Patenty so značkou «zdvihové»

Vertikálne zdvihové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6938

Dátum: 04.11.2014

Autor: Kaliský Alexander

MPK: B64C 29/00, H02K 9/00

Značky: zariadenie, vertikálně, zdvihové

Text:

...t. j. 12 kW na chladenie, čo dávajú 3 kg schladených hmôt a vinutí za 20 sekúnd z -150 °C na 50 °C. K tomu je potrebné spotrebovať 1,2 litra LQ N 2. Hmotnosť motorov pre krátkodobý nadvýkon 50 kW bude celkom 12 kg. Za 20 sekúnd je ukončené čiastočné nastúpanie a rozbeh na letovú rýchlosť pôvodným motorom. V prípade poruchy ktoréhokoľvek motora, rotory vertikálneho zdvihového zariadenia s voľnobežkou prejdú do autorotácie a nad zemou znižujú...

Posuvné a zdvihové rameno stojanových žiaričov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246423

Dátum: 15.12.1987

Autori: Varga Mikuláš, Schwarz František

MPK: A61N 5/08, A61N 5/06

Značky: zdvihové, posuvné, stojanových, žiaričov, rameno

Text:

...tom, že stojan je opatrený vodiacou lištou s otvorom pre nos aretačnej páčky, ktorá je zase na druhom konci opatrenä pružinou páčky.Prestavovaním ramena lankom cez otočnú kladku prostredníctvom ipružiny vo vnútornom otvore stojana sa podstatne zmenšuje sila potrebná k z-mene polohy ramena žiariča. Nos .aretačnej páč-ky V otvore vodiacej lišty dotlačovaný pružinou ~spoľahlivo tixuje polohu ramena proti samovolnémuposunutiu, čím je zaručená i...

Zdvihové zařízení, zejména mostových jeřábů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249619

Dátum: 15.04.1987

Autor: Novotný Vladimír

MPK: B66C 1/10

Značky: zařízení, zejména, jeřábu, mostových, zdvihové

Text:

...poJezden, na Jeho ,jedné straně.je uepořádáne navíjecí ústroJí g. Inno 2 z bubnu kačky Je vedeno přes dva v odstupu na závčeu 1.3 uspořádanć bubnové závěey 6 a konec lano ž Je uohycen k druhé straně vozíku l. Bubnové ávěey Q seetávaJí z otočnćho lenového bubnu g s drakemi pro lano ž, ktoré na každá z bubnů g vytváří neJnóně Jednu emyčku. K bubnu 8 .je pŕiřazeno přítlačné ústrojí AQ tvoře» né rámom 1 nesoucín paralelné k oee bubnu g...