Patenty so značkou «železničních»

Zařízení pro posun železničních vagónů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269706

Dátum: 14.05.1990

Autor: Široký Vratislav

MPK: B61J 3/04, B61J 3/00

Značky: železničních, zařízení, vagonů, posun

Text:

...s kolejemi ustavena pomocné dráha. Průřez pomocné dráhy Je zhora ukončen T profilom. Podstata spočíva v tom,že k T profilu přilehá zhora vělcová kladka a zdola z každé strany diagonální kladky. Válcová kladka a diagonální kladky jsou otočné uloženy na společném nosiči spojeném s tažným lanem. Spoločný nosič je opatřen táhlem pro spojení s tažným vsgonem.Takto vytvorené zařízení pro posun vagonů zaručuje stálý směr tainé síly bez...

Zapojení pro indikaci skluzu nebo smyku železničních trakčních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 254553

Dátum: 15.01.1988

Autor: Danzer Jiří

MPK: B60L 3/10

Značky: vozidel, smyku, trakčních, zapojení, skluzu, indikaci, železničních

Text:

...pokluz nebo smyk všech náprav jako důsledek rozdílu mezi kmitočtem každé nápravy a kmitočtem na výstupu kmitočtu srovnávací nápravy obvodu fázového závěsu, který je vytvořen v odčítacím obvodu a vyhodnocen ve vyhodnocovacím obvodu.Dalšího účinku podle vynálezu se dosahuje spojením vstupů blokování obvodu fázového závěsu s výstupy vyhodnocovacího obvodu. Tím se dosáhne toho, že po indikaci skluzu se zablokuje zcela nebo v potřebné velikosti...

Uzamykací zařízení, zejména posuvných dveří nákladních železničních vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253396

Dátum: 12.11.1987

Autor: Pištěk Václav

MPK: E05B 55/04, E05B 65/12

Značky: nákladních, uzamykací, železničních, zejména, dveří, zařízení, vozů, posuvných

Text:

...1 ná plochá skřínka ł Jepřipevněna k boční stěně 1 nákladního želszničního vozu, zatíňco uzamykací závora 3 je připevnčna k posuvným dveřím Q, jejichž okraj 5 přesahuje pro možnost zasunutí přesahující části Q do středního dílu 1trojdílné ploché skříňky ł. Tato přesahudící část Qúzamykací závory g Je v horní ploše opatřena pílovitý mi zářezy § pro zapadnutí sho dného počtu, V příkladném provedení čtyř stejně zakončených uzamykacích...

Snímač brzdy železničních vozidel pro řízení samočinného brzdění podle zatížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 246245

Dátum: 15.09.1987

Autor: Šatalov Stanislav Michajlovie

MPK: B60T 8/18, B61H 13/30

Značky: vozidel, podle, brzdění, železničních, zatížení, samočinného, snímač, brzdy, řízení

Text:

...snímače. Při zvýšení nákladu vagönu se zvětší zatěžovací síla snímače, popsaný proces se opakuje a V prostoru pod pístem lg se tlak vzduchu zvýši.Při snížení nákladu vagónu se sníží zatěžovací sila snímače a sníží se též podíl zatěžovací síly, působíoí na pístnici gg. Přetlakem vzduchu V prostoru pod pístem lg se posune píst19 nahoru a pístnice gg otevře vnitřní sedlo dvojventilu gg. stlačený vzduch z prostoru podpístem lg a s ním spojených...

Soustava palet na uspořádaně uložení a přepravu železničních dvojkolí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243192

Dátum: 15.07.1987

Autor: Eermák Jioí

MPK: B65D 19/22

Značky: dvojkolí, palet, uložení, uspořádaně, prepravu, soustava, železničních

Text:

...dělníků a zkracuje se potřebný čas na nakládku dvojkolí na železniční vagón. Uložením palet do dvou vrstev na vagón se plně využívá jeho užitečné hmotnosti. Tím se sníží potřeba železníčních vagőnů pro expedici asi na polovinu.Příklad provedení soustavy palet na ukládání železničnlch dvojkolí je znázorněn na připojených obrázcích, kde obr. 1 představuje půdorys palety s uloženým železničním dvojkolím,znázorněným čárkovaně,...

Zařízení ruční brzdy železničních vagónů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245464

Dátum: 15.06.1987

Autori: Borovkov Vasilij Sergejevie, Demjanovie Nikolaj Anatoljevie

MPK: B61H 13/02

Značky: železničních, brzdy, zařízení, vagonů, ruční

Text:

...KonêcHoü mapu nocpencmaom neücwnm Hammnoü cmm Ha noxcpumcy óoyneaonczcoro Tpoca. HeHmpanLHoe ynpamenné pyrmoro TopM 038. nponcxomr HOGPBĽCTBOM ropMosHoü TpaBepcH, coemHnTeJIBI-EEIX BJIBMGHTOB n ypanrmwensnoro puqara. IIpn Bcex upemszxymecraax npumeuenm arroro ncnoxmenm pyrmoro ropmoaa mweemca HGIĽOCTaTOIC, mo B coorsercwsm c uncJIoM ynpaameIVIHX ropu/mamu emma n 1713-38. uapaJmeJrsHoro pacnoxoxerma n napwmeJmHoI-o Leica-Jam óoynenoncmx...

Zapojení brzdicího ústrojí železničních podvozků

Načítavanie...

Číslo patentu: 250382

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kapalla Rudolf

MPK: B60T 13/26, B61H 9/00

Značky: železničních, brzdicího, podvozku, ústrojí, zapojení

Text:

...brzd prípojných vozidel, druhá prípojka 3 pro plnicí větev dvojhadicového systému brzd prípojných vozidel a tretí prípojka 5 pro »ovládací větev dvojhadicového systému brzd prípojných vozidel. Železniční podvozek2 obsahuje obvyklé vystrojení, tj. průběžné potrubí 14 zakončené nia obou koncĺch prvlní spojkou 7. Odbočka 18 z průběžného potrubí 14 je zaústěna »do rozváděče 10 typu DAKO. Z rozvaděče 10 je vyvedeno plnicí potrubí 15 zaústéné do...

Zarážka železničních vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232356

Dátum: 01.01.1987

Autor: Stuchlý Václav

MPK: B61K 7/20, B61H 7/06

Značky: železničních, vozů, zarážka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zarážky železničních vozů zejména pro převážení horkých ingotů uvnitř výrobní haly od hlubinných pecí k blokové válcovací stolici. Zarážka železničních vozů sestává ze dvou lyžin (l) spojených navzájem příčníky (5), přičemž lyžiny (l) jsou na svém nájezdovém konci opatřeny nájezdovými klíny (4) a na dojezdovém konci opěrnými konzolami (3). Délka lyžin (l) je rovna nejméně 1,2 násobku rozvoru železničního vozu, přičemž k lyžinám...

Způsob zaměřování, vytyčování a rektifikace železničních kolejí metodou dlouhých tětiv s využitím laseru a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231864

Dátum: 15.12.1986

Autori: Janota Jaroslav, Hánek Pavel

MPK: G01C 15/00

Značky: železničních, vytyčování, laseru, dlouhých, provádění, způsob, zaměřování, metodou, zařízení, tětiv, využitím, kolejí, způsobu, rektifikace

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata způsobu spočívá v tom, že z polygonového pořadu se zaměří páry protilehlých zajišťovacích značek vypočítaných v státním souřadnicovém systému, na jejichž spojnici, libovolně v rozchodu koleje, se pomocí svislé rysky pohyblivého terče první koncové latě stabilizuje a signalizuje vzdálenější tzv. konec dlouhé tětivy, přičemž terč se navede do stopy připraveného paprsku He-Ne laseru a shodná druhá koncová lať se obdobně umístí do bližší...

Čistička štěrkového lože železničních tratí, zejména pod výhybkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 232550

Dátum: 15.08.1986

Autori: Pospíšil Bedřich, Topol Jindřich

MPK: E01B 27/10

Značky: štěrkového, tratí, zejména, výhybkami, lože, čistička, železničních

Zhrnutie / Anotácia:

Pro daný účel je čistička tvořena nosným rámem se spodním rámem který pojíždí podvozky po kolejnicích. Nezávisle na sobě jsou ze stran kolejnic na nosném rámu stavitelně zavěšeny zvedací zařízení, rozrývací válce a hrabací lišty. Pod hrabacími lištami jsou stavitelně uspořádány výklopné hlavice připojené k dopravním žlabům. Výklopné hlavice sou opatřeny bočními křídly. Z dopravních žlabů se štěrk transportuje násypkami na žlabový dopravník, z...

Pneumaticky ovládané návěstidlo pro signalizaci brzdicí polohy brzd železničních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 237436

Dátum: 15.08.1986

Autor: Hille Wolfram

MPK: B61H 13/34, B60T 17/22

Značky: brzdící, pneumatický, ovládané, vozidel, návěstidlo, polohy, železničních, signalizaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká návěstidla opatřeného pístem pro přemístění pohyblivé tabulky, na který působí síla natažené pružiny. Účelem vynálezu je pokrytí signální barvou pokud možno co největší plochy návěstidla, přičemž vynález si klade za úkol zabránit přerušovanému znázornění signální barvy na návěstidle při zachování malé délky zdvihu. Tento úkol je podle vynálezu vyřešen tím, že dno pístu je ve styku s hřídelem, který prochází radiálně válcem, je...

Zařízení pro sběr dat, zejména z železničních vagónů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226661

Dátum: 15.05.1986

Autor: Uhlíř Jan

Značky: vagonů, zejména, zařízení, sběr, železničních

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro sběr dat, zejména z železničních vagónů, tvořené stacionárním zařízením a nejméně jedním přenosným terminálem, vyznačující se tím, že na logickou část (1) přenosného terminálu (12) je napojena klávesnice (2), indikátor (3) výzvy a modulátor (5), jehož výstup je spojen s rádiovou stanicí (6), jejíž výstup je připojen přes demodulátor (7) na vstup indikátoru (3) výzvy a na vstup indikátoru (4) zpětné zprávy, přičemž rádiová stanice...

Zařízení pro dělení krouticího momentu s jištěním proti přetížení použitelné u železničních strojů, zejména sněhové frézy

Načítavanie...

Číslo patentu: 227868

Dátum: 15.04.1986

Autor: Svoboda Miloslav

Značky: krouticího, železničních, jištěním, přetížení, strojů, použitelné, zařízení, momentu, sněhové, frézy, zejména, dělení, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro dělení krouticího momentu s jištěním proti přetížení použitelné u železničních strojů, zejména sněhové frézy, u níž se krouticí moment přenáší od motoru přes pastorek na talířové kolo hřídele vyznačené tím, že sestává z náboje řezačů (47), který je spojen s hřídelem (43) pomocí zubových spojek (1), přičemž těleso spojky (11) je pevně spojeno s hřídelem kladky (32), na jehož vnějším osazení (34) je umístěna pružina (31) opřená o...

Způsob montáže stavebnicového interiéru osobních železničních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 223375

Dátum: 15.03.1986

Autor: Hübscher Rudolf

Značky: montáže, osobních, vozidel, interiéru, železničních, stavebnicového, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebnicový interiér osobních železničních vozidel, sestavený ze stropních a bočnicových modulových prvků, panelů podlahy, příček, instalačních jader WC a rozváděče a obložení čel. Modulové prvky stropu a modulové prvky bočnice, panely podlahy včetně příček středního oddílu se ustavují k rovině vedené příčnou osou vozu. Instalační jádra WC se ustavují k rovině vedené osou okenních otvorů WC. Skříň rozváděče a polopříčka se ustavují k rovině...

Potrubí pro rozvod plynů v zařízení na rozmrazování nákladů v železničních vagonech

Načítavanie...

Číslo patentu: 229307

Dátum: 01.03.1986

Autori: Rada Jiří, Kubát Jaroslav

MPK: B65G 69/20

Značky: rozmrazování, potrubí, plynů, zařízení, rozvod, železničních, vagonech, nákladu

Zhrnutie / Anotácia:

V rozmrazování železničních vagónů se velmi osvědčila zařízení rozmrazující vagóny proudem plynů proudového motoru. Tato zařízení jsou tak výkonná, že jsou schopná rozmrazit vagóny v době okolo 15 minut i na volném nebo jenom částečně zakrytém prostranství. Dosud se u těchto zařízení používalo výstupního potrubí, které zachovávalo značnou rychlost výstupních plynů podél kolejí, čímž docházelo k nerovnoměrné rychlosti rozmrazení nákladu podél...

Zařízení pro čištění samovýklopných železničních vozů od ulpěného uhlí a mokrých substrátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219078

Dátum: 15.07.1985

Autor: Pietraszek Leon

Značky: čištění, substrátů, mokrých, uhlí, železničních, zařízení, vozů, samovýklopných, ulpěného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení, jímž se vnitřní povrch samovýklopných železničních vozů očišťuje od zbytků ulpělého uhlí a jiných sypkých, zejména vlhkých substrátů. Zařízení pro čištění samovýklopných železničních vozů od ulpělého uhlí a mokrých substrátů prováděné rotujícím bubnovým kartáčem, podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že kartáč je otočně uložen v rámu, jenž je zavěšen na jednom kanci lana uloženého v převáděcích kladkách a na...

Způsob ultrazvukového zkoušení dvojkolí železničních vozů na mechanizovaném stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224118

Dátum: 01.11.1984

Autor: Obraz Jaroslav

Značky: stavu, způsob, zkoušení, mechanizovaném, vozů, dvojkolí, ultrazvukového, železničních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ultrazvukového zkoušení dvojkolí železničních vozů na mechanizovaném stavu, vyznačený tím, že dvojkolí se otočí nejméně třikrát kolem své podélné osy, přičemž během první otočky se vytvoří a překontroluje akustická vazba hlavic s ultrazvukovými sondami a ve zbývajících dvou otočkách se v za sebou následujících taktech, rozdělených do periodicky se opakujících pracovních cyklů, zjišťují vnitřní vady v materiálu dvojkolí při současné...

Výchozí soustava pro výrobu rámů vagonů a podvozků železničních vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226355

Dátum: 01.08.1984

Autori: Werner Heinz, Menzel Karl-heinz, Zähr, Kahl Siegfried

Značky: soustava, rámu, výchozí, vagonů, vozů, podvozku, železničních, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výchozí soustavy měření, která jednoduchými prostředky umožňuje výrobu a umožňuje kdykoli provádět měření rámu otočného podvozku a montáž dvojkolí s vysokou přesnosti, což se řeší tak, že pevné zarážky ve výši dvojkolí na rámu podvozku jsou umístěny tak, že současné stanovují střed podélné roviny nebo jednu k ní paralelní rovinu a jsou příčnými výchozími rovinami pro výrobu rámu podvozku a že další pevné měřicí zarážky na rámu...