Patenty so značkou «zemědělský»

Zemědělský kombinátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 271327

Dátum: 12.09.1990

Autori: Rau Willy, Taus Christian

MPK: A01B 49/06

Značky: kombinátor, zemědělský

Zemědělský stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 268972

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kvapilík Petr, Kvapilík Martin

MPK: A01B 77/00

Značky: stroj, zemědělský

Text:

...vrstev, která mohou mít s výhodou vzájemné odliinou,avlak integrující kvalitu. Modulární mobilní souprava může část vstupní půdy využíti jako suroviny pro zhotovení hlinčných kontejnerů, například lisováním nebo válcováním, do kterých může být organizovaná vložen kompozitní obsah, včetně semínek, sezeníček, žížal, kultur mikroorganisaů, výživy, růstových stimulátorů a podobná. uodulární eohílní souprava může taká plnit kontejnery s...

Mobilní zemědělský penetrometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 257862

Dátum: 15.06.1988

Autori: Jakubec Milan, Krupička Jiří, Novotný František, Váchal Jan, Lambein Eduard

MPK: G01N 3/40

Značky: mobilní, penetrometr, zemědělský

Text:

...držákem ll, který je ukončen opěrnou dorazovou deskou lg. Ve vodicím držáku ll je tlačná pružina 1. Paralelně s tlačnou pružinou 1 je spojen proměnný odpor 5. Na dorazové opěrné desce lg je přetěžovací spínač 3, který je ovládán dorazem g. V dorazové opěrné desce lg je připevněna sondovací tyč g ukončená kuželo vitým měrným tělískem l. Sondovací tyč l je vedena mezi vodicími kladinami lg, upevněnými nad dosedací opěrou ll. ąPřímočarý...

Zemědělský a zahradnický fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244840

Dátum: 14.08.1987

Autor: Šmidák Štipán

MPK: A01N 57/14

Značky: zemědělský, prostředek, fungicidní, zahradnický

Text:

...5 díld zinebu, 85,7 díla matku, 4 díly syntetickěho hydratovaného oxidu křamičitého a 0,3 díly kyseltho isoPropylfosfátu. získä se prášek.Důkladně so ptevade na práäek a. amísí 2,5 dílů tolklotosmethylmdzà dílů zinebu,90,7 dílü bentcuitu, 4 díly syntetického hydratovaného oxidu křemičiběho a 0,3 díly kynláho isopropyltostátu. získä se prášek.P ř í k l a d 6 Důkladně se převade nn prääek a amísí 20 dílů tolkloiusruethylu, 40 dílů manabu, 3...

Zemědělský stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 238613

Dátum: 15.05.1987

Autor: Zweegers Petrus Wilhelmus

MPK: A01D 90/04

Značky: stroj, zemědělský

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zemědělského stroje, zejména nakládacího vozu, se sběracím ústrojím pro sbírání sklizně, ležící na zemi. Stroj je opatřen vratně pohyblivými prsty, umístěnými za sběracím ústrojím, za kterými jsou v průchozím kanálu pro sklizenou plodinu umístěny řezací nože. Před řezacími noži jsou umístěny rotující přídavné řezací nože uložené kolem osy, přičemž rotující přídavné řezací nože procházejí mezi vratně pohyblivými prsty,...

Zemědělský řezací nebo mláticí stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 237312

Dátum: 15.04.1987

Autori: Szendrő Péter, Szabó Imre, Benkő János

MPK: F16H 7/02

Značky: mláticí, stroj, řezací, zemědělský

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zemědělského řezacího nebo mláticího stroje s nestejnoměrně se otáčejícím bubnem, k jehož plášti jsou připevněny podél povrchových šroubovic nože ve tvaru lišt a upevněném na hřídeli s řemenicí. Podstatou řešení je, že mezi nábojem a věncem řemenice jsou pružné prvky. Pružné prvky tvoří vůči věnci předpjatá spirálová pružina a pružný rozpěrný kotouč, uspořádané po obou stranách každého paprsku pevně spojeného s nábojem řemenice a...

Zemědělský stroj pro zpracování půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 234372

Dátum: 15.10.1986

Autori: Tobiška Jaromír, Diblík František, Kábrt Karel

MPK: A01B 59/04

Značky: stroj, zpracování, půdy, zemědělský

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem řešení je zemědělský stroj pro zpracování půdy, který by dosáhl širokého záběru při jednoduchém převádění z pracovní do přepravní polohy a naopak, byl by nenáročný a vyhověl přitom pevnostním požadavkům. Podstata řešení spočívá v tom, že zavěšovací rám je na obou svých krajích opatřen otočnými čepy, na kterých jsou uchyceny sklápěcí rámy, opatřené jednak zavěšovacími rameny pro pracovní válec, jednak ovládacími rameny, mezi kterými je...

Zemědělský stroj pro zpracování půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 231842

Dátum: 15.06.1986

Autori: Tobiška Jaromír, Diblík František, Kábrt Karel

MPK: A01B 51/00

Značky: stroj, půdy, zpracování, zemědělský

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu řeší úkol vytvořit zemědělský stroj pro zpracování půdy s širokým záběrem, který je snadno převáděn z přepravní do pracovní polohy a naopak. Podstata vynálezu spočívá v tom, že tažná oj je opatřena vzpěrným čepem, spojeným se vzpěrným táhlem, jehož konec je uložen v čepu konzoly kyvného zavěšovacího rámu uloženého ve třmenech podvozkového rámu a tvořeného spodním nosníkem a horním nosníkem, které jsou spojeny příčnými nosníky,...