Patenty so značkou «železných»

Spôsob predhrievania železných aglomerátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11394

Dátum: 04.01.2006

Autor: Karl Brotzmann

MPK: C21B 13/00

Značky: železných, predhrievania, spôsob, aglomerátov

Text:

...cca 25 . Ale aj prldavok do železného kúpeľa obsahujúceho uhlík, čo je zvyčajná prax, sa takto zjednoduší, pretože sa týmto zabráni občasnému vzniku penenia trosky.0019 S prekvapením sa zistilo, že pri spôsobe podľa tohto vynálezu sa podiel wustitu v aglomeráte prakticky úplne zníži. Táto skutočnosť by sa mohla vysvetlit tým, že už na začiatku redukcie wustitu sa obsah CO v cirkulujúcom inertnom plyne veľmi rýchlo zvýši, čim sa získajú...

Redukčné zariadenie typu vírivého lôžka na redukovanie čiastočiek železných rúd a spôsob redukovania čiastočiek železných rúd s použitím tohto zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 282568

Dátum: 06.09.2002

Autori: Kim Hang Goo, Lee Il Ock, Kim Yong Ha, Jung Bong Jin, Hauzenberger Franz

MPK: C22B 5/14, C21B 13/14

Značky: redukovanie, redukčné, zariadenie, vířivého, použitím, zariadenia, spôsob, redukovania, čiastočiek, lôžka, železných, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje v usporiadaní za sebou postupne vysušovaciu/predhrievaciu pec, prvú redukčnú pec na predredukovanie a druhú redukčnú pec na konečné redukovanie, keď každá uvedená pec využíva prebublávajúce vírivé lôžko a je vždy prepojená s pridruženým vírivým odprašovačom, pričom každá uvedená pec má kužeľovitý tvar, ktorý sa pravidelne rozširuje smerom nahor, čím je jednak významne znížená elutriácia jemných čiastočiek a jednak zvýšená...

Spôsob výroby tekutého surového železa taviacou redukciou železných rúd a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278799

Dátum: 04.03.1998

Autor: Kepplinger Werner

MPK: C21B 13/00, C21B 13/02

Značky: zariadenie, redukciou, surového, železných, tekutého, vykonávanie, spôsob, železa, taviacou, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby tekutého surového železa taviacou redukciou železných rúd s rôznou zrnitosťou, ktoré obsahujú podiel A so zrnami s priemerom menším ako 0,2 mm, pričom je ruda redukčným plynom predredukovaná, predredukovaný materiál je dokonale zredukovaný a v taviacom splyňovači roztavený na tekuté surové železo, pri ktorom sa predredukovaná frakcia A rudy vrstvami vetra redukčným plynom oddeľuje od frakcie B pozostávajúcej z častíc s väčšou...

Způsob přidávání odpařitelných a roztavitelných přísad do roztavených železných slitin a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265400

Dátum: 13.10.1989

Autori: Polák Jaroslav, Pospíšil Vlastislav

MPK: C21C 1/10

Značky: tohoto, odpařitelných, způsobu, zařízení, způsob, slitin, železných, roztavitelných, roztavených, přísad, provádění, přidávání

Text:

...Dn a efektív-k ní výšky Vef, k objemu přetlakové komory má hodnotu2 ažj 4 1000 v závislosti na obsahu síry a jednak poměr součtu plooh alespoň jednoho dolniho otvoru a alespoň jednoho horního otvoru k vnitřnímu objemu ponorného modifikačního zvonu má hodnotu l 100 až 1 200. Další výhodné vytvoření zaŕízení podle vynálezu spočívá jednak v tom, že efektivní výška mezi alespoň jedním dolním otvorem a alespon jedním horním otvorem ponorného...

Způsob redukčního tavení železných rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 265234

Dátum: 13.10.1989

Autori: Brotzmann Karl, Fassbinder Hans Georg, Turner Richard Edwin

MPK: C21B 11/00, C21C 5/32

Značky: způsob, železných, redukčního, tavení

Text:

...způsobu podle vynálazu lzedosáhnout mírou dodatečného spalování v rozmezí 30 až 50 v prvním reakčním prostoru a60 až 100 ~ve druhém stupni dodatočného spalování. Kromě již uvedených opatření se k docílení vysoké míry dodatečného spalování osvědčilo používání předehřátého vzduchu, tj. horkého větru, jakožto plynu obsahujícího kyslík. Překvapívě nezpůsobuje použití horkého větru jakožto zdroje kyslíku při zpusobu podle vynálezu...

Způsob rafinace tavenin železných kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256352

Dátum: 15.04.1988

Autori: Death Frank, Saccomano Joseph, Choulet Richard, Ellis John

MPK: C21C 5/28

Značky: železných, kovů, tavenín, rafinace, způsob

Text:

...se pakZ tohoto obrázku je zřejmě, že v průběhu první dekarburizační periody, za použití směsi kyslíku a dusíku, obsah dusíku v tavenině vzrůstá těsně k rovnovážnému obsahu Q za zvláštních podmínek teploty a složení taveniny a okolního tlaku plynněho dusíku V rafinační nádobě.V průběhu druhé periody dekarburizace náhrada dusíku argonem /křivka Ä/ zpúsobuje rychlý podkles obsahu dusíku v tavenině. Druhá perioda pokračuje tak dlouho,...

Způsob přípravy výkonových železných elektrod pro alkalické akumulátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 256241

Dátum: 15.04.1988

Autori: Micka Karel, Zábranský Zdeněk

MPK: H01M 4/26

Značky: přípravy, způsob, alkalické, železných, elektrod, výkonových, akumulátory

Text:

...par kyseliny chlorovodíkové.Ve způsobu přípravy elektrod podle vynálszu je tedy vyloučen proces sintrování,~kterýje nejen ekonomicky nevýhodný, ale navíc technologicky obtížně zvládnutelný, nebot při něm dochází vždy k objemové kontrakci, kterou je nutno omezi tak, aby elektrody nepopraskaly Současně je zachován oo největší relativní objem pôrů ve vylisovaných elektrodách, tj. porosita, neboč tyto pčry jsou nezbytné pro transport elektrolytu...

Zařízení pro získávání slinutých karbidů ze železných odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243825

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kooaoík Jaroslav, Eunek Richard, Šebela Bedoich, Urban Milan

MPK: C22C 7/00

Značky: odpadů, karbidu, zařízení, železných, získavání, slinutých

Text:

...ohřevem nepotřebných částí železných odpadů jsou minimální.Jsou také minimální ztráty tepla povrchem vnějších ohraničujících elementů pracovního prostoru pece, zvláště použitím vláknitých izolačních materiálů na bázi A 12 O 3.nále bude h jednoduchá oprava topného systému a vyzdívky pece, prováděná vyzdvihnutím pracovního prostoru pece.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkladu jeho provedení podleťpřiloženého výkresu,...

Způsob přípravy odpadního ostřiva ze sléváren železných kovů, pro jeho druhotné využití na výrobu zejména obalového skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 250923

Dátum: 14.05.1987

Autori: Ornst Jiří, Karásek Miloslav, Lorenc Stanislav, Blechta Jan, Halík Josef, Jedlička Rudolf, Zámečník Milan, Šafek Miroslav, Šedivý Svatopluk, Stavěníček Vladislav, Burian Alois, Kolbinger Zdeněk

MPK: C03C 1/02

Značky: druhotné, způsob, obalového, výrobu, sléváren, využití, přípravy, ostřiva, železných, zejména, kovů, odpadního

Text:

...skládkách a s chemickým čištěním odpadní vody hlavně od křemičitanů sodných.Výše uvedené nevýhody uvedených způsobů regenerací odpadového ostŕiva odstraňuje způsob úpravy odpadového ostřiva ze sléváren železných kovů, pro jeho druhotné využití na výrobu zejména obalového skla, podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že odpadové ostřivo pojené vodním sklem a vytvrzené plynným katalyzátorem - oxidem uhličitým C 02, či tekutým...

Nauhličovadlo tavenin železných slitin při hutní a slévárenské výrobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 250130

Dátum: 15.04.1987

Autor: Zeman Vladimír

MPK: C21C 1/08

Značky: slitin, nauhličovadlo, hutní, výrobe, železných, tavenín, slévárenské

Text:

...látek přítomných v ojetých pneumatikách, případně dalších gum-ových odpadech stejněho charakteru. Obsah uhliku v pneumatikách činí 60 až 70 0/0 a je ve vyšší čistotě než u běžných nauhličovadel, např. petrolkoksů a hutního koksu. Téměř Veškerý jeho obsah je taveninou absorbován. Též další prvky jako sira, tostor, mangan, chrom, měď,železo, zinek, hliník, obsažené v pneuma 4tikách, rovněž přecházeji při tavbě do tekutého kovu, ale V tak...

Spôsob úpravy železných rúd s obsahom arzénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227950

Dátum: 15.05.1986

Autori: Cempa Štefan, Tomášek Karel, Schmiedl Juraj, Repčák Vladimír

Značky: spôsob, obsahom, železných, arzenu, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Sp(sob úpravy železných rúd s obsahom arzénu magnetizačným pražením, s nasledujúcim chladením praženca a jeho upravovaním pre mokré magnetické rozdružovanie, vyznačujúci sa tým, že praženec sa ochladí zmesou vzduchu a vody na teplotu pod 85 °C, pričom sa plyny z magnetizačného praženia rudy a chladenia praženca filtrujú od úletu v kombinovaných suchých a mokrých odlučovačoch.

Zařízení pro elektrický indukční předehřev zejména koster ze železných kovů pro výrobu kruhových a mezikruhových bimetalických odlitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 223175

Dátum: 15.03.1986

Autori: Turek Luděk, Rada Josef, Kovařík Oskar

Značky: předehřev, koster, indukční, kovů, zařízení, kruhových, zejména, elektricky, bimetalických, železných, výrobu, mezikruhových, odlitků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro elektrický indukční předehřev zejména koster ze železných kovů pro výrobu kruhových a mezikruhových bimetalických odlitků ve slévárenských elektricky nevodivých formách, kde forma s kostrami během ohřevu rotuje v dutině ohřívací cívky a řeší problém ohřevu za teploty vyšší než 700 °C, tj. vyšší než Curieho bod materiálu koster. Účelu se podle vynálezu dosahuje tím, že ohřívací cívka má jednotlivé závity v rovinách,...

Způsob odstraňování chromu ze železných rud s malým obsahem niklu a chromu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228201

Dátum: 15.03.1986

Autori: Šulc Vítězslav, Říha Miloš, Podušková Irena, Klán Přemysl, Švejda Zdeněk

Značky: niklu, malým, způsob, odstraňování, železných, chromu, obsahem

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odstraňování chromu ze železných rud s malým obsahem niklu a chromu nebo ze železných rud s obsahem chromu nebo ze železnato-nikelnatého loužence tlakovým loužením, vyznačený tím, že se jemně mletá ruda nebo louženec louží roztokem hydroxidu sodného o koncentraci nad 200 g.l-1 v autoklávu při teplotě nad 200 °C za uvádění vzduchu nebo kyslíku o přetlaku vyšším než 0,98 MPa, přičemž se chrom převede jako chroman sodný do roztoku, z něhož...

Způsob zlepšení využití tepla při výrobě oceli z pevných železných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216843

Dátum: 15.01.1985

Autori: Brotzmann Karl, Von Bogdandy Ludwig

Značky: zlepšení, tepla, materiálů, oceli, výrobe, využití, pevných, železných, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zlepšení využití tepla při výrobě oceli z pevných železných materiálů, například šrotu, předběžně redukovaných železných rud, například pelet, železné houby nebo železných briket, v konvertoru se zařízeními pro přívod kyslíku nad hladinu lázně a pod ní, opatřeném tryskami pro přívod paliva do oblasti ocelové lázně, vyznačený tím, že palivo a/nebo kyslík se přivádějí zboku do tavicího prostoru nejméně ve dvou přívodních místech v různých...

Elektrolytická lázeň pro katodické vylučování železných povlaků s dispergovaným grafitem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217039

Dátum: 01.07.1984

Autori: Holpuch Vladimír, Nykl Ilja

Značky: dispergovaným, železných, elektrolytická, grafitem, vylučování, lázeň, katodické, povlaků

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrolytická lázeň pro katodické vylučování železných povlaků dispergovaným grafitem sestávající z vodného roztoku solí železo, anorganických a organických sloučenin a přídavku intersticiální sloučeniny grafitu s kyselinou sírovou.

Způsob beztřískového odstraňování vnější mikrovrstvy železných povrchů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224160

Dátum: 01.07.1984

Autori: Steinbach Milan, Petrášek František

Značky: způsob, mikrovrstvy, vnější, železných, odstraňování, povrchu, beztřískového

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob beztřískového odstraňování vnější mikrovrstvy železných povrchů, předem očištěných a odmaštěných, vyznačený tím, že na železný povrch se působí vodným roztokem peroxodvojsíranu amonného (NH4)2 S2O8 o koncentraci 10 až 40 % a teplotě 20 až 60° C.

Ručné univerzálne ohýbadlo železných a neželezných kovov,kovov potiahnutých plastom alebo tkaninou

Načítavanie...

Číslo patentu: 214282

Dátum: 01.06.1984

Autori: Haviar Jozef, Danihel Otto

Značky: tkaninou, potiahnutých, ručné, železných, kovov,kovov, ohýbadlo, plastom, univerzálne, neželezných

Zhrnutie / Anotácia:

Ručné univerzálne ohýbadlo železných alebo neželezných kovov, alebo kovov potiahnutých plastom alebo tkaninou, podľa vynálezu pozostáva jednak zo zostavenej základnej dosky pre nastavenie a ohýbanie, ktorá má štyri pozdĺžne tvarové drážky, ktoré sú navzájom kolmé a na čelnej a bočnej časti dosky sú otvory so závitmi pre uloženie a nastavenie vymeniteľných nástrojov a jednak zo zostaveného držiaka a zameniteľných tvarovacích nožov, ktorý má...

Spôsob stanovenia hrúbky cínového povlaku a medzivrstvy vytvorenej na železných a medených podložkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 223451

Dátum: 01.05.1984

Autori: Matiašovský Kamil, Lubyová Želmína, Silný Alexander, Fellner Pavel

Značky: hrúbky, měděných, spôsob, stanovenia, vytvorenej, medzivrstvy, podložkách, železných, povlaků, cínového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spósobu stanovenia hrúbky cínového povlaku a medzivrstvy na železných a medených podložkách. Podstata spósobu stanovenia spočíva v tom, že sa vzorka anodicky rozpúšťa pri konštantnej teplote a konštantnej anotickej prúdovej hustote v roztoku kyseliny sírovej. Z časových zmien potenciálu sa počíta hrúbka cínovej vrstvy a medzivrstvy tak, že pri aktívnej ploche anódy 1 cm2 rozpustí 1 As vrstvu cínu o konštantnej hrúbke, resp. iné...

Způsob odlévání dvouvrstvých železných válců

Načítavanie...

Číslo patentu: 213536

Dátum: 01.03.1984

Autori: Hruška Lubomír, Stuchlíková Jarmila, Vala Ludvík

Značky: způsob, odlévání, válců, železných, dvouvrstvých

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odlévání dvouvrstvých železných válců a vnější pracovní vrstvou za železného otěruvzdorného materiálu s vysokou tepelnou odolností a jádrem a čepy z houževnatého železného materiálu do otevřené formy, jejíž dutina je rozdělena železnou válcovou přepážkou, umístěnou v místě bodoucí pracovní části železného válce, na dva prostory, jejíž délka je rovna přibližně délce pracovní části železného válce a kde forma sestává ze středové kovové...