Patenty so značkou «zdvihák»

Dielenský zdvihák

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18474

Dátum: 08.09.2010

Autori: Comand Alberto, Rossato Eride

MPK: B66F 7/08, B66F 7/20, B66F 7/06...

Značky: dielenský, zdvihák

Text:

...14 je vytvorené v dvoch oddelených častiach 14, 14 spolu spojených pomocou kompenzačnej valcovej piestovej jednotky 30.0013 Valce 36 sú napájané cez prietokový synchronizátor,ktorý súčasne zabezpečuje rovnomerný pohyb piestových tyčí 24 vo valcoch 26, a tým zabezpečuje synchronizáciu pohybu jazdnýchdráh pri zdvíhaní a klesaní.0014 Prietokový synchronizátor 32 obsahuje v podstate základňu 34, na ktorej sú namontované štyri dvojčinné valce...

Automobilový zdvihák

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5254

Dátum: 07.09.2009

Autor: Tvarožek Ján

MPK: B66F 7/06

Značky: automobilový, zdvihák

Text:

...aplikácie v nasledovnom odstavci. Použiteľnosť technického riešenia je pri vykonávaní opráv osobných automobilov do nosnosti 3206 kg.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZdvihák podľa výkresu je zvarovaná konštrukcia z oceľových profilov a je zostavený nasledovne pevný rám 1, v ktorom je inštalovaná elektroinštalácia 2, hydraulický agregát 3 a ovládacie prvky 4.V pevnom ráme 1 je uložené pohyblivé rameno 5 s hydraulickým priamočiarym...

Zdvihák áut

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4647

Dátum: 04.01.2007

Autor: Tvarožek Ján

MPK: B60S 9/00

Značky: zdvihák

Text:

...klopný moment, ktorý musí byt eliminovaný.Uvedené nedostatky odstraňuje nový konštrukčný návrh automobilového zdviháku. Pohon zdvíhacích mechanizmov aj so vzájomnou prepojenosťou na zdvíhacie mechanizmy V nosných stĺpoch je uložený v moste 5 automobilového zdviháka.Most je navrhnutý tak, aby eliminoval (vylúčil) vplyv klopných momentov, ktoré sú spôsobené váhou automobilu položeného na otočných ramenách 2.Výhodou tohto riešenia je to, že...

Zdvihák cvičného terča

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4245

Dátum: 08.09.2005

Autor: Tomlain Juraj

MPK: F41J 7/04

Značky: zdvihák, cvičného, terča

Text:

...technických prostriedkov. Riadiaca elektronika zdviháka cvičného terča odovzdá informáciu o stave terča V podobe modulovaného signálu do elektrickej siete napájania.Zdvihák cvičného terča podľa tohto technického riešenia umožňuje veľmi jednoduchú stavbu strelnice a pružné premiestňovanie jednotlivých prvkov strelnice bez potreby prepájania informačných vedení. Využíva sa pritom existujúca elektrická siet striedavého napätia, z ktorej sa...

Ručný hydraulický zdvihák

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2745

Dátum: 18.01.2001

Autor: Šmondrk Šimon

MPK: E01B 29/04

Značky: hydraulický, zdvihák, ručný

Text:

...za pätu na pevnej opierke. Obr. 4 predstavuje osový zdvih nosnou hlavou zdviháka. Na obr. 5 je naznačený stranový posun koľajnice hlavou zdviháka.Na podstavec 1 je naskrutkovaná pevná piestnica 2 s piestom, držadlo ą a nádržka 1 na hydraulickú kvapalinu, v ktorej je uložený piestový hydrogenerátor. Výstup 9 hydrogenerátora je spojený s odnlmatelnou poháňacou pákou Q. V podstavci 1 sú umiestnené sacie a výtlačné ventily ako aj poistný ventil...

Hydraulický podstaviteľný zdvihák

Načítavanie...

Číslo patentu: 278464

Dátum: 17.06.1992

Autori: Petula Oldřich, Mikulčík Ludvík

MPK: F16B 7/00, B66F 1/08

Značky: hydraulický, zdvihák, podstaviteľný

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulický zdvihák pozostáva z telesa hlavného valca (2), ktoré je pevne spojené so základovou doskou (1). Teleso piesta (3) je zaistené proti vysunutiu z telesa hlavného valca (2) pomocou pružného zaisťovacieho krúžka (4), ktorého uvoľnenie sa robí cez priechodný montážny otvor (7) v telese hlavného valca (2).

Automobilový zdvihák

Načítavanie...

Číslo patentu: 278358

Dátum: 15.01.1992

Autori: Olšák Miloň, Hendrych Jaromír

MPK: B66F 3/08

Značky: automobilový, zdvihák

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka automobilového zdviháka tvoreného dvoma dvojicami protiľahlých a v rámci dvojice zhodných ramien (3, 4) a (5, 6), ktoré sú kĺbovo uložené v ložisku (12), matici (11), na hornom čape (7) podpierky (1) a na spodnom čape (8) pätice (2). Pätica (2) zasahuje svojimi výstupkami (9) do vnútorných plôch spodných ramien (3, 5) a hrany (10) týchto výstupkov (9) majú sklon zodpovedajúci dovoleným vychýleniam zdviháka od zvislej osi.

Pneumatický zdvihák

Načítavanie...

Číslo patentu: 248474

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bošiak Viliam, Jukl Tomáš, Orth Peter

MPK: B66F 3/35

Značky: pneumatický, zdvihák

Text:

...manžete pre zabraňovanie úniku tlaku vzduchu.Výhody janeuniatického zdvlháka podľavynalezu sú v tom, že je zabezpečený proti klesaniu pri náhlej strate tlaku vzduchu v pružnom elemente a ďalej je možné zdvihák diaikovo ovládať pomocou prepojovacích hadic a dvojcestného ventila.Na priloženom výkrese je znázornený pneumatický zdvihák podľa vynálezu.Pneumatický zdvihák pozostáva z pružného elementu 1, na ktorom sú prstence 5. Upevnený je pätnými...

Mechanický zdvihák

Načítavanie...

Číslo patentu: 232635

Dátum: 15.12.1986

Autori: Tyukos Jozef, Lenz Albín, Schäffer Július, Bohuš Vojtech

MPK: B66F 3/10

Značky: zdvihák, mechanicky

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanický zdvihák je riešený so samočinnou zmenou rýchlosti zdvíhania a ťažnej sily na pohybovej skrutke. Umožňuje rýchle uvádzanie zariadení do nivelity ako aj ich efektívne zdvíhanie a podopieranie v prípadoch trvalého zaťaženia.