Patenty so značkou «zemného»

Spôsob opravy odbočiek plynového potrubia s únikom zemného plynu a delená objímka na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6694

Dátum: 04.03.2014

Autori: Beňo Pavol, Leždík Viliam, Sebők Tibor, Mikláš Vladimír

MPK: F16L 47/30, F16L 55/17, F16L 55/168...

Značky: opravy, potrubia, odbočiek, delená, plynového, tohto, plynů, spôsobu, únikom, vykonávanie, spôsob, objímka, zemného

Text:

...osi hlavného potrubia, ako aj detail spojenia delenej obj ímky s potrubím, obr. 3 znázorňuje rez delenej objimky, ako aj opravovaného plynového potrubia v smere kolmom na hlavnú os potrubia, ako aj detail spojenia dielov objimky navzájom.Delená tlakové objimka s tesnenim, hrdlom a zátkou na obr. l je určená na opravy odbočky 2 so spevňovacím lemom 3 resp. bez lemu plynovodného potrubia l s únikom zemného plynu.Delená objimka na vykonávanie...

Zariadenie na pripojenie výrobne nefosílneho zemného plynu do distribučnej siete plynu, hlavne do verejnej distribučnej siete plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10700

Dátum: 11.08.2008

Autori: Bouwer Maarten Christiaan, Gast Frederik Bertus

MPK: F17D 1/04

Značky: zemného, distribučnej, nefosílneho, výrobné, verejnej, siete, pripojenie, zariadenie, plynů, hlavne

Text:

...na vracanie nefosílneho zemného plynu, ktoré je prietokovo spojené s uvedeným napájacim potrubím prostredníctvom uzatváraciehovýtokové potrubie na výtok nefosílneho zemného plynu, ktoré je prietokovospojené suvedeným napájacim potrubím prostredníctvom uzatváraciehozariadenie znižovania tlaku na znižovanie tlaku nefosílneho zemného plynuvyrobeného v uvedenom výrobnom zariadení na určenú úroveň prietokomer na meranie prietoku nefosílneho...

Spôsob a zariadenie na výrobu upraveného zemného plynu, frakcie s vysokým obsahom uhľovodíkov obsahujúcich tri a viacej atómov uhlíka v molekule a prúdu s vysokým obsahom etánu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5594

Dátum: 19.12.2005

Autor: Paradowski Henri

MPK: F25J 3/00

Značky: uhľovodíkov, atómov, upraveného, viacej, uhlíka, molekule, plynů, etánu, spôsob, zariadenie, zemného, obsahom, vysokým, prúdu, obsahujúcich, výrobu, frakcie

Text:

...na zvýšený stupeň extrakcie etánu alebo do jednotky optimalizovanej na stupeň extrakcie etánu, ktorý je slabý alebo nulový. Spôsob je teda zložitý svojím vykonávacím postupom a tiež finančne náročný a to najmä v dôsledku udržiavacich nákladov vyžadovaných0009 Cieľom predloženého vynálezu je vytvorit spôsob vyššie uvedeného typu, ktorý umožňuje použitím jednoduchých a finančne málo náročných prostriedkov vykonávať extrakciu...

Zariadenie na kompenzáciu činnej a jalovej zložky prúdu v mieste zemného spojenia a na vyrovnanie fázových napätí voči zemi v bezporuchovom stave siete

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20850

Dátum: 21.10.2005

Autor: Žák František

MPK: H02H 9/08

Značky: mieste, zemného, bezporuchovom, fázových, spojenia, prúdu, siete, zariadenie, kompenzáciu, voči, štávě, činnej, vyrovnanie, jalovej, napätí, zložky

Text:

...prúdu v bode zemnéhospojenia a v bezporuchovom stave umožniť kompenzáciu fázovej napätovej nesymetrie.0011 Tento cieľ sa dosiahne nastavením optimálnej hodnoty zemnej fázovejreaktancie induktívneho charakteru vzhľadom k zemnej fázovej kapacitesiete príslušnej fázy tak, aby došlo k paralelnej rezonancii. lnduktívna zemná fázová reaktancia je zapojená medzi fázu siete a zemný potenciál.Na rozdiel od predtým používanej metódy zapojenia tlmivky...

Kontinuálny sledovač zemného odporu alebo odporu vedenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1834

Dátum: 06.05.1998

Autor: Jurčovič Ján

MPK: G01R 27/16, G01R 27/20

Značky: odporu, sledovač, zemného, vedenia, kontinuálny

Text:

...sústav alebo v spoločných uzemňovacích sústavách nad 10 000 m 2 tvorených vzájomne prepojenými náhodnými a strojenými zemničmi sa zemný odpor nemeria a je problematické odmerať samostatný zemnič. Preto nie je potrebné ani možné trvale sledovat zemný odpor uzemnenia celej sústavy prípadne jednotlivých zemničov, ale v praxi je nutné zaistiť spoľahlivosť pripojenia na uzemnenie u jednotlivých zariadení - napríklad aktívne jednozvodové...

Zapojenie zemného spojenia statora trojfázových strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279599

Dátum: 07.08.1996

Autor: Strobl Jörg

MPK: H02H 7/06

Značky: zapojenie, zemného, trojfázových, spojenia, strojov, statora

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie zemného spojenia statora trojfázových strojov, hlavne synchrónnych generátorov, pri ktorom nulový bod vinutia statora je uzemnený cez primárne vinutie meracieho transformátora (6) napätia a k svorkám trojfázového stroja (1) je pripojený trojfázový transformátor (2), ktorého primárne vinutie zapojené do hviezdy je rovnako uzemnené, má sekundárne vinutie meracieho transformátora (6) napätia pripojené k vstupu uzemňovacieho relé (7) a do...

Krytina zemného vedenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1016

Dátum: 03.12.1995

Autor: Šolc Ladislav

MPK: H02G 9/02

Značky: zemného, vedenia, krytina

Text:

...ľahšie a nenáročné na manipuláciu.Pokladanie môže vykonávať jeden pracovník, ktorý materiál privezie osobným autom a naraz môže pokryť veľkú časť zemného vedenia.Profil krytiny je riešený klinovitými prelismi kvôli pevnosti. Klinovité prelisy umožňujú uložiť pri preprave veľké množstvo krytiny na seba, čím sa ušetrí plocha na prevážanie. Podľa použitého materiálu je manipulácia jednoduchšia vzhľadom na malú váhu krytiny pri dodržaní...

Spôsob zvárania kovových filtrov pre odber zemného plynu oblúkovým zváraním

Načítavanie...

Číslo patentu: 242251

Dátum: 15.09.1987

Autor: Fiala Jaroslav

MPK: B23K 9/23

Značky: oblúkovým, kovových, spôsob, zemného, plynů, filtrov, odber, zvárania, zváraním

Text:

...sa teda o komplexné sírniíky, ktoré majú nižší bod tavenia a pri zváraní nutne dochádzalo takýmto spôsobom v tepelne ovplyvnenej oblasti priľahlej .ku .hranici stavania iku ich nataveniu a ruloženiu po hraniciach .austeniti-ckých zŕn.Na vznik horúcich vlilkvačaných trhllín postačí .potom už iba relatívne nízk-e napätie v spojí. Z IýChÍO dôvod-ov nebolo unožné obllúkovým zváraním zaistiť kvalitné celistvé zvarové spoje na závitoch z...

Zapojenie obvodu pre vyhladávanie miesta zemného spojenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 248088

Dátum: 15.01.1987

Autori: Garaj Ondrej, Adam Marian

MPK: G01R 31/08

Značky: miesta, zemného, vyhladávanie, spojenia, zapojenie, obvodů

Text:

...každej manipulácii - vypnutí alebo zapnutí sa musi urobit spojenie za účelom potvrdenia prevedenia manipulácie medzi montéroxm, rajónnym dispečingom a rozvodňou, čo je časov-o zdĺhavé a za nepriaznivého počasia zima, búrka,záveje, atď.) velmi -obtiažne.Uvedené nevýhody odstraňuje zapojenie podla vynálezu, ktorého podstatou je, že výstup snímacej cievky je pripojený na vstupselektivneho zosilňovače, ktorého výstup je pripojený na vstup...

Spôsob čistenia zemného plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223123

Dátum: 01.04.1984

Autori: Tomlák Metod, Vanko Milan, Marek Tibor, Waradzin Walter, Macho Vendelín, Lukačovič Ľudovít, Vanko Anton, Hagara Anton, Bezák Štefan, Bicek Dušan

Značky: čistenia, plynů, spôsob, zemného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka predovšetkým úpravy zemného plynu s vysokým obsahom sírnych zlúčenín a vyšších uhľovodíkov pre potreby jeho štiepenia na acetylén, alebo zčasti na prípravu vodíka. Vynález rieši technický problém prípravy vysokočistého zemného plynu pre výrobu acetylénu z menej kvalitného surového zemného plynu, obsahujúceho až vyše 100 mg S/m3 a iba 84 až 87 % metánu. Vynález sa týka odstraňovania anorganických a organických sírnych zlúčenín zo...