Patenty so značkou «zemědělské»

Zemědělské rozmetadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 270718

Dátum: 12.07.1990

Autor: Nováková Sylva

MPK: A01C 17/00

Značky: rozmetadlo, zemědělské

Text:

...vodorovnem ŕezu, vedeném stredem metačů.Zařízení tvoří dvouosý návěs za traktor. Korba l je zásobníkem rozmetávaného substrátu a je připojena k podvozku g. Na jejím dnu je umístän dopravní pás lg navazující na skluzy ll, na jejichž vstupu jsou nastavitelná hradítka lg. Skluzy ll ústí jednak na rozmetací talíř 2 a jednak do dvou metačovýoh skříní 3. Uvnitr metačová skříně se nachází rotor Ž opatřený lopatkami É. Výpadově ústí metačové skříně A...

Zapojení analogově číslicového převodníku s mikroprocesorem, zejména pro zemědělské technologické mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 267021

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hainz Petr, Sedmík Vladislav, Kocík Václav

MPK: H03M 1/12

Značky: mikropočítače, technologické, zapojení, zejména, číslicového, mikroprocesorem, zemědělské, analogově, převodníku

Text:

...součástí. Jednoduchost zapojení přináší s sebou í vysokou spolehlívost zapojení.Príklad konkrétního provedení podle vynálezu je schematícky znázorněn na přípojeném výkrese.Výstup LLL mikroprocesoru 1 je spojen se vstupem gàl tvarovače g, tvořeného např. jedním CMOS-hradlem, na jehož referenční vstup gàl je připojen výstup QLL zdroje referenćního napětí 1 a jehož výstup gâg je spojen s prvním vstupem 3 l íntegrátoru 5, např. tvořeného...

Rohatkový mechanismus se zpětných chodeb, zejména pro zemědělské stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266755

Dátum: 12.01.1990

Autori: Ille Jaroslav, Háva Miroslav, Kocián Miloslav

MPK: F16H 21/14

Značky: zejména, stroje, rohatkový, zemědělské, chodeb, zpětných, mechanismus

Text:

...mechanísmus se zpětným chodem, který výše uvedené nedostatky do značné míry odstraňuje a zabezpečuje poměrně jednoduchým a výrobné nenáročným řešením mzžnost volby dopředného i zpětného posuvu rohatkového kolaposuvného dna především u zemědělských strojů.Podstata vynálezu spočíva v tom, že na kyvné páce, skloubené s klikovým ústrojím je uložene dvoustranná západka s hmatačem a polohovací pružínou, kterýžto hmatač zasahuje do tvarového...

Zařízení pro ohřev užitkové vody odpadním teplem chladicí kondezační jednotky pro strojní chlazení mléka v zemědělské prvovýrobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 264645

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kalivoda Josef, Peška Karel, Hlásek František

MPK: F25B 29/00

Značky: zemědělské, užitkové, chladicí, ohrev, mléka, prvovýrobě, zařízení, jednotky, chlazení, odpadním, teplem, strojní, kondezační

Text:

...že průtočný výměník tepla je uspořádán přímo na chladící kondenzační jednotce a akumulační nádrž je uspořádána V úrovni nad průtočným výměníkem tepla, přičemž mezi horní výstup průtočného výměníku tepla a horní vstup akumulační nádrže je zařazena pouze horní potrubní větev s případným uzavíracím členem a mezi spodní vstup průtočného výměníku tepla a spodní výstup akumulační nádrže je zařazena pouze spodní potrubní větev 5 případnou uzávěrou....

Způsob úpravy síry pro zemědělské účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 264560

Dátum: 14.08.1989

Autor: Dubský Hanniel

MPK: C01B 17/02

Značky: síry, zemědělské, účely, úpravy, způsob

Text:

...Vyrobené síra podle vynáleĺdzu je vlastně síra dokonale smoěená kapalnou nebo tuhou fázís ve 1 kým.povrchem. Takto upravená síra má vysokou biologickou účinnost a rostlĺnám neškodí. f Přiklad 1Prášková síra se taví s močovinou na teplotu nad bodem tání sírm až se dosáhne podstatného odvzdušnění a odplynění síry a její roztavení. Působením ultrazvuku se odstraní poslední zbytky plynu a současně nastává desíntegrace kapalně síry, která ve...

Nosný a otočný modul zemědělské univerzální jednotky jeřábové

Načítavanie...

Číslo patentu: 263964

Dátum: 12.05.1989

Autori: Zajíc Jaroslav, Trochta Karel

MPK: A01F 25/00

Značky: zemědělské, modul, jeřábové, jednotky, nosný, univerzální, otočný

Text:

...v hmotnosti, náročnosti na obsluhujIcí personál, dále je nutno využívat náročné teohnické ovládací zařízení.Výše uvedené nevýhody jsou odstraněny předmětem vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že základní rám je spojen s kruhovým nosníkem pomocí středového čepuNosný a otočný modul zemědělské unlverzální jednotky vyznačený tím, že sestáv-á ze zakladního rámu 1, jenž je spojen s kruhovým nosníkem 2 pomocí středového čepu 3 .a pojezdových...

Pohyblivé a variabilní rameno zemědělské univerzální jednotky jeřábové

Načítavanie...

Číslo patentu: 263962

Dátum: 12.05.1989

Autori: Zajíc Jaroslav, Trochta Karel

MPK: A01F 25/00

Značky: variabilní, jeřábové, pohyblivé, univerzální, rameno, jednotky, zemědělské

Text:

...podstata spočíva v tom, že k otočnému čepu je připojena vnější část variabiíního ramene, ve ktere je uložena vnitřní část variabilního ramene, obě části jsou spojeny pomocí třmenů »a spojovacích prvků, přičemž na vnitřní části variabilního ramene je přípojeno kladkové zařízení.Nového nebo vyššího účinku je dvosaženo především tím, že jednotlivé prvky systému jsou hmotnostně lehčí s vyšším statickým a dynamickým účinkem a při provozu je...

Drapákové zařízení univerzální zemědělské jednotky jeřábové

Načítavanie...

Číslo patentu: 263877

Dátum: 12.05.1989

Autori: Zajíc Jaroslav, Trochta Karel

MPK: A01F 25/00

Značky: univerzální, zemědělské, zařízení, drapákové, jeřábové, jednotky

Text:

...vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že úchytná jednotka, je pevně spojene prostřednictvím nosných namen aspojovacích ra-men, které jsou otočně ulo žený na čepu, s tělesem zařízení, které je pomocí r-ozpínacího elementu spojene se s-ouměrným vahadlem, přičemž konce sou 2rměrnéhvo vahadla js-ou táhly spojene se sapojovacími nameny.Nového nebo -vyššího účinku je dosažen-o »především tím, že dryapákové zařízení je uníverzáltního typu,...

Dopravník pro sypké materiály, zvláště zemědělské

Načítavanie...

Číslo patentu: 235274

Dátum: 01.10.1987

Autori: Lonský Jiří, Pavlica Ivo, Dlabaja Zdenek

MPK: B65G 17/16

Značky: sypké, zemědělské, materiály, zvláště, dopravník

Zhrnutie / Anotácia:

Dopravník je určen pro vertikální a horizontální dopravu, zejména křehkých sypkých materiálů, jako například luštěnin. Pod horizontální větví korečkového dopravníku je uspřádána dopravní plocha, mající shodný směr dopravy s vertikální větví korečkového dopravníku a je opatřená pod svým výpadovým koncem bočním skluzem.

Univerzální závěsná zařízení, zejména pro čelně nesené zemědělské nářadí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246195

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vykopal Alois, Diblík František, Beránek Václav, Kadlec Jioí

MPK: A01B 59/048

Značky: závěsná, nesené, zemědělské, univerzální, zařízení, čelně, zejména, nářadí

Text:

...nosných amen 1 je prostřednictvím spojovacího kloubu Q přikloubeno stahílizační táhlo , obdobným provedením přikloubeno i k rámu | za účelom zajištění boční stability závěäenáho rámu pracovního nářadí 2. Dolní nosná ramena 1 jsou připojana klouhem Lg bud přímo a/nebo přes výlqvvná pálq u k ovládacím hydraulickým válcům 12, které jsou horními svorníky 1 § uchycsny k rámu 1 nebo k nosiči závěsu 32.Přestavítelná páka l může být přestavováne do...

Oběžný dopravník, zejména pro zemědělské sklizňové stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 237273

Dátum: 01.05.1987

Autori: Dlabaja Zdenek, Pavlica Ivo, Lonský Jiří

MPK: A01F 25/20

Značky: oběžný, zemědělské, stroje, zejména, sklizňové, dopravník

Zhrnutie / Anotácia:

Oběžný dopravník je určen k horizontální i vertikální dopravě materiálu, zejména semen, při manipulačním poškození.Je tvořen oběžným korečkovým dopravníkem, kde jeho plnící spodní horizontální větev je uspořádána pod nejméně jedním vstupním otvorem dopravovaného materiálu a horní vyprazdňovací horizontální větev je uspořádána nad nejméně jedním výstupním otvorem dopravovaného materiálu.

Odpružené kotoučové krojidlo pro zemědělské stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250397

Dátum: 15.04.1987

Autori: Plzáková Marie, Kušička Bohumil

MPK: A01B 15/18

Značky: odpružené, kotoučové, zemědělské, krojidlo, stroje

Text:

...než vinuté pružiny. Tento systém jištěrní je oproti mechanismům s vinutými pružinami výrobně i montážne jedmodušší a lze ho využít např. pro jištění diskových pracovních orgánů seçich strojů, ale i radliček pleček,kypřičů apod.Předmět vynálezu je schemlaticky znázorněn na výkrese v podélvném řezu.Zařízení sestává ze slupice 1, připojené k rámu pluhu, která je pomocí kamene 3 připojeného pevné pomoci šroubu 4 ke slupici 1, »otočné spojene...

Příčný dopravník, zejména pro zemědělské stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 235862

Dátum: 01.03.1987

Autori: Přeslička Ladislav, Houdek Bohuslav

MPK: B65G 15/08, B65G 15/00

Značky: dopravník, zemědělské, příčný, stroje, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Příčný dopravník, zejména pro zemědělské stroje, je určen k vykládání píce a podobných hmot do krmných žlabů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na protilehlých stranách rámu dopravníku je souměrně vůči hnacímu vývodu upraveno jednak levé vedení, jednak pravé vedení a v jednom z nich je prostřednictvím držáků a nosníku stavitelně uložen hnací válec a ve druhém pak vodící válec, přičemž hnací válec je přes řetězku propojen pohonem s hnacím...

Zařízení pro pohon sítového systému, zejména pro zemědělské plodiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 248530

Dátum: 12.02.1987

Autori: Czernyanszký Štefan, Rásocha Lubomír

MPK: B07B 1/42

Značky: systému, pohon, zařízení, zemědělské, síťového, plodiny, zejména

Text:

...s hnacími těhlicemi, z nichž první hnací těhlice je skloubena s vnějším nosným rámem vnějších sít a druhá hnací těhlice s vnitřním nosným rámom vnitřních sít, kteréžto oba nosné rámy jsou prostřednictvím dvou párů nosných kyvných pák uloženy na základním rámu.Zařízení pro pohon sítového systému, zejména pro zemědělské plodiny, podle vynálezu umožňuje pohon sítových systémů s dobrým vzájemným vyvážením silových setrvačných účinků, čímž...

Zapojení k předvolbě pracovního tlaku v hydraulické soustavě pro zemědělské a jiné stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238666

Dátum: 15.01.1987

Autori: Švejnoha Josef, Dajbych Jiří, Holas Vilém, Bodlák Ludvík

MPK: F15B 15/08

Značky: zapojení, jiné, stroje, pracovního, zemědělské, tlaku, předvolbě, soustavě, hydraulické

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata řešení spočívá v tom, že hydraulický válec je samostatnou větví zpětného potrubí propojen přes vratný regulační ventil s vratným potrubím a tímto potrubím s pojistným ventilem, napojeným na přívodní potrubí a že mezi přívodní a vratné potrubí je před hydraulickým zámkem vřazen kopírovací rozvaděč a regulační ventil, omezující tlak v hydraulické soustavě skupin rozvaděčů a hydropneumatických akumulátorů. Řešení může být využito v...

Postřikovací přístroj pro zemědělské účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 237961

Dátum: 15.09.1986

Autor: Wiesshaupt Frank

MPK: A01G 25/00

Značky: prístroj, zemědělské, postřikovací, účely

Zhrnutie / Anotácia:

Postřikovací přístroj pro zemědělské účely. Základní pouzdro postřikovacího přístroje se vyznačuje tím, že je vyrobeno z jedné ohnuté trubky a na rozdíl od předcházejících vynálezů, skládajících se ze dvou nebo více částí, se skládá pouze z jedné části. Část sloupku postřikovacího přístroje slouží jako vnitřní část ložiska kolena. V principu může být vynález využíván při provozu všech typů postřikovačů a při volbě materiálů, jako je speciální...

Zařízení pro manipulaci s kontejnery, zejména pro zemědělské produkty

Načítavanie...

Číslo patentu: 227596

Dátum: 01.06.1986

Autori: Pavlica Ivo, Lonský Jiří, Grohmann Lubomír, Dlabaja Zdenek

Značky: zemědělské, manipulaci, zařízení, zejména, kontejnery, produkty

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro manipulaci s kontejnery, zejména pro zemědělské produkty, opatřené alespoň jedním výkyvným manipulačním ramenem pro kontejnery, vyznačené tím, že na příčníku (9), spojujícím nahoře výkyvná manipulační ramena (7), uložená vzadu na vlečném kontejnerovém přepravníku (3) a nakloubená na dvoučinné lineární hydraulické motory (11), je upraven stranově posuvný zvedací závěs (13) na kontejnerů (15).

Hybridní vzducholoď, zejména pro zemědělské účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 227818

Dátum: 15.04.1986

Autor: Dvořák Jiří

Značky: zemědělské, účely, vzducholoď, hybridní, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Hybridní vzducholoď, zejména pro zemědělské účely, tvořená nosnou konstrukcí s dutinami vyplněnými plynem lehčím vzduchu s alespoň jednou hnací vrtulí, vyznačená tím, že alespoň jedna hnací vrtule (16), umístěná v průduchu (3) nosné konstrukce (1) je upravena na motorgenerátoru (15), jenž je elektrickým rozvodem (20) propojen přes spínací rozváděč (19) jednak se zásuvkou (21), jednak s generátorem (13), napojeným ne hnací motor (14), kterýžto...

Kapotáž pro traktory a zemědělské stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 219847

Dátum: 15.10.1985

Autori: Zezula Jaroslav, Marek Jiří

Značky: zemědělské, kapotáž, traktory, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je kapotáž pro traktory a zemědělské stroje, využívající bočnic jako nosiče horního dílu a držáku masky traktoru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že obě bočnice jsou nosné a spodní částí jsou nasunuty mezi podvozek i rám. Připevnění bočnic je zajištěno průchozími šrouby. K bočnicím je v horních částech připevněn horní díl a k předním částem maska. Horní díl je tvořen buď samostatnou kapotou, nebo kapotou s palivovou nádrží.

Zařízení pro větrání skříně motoru pro zemědělské stroje s vlastním pohonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 224456

Dátum: 25.10.1984

Autori: Rossnick Heinz, Lehmann Heinz

Značky: pohonem, vlastním, motorů, skříně, větrání, stroje, zemědělské, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro větrání komory motoru pro zemědělské stroje s vlastním pohonem, zejména polní rozmělňovače s vlastním pohonem. Cílem vynálezu je větrání krytého, zdola otevřeného prostoru motoru optimálním množstvím vzduchu a orientovanými parciálními proudy vzduchu. Úkolem vynálezu je vytvořit zařízení pro vysoce produktivní polní rozmělňovač, zabraňující tepelnému přehřátí motoru a jeho agregátů, zachovávající přípustnou hladinu hluku a...