Patenty so značkou «zhotovenia»

Spôsob zhotovenia mikrotunelov do oblúka

Načítavanie...

Číslo patentu: 288345

Dátum: 24.02.2016

Autor: Krčík Marián

MPK: E21B 7/00

Značky: zhotovenia, oblúka, spôsob, mikrotunelov

Zhrnutie / Anotácia:

Na zadný koniec smerovo riadeného plnoprofilového raziaceho štítu, zatlačeného do zeme v štartovacej jame, sa pripevní predný koniec prvého segmentu rúry mikrotunela a pôsobením tlakovej sily na prvý segment sa celá sústava tvorená raziacim štítom a prvým segmentom zatlačí v smere jej pozdĺžnej osi tak, aby voľný koniec prvého segmentu vyčnieval zo zeme. Následne sa naň privarí predný koniec druhého segmentu. Proces pripevňovania ďalších...

Kotúčové čistiace zariadenie a spôsob zhotovenia výsevných pásov na lesný výsev ihlicnatých drevín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21019

Dátum: 11.03.2014

Autor: Schmidt Robert

MPK: A01B 13/02

Značky: zhotovenia, čistiace, lesný, výsevných, spôsob, výsev, zariadenie, drevín, ihličnatých, kotúčové, pásov

Text:

...Dva miskovo zakrivené kotúče, ktoré zakaždým vykazujú druhý prvok otáčavého ložiska, sú uložené na prvom prvku otáčavého ložiska, pričom kotúče sú usporiadané na rôznych stranách pozdĺžnej osi nosiča zariadenia a svojimi vypuklýmistranami sú orientované ksebe navzájom. Napokon je na nosnej náprave alebo na nosiči zariadenia umiestnený spojovací prostriedok na pripojenie k zdroju ťažnej sily. Známy stroj je koncipovaný na zhotovenie...

Volant pre motorové vozidlo a spôsob zhotovenia takého volantu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17220

Dátum: 14.06.2012

Autor: Pekari Christoph

MPK: B62D 1/06, B62D 1/04

Značky: volant, zhotovenia, volantu, spôsob, takého, vozidlo, motorové

Text:

...Zaisteníe oplášťovania na základnom telese volantu sa uskutočňuje zavedením voľných koncov do príslušnej drážky, bez toho aby bolo treba uskutočňovať na volante ručné šijacie práce. Pri altematívnych príkladoch uskutočnenia môžu byť usporiadané aj viac než dva pásy,ktorých príslušné konce sú zaistené V drážkach, obiehajúcich na venci volantu, videné Vobvodovom smere venca volantu okolo náboja volantu.0010 Doplnkovo alebo alternatívne môžu byť...

Ergonomické rohože s potlačou a spôsob zhotovenia takých rohoží

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16499

Dátum: 14.01.2011

Autori: Therkelsen Michael Vinbech, Kryger Mogens

MPK: A47G 27/02

Značky: rohoží, rohože, spôsob, potlačou, ergonomické, zhotovenia, takých

Text:

...počas chemického procesu, ktorý sa uskutočňuje pri spracovávaní týchto materiálov v lisovacej forme, aspoň čiastočne navzájom sceľujú. Pretože sa oba materiály sceľujú dobre, výsledkom je rohož, ktorej jednotlivé vrstvy nie sú viditeľné. Človek by musel rohož rozrezať na dvepolovice, aby videl, že zahmuje fóliovú vrstvu a pružný podklad.0011 Spôsob opatrenia povrchu rohože potlačou by mohol predstavovať významný prínos, vzhľadom na to, že by...

Spôsob zhotovenia radiálnych profilových otvorov v prstencových súčiastkach a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5379

Dátum: 08.03.2010

Autor: Petrovská Emília

MPK: B23D 57/00, B23H 7/02, B23H 7/00...

Značky: zhotovenia, zariadenie, profilových, radiálnych, súčiastkach, prstencových, vykonávanie, spôsob, tohto, otvorov, spôsobu

Text:

...v tom, že vodiaci prvok je tvorený aspoň jednou vonkajšou kladkou a aspoň jednou vnútornou kladkou, pričom dotyčnica trecej plochy vnútomej kladky v mieste výstupu rezacieho drôtu z trecej plochy vnútomej kladky leží v podstate v pozdĺžnej osi otvoru dolnej hlavy.Výhodou spôsobu zhotovenia radiálnych proñlových otvorov V prstencových súčiastkach a zariadenia na vykonávanie tohto spôsobu podľa tohto technického riešenia je, že umožňuje...

Antikorózny systém na poťahovanie kovových povrchov a spôsob jeho zhotovenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12750

Dátum: 09.12.2009

Autori: Trültzsch Rainer, Zill Wilfried, Zill Alexander, Hentschel Frank, Rother Joachim

MPK: B05D 7/16, B05D 7/00

Značky: spôsob, povrchov, systém, poťahovanie, zhotovenia, antikorózny, kovových

Text:

...prípadne nízkym obsahomrozpúšťadiel na dvojzložkovej báze a obsahom rozpúšťadiel nižším ako 40 je skutočnosť,že pri aplikácii viacerých vrstiev je nevyhnutný dlhý čas čakania pred nanesením ďalšejĎalšou nevýhodou dvojzložkových systémov sobsahom rozpúšťadiel prípadne nízkym obsahom rozpúšťadiel v priemyselnej oblasti sčasto veľkými množstvami spracovávaných materiálov vytvárajúcich ochrannú vrstvu sú značné emisie rozpúšťadiel. O čo...

Spôsob zhotovenia vonkajších kalibrovaných plôch podlhovastých tvarových dielov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5303

Dátum: 05.11.2009

Autor: Petrovský Michal

MPK: B23D 37/00

Značky: podlhovastých, zariadenie, dielov, spôsobu, spôsob, zhotovenia, vonkajších, tohto, kalibrovaných, vykonávanie, tvarových, ploch

Text:

...V analogických tvarových otvoroch. Konštrukcia zariadenia umožňuje jednoduchým spôsobom variabilne poskladat jeho rezací člen tak, aby pri pretláčaní bolo z polotovaru tvarového dielu odoberané iba toľko materiálu, aby bol jeho profil v požadovanej tvarovej presnosti.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnenć pomocou výkresov, na ktorých je zariadenie podľa tohto technického riešenia schematicky znázomene a na...

Spôsob zhotovenia zvarového spoja na niklom legovaných oceliach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13864

Dátum: 02.02.2009

Autori: Beissel Jochem, Adam Werner, Reichel Thilo

MPK: B23K 103/04, B23K 35/30, B23K 101/04...

Značky: zvarového, spôsob, legovaných, spoja, niklom, zhotovenia, oceliach

Text:

...materiálmi vyplývajú porovnateľné mechanicko-technologické vlastnosti ako pri nadmeme legovaných prídavných zváracích materiáloch, ale lepšie vlastnosti prispôsobené na základný materiál, predovšetkým ohľadnetepelnej rozťažnosti, špecifickej tepelnej vodivosti a najmä medze prieťažnosti, v oblastizvarového spoja. Týmto sa dosiahne napríklad zlepšená rozťažnosť, predovšetkým pri aplikáciách pri nízkych teplotách, pričom rozťažnosť v oblasti...

Miska na hotové jedlo a spôsob jej zhotovenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9739

Dátum: 23.10.2008

Autori: Tedeschi Giancarlo, Roberts Iain, Passoni Francesca, Jung Jeewon, Masotti Valentina, Luna Eleanor, Aye George Kyaw Soe Maung

MPK: B65D 81/32, B65D 81/34

Značky: spôsob, zhotovenia, miska, hotové, jedlo

Text:

...podľa vynálezu.0015 V podstate myšlienka, na ktorej je tento vynález založený, spočíva v tom, že v sterilizovanom balení hotového jedla je použitá vedľajšia nádoba, ktorá môže byť vyñatá, čím vznikne priestor pre zmiešame, a to spôsobom podobným tomu, ktorý jepopísaný vo vyššie uvedenom patente FR 2855817, pričom prekonáva technický nedostatok zmenšeného horného priestoru.0016 Výhoda tohto vynálezu spočíva vextrémnej jednoduchosti a...

Spôsob zhotovenia dielu z penovej kompozitnej hmoty a diel z penovej kompozitnej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6019

Dátum: 04.06.2008

Autori: Geiger Markus, Hohenhorst Manfred, Heitmann Ulrich, Zäh Melanie, Schmid Albert

MPK: C08G 18/00, C08J 9/00

Značky: hmoty, penovej, zhotovenia, spôsob, kompozitnej, dielů

Text:

...z penových hmôt alebo podobný materiál. Pritom sa tieto penové častice spojujú organickým, horľavým spojivom na báze izokyanát prepolyméru a vytvárajú diel z penovej kompozitnej hmoty.S výhodou sa tieto zvyšky alebo odpad penových hmôt najprv rozdrtí na vločky a potom sa spojí pomocou spojiva do dielu z kompozitnej penovej hmoty. Vytvorením vločiek sa aspoň čiastočne zväčší zmáčacia povrchová plocha častíc z penovej hmoty. Tak je možné...

Spôsob zhotovenia tkaniny a tkanina zhotovená týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12434

Dátum: 13.05.2008

Autori: Wyrwis Bernd, Piwonski Timo

MPK: D03D 15/04, D03D 3/02, D03D 11/02...

Značky: tkanina, zhotovenia, spôsobom, týmto, spôsob, tkaniny, zhotovená

Text:

...spôsobu podľa predloženého vynálezu sa zapracováva aspoň jedna multiñlná útková niť s aspoň jednou monoñlnou alebo monoñlu podobnou útkovou niťou. Toto je najjednoduchší spôsob, ako sa dopracovať k požadovanému výsledku, v ktorom bude samotnou zmenou zivy zatkaná aspoň jedna monoñlná útková niťparalelne s aspoň jednou multiñlnou útkovou niťou.001 l V zmysle predloženej prihlášky je monoñlu podobnou útkovou niťou myslená hybridnápriadza...

Spôsob zhotovenia nosného prstenca v zakrivenej stene

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9124

Dátum: 30.04.2008

Autori: Möller Manfred, Barnowski Wolfgang, Roth Gabriele

MPK: C21B 7/06, C21B 9/06

Značky: zhotovenia, stěně, nosného, prstenca, zakrivenej, spôsob

Text:

...stenách, najmä okolo otvoru v zakrivenej stene teplovzdušnéhoohrievača. Podľa tohto vynálezu spôsob zahŕňa kroky (a) poskytnutie súboru štandardi zovaných tehál s klinovýrn tvarom, (b) určenie zamýšľaného miesta každej individuálnej tehly v zakrivenej stene (c) určenie, na základe zamýšľaného miesta individuálnej tehly v zakrive» nej stene, umiestnenie prednej reznej línie na tvarovanie prednej plochy tehly a umiestnenie zadnej reznej línie...

Pracovné zariadenie na spracovanie, hlavne utesnenie plôch dien pod vodou, hlavne spodných častí a hrádzí vodných ciest, hlavne kanálov, spôsob jeho zhotovenia, spôsob jeho dopravy, spôsob utesnenia plôch dna jeho použitím, atď.

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8010

Dátum: 16.04.2008

Autor: Fischer Jürgen

MPK: E02B 17/00, E02B 3/06

Značky: zhotovenia, spracovanie, vodou, zariadenie, utesnenie, ploch, spodných, vodných, kanálov, použitím, pracovné, atď, hlavne, spôsob, částí, utesnenia, ciest, hrádzí, dopravy

Text:

...byť usporiadané v pôdoryse. Voštinove rúrky majú výhodne priemer l 500 mm až 3 000mm, vždy podľa použitia a alebo prijímania záťaže môžu mať ale tiež menší alebo väčší priemer. Dĺžka voštinových rúrok sa určuje podľa hĺbky na spracovanie určenej vodnej cesty alebo vodného toku, pevnosti, respektíve nosnosti materiálu spodných častí, respektíve hrádzi, a prie behu prílivu a odlivu.0011 Zriadené pracovné zariadenie sa môže používat ako len...

Spôsob zhotovenia vieka dózy s prstencovým nákružkom a uzavieracou membránou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6754

Dátum: 11.10.2006

Autori: Dietrich Christoph, Geisler Reinhart, Ziegler Andreas, Bauer Sven

MPK: B65D 17/00

Značky: spôsob, zhotovenia, nákružkom, membránou, dózy, uzavieracou, vieka, prstencovým

Text:

...a uzavieracia membrána je nad otvoronl dózy prehnutá. Pri zhotovení tohto vieka dózy je uzavieracia membrána prilepená, na oproti rovinevieka šikmo smerujúcu prírubu.Vynález si kladie základný úkol, vytvorit oproti úvodom zmienenému spôsobu, alternatívny spôsob zhotovenia vieka dózy s prstencovým nákružkom, ktorý nie je cenovo príliš nákladnePodľa vynálezu je úkol výriešený tak, že uzavieraciamembrána je na prstencový nákružok s prírubou,...

Spôsob zhotovenia antimikrobiálne pôsobiaceho povlaku na technickom povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8748

Dátum: 24.03.2006

Autori: Sandmeier Dieter, Kensbock Eva

MPK: A61L 2/232, A61L 101/20, A61L 2/16...

Značky: technickom, antimikrobiálne, povrchu, povlaků, pôsobiaceho, zhotovenia, spôsob

Text:

...v ďalšom opise.Spôsob podľa vynálezu sa v princípe vyznačuje tromi krokmi spôsobua) výroba roztoku z polyvinylacetátu, konzervačného prostriedku a rozpúšťadla, pričom sa ako konzervačný prostriedok použijú antimikrobiálne pôsobiace látky alebo zmesi látok, najmä kyselina benzoová, kyselina sorbová, natamycín, bakteriocín, rastlinné extrakty alebo ich zmesi, aako rozpúšťadlo sa použije zmes etanol-voda alebo etylacetát alebo acetón, a k roztoku...

Tesnenie škáry a spôsob jeho zhotovenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5858

Dátum: 20.12.2004

Autor: Pichler Gabriel

MPK: E06B 1/62

Značky: spôsob, škáry, tesnenie, zhotovenia

Text:

...tomu naopak tak nie je. Tu má zóna nenaplnená tesniacim materiálom (napr. pod vonkajším okenným parapetom 4, ktorý chráni pripojovaciu škáru pred vstupom dažďových zrážok) naopak umožniť difúziu vlhkosti zo škáry smerom von.Ako tesniace materiály sú podľa súčasného stavu techniky známe rôzne systémy. Pritom hlavne ide o tesniace stavebné dráhy, impregnované pásy z penovej umelej hmoty, ako aj tesniace látky. U stavebných tesniacich dráh...

Spodný kryt podlahy motorového vozidla ako aj spôsob jeho zhotovenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1032

Dátum: 07.07.2004

Autori: Kelpe Hans-rudolf, Schatz Stefan, Stellmach Hans-jügen

MPK: B62D 29/00

Značky: zhotovenia, vozidla, podlahy, spodný, spôsob, motorového

Text:

...recyklát.Predložený vynález rieši základný problém, vytvoriť spodný kryt podlahy Inotorového vozidla, ako aj spôsob jeho zhotovenia, podľa ktorého sú zachované výhody s ohľadonx navlastnosti materiálu známych krytov spodku motorovýchvozidiel, avšak ich nevýhody sú odstránené. Pritom by mali byť odstránené najmä dokončovacie lisovacie práce, ako aj príčiny ohrozenia zdravia. Ďalej by mala byť docielená vyššia rozmerová presnosť. Potrebné...

Spôsob zhotovenia ostenia objektov podzemných a pozemných stavieb, najmä tunelov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278213

Dátum: 15.10.1991

Autori: Sojka Jaroslav, Berger Jiří, Marek Jaroslav

MPK: E21D 11/00, E21D 11/04, E21D 9/00...

Značky: tunelov, podzemných, pozemných, stavieb, objektov, spôsob, ostenia, najmä, zhotovenia

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe zhotovenia ostenia objektov podzemných a pozemných stavieb, najmä tunelov, sa ošetrovaná plocha najskôr očistí, napríklad abrazívnym čistením a umytím tlakovou vodou. Pripraví sa drôtobetónová zmes, pozostávajúca zo 70 až 75 % hmotn. kameniva s frakciou od 0,1 do 8 mm, z 3,5 až 5 % hmotn. zahnutých oceľových vlákien s hrúbkou 0,4 až 0,5 mm a dĺžkou 23 až 27 mm, z 20 až 25 % hmotn. cementu a z 1,5 až 2,5 % hmotn. urýchľovača tuhnutia...

Spôsob zhotovenia odľahčovacieho pásma v horninovom plášti dlhého banského diela

Načítavanie...

Číslo patentu: 268554

Dátum: 14.03.1990

Autori: Lukáč Ján, Hatala Jozef

MPK: E21F 5/00

Značky: spôsob, pásma, horninovom, diela, dlhého, odľahčovacieho, plášti, banského, zhotovenia

Text:

...e odlahčovacími vrtmi.Pri doterajších pracovných postupoch sa porušuje výstuž chodby, prípadne jej pože nie a celý poetup je prácny,Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje ap 3 sob zhotovenie odľehčovacieho pásma v horninovom plášti dlhého banského diela pomocou vrtno-trheca prace podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že sa zhotovuje väčší prierez výlomu než prierez vyetuženého banského diele a medzera za pažinemi výetuže ee vyplní...

Spôsob zhotovenia skúšobnej tyčky pre skúšky mechanických vlastností výrobkov zo žiarupevných zliatin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252709

Dátum: 15.10.1987

Autori: Žitňanský Marcel, Pech Radovan

MPK: G01N 1/28

Značky: výrobkov, zliatin, mechanických, skúšky, spôsob, tyčky, žiarupevných, zhotovenia, vlastností, skúšobnej

Text:

...tiach skúšobnej tyčky .odstránia ostriny hrán.Pomer povrchu dutej rúrky k prierezu x z 44,33 až 31,35.Výroba východiskového polotovaru pre zhotovenie skúšobnej tyčky sla môže robiť presným odlievaním bud procesom riadenej kryštalizácie, alebo aj bez, takže séria tyčiek V počte 20 kusov sa môže urobiť v jednom pracovnom cykle. iZ hladiska modelovej podobnosti poskytuje skúšobná tyčka, zhotovená spôsobom podľa vynálezu reálne hodnoty meraných...

Spôsob zhotovenia termoelektrického snímača teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 233495

Dátum: 15.09.1986

Autori: Jurášek Karol, Rajniak Pavol, Vidlár Štefan

MPK: G01K 7/02, H01L 35/34

Značky: termoelektrického, zhotovenia, snímača, teploty, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru elektrotechnického a rieši spôsob zhotovenia termoelektrických snímačov teploty. Jeho podstata je v tom, že na vodiče rôznych termoelektrických vlastností sa postupným mechanickým nanášaním nanesie izolačná vrstva, ktorá sa potom vysuší, využíva a preskúša sa jej elektrická prieraznosť. Potom sa na jednej strene zvaria konce termoelektrických vodičov, ktoré sa potom vložia do ochranného obalu.

Spôsob zhotovenia silikátovej vodoizolačnej vrstvy pri výrobe prefabrikátov a panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: 221170

Dátum: 15.03.1986

Autori: Švárny Vladimír, Kopálek Ján

Značky: vodoizolačnej, silikátovej, vrstvy, výrobe, prefabrikátov, panelov, zhotovenia, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši postup zhotovenia silikátovej vodoizolačnej vrstvy pri výrobe prefabrikátov panelov. Vynález rieši vytvorenie súvislej vodoizolačnej vrstvy na prefabrikáte alebo strešnom paneli priamo vo výrobni pri výrobe príslušných prefabrikátov alebo panelov tak, že sa na prefabrikát alebo panel v mokrom, nevytvrdnutom stave, rovnomerné nanesie silikátová vodonepriepustná vrstva, ktorá sa vibráciou, alebo mechanicky zahladí po príslušnej...

Spôsob zhotovenia žiaruvzdorných vláknitých izolačných vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: 216445

Dátum: 01.06.1985

Autori: Adamovič Anton, Hrabě Zdeněk, Kocanda Jozef

Značky: spôsob, vláknitých, vrstiev, žiaruvzdorných, izolačných, zhotovenia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob nanášania a tvorenia izolácie zo žiaruvzdorných vlákien na stávajúcu vymurovku alebo na vhodné podklady. Izolácia sa zhotovuje nanášaním suchých vlákien, ktoré sa v ústi trysky mieša s roztokom pojiva, alebo na podklad natretý žiaruvzdorným tmelom alebo maltou. Nanáša sa hrúbka 1-10 cm.

Spôsob zhotovenia všívaného jednodielneho rukáva pre sako, plášť apod.

Načítavanie...

Číslo patentu: 223777

Dátum: 01.07.1984

Autor: Dudáš Viliam

Značky: apod, sako, zhotovenia, spôsob, jednodielneho, plášť, všívaného, rukáva

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zhotovenia všívaného jednodielneho rukáva pre sako, plášť a pod., najm( zo zmesových textilných materiálov, s použitím tvarovania, vyznačujúci sa tým, že diel sa vystrihne podľa strihu vytvoreného jednak pomyselným spojením krajných bodov predných okrajov /4, 4´/ dielov dvojdielneho rukáva, jednak ubraním z ich lakťových okrajov /1, 1´/ pomyselnej dvojnásobnej šírky šva s medzery vzniknutej medzi prednými okrajmi /4, 4´/, a takto...