Patenty so značkou «zdvíhacie»

Zdvíhacie zariadenie imobilných osôb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7354

Dátum: 02.02.2016

Autor: Crman Michal

MPK: A61G 3/02

Značky: imobilných, osôb, zdvíhacie, zariadenie

Text:

...na zariadenie aktuátora - lineárneho elektropohonu j. Zdvíhacie zariadenie obsahuje držiak l, ktorý je upevnený na karosériu automobilu. Na čapy 3 držiaka l je otočne upevnené zdvíhacie rameno i s hydraulickým valcom j. Opačný koniec zdvíhacieho ramena í je vybavený prvým čapom Q, na ktorom je rotačne upevnené otočné rameno Z, kde druhý koniec otočného ramena Z je vybavený druhým čapom §. Na tento druhý čap § je otočne fixovaná otočná hrazda 2...

Zdvíhacie zariadenie terča, najmä na pozemné výcvikové použitie a spôsob komunikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7352

Dátum: 02.02.2016

Autor: Tomlain Juraj

MPK: F41J 5/04, F41J 7/06, F41J 1/10...

Značky: terča, spôsob, výcvikové, najmä, zdvíhacie, pozemné, použitie, zariadenie, komunikácie

Text:

...prenášať do novej pozície alebo ktoré sa vďaka vlastnému podvozku môžu premiestňovať.Zdvíhacie zariadenie môže mať pomocné kolieska, ktoré zjednodušujú prenášanie v teréne, ale môže mať aj vlastný podvozok, výhodne diaľkovo riadený, vďaka čomu sa môže so vztýčenýrn terčom pohybovať po strelnici, prípadne sa môže sklopený terč premiestňovať do novej pozície, kde sa neskôr zdvihne.Nedostatky uvedené v stave techniky odstraňuje aj spôsob...

Zdvíhacie magnetické zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6780

Dátum: 06.05.2014

Autor: Ženčák Vojtěch

MPK: B23Q 3/15, H01F 7/02, B66C 1/04...

Značky: zdvíhacie, zariadenie, magnetické

Text:

...časťami Q posuvného zdvíhacíeho oka sa cez neznázomený otvor rotora g zavedie do priestoru medzi vonkajším priemerom aretačného puzdra Q a vonkajším priemerom rotora g aretačná guľôčka Q.Rotor g obsahuje dve drážky Q na uloženie pennanentných magnetov i rotora g. Tieto dve drážky Q sú vytvorené proti neznázomenýrn komôrkam vytvoreným v telese 1.1 statora l, kde sú do týchto komôrok uložené permanentné magnety j statora. Tieto dve drážky g.1 sú...

Teleso rotora pre zdvíhacie magnetické zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6776

Dátum: 06.05.2014

Autor: Ženčák Vojtěch

MPK: H01F 7/02, B66C 1/04, B23Q 3/15...

Značky: magnetické, rotora, těleso, zariadenie, zdvíhacie

Text:

...bez akéhokoľvek ďalšieho použitia prípravkov alebo foriem na zamedzenie vytekania zalievacej hmoty a zároveň netreba následne opracovávať pretečené hmoty.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie objasnené na pripojených výkresoch, ktoré znázorňujúobr. l - perspektívny pohľad na teleso rotora s nepriechodnou drážkouobr. 2 - znázorňuje zadný pohľad na teleso rotoraobr. 3 - znázorňuje rez AA vedený obr. 2obr. 4 - znázorňuje...

Zdvíhacie magnetické zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6775

Dátum: 06.05.2014

Autor: Ženčák Vojtěch

MPK: B23Q 3/15, B66C 1/04, H01F 7/02...

Značky: zdvíhacie, zariadenie, magnetické

Text:

...na obr. 3 a a 4 a. Na vonkajšom priemere Q rotora g v časti, kde je vytvorený rotorový mostík Lg, sú proti sebe vytvorené dve zaisťovacie drážky Q na uloženie aretačných guličiek Q v stave, kedy je magnetické zdvíhacie zariadenie aktivované (obr. 4 a, 5, Sa, Sb). Tieto zaisťovacie drážky Q sú proti osi permanentných magnetov g rotora vyhotovené približne o uhol 90 ° (obr. 3 a). Aby nedochádzalo k poškodeniu vonkajšieho priemeru povrchu...

Zdvíhací lis alebo zdvíhacie razidlo s raditeľným planétovým prevodom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17557

Dátum: 22.11.2010

Autori: Goutier Ingo, Brösamle Rudi, Gross Steffen

MPK: B30B 1/26, F16H 3/66

Značky: zdvíhacie, prevodom, planetovým, raditeľným, razidlo, zdvihací

Text:

...kolesa.0008 Podľa jednej inej formy vyhotovenia sú prvé korunové koleso a druhé korunové koleso spolu vytvorené ako jeden kus a tým spoločne axiálne presuvne. Vďaka tomu dorazí pri uvedení do záberu jedného z oboch korunových kolies s práve priradeným, najmenej jedným planétovým kolesom príslušné iné korunové koleso automaticky mimo záber od jemu priradeného,najmenej jedného planétového kolesa. Usporiadanie korunového kolesa ako jeden...

Zdvíhacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19170

Dátum: 05.05.2010

Autor: Finck William

MPK: B62D 65/06, B25B 11/00, B65G 49/06...

Značky: zariadenie, zdvíhacie

Text:

...pripevnenía, ktoré umožňuje otáčanie alebo sklápanie prisávacieho upevnenia vzhľadom k pozdĺžnemuVýhodne je prisávacie upevňovacie usporiadanie upevnené vzhľadom na zariadenie tak, že prebieha smerom dole (to znamená, prísávacie upevňovacie usporiadanie je zavesené podVynález bude teraz ďalej opísaný na určitých uskutočneniach len na prüdade a v súvislosti sVyobrazenie l je perspektívne znázornenie zdvíhacieho zariadeniavyobrazenie 2...

Zdvíhacie zariadenie zobrazovacej jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13413

Dátum: 08.05.2009

Autori: Kim Bong Joo, Yoon Boo Keun, Park Jae Hoo, Tae Gi Hyun, Kim Sang Hak

MPK: F16M 11/10, F16M 13/02

Značky: zobrazovacej, jednotky, zdvíhacie, zariadenie

Text:

...je možné vybaviť obrazovku zdvihacím zariadením,ktoré zahŕňa nakláňaciu jednotku umožňujúcu používateľovi jednoducho nastavovat zorný uhol pozerania na obrazovku.0012 Predložený všeobecný koncept vynálezu poskytuje tiež zdvíhacie zariadenie obrazovky skonfiguráciou schopnou pevne pripevniť drôt k0013 Predložený všeobecný koncept vynálezu poskytuje tiež zdvíhacie zariadenie obrazovky schopné pripojiť drôt k obrazovke bez potreby...

Zdvíhacie zariadenie displejového prístroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16323

Dátum: 08.05.2009

Autori: Tae Gi Hyun, Kim Bong Joo, Kim Sang Hak, Yoon Boo Keun, Park Jae Hoo

MPK: F16M 11/10, F16M 13/02

Značky: zdvíhacie, zariadenie, displejového, prístroja

Text:

...vnútornom priestore upevňovacej jednotky. 0028 Každá upevñovacia jednotka môže zahŕňať tlmiaci prvok umiestnený v oblasti jednotky, ktorá sa dotýka steny.0029 Podľa predstaveného vynálezu je pár upevñovacich jednotiek odpojiteľne zaskrutkovaný kaspoň jednému páru dier z počtu dier rozmiestnených na zadnej ploche displejového prístroja.0030 Uskutočnenia predstaveného všeobecného vynaliezavého konceptu sa môžu dosiahnut poskytnutím zdvíhacieho...

Zdvíhacie zariadenie zobrazovacieho prístroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9612

Dátum: 08.05.2009

Autori: Yoon Boo Keun, Tae Gi Hyun, Park Jae Hoo, Kim Bong Joo, Kim Sang Hak

MPK: F16M 11/10, F16M 13/02

Značky: zariadenie, zdvíhacie, prístroja, zobrazovacieho

Text:

...upevňovacej jednotky a protivyťahovacia část môže mat polomer väčší než polomer vkladacieho otvoru drôtu.-3 0041 Protivytahovacia čast drötu môže vytvárať zaisťovací uzol vo vnútornom priestore upevňovacej jednotky.0042 Každá z upevňovacich jednotiek môže obsahovať tlmiaci člen, zabezpečený vjej oblasti v styku so stenou.0043 Zdvíhacie zariadenie môže ďalej obsahovat dištančné členy, pripojené pod párom upevňovacích jednotiek, aby...

Zdvíhacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17273

Dátum: 12.03.2009

Autori: Kornerup Klaus, Toft-jensen Niels Henrik, Ryberg Jesper

MPK: E05C 17/28, E04D 13/035, E05D 15/40...

Značky: zariadenie, zdvíhacie

Text:

...V dôsledku gravitačných alebo vetrom indukovaných síl pôsobiacich na0004 EP 1 052 342 B navrhuje ako riešenie tohto problému zdvíhacie zariadenie, u ktorého je brzdný efekt brzdného zariadenia nastaviteľný pomocou skrutky so závitom. Svorník so závitom nastaví silu vyvíjanú dvomi laterálnymi kĺzadlami na príslušné laterálne brzdné povrchy vodiaceho člena zdvíhacieho zariadenia. Toto umožňuje pridať konštantný brzdný efekt pôsobiaci po...

Zdvíhacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20730

Dátum: 12.03.2009

Autori: Ryberg Jesper, Toft-jensen Niels Henrik, Kornerup Klaus

MPK: E05D 15/40, E05C 17/28, E04D 13/035...

Značky: zdvíhacie, zariadenie

Text:

...EP 1 873 323 A prihlasovateľa je známe zdvíhacie zariadenie podľa úvodnej časti nároku 1, ktoré navrhuje iné riešenie problému poskytnutia vhodnej brzdnej sily vo všetkých polohách okna. Vtomto zdvíhacom zariadení klzná pätka obsahuje brzdiace zariadenie, ktoré moduluje silu vyplývajúcu z predpätia na klznej pätke vo variácii veľkosti uvedenej sily, teda vo variácii dráhy klznej pätky. To poskytuje brzdný účinok závislý od dráhy,...

Stojan banskej výstuže a zdvíhacie zariadenie ležatých ližín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4717

Dátum: 05.04.2007

Autor: Scheunert Alois

MPK: E21D 23/00

Značky: ležatých, zdvíhacie, banskej, výstuže, ližín, stojan, zariadenie

Text:

...dieli 21. Tento hlavový diel 21 je časťou ťažného strmeňa 20, ktorý je prostredníctvom líšt 15 a bočných stien 25 spojený so zdvíhacím zariadením 5 ležatých ližín 2. K tomuto spojeniu prináleží ešte vodorovný otvor 16 v lište 15, otvor 18 pre ťažné ložisko 17 uskutočnený v ťažnom strrneni 20,uloženie 19 čapu v bočnej stene 25, ako aj ťažné ložisko 17 s čapom, ktorý zasahuje do navzájom lícujúcich otvorov 19, 16, 18. Medzi bočnými stenami 25...

Zdvíhacie nosidlá pre sanitiky s vylepšeným sklopným rámom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8585

Dátum: 24.01.2007

Autor: Wells Timothy

MPK: A61G 1/02

Značky: vylepšeným, rámom, zdvíhacie, nosidlá, sklopným, sanitiky

Text:

...protiľahlé valcovíté bočné časti rámu 22 spojené na konci vlečného konca priečnou časťou rámu 24. Na vodiacom konci rámu, bočné časti rámu 22 končia pántmi 26. Podporou páru pántov 26 je priečny rám 28, s upevnenýmsklopným rámom 30, ktorý je otočný, ako je najlepšie ilustrované na OBR. 3.0011 Sklopný rám 30 zahŕňa valcovité časti rámu 32 a 34 spojené na predných koncoch koncovou časťou rámu 36 (OBR. l). V jednom stelesnení sú časti rámu...

Bezpečnostné zdvíhacie a spúšťacie zariadenie zabraňujúce nežiaducemu otvoreniu uchopovacieho mechanizmu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4664

Dátum: 04.01.2007

Autori: Karniš Jozef, Angelovič Jozef

MPK: B66C 1/22

Značky: uchopovacieho, zabraňujúce, zdvíhacie, otvoreniu, zariadenie, bezpečnostné, mechanizmu, nežiaducemu, spúšťacie

Text:

...s jed nou stranou ramienka, pričom druhá strana ramienka je spojená s hriadeľom, ktorý je neposuvne otáčavo uložený V skrini, pričom hriadeľ je spojený s otočným hákom, na ktorý je cez závesné oko prichytené bremeno, podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že háková otáčacia os na hriadeli je posunutá mimo uchopovacej hákovej osi na závesnom oku, ktoré sú vyosené o osovú vzdialenosť, čím hmotnost bremena zabezpečí...

Zdvíhacie zariadenie na použitie pri pripevňovaní a/alebo odstraňovaní ťažkých prírubových skrutiek a spôsob ich pripevňovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6065

Dátum: 12.04.2006

Autor: Bouman Nico Willem

MPK: B66F 3/00, B25B 27/14

Značky: skrutiek, připevňování, spôsob, zdvíhacie, ťažkých, použitie, zariadenie, odstraňování, prírubových, pripevňovania

Text:

...hriadeľa motora a má puzdrá vyťahovacích skrutiek ktoré sa dotýkajú prírubovej zostavy. Puzdrá vyťahovacích skrutiek pokrývajú skrutky s vopred určenou vôľou medzi puzdrami a skrutkami, čo umožňuje relatívny pohyb skrutiek voči puzdrám. Druhá príruba ručného nástroja je pripojená k tyčiam sťahováka, ktoré sú V tvare písmena U a ktoré sú umiestnené na voľných koncoch. viazaných skrutiek, ktoré sa majú vytiahnuť. Druhá príruba je spojená so...

Blokovacie zariadenie na zdvíhacie mechanizmy usporiadané vedľa seba

Načítavanie...

Číslo patentu: 284656

Dátum: 20.07.2005

Autor: Šilhavý František

MPK: B65F 3/04

Značky: zariadenie, vedľa, mechanizmy, usporiadané, blokovacie, zdvíhacie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané blokovacie zariadenie (18) na vedľa seba usporiadané zdvíhacie mechanizmy (12, 15) preklápacích alebo zdvíhacích mechanizmov. Na jednoduché ovládanie blokovacieho zariadenia (18), keď zdvíhacie mechanizmy majú byť zablokovateľné tak pri používaní výkyvných ramien (6), ako aj pri používaní hrebeňových príchytiek, je na ovládanie blokovacieho prvku (1) tento blokovací prvok (1) spojený cez diaľkovo premenný, v dvoch polohách (a, b)...

Brzda a zdvíhacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10055

Dátum: 23.11.2004

Autori: Aulanko Esko, Mustalahti Jorma

MPK: B66B 11/04, B66D 5/02

Značky: zariadenie, zdvíhacie, brzda

Text:

...bola skonštruovaná ako časť krytu zdvíhacieho zariadenia, napr. jej primontovaním. Brzdy predstavené v predchádzajúcich návrhoch, konštruované tak, aby boli umiestnene na zdvíhacie zariadenie výťahu, sú značneťažké, a teda ak sú mechanicky namáhané, môžu spôsobiť relativne značný vibračný pohyb. V princípe môže byť vibračný pohyb redukovaný vystužením hnacieho mechanizmu výťahu, ale V dôsledku toho by bol tento mechanizmus omnoho...

Remenicové prostriedky, obzvlášť pre zdvíhacie zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 283928

Dátum: 03.05.2004

Autor: Baraldi Roberto

MPK: B66B 5/04, F16H 55/36

Značky: obzvlášť, zariadenia, remenicové, zdvíhacie, prostriedky

Zhrnutie / Anotácia:

Remenicové prostriedky, obzvlášť pre zdvíhacie zariadenia, obsahujúce podporné prostriedky pre otáčavo podporovanú remenicu externe zabezpečenú spojovacími prostriedkami na zapadnutie s flexibilnými prenosovými prostriedkami a vnútorným zabezpečením centrálnej hlavnej časti, ktorá je obklopená zádržnými prostriedkami uvedených podporných prostriedkov. Centrálna časť tvorená hlavicou (5) a jej lemovou väzbou (6) je vybavená prvým spojovacím...

Nožnicové zdvíhacie zariadenie pre valčekové dopravné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 575

Dátum: 04.06.2003

Autori: Desor Alexander, Knopf Jens, Ziermann Horst, Martin Hartmut

MPK: B66F 7/06, B65G 13/00

Značky: nožnicové, dopravné, valčekové, zdvíhacie, zariadenie

Text:

...valec, ktorý je v zábere s kĺbom nožníc. Ten pôsobí ako prídavná podpora zdvihacej sily, pripadne vo fáze klesania ako tlmič. Aj toto zariadenie nie je najma na základe jednostrannéhoprenášania zdvihacej sily do jedného ramena zdvíhacíchnožníc vhodné pre rýchle zdvíhanie a znižovanie zvlášťĎalej je 2 nemeckého užitného vzoru G 94 l 5 656.5 známy zdvíhací stôl. Tento obsahuje dolný rám, dosku stola, paralelné vedenie pre dosku stola a...

Traverza alebo podlahové zdvíhacie zariadenie s bezpečnostným hákom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12229

Dátum: 05.02.2003

Autor: Hjort Mogens

MPK: B66C 1/36, F16B 45/02, A61G 7/10...

Značky: bezpečnostným, traverza, zdvíhacie, podlahové, zariadenie, hákom

Text:

...traverza s pomocou pása alebo kábla, zvyčajne cez navijak aleboo podlahové zdvíhacie zariadenia s kolesovým rámom vybavené stožiarom a zdvíhaclm ramenom na ktoré je pripojený kábel alebo pás. Obidve zariadenia sú v danej oblasti známe.0018 Dielce háku 2 sa tiahnu z obidvoch horizontálnych koncov traverzy 1. Pacient ktorý sa zdvíha je posadený do vaku 3. Vak 3 je vybavený množstvom podporných pásov s upevňovacími slučkami na ich voľných...

Výťahové zdvíhacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2800

Dátum: 12.02.2001

Autori: Chamilla Igor, Pavlík Marian

MPK: B66B 11/04

Značky: výťahové, zdvíhacie, zariadenie

Text:

...elektrického motora nie je radiálne namáhaný od záťaže trakčného kolesa, čo umožňuje minimalizovať rozmery hriadeľa. jAplikácia dvojčeľustovej brzdy vo výtahovom zdvihacom zariadeni je závislá na druhu použitého hnacieho motora. Pri použití motora s vonkajším rotorom je brzdový bubon tvorený priamo povrchom jeho motora a pri použití klasického motora je brzdový bubon umiestnený na osobitnom kotúči upevnenom na hriadeli motora. Z...

Prenosné zdvíhacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2080

Dátum: 11.02.1999

Autor: Komišák Ján

MPK: B66F 11/00, B66F 9/02

Značky: zariadenie, zdvíhacie, prenosné

Text:

...spojené rozoberateľným spojom §. v tomto prevedení prírubovým skrutkovým spojom. Horné konce ramien 1 sú výkyvne uložené v spojovacej hlavici g. Na dolných koncoch ramien 1 sú upevnené pätky 5. na ktorých sú upravené úchyty § montážneho zdvlhacieho lana 2. v tomto prevedení sú úchyty § predstavované dvomi otvormi vytvorenými v Pätke 5 doskovitého tvaru. Na spojovacej hlavlci a na ľavom ramene 1 sú upevnené vodiace prvky § Predstavované v...

Hydraulické zariadenie, najmä pre zdvíhacie paletizačné vozíky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1207

Dátum: 07.08.1996

Autor: Gahura Antonín

MPK: F15B 7/00, F15B 7/10

Značky: najmä, paletizačné, hydraulické, zariadenie, vozíky, zdvíhacie

Text:

...a hydromotoromoor. 3 - v ľavej časti detail prepúšťacej jednotky (rez A-A podľa obr. 2) a v pravej časti detail válca hydrogenerátora (osový rez)obr. 4 - rez vložkou prepúšťacej jednotky (B-B podľa obr.3Hydraulické zariadenie, najmä pre zdvíhacie paletizačné vozíky (vid obr. l) sa skladá z piestového hydrogenerátora łrktorý je cez prepúšťaciu jednotku, tvorenú okrem tlačítka É dvo jicou jednosmerných ventilov, a to kúželovým ventilom 2...

Zdvíhacie vyklápacie alebo vyklápacie zariadenie na vyprázdňovanie nádob na odpadky

Načítavanie...

Číslo patentu: 281034

Dátum: 07.08.1996

Autor: Naab Jakob

MPK: B65F 3/04

Značky: zdvíhacie, nádob, zariadenie, vyprázdňovanie, vyklápacie, odpadky

Zhrnutie / Anotácia:

Zdvíhacie vyklápacie zariadenie (1) alebo vyklápacie zariadenie je určené na vyprázdňovanie nádob (18) na odpadky do zbernej nádoby, ktorá je vybavená podávacou lištou (7) na uchopenie nádoby (18) na odpadky v jej unášacom okraji (19). Podávacia lišta (7) je upevnená na zdvíhacom ráme (2) výkyvne z úložnej polohy (A) okolo vodorovnej osi (9) v smere k zbernej nádobe do pokojovej polohy (R) a naopak. Na zdvíhacom ráme (2) je usporiadané navyše...

Zdvíhacie a aretačné zariadenie na strechu a hornú nakladaciu plošinu krytých dvojposchodových nákladných vozňov určených na dopravu automobilov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280234

Dátum: 07.09.1994

Autori: Bartel Manfred, Metze Hans-jürgen, Theurich Hans

MPK: B61D 39/00, B61D 3/18

Značky: střechu, určených, dopravu, krytých, vozňov, aretačné, dvojposchodových, nákladných, hornú, zariadenie, zdvíhacie, automobilov, nakladaciu, plošinu

Zhrnutie / Anotácia:

Zdvíhacie a aretačné zariadenia na strechu (1) a hornú nakladaciu plošinu (2) krytých dvojposchodových nákladných vozidiel určených na dopravu automobilov, ktoré majú výškovo prestaviteľné strechy (1) a nakladacie plošiny (2), slúžia na prispôsobenie sa rôznym rozmerom vozidiel a transportným požiadavkám. Vychádzajúc z formulácie úlohy vytvoriť na kryté dvojposchodové nákladné vozidlá na dopravu automobilov taký pohon strechy (1) a plošiny (2),...

Krížové zdvíhacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 190

Dátum: 11.08.1993

Autor: Schmidt - Fajlík Tibor

MPK: B66F 5/02

Značky: křížové, zariadenie, zdvíhacie

Text:

...automobilu, kde zdvíhacia sila je vyvodená automobilovým zdvihákom z bežnej výbavy osobného automobilu. Na obrázku 2 je znázornený spôsob použitia krížového zdvíhacieho zariadenia na manipuláciu S kontejnermi v sklade s obmedzeným manipulačným priestorom,kdezdvíhacia sila je vyvodená autožeriavom.Bremeno 2 (obr.l) spočíva na hornom nosníku ll krížového zdvíhacieho zariadenia 1, na ktoré pôsobí silou Q Ž, ktoré jedaná hmotnosťou bremena Ä....

Zdvíhacie zariadenie k mineralizačnému termobloku

Načítavanie...

Číslo patentu: 267335

Dátum: 12.02.1990

Autori: Turan Bohumil, Leštinský Ján

MPK: G01N 25/32

Značky: mineralizačnému, zariadenie, termobloku, zdvíhacie

Text:

...tarmobloku. Celý proces mineralizácie prebieha pod otvorom lozka, takže je ťažko vizuálne kontrolovateíný, najmä ak odsávanie splodín procesu ja reeliw zovené spoločným nástavcom trubíc.Podstata zdvihacieho zariadenia k minaralizacnámu termobloku spočíva v tom, že stojan nie je voľne položený na termobloku, ale je uchytený na štyroch vertikálne pohyblívých stľpikoch, pod ktorými sú zdvíhacie vaćka spoločne ovládané jednou pákou.Hlavné výhody...

Zdvíhacie zariadenie pojazdného zametacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 266292

Dátum: 13.12.1989

Autori: Dzadík Peter, Marek Václav

MPK: E01H 1/02

Značky: zdvíhacie, stroja, zametacieho, pojazdného, zariadenie

Text:

...pomocných kolies, výkyvne uložených na čepe výkyvnej vidlice, ovládané zdvihovým hydraulickým válcom.zametaci pojazdný stroj a jeho zdvíhacie zariadenie podľa vynálezu je vyobrazené v priklade prevedenia na zjednodušených výkresoch, kde obr. 1 je bokorysný pohľad na prekonávanie prekážky pomocou zdvíhacieho zariadenia a obr. 2 je bočný pohľad na zdvíhacie zariade nie a obr. 3 je zadný pohľad na zdvíhacie zariadenie.Pojazdný zametaci stroj l...

Závesné mobilné zdvíhacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 265508

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kovalík Marián, Krško Ján

MPK: E21F 13/00

Značky: mobilné, zariadenie, zdvíhacie, závesné

Text:

...je upevnený na úchyte V tvare písmene U, ktorý svojím tvarom kopíruje tvar nosného vozíka a epodným upevňovacím otvorom je upevnenýna nosnom vozíku, pričom v hornej časti je opatrený okami.Použitím úchytu sa dosiahne zvýšenie.dopravnej výšky a tým možnosť dopravy i v menších prierezoch banských chodieb. Výhodou zariadenia podľa vynálezu je, že umožňujepoužívaE závesné mobilné zdvíhacie zariadenie na sériovo vyrábaných nosných vozíkoch...

Hydraulické zdvíhacie zariadenie, hlavne pre polnohospodárske traktory

Načítavanie...

Číslo patentu: 261517

Dátum: 10.02.1989

Autori: Szymaňski Eligiusz, Chruslinski Tadeusz, Peszko Romuald

MPK: A01B 63/10

Značky: poľnohospodárske, hydraulické, zariadenie, traktory, zdvíhacie, hlavne

Text:

...zdvihacom zariadeni 20 hlavné čerpadlo 1 a pomocné čerpadlo 2 sú pripojené do zariadenia pomocou riadiaceho ventilu 3 a rozdeľ-ovacieho ventilu 4. Posúvač 18 riadiaceho ventilu 3 je spojený spojovníkom 11 s posúvačom 19 rozdeľova ľ - V 4ča vnútornej hydrauliky 5 takým spôsobom,že ked sa poisúvač 19 nozdeľovača vnútornej hydrauliky 5 nachádza v neutrálnej polohe,spustenej polohe alebo V čiastočne zdvihovej polohe, tak je olej z...

Obmedzovač pohybu hlavnej páky ovládajúcej hydraulické zdvíhacie zariadenie, hlavne pre polnohospodárske traktory

Načítavanie...

Číslo patentu: 261431

Dátum: 10.02.1989

Autor: Chruslinski Tadeusz

MPK: B62D 1/14

Značky: zariadenie, obmedzovač, hlavne, ovládajúcej, hydraulické, traktory, páky, hlavnej, zdvíhacie, pohybu, poľnohospodárske

Text:

...podľa vynálezu umožňuje riadenie jednou rukou súčasne obmedzovačom, ako aj ovlávdacou pákou, pri ustavovaní polohy alebo pracovnej výšky zaveseného náradia.vynález je z-obrazený na výkrese, kde na obr. 1 je obmedzovač v zablokovanej polohe s hlavnou ovlädacou pákou v naryse, na4 obr. 2 je obmedzovač a ovládacie páka zaistená zarážkou v bokoryse.Obmedzovač pohybu hlavnej páky sa skladá z .ramena 1, rposuvného čapu 3, pružiny 4 a páčky 5....

Zdvíhacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 254930

Dátum: 15.02.1988

Autori: Ščevko Vladimír, Kurinec Ferdinand, Polák Martin

MPK: B66F 7/14

Značky: zdvíhacie, zariadenie

Text:

...priečnym nosníkom 3 a dolným priečnym nosníkom 4 sú pevne spojené aj konce dvoch proti sebe obrátených dvojíc vodiacich líšt 5, z ktorých každá má prierez U.Tieto vodiace lišty 5 tvoria spolu s horným priečnym nosníkom 3 a dolným priečnym nosníkom 4 rám. V obidvoch dvojiciach proti sebe usporiadaných vodiacich líšt 5 je uložené unášacíe teleso B, opatrené v jeho strednej časti dvomi, nad sebou usporiadanými dvojicami vodiacich kladiek 7, na...

Podvesné zdvíhacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 252990

Dátum: 15.10.1987

Autor: Chalupka František

MPK: B66C 17/26

Značky: zariadenie, zdvíhacie, podvěsné

Text:

...hlavného zdvihu, ako aj predlžuje sa životnost hlavného zdvihu.Príklady prevedenia predmetu vynálezu sú znázornená na priloženom výkrese, kde obr. 1 je schématický náčrt podvesněho zdvíhacieho zariadenia upnutého priamo na dvojhák žeriavu a obr. 2 náčrt podvesného zdvíhacieho zariadenia s prispôsobenou konzolou pre uchytenie na špeciálnom nosiči ťažkých betonových prefabrikátov.Na obr. 1 je na dvojháku 21 hlavného zdvihu žeriavu pomocou dvoch...