednoduche e použitelná jako příslušenství uníversálních nàetrojových brusek. Řezné podmínky lze pomoci regulátoru otáčok nastavovat tok, aby vyhovovely fyzíkálním vleetnoetem obrábčnóho materiálu, což je dáno kombinací tohoto řídicího příprnvku e regulovetelným pohonom.Příkled provedení zařízení podle vynálezu je echemeticky znázorněn ne přípojenám výkrese v náryenám řezu.Zařízení má zàkledovó těleeo l, ve kterém je...

Zařízení na zhotovování oválných tvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266527

Dátum: 12.01.1990

Autor: Kožíšek Pavel

MPK: B43L 11/04

Značky: tvaru, zařízení, oválných, zhotovování

Text:

...konci je upevněn nástroj na zhotovování oválného tvaru. Zařízení je svým rámem pevně uchyceno nad rovinou zpracováva ného materiálu.Výhodou tohoto zařízení je, že umožňuje rychlé a přesné zhotovování oválných tvarů ve velkém rozsahu excentricity, tj. počínaje kružnicí až do velmi protáhlých tvarů. Tyto oválne tvary jsou odlišné od eliptických tvarů a umožňují v některých případech dosáhnout lepšího estetického účinku. Vedení nástroje na...

Elektrolyzér pro zhotovování technicky náročných výrobků, zejména miniaturních

Načítavanie...

Číslo patentu: 264676

Dátum: 14.08.1989

Autori: Lucek Jiří, Marešová Vlasta, Landa Václav, Průša František

MPK: C25D 3/38, C25D 17/00, C25D 1/00...

Značky: náročných, výrobků, zejména, miniaturních, technicky, zhotovování, elektrolyzér

Text:

...zavčšcny anody. Podstata vynálezu spočívá v tom, že poměr plochy povrchu mod k plošc povrchu ltntotly jc v roxmczí od 5 l do l 000 l a poměr plochy otvorů k ploše izolační přcpážky je v rozmczí od l i 00 do 1 220, přičemž chemické složení a pH elektrolytu jsou stabilizovaný setrvačností parametrů v důsledku nízkého zatížení elektrolytu.Elektrolyzér podle vynálezu vykazuje při provozu značné přednosti. Oddělením katodového prostoru od...

Způsob zhotovování knoflíkové dírky s odstřiženým koncem alespoň jedné niti a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261976

Dátum: 10.02.1989

Autori: Strya Josef, Prudil František

MPK: D05B 3/06

Značky: provádění, způsobu, alespoň, zařízení, způsob, koncem, jedné, knoflíkové, odstřiženým, zhotovování, dírky

Text:

...klínovou závorkou.Přesonvací páka 33 je svým prvním ramenem 44 uložená výkyvne na čepu 45 upevněném v neznázorneném otvoru nálitku 46. Druhé rameno 47 přesouvací páky 33 usepořádané V podstatě kolmo k jejímu prvnímu ramenu 44 přibližně V jedné polovici délky tohoto .prvního ramena 44, obsahuje opernou plochu 47 a, jejíž funkce bude popsána později. 0 první rameno 44 přesouvací páky 33 je opřen první konec tlačné pružiny 48,jejíž druhý konec...

Způsob zhotovování svaru vysokopevných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245408

Dátum: 01.07.1988

Autori: Pastýr Ján, Ebringerová Anna Csc

MPK: B23K 9/23

Značky: oceli, způsob, vysokopevných, zhotovování, svárů

Text:

...manganu. Zvýšený obsah msnganu V tuhém roztoku zajišťuje vznik sulfidů MnS vhodné morfologie. Přizrrivýcłrvüčinků Jtvdossženo245 40 a přítomnosti hliníku v tuhám roztoku. Náchylnost ke vzniku trhlin je rovněž potlsčens sníženim obsahu povrchově aktivníoh prvků ve svarovém kovu, tj. cínu s sntimonu,smížením obsahu fosforu. Uvedený postup sižoní náchylnosti záklsdniho materiálu k trhlinám za horka lze úspäšně využít i při nsvsřování záklsdního...

Zařízení pro galvanoplastické zhotovování velkorozměrných forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256476

Dátum: 15.04.1988

Autor: Landa Václav

MPK: C25D 17/00

Značky: forem, zhotovování, zařízení, velkorozměrných, galvanoplastické

Text:

...jsou svými dolními konci upevněny v dolním vnějším límci dolního čelního krytu. Na předsazeněm konci horní V ho vnějěího límce je upevněn horní čelní kryt, jehož středovýmvodicím otvorem je vedena závěsná tyč.2 258 473 Výhodou zařízení podle vynálezu je zejména jeho malá hmotnost a možnost univerzálního použití pro různé tvary dutin pokovovanýoh modelů. Zařízení, které je konetrukčně velmi jednoduché,zaručuje současně dokonalé vyztužení a...

Zařízení pro tlakové upínání prvků při zhotovování velkoobjemových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 242651

Dátum: 01.04.1988

Autori: Poikryl Josef, Kudrna Stanislav

MPK: B25B 5/00

Značky: tlakově, veľkoobjemových, zařízení, prvků, upínání, nádob, zhotovování

Text:

...nahřívací pletiva ll a nahřívací podélná pletiva lg, V nádobě mohou být i různč vysoké příčky lg, Zařízení pro tlakové upínání podle vynálezu je sestaveno tak, že k opěrným vodorovným prvkům §,jež jsou upevněny k upínací rovině § se připevní opěrné prvky 1, že tyto leží v rovině přední stěny 5, zadní stěny 2 a příček lg, Ja upínací rovina může eloužit plocha montážního pohyblivěho nebo pevného stolu,podlaha haly a podobné, Po položení dna l,...

Karuselový stroj s krokovým pohybem ke zhotovování otvorů v silnostěnných výrobcích, zejména plochých nebo mírně zakřivených, propalováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 255220

Dátum: 15.02.1988

Autori: Brandejský Josef, Kurel Jiří, Štědra Rudolf

MPK: C03B 23/26

Značky: stroj, karuselový, pohybem, zhotovování, plochých, zejména, otvorů, krokovým, mírně, výrobcích, silnostěnných, propalováním, zakřivených

Text:

...Vypouklé výrobky přicházejí z lisů v poloze vypouklinou dolů. Pro propálení otvcrů jsou výrobky odnímané ze stroje obráceny vypouklinou nahoru, nebot pro další dopravu,např. do temperovací čí tvrdíci pece, je tato poloha výrobku pro svoji lepší stabilituPříkladné provedení vynálezu je popsáno dále a schematicky znázorněno na pripojených výkresech, z nichž představuje obr. 1 nárysný osový řez strojem a obr. 2 půdorysný pohled na...

Kombinovaný nástroj pro zhotovování přesných otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253357

Dátum: 12.11.1987

Autori: Koudelka Karel, Dostál Jiří, Soldát Aleš, Vehovský Miroslav

MPK: B23B 41/00

Značky: kombinovaný, nástroj, zhotovování, otvorů, přesných

Text:

...rovinu břitu hrubovaciho nože.Hlavní předností kombinovaného nástroje podle vynálezu je vyšší provozní spolehlivost, zejména při opracováni polotovarů z oceli vyšších pevnosti, Dojde-li k destrukci břitové destičky hrubovaciho nože, vstoupi do záběru pojistný hrubovau ci nůž. Obdobně při porušení břitové destičky dokončovaciho nože vstoupí do záběru pojistný dokončovaoí nůž. Porucha je přitom indikována akusticky, popřípadě ampérmetrem. To...

Způsob zhotovování boritanových perel pro rentgenospektrální analýzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246699

Dátum: 15.10.1987

Autor: Trkal Jioí

MPK: G01N 23/00

Značky: analýzu, způsob, rentgenospektrální, perel, zhotovování, boritanových

Text:

...kelímku vylije na odlěvací platínovau misku, která je mezitím předehřívána v druhé pícce.stávající způsob značné zkvalitñuje postup při zhotovování boritanových perel podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že do roztavené skloviny se přidá k celkové hmotnosti navážky nejméně 0,18 8 hmot. oxidu jodičného, poté se platinová nádobka vyjme z tavné pícky. uzavte se a tavenina se v ní nechá pozvolna zchladnout.výhody vynâlezu spočívají...

Špice na hadicovém úpletu a způsob jejího zhotovování na okrouhlém pletacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 252575

Dátum: 17.09.1987

Autori: Musil Ivan, Andó Ján, Zouhar Drahomír

MPK: D04B 9/56

Značky: špice, pletacím, úpletu, stroji, okrouhlém, způsob, jejího, zhotovování, hadicovém

Text:

...kem lg radíálně k jehelnímu válci 3 a bezprostředně potom k omotáni středového úseku lg pŕíze I okolo poeuvného háčku lg, který kříží dráhu vypnuté přize L.Když dojde k omotání středového úseku lg příze 3 okolo posuvného háčku lg, vyvolí se u daného pletacího systému alespoň jedna jehla 1, s výhodou skupina lg jehel Ä do polohy chytove tak, aby mezi místem ll a takto vyvolenou skupinou lg jehel 1 byla délka příze l,vytvářející velkou smyčku gl...

Způsob elektroerozivního zhotovování profilových ploch malých rozměrů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245706

Dátum: 15.07.1987

Autor: Guth Ulrich

MPK: B23H 1/02

Značky: provádění, ploch, rozměrů, elektroerozivního, tohoto, malých, zařízení, zhotovování, profilových, způsob, způsobu

Text:

...unog. łyoepolcuo I uplna .miernu, ua ąburypn 1 npuełąnąoł 0060 upnunuxuyn Šaty, tunel)pynąyn nero np npuun nudu t mnrypn 2 - nmouunpctu can .vupolcłu, ooynctnunbro newer, wrypa 3 - upuepnn nouunoozu ozonýocuonuoro nx 0 uuua ycrpoñcna.Yerpoücuo, console uaoopunm, cocron I ocuouoro oco.na 1, na xoropou aupąuzu .nnrnuuum uzasnu 20, saunou nocpeącuou wow co naucte 25. na o-ropou uouoąnuno Ioąnpo 99.50 .vune ayouaroo uonoo 21. nepeunä...

Zařízení ke zhotovování úkosů do brusného kotouče

Načítavanie...

Číslo patentu: 240128

Dátum: 15.06.1987

Autor: Dolejský Pavel

MPK: B24B 53/04

Značky: brusného, úkosu, kotouče, zařízení, zhotovování

Text:

...desky 1 měřicím válečkem B, jako i v nejvzdálenějším zakončení dru hé zakladny, vedené kolmo od základní des-ky 1. Do tělesa 2 je shora zasunut ozubený hřeben 5, opatřený na vyčnívąjícím konci do obou stran kuželovým otvorem pro upevnění diamantového držáku 7 bud z pravé,či levé strany vzhledem k brusnému kotouči 10. Ozubený hřeben 5 je vedenprismaticky a je svým ozubením uložen do záberu s ozubeným kolem 3, které je napojeno naruční...

Prostředek pro přípravu polévacího roztoku ke zhotovování vizualizovaného obrazového záznamu lithografických tiskařských desek , fotorezistových vrstev a informačních štítků

Načítavanie...

Číslo patentu: 250101

Dátum: 15.04.1987

Autori: Majer Jaroslav, Fanghänel Egon, Poskočil Jaroslav

MPK: G03F 7/02

Značky: prostředek, obrazového, lithografických, štítků, přípravu, fotorezistových, polévacího, tiskařských, vrstev, vizualizovaného, informačních, záznamu, desek, roztoku, zhotovování

Text:

...2,3 f-dlhydt 03 çýG-łíaftalensulfonovou kyselinu, 2,7-dihydroxykBJS-naftalendisulionov-ou kyselinu, Zíaminoethylamid kyseliny 2-hydroxy-B-naft-oové, ethanel-amid- kyseliny 3,5-reso 1 cylové, methylamid 4-bromresorcylove kyseliny, 4-bromreso 1 cy 1 ovou kyselinu,morfolinopropylamid kyseliny Z-hydroxy-S-hydroxyfenylmoťvovinu, l-fenyl-S-methyl-S-pyrazolon nebo acetoacetanilid. Azobarvivo vzniká v těch místech citlivé vrstvy litografické desky,...

Způsob zhotovování odstřeďovaných betonových zkušebních těles a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 247915

Dátum: 15.01.1987

Autor: Truhlář Karel

MPK: G01N 33/38, B28B 1/20

Značky: zhotovování, způsob, betonových, odstřeďovaných, těles, zařízení, zkušebních, provádění

Text:

...zajistěna totožnost betonu zkušebních těles a výrobku.Provedení způsobu umožňuje zařízení podle vynálezu, které je tvarově přizpůsobeno k nasezení na formu výrobku, je uspořádáno tak, že účinky zhutňování na zkušební tělesa jsou shodnés účinky téhož na výrobek a že nevyvozuje nevyvážené excentrické síly.zařízení je nejméně ze dvou částí, které se spojují při nasazování na formu výrobku. zařízení může být ocelové, popř. z vhodné plastické...

Způsob zhotovování radiálního spojovacího kuželového ozubení

Načítavanie...

Číslo patentu: 229665

Dátum: 15.11.1986

Autor: Kövári Pál

MPK: F16D 13/24

Značky: zhotovování, způsob, ozubení, kuželového, radiálního, spojovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zhotovování radiálního spojovacího kuželového ozubení na obráběcím stroji s šikmým kruhovým válcem, zvláště na vertikální frézce, vyznačující se tím, že řezná hrana pracovního nástroje se uvede do pohybu po povrchu pláště šikmého kruhového válce, jehož základna se nastaví do roviny vymezené hranami mezer mezi dvěma protilehlými boky zubů, hlavní vřeteno nástroje se nastaví kolmo k rovině základny šikmého kruhového válce, tvořící křivka a...

Způsob a zařízení pro zhotovování a sestavování tyčové třídicí plochy

Načítavanie...

Číslo patentu: 228700

Dátum: 15.03.1986

Autori: Voznica Luděk, Odstrčil Libor, Bělunek Bohumír, Kubín Sáva

MPK: B07B 1/00

Značky: plochy, způsob, zařízení, tyčové, třídicí, sestavování, zhotovování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k provádění způsobu podle bodu 1, vyznačené tím, že sestává ze základního tělesa (1), ve kterém je upraven žlábek (2), kde na základním tělesu (1) je uložen držák tyčí (3), sestávající z plošné desky (4) s výřezy pro uložení tyčí (3) vedle sebe a příložné desky (5), která je s plošnou deskou (4) mechanicky spojena.

Zařízení na zhotovování dvojdílných krabiček

Načítavanie...

Číslo patentu: 228699

Dátum: 15.03.1986

Autor: Poňka Jan

MPK: B65D 5/04

Značky: krabiček, dvojdílných, zhotovování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na zhotovování dvojdílných krabiček, skládaných z kartonového výseku a sestávajících ze spodního dílu a tvarově shodného příklopného víčka, vyznačující se tím, že sestává z pevných rámečků (1, 2, 3) umístěných na společné ose s tlačítky (4, 5, 6), výsuvnými do těchto pevných rámečků (1, 2, 3), přičemž tato tlačítka (4, 5, 6) jsou umístěna na tyčích (7, 8, 9) kloubově spojených s vahadly (10, 11, 12), doléhejícími na obrysy vaček na...

Nástroj pro zhotovování kruhových děr

Načítavanie...

Číslo patentu: 221225

Dátum: 15.01.1986

Autori: Škaroupka Vlastimil, Gregořica Hubert, Lamich Bořivoj

Značky: kruhových, zhotovování, nástroj

Zhrnutie / Anotácia:

Nástroj pro zhotovování kruhových děr, zejména v tyčích s proměnnou tloušťkou. Účelem vynálezu je prodloužení životnosti nástroje a snížení střižné síly. Podstatou vynálezu je, že nástroj, sestávající ze střižníku (1) s kruhovým průřezem pracovní části (11) a ze střižnice (2) má otvor (20) střižnice (2) s podélným rozměrem, ležícím ve směru zvětšující se tloušťky děrované součásti (3) větším, než je jeho příčný rozměr.

Zařízení pro zhotovování elektrografických diapozitivů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220388

Dátum: 15.11.1985

Autori: Chudáček Ivo, Slavínská Danka, Hrstka Jiří, Klimovič Josef

Značky: diapozitivů, zařízení, elektrografických, zhotovování

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření zařízení úpravou zvětšovacího fotografického přístroje, jímž je možno rychle zhotovovat diapozitivy v malých sériích. Manipulační ústrojí je tvořeno držákem, v němž je upevněna elektrografická deska. Tato je společně s držákem uložena v kazetě. Elektricky vodivá vrstva elektrografické desky, držák a kazeta jsou elektricky vodivě propojeny a tvoří jeden pól elektrické nabíjecí soustavy zařízení.

Způsob zhotovování tavných elektrických vodičů pro elektrické pojistky a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218144

Dátum: 15.02.1985

Autor: Vojtíšek Zdeněk

Značky: způsobu, pojistky, tohoto, tavných, způsob, elektrických, provádění, elektrické, zařízení, zhotovování, vodičů

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je snížit jednoduchými prostředky pracnost při zhotovování tavných elektrických vodičů pro elektrické pojistky, obsahujících základní tavný elektrický vodič, na němž je, s výjimkou definovaného místa přetavení, nanesena vrstva kovu o stejném nebo menším specifickém odporu, a umožnit jejich hromadnou výrobu. Uvedeného cíle se dosáhne způsobem, který spočívá v tom, že základní tavný elektrický vodič pro více tavných vodičů se stočí...

Způsob zhotovování obrazů předlohy se změněným kontrastem fotografickou cestou

Načítavanie...

Číslo patentu: 216698

Dátum: 15.12.1984

Autor: Lohse Karl-heinz

Značky: zhotovování, předlohy, změněným, cestou, způsob, fotografickou, obrazů, kontrastem

Zhrnutie / Anotácia:

Diagnostické vyhodnocení rentgenových snímků je často obtížné, neboť hledané struktury, zejména nádorovité změny, se od svého okolí odlišují jen nepatrnými rozdíly hustoty a absorpce a tudíž se zobrazí jen s nepatrnými rozdíly v hodnotách tónování oproti svému okolí. Tyto problémy řeší způsob zhotovování obrazů předlohy se změněným kontrastem fotografickou cestou, zejména rentgenového obrazu, maskováním negativu jinak osvitnutým positivem,...

Způsob zhotovování matric ze směsi polyvinylchloridu a jeho kopolymerů pro povrchové úpravy stavebních dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 224930

Dátum: 01.11.1984

Autori: Musil Petr, Polehňa Antonín, Ponížil František

Značky: matric, zhotovování, směsi, úpravy, polyvinylchloridu, stavebních, způsob, dílců, kopolymerů, povrchové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zhotovování matric ze směsi polyvinylchloridu a jeho kopolymerů pro povrchové úpravy stavebních dílců, vyznačený tím, že směs z 55 až 75 hmotnostních dílů pastotvorného polyvinylchloridu nebo jeho kopolymerů nebo kombinace pastotvorného a nepastotvorného typu o střední molekulární hmotnosti 45 000 až 85 000, 25 až 45 hmotnostních dílů změkčovadel, zejména na bázi esterů kyselin ftalové, adiové, sebakové a fosforečné s výhodou...

Způsob zhotovovaní mikrootvorů v kapilárních nástrojích pro připojení elektrodových vývodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222973

Dátum: 01.09.1984

Autor: Rudolph Karl-heinz

Značky: připojení, kapilárních, způsob, zhotovování, nástrojích, mikrootvorů, vývodu, elektrodových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zhotovování mikrootvorů v kapilárních nástrojích pro připojení elektrodových vývodů, při kterém se kovový prášek zhutní kolem tvarovací jehly, sestávající z válcovitého dříku s kónickým hrotem, potom se prášek spéká a elektroerozivním ubíráním materiálu se opracovává do vytvoření kapiláry potřebné pro protažení drátového vývodu. Podstata řešení podle vynálezu spočívá v tom, že se ve výlisku vytvoří pomocí tvarovací...

Žáruvzdorná hmota pro zhotovování monolitických vyzdívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 216145

Dátum: 15.06.1984

Autor: Vašica Leopold

Značky: žáruvzdorná, zhotovování, vyzdívek, monolitických, hmota

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká žáruvzdorné hmoty pro zhotovování monolitických vyzdívek nádob pro přepravu a odlévání tekutých kovů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že žáruvzdorná hmota pro zhotovování monolitických vyzdívek obsahující obvyklý praný křemičitý písek, drcený křemenec a žáruvzdorný kameninový nebo slévárenský jíl nebo hlína obsahuje dále podle vynálezu 5 až 65 % hmotnostních mletého křemence s nejméně 80 zrn o velikosti nejvýše 0,1 mm a 3 až 75...