Patenty so značkou «železobetónu»

Murivo s prútovou konštrukciou zo železobetónu, vytvarované z navzájom pospájaných polystyrénových prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6401

Dátum: 01.03.2013

Autor: Megyesi László

MPK: E04B 1/04, E04C 2/26

Značky: konštrukciou, prútovou, prvkov, pospájaných, polystyrenových, železobetónu, murivo, navzájom, vytvarované

Text:

...majú na minimálne dvoch protiľahlých užšich stranách g výrez ž. Pod užšími stranami z treba rozumieť ohraničujúce roviny určené hrúbkou dosiek l zhotovených z polystyrénu, ktorých šírka - účelne sa rovná šírke dosiek. Výrez ą môže byť vytvarovaný na celom okraji, t. j. na všetkých užšich stranách dosiek l zhotovených z polystyrénu. Tvar a hlbka výrezu 3 závisí od pozície prvkov. Tak napr. na jednej strane rohových prvkov znázomených na...

Strop z dutinových tehiel a zo železobetónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278574

Dátum: 14.09.1995

Autor: Novák Vladimír

MPK: E04B 5/44, E04B 5/26

Značky: dutinových, tehiel, železobetónu, strop

Zhrnutie / Anotácia:

Vodorovné nosníky (2) stropu, tvorené tehlovými stropnými doskami s obdĺžnikovým priečnym prierezom, sú usporiadané vzájomne rovnobežne s medzerami, naprieč ktorých sú vložené tehlové tvarovky (5). Tvarovky (5) sú usporiadané tesne vedľa seba po celej dĺžke medzier a priliehajú čelami (6) k bokom (4) vodorovných nosníkov (2). Čelá (3) vodorovných nosníkov (2) sú zaliate do bokov priebežných železobetónových trámov (1) s oceľovou výstužou (10),...

Nosná konstrukce ze železobetonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260027

Dátum: 15.11.1988

Autori: Konrad Joachim, Giese Arno, Hammer Werner

MPK: E04C 3/20

Značky: konstrukce, železobetónu, nosná

Text:

...xoaçonbnoü ñąnxn .ur.3 nonepeànoe ceuenue Hecymeü xoncwpyxnnn ç 6 bneeueM 3 yMa,ynoxeH Hmmm pyŕ Ha npyra-cöopnumn sheueuwamn aa.rpex o§pax.~ 1 Hecymax Koncwpyxuna na meneaoäefbna Meeŕ na MEHBWÉŘ MepeBà,vynomgnnuepyr na pyra cöopuux 3 neMeHTa~ 1,ropusowanbuu mon 7 Mexy KOTODÉMH usnoxouconn. , . . . - . Ha KQHTEKTHHX nosepxnocmnx 3 coupuxacamrcx cőopnne snemenru 1 nnyx cnogn, ÓHP. 1 npencwannneý coöoñ napnanm, s...

Zariadenie na tepelné delenie železobetónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256707

Dátum: 15.04.1988

Autor: Sečkár Pavol

MPK: B28B 11/14

Značky: delenie, zariadenie, železobetónu, tepelně

Text:

...na posuvovej rúrke.Hlavnou výhodou zariadenia podľa vynalezu je, že sa dosiahne vysoká produktivita práce pri nižšej hladine hluku, čím sa dosiahne úspora pracovných sil a zlepší sa hygiena práce. Navyše práca so zariadením podľa vynálezu je nenáročná na fyzickú silu obsluhy.Na priloženom výkrese je znázornený vschematickom náryse príklad uskutočnenia zariadenia podľa vynálezu.Zariadenie podľa vynalezu, ako je znázornené na výkrese, pozostáva...