Patenty so značkou «zdrojů»

Inštalačný výstroj pripojenia armatúr, najmä miešacích vodovodných batérií k vodnému zdroju

Načítavanie...

Číslo patentu: U 963

Dátum: 11.10.1995

Autori: Jorík Ján, Priesol Pavol, Vňuková Anna

MPK: E03C 1/04, F16L 19/02

Značky: miešacích, zdrojů, vodovodných, vodnému, výstroj, inštalačný, najmä, batérií, armatur, pripojenia

Text:

...vyžaduje čelnú tesniacu plochu na pripojovacom závitovom čape rohového ventilu, alebo na pripojovacom kolienku. V dôsledku toho sú potrebné dve rôzne vyhotovenia pripojovacích kolienok a tiež dve rôzne vyhotovenia rohových ventilov. šie je zabezpečená univerzálnosť tohoto riešenia.Uvedené nedostatky doterajšieho stavu techniky do značnej miery odstraňuje technické riešenie pripojenia armatúr, najmä miešacích vodovodných batérií k vodnému...

Zařízení pro biologické čištění odpadních vod, zejména z malých zdrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269899

Dátum: 14.05.1990

Autor: Heřman Antonín

MPK: C02F 3/14, C02F 3/00

Značky: zejména, odpadních, zařízení, biologické, čištění, zdrojů, malých

Text:

...vod ze septlku sestává ze dvou na sebe vzájemné navazujících částí a sice z vlastní čistírny g a celoplastováho septiku łg odpadních vod.Ělstírne g sestává z přívodního zařízení 2 odpadní vody a hnacího hřídele 3, na kterém jsou v sérii uloženy bíodisky 2. Přívodní zařízení 2 tvoří nekonečný korečkový dopravník lg, vedený přes tažné kolo Q pevně osazené ne konci hnacího hřídele 3, společně s 1 h 1 odisky.Délka korečkovéhodopravníku łg je...

Zařízení pro automatické uvedení mechanismů do definovaných poloh po výpadku zdrojů tlakového vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269870

Dátum: 14.05.1990

Autori: Rameš Jiří, Šenkýř Oldřich, Richter Aleš, Klúčik Igor

MPK: D01H 13/14, G05D 3/00

Značky: automatické, uvedení, mechanismu, vzduchu, poloh, definovaných, zařízení, zdrojů, tlakového, výpadku

Text:

...havárii zdrojů tlakovćho vzduchu není zajiätäna další automatická činnost komplexu jednotlivých uzlt přádelny.Uvedené nevýhody odstraňuje zapojení pro automatické uvedení meehsnismd do definovaných peloh po výpadku zdrojd.t 1 akov 6 ho vzduchu, jehož podstata epočívá v tom, že čidlo výpadku tlakovćho vzduchu je připojeno k prvnímu vstupu jednotky havarijního řízení, jejíž první výstup je připojen k druhému vstupu jednotky provozního řízení a...

Zapojení pro automatické uvedení mechanismů do definovaných poloh po výpadku zdrojů elektrické energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 269869

Dátum: 14.05.1990

Autori: Šenkýř Oldřich, Richter Aleš, Klúčik Igor, Remeš Jiří

MPK: D01H 13/14, G05D 3/00

Značky: automatické, výpadku, definovaných, poloh, zapojení, energie, uvedení, mechanismu, elektrické, zdrojů

Text:

...vstupu bloku akcníoh členůfzatíaco blok čidel mechanická polohy je dalo připojen k třetím vstupu jednotky havarijníhe řízení, její třetí výstup je připojen k vstupu jednotky zdlohovaná pamäti, přiäen první výstup sdloäníhe zdroje elektrická energie je připojen k druhemu vstupu jednotky havarijního řízení a druhý výstup záložníhe zdroje elektrická energie je připojen k třetínu vstupu bloku akčních členů.Výhodou takto uspeřďdsnáho řídicího...

Elektrický obvod dálkového ovládání zdrojů proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268104

Dátum: 14.03.1990

Autori: Fojtík Vincenc, Pacák Bedřich

MPK: H02J 13/00

Značky: obvod, elektricky, ovládání, dálkového, proudu, zdrojů

Text:

...část dálkováho ovládání nevyžaduje vlastní zdroj energie ale energií si odebírá ze zdroje proudu, který řídí. To vše umožňuje využití u dalších zdrojů proudu s výstupní impedancí indukčního charakteru, které se doposud ovládají ručně, čímž se omezí ztráty při chodu naprázdno.Na přiloženém výkrese je znázorněné elektrické schéma uspořádání dálkověho ovládání zdroje Q proudu podle vynálezu. Napájecí kondenzátor Qł v sérii s diodou Q je přímo...

Způsob vinutí a aretace primárních cívek koncových transformátorů pulsních zdrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266013

Dátum: 14.11.1989

Autor: Zeman Miloš

MPK: H01F 41/12, H01F 41/06

Značky: pulsních, aretace, koncových, způsob, zdrojů, primárních, transformátoru, vinutí, cívek

Text:

...primáru předepnutým vodičem a jeho aretace zâstřikem elektricky izolační hmotou.Použití způsobu vinutí a aretace primárních cívek transformátorů pulsních zdrojů dle vynálezu přináší nové a vyšší účinky v tom, že umožňuje splnit vysoké nároky na elektrickou pevnost mezi primárním i sekundárním vinutím a kostrou transformátoru, snižuje hlučncst a technologickou výrobní náročnost, zlepšuje elektromagnetickou vazbu mezi primárním a sekundárními...

Zařízení pro dezinfikaci pitné vody z malých vodních zdrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259828

Dátum: 15.11.1988

Autori: Novák Zdeněk, Kučera František

MPK: C02F 1/00, C02F 1/18

Značky: malých, pitné, zdrojů, zařízení, vodních, dezinfikaci

Text:

...dochází .k nepravidelnému poklesu-bla» diny vodní v malém vodním zdroji. NaznaČeným postupem se dá rovněž nárazově dezinfikovat voda i ve velkých akumulacích,kde jednoduché zařízení podle vynálezu umísťujeme~ 11 a~ -pňítoku vpitné- vody do vodojemu v IIĚIFEZOVÝCII intervalech přidaváme do dávkovače patřičný objem vody podle požadovaného stupně dezinfekce a průtoku dezinfikované vody. Zařízení ,podle vynálezu je možno .použítdálewe,...

Stavebnicové zařízení pro zneškodňování zdrojů prašností

Načítavanie...

Číslo patentu: 247207

Dátum: 01.08.1988

Autor: Huoa Vladislav

MPK: E21F 5/00

Značky: zařízení, zdrojů, prašnosti, stavebnicové, zneškodňování

Text:

...i jednoduché čištění přičemž zlepšuje podmínky pro smáčení prachu a přitom umožňuje proudění vzduchu skrz zařízení do okolního prostoru.Na připojeném výkresu je znázorněno v axonometrickém pohledu s částečnými řezy příkladné provedení stavebnicového zařízení pro zneškodňovaní zdrojů prašností, aplikované na křížovémStavebnicové zařízení pro zneškodňovaní zdrojů prašnosti je provedeno z trubkových stojek l opatřených kolíky Q a úchyty 1,...

Kombinovaný ozařovací a přepravní kontejner zdrojů rychlých neutronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257410

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kotner Václav, Hejtman Jiří

MPK: G21F 5/00

Značky: neutronů, kombinovaný, rychlých, kontejner, zdrojů, přepravní, ozařovací

Text:

...kontejnerem a nosičem zdroje neutronů podle vynálezu. Na obr. 1 je nakreslen řez kontejnerem a nosičem zdroje neutronů, jednak v pozici přepravní (I), jednak v pozici ozařovací (II). Na obr. 2 je nekreslen řez rovinou A - A a na obr. 3 je nekreslen příklad řešení nosiče zdrojeKombinovaný ozařovací a přepravní kontajner zdrojů rych lých neutronů je tvořen válcovou nádobou l,vyp 1 něnou stíněnímg z materiálu o vysokém obsahu vodíku, například...

Způsob synchronizace časových zdrojů seismologických a seismoakustických aparatur radiovým časovým signálem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254778

Dátum: 15.02.1988

Autori: Štverka Václav, Novotný Zdeněk, Maléř Václav, Bigos Radomír

MPK: G01V 1/22

Značky: časových, způsob, radiovým, seismoakustických, zdrojů, časovým, synchronizace, signálem, seismologických, aparatur

Text:

...že následný impuls jedné minuty musí následovat v íntervalech 59,99 3 0,01 sekund dvakrát za sebou. ľeprve třetí impuls splňující předcházející podmínky je vygene~ nován jako platný jednominutový synchronizační impuls, s tím, že je proti reálnému času opožděn o 504 až 506 ms. Což ve svém důsledku znamená přečíst k již probíhajícímu času ještě 59494 - 6 ms,přičemž 6 ms představuje časovom ztrátu při přenosu a zpracování anelogového signálu...

Zapojení digitálně analogového převodníku pro číslicové řízení zdrojů proudu a napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254517

Dátum: 15.01.1988

Autori: Lukášek Radek, Podbrdský Josef

MPK: H03M 1/66

Značky: digitálne, převodníku, zdrojů, napětí, zapojení, řízení, proudu, analogového, číslicové

Text:

...jeho výstup 01 je spojen s řídicím vstupem Q řízeného spínače 5. Mezi vstupy 5 a Ě řízeného spínače § je zapojen zdroj lg refereněního napětí a výstup spínače § je přes odpor Q připojen na výstupní svorku Q, která je přes kondenzátor 1 spojena s jedním z pölů zdroje lg referenčního napětí.Zpoždovací člen § logického signálu může být zapojen bud mezi vstupní svorku 3 a hodinový vstup pp rychlého čítače 1, nebo mezi výstup 02 časovače g a uzel...

Zařízení pro podávání elektrod chemických zdrojů proudu u rotačních automatů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254121

Dátum: 15.01.1988

Autori: Španova Larisa, Krejnin Max, Ruvinskij Leonid

MPK: B23Q 7/02, H01M 6/00

Značky: chemických, elektrod, zdrojů, automatu, rotačních, proudu, zařízení, podávání

Text:

...öoxoaoňvnmpes Bmonnoro norxa 6 n nosspamamwcn B 3 OHY sarpysxn. non xx Bosneücranem puqar 12 nonopaunnaemca, nponýcxan sanonnennue rHe 3 na,uoTceKaeT norox ewaneň, nocwynammx H 3 xenoöa 10. Hpymnua 13 nosspamaew puuap 12 n Hcxonoe nonoxemue. Hpn svou nonnpyxuuenumň mrmpex lb sannpaer pycno xanana. B Hauane paöorm n npn Hapýmeanu Henpepmsnocwn nomoxa 3 nanpannxmmen xeuoöe 10 nosnnxercn aepoaruocwn aaxnunnaaunn ewaneä 9 Mouenr nepenaqn. B...

Zapojení pro indikaci zdrojů stejnosměrného magnetického pole pod zemským povrchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245090

Dátum: 15.12.1987

Autori: Panoch Miroslav, Kuchta Zdenik, Bakoneík Vladislav

MPK: G01V 3/08

Značky: povrchem, zapojení, zemským, stejnosměrného, zdrojů, magnetického, indikaci

Text:

...feroniagnetické sondy 2 a k druhé svorce prvního výstupu 9 generátoru 1 hiídicího proudu je připojena druhá svorka 16 primarního vinutí dolní diferencíální feromagnetické sondy 3. První vstupní svorka selektivního zesil-ovače 4 je připojena k první svorce 17 sekundárního vinutí horní diferenciální feromagnetické sondy 2 a druhá vstupní svorka selektivního zesilovače 4 je připojena k první svorce 19 sekundárního vinutí dolní...

Zapojení obvodu proudového čidla impulsních zdrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238567

Dátum: 01.12.1987

Autori: Mallat Jaroslav, Krofta Jiří

MPK: G01R 17/02

Značky: čidla, proudového, impulsních, zdrojů, obvodů, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem je zvýšit přesnost nastavení proudové pojistky a odstranit vliv rušení spínacího zdroje. Účelu se dosáhne zapojením obvodu, vyznačujícího se tím, že k výstupu generátoru (1) impulsů je připojen vstup obvodu (2) pro řízení šířky impulsů a současně zpožďující obvod (3), jehož druhý vstup je připojen k výstupu obvodu (2) pro řízení šířky impulsů, který je připojen k impulsnímu stabilizátoru (4), jehož výstup je spojen s proudovým čidlem...

Zařízení pro justování elektrických zdrojů světla

Načítavanie...

Číslo patentu: 236365

Dátum: 01.11.1987

Autor: Klepáč Lubomír

MPK: H01K 3/22

Značky: elektrických, zdrojů, světla, justování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zařízení pro justování elektrických zdrojů světla, zejména žárovek s dvojitě vinutým vláknem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že mezi objektivem (l) a matnicí (4) alespoň jedné optické soustavy je umístěna nejméně jedna válcová čočka (2) s předřazenými clonkami (3). Matnice (4) je opatřena nejméně jedním bodovým fotosnímačem (5), který je přes vyhodnocovací obvod (6) propojen s korekčním motorkem (7) mechanicky spojeným s...

Zapojení pro řízení pevné sekvence zapínání a vypínán í zdrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247423

Dátum: 15.10.1987

Autori: Tajovský Miloš, Blažmo Milan

MPK: H03K 17/296

Značky: zdrojů, pevně, zapojení, sekvence, vypínán, zapínání, řízení

Text:

...modulu lłg hromadí nábojv měničověm kondenzátoru, dodává pomocný zdroj 53 již napětí pro pomocné zapínací obvody gg, gg a AQ tak, že po naběhnutí činnosti kombinovanébo napájecího zdroje jgg je druhý a třetí měničový modul łgg a łgg vypnut za pomoci signálu ze vstupních ovládacích špiček jgg a ljg, jenž je vysílán výstupními špičkami 3 a 3 pvního a druhého pomocného zapínacího obvodu gg a gg.Nejsou-li vstupní ovládací svorky Q a QA spojeny,...

Zapojení měřiče proudu zdrojů vysokého stejnosměrného napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241204

Dátum: 15.09.1987

Autori: Boháe Pavel, Slepieka Zdenik

MPK: G01R 19/145, G01R 19/00, G01R 19/04...

Značky: zdrojů, napětí, měřiče, stejnosměrného, zapojení, proudu, vysokého

Text:

...10, jehož výstup je přiveden na vstup prvního zesilovače 11 impulsů. Z výstupu prvního zesilovače 11 impuisů se napájí svítivá dioda 12 opticky navázaná na světlovod 21. Kladný pól rentgenového zářiče 2 je připojen na iontovou bieskojistku 4. Záporný pol filtračního kondenzátoru 14, anodu stabilizačni Zenerovy diody 13, záporný pol napájení prvního zesilovače 11 impulsů, zaporný pól napájení proudem řízeného muitivibrátoru 10 a na...

Zapojení pro kontrolu časového okamžiku zážehu při skupinovém použití zdrojů seizmických signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246591

Dátum: 20.08.1987

Autor: Tinkl Jaroslav

MPK: G01V 1/26

Značky: signálu, zážehu, skupinovém, časového, zapojení, kontrolu, zdrojů, použití, seizmických, okamžiku

Text:

...H Tpancmopmarop Moynauuu nepeàwqnxa (39).Hemnmpawop (10) cocrour na ycunnwena munbrpoa (50), KOMnapaT 0 pa (51) H B 03 apawnoñ Tpnrrepnoň cxeuu (52), cnrHanKoropux nopomaer npepunanne cöpoca naanux. KourponnHoe,ycrppňcTno owpuna BMGCTE c npHeMHuKoM ycxopeunn (8) çoaaer npaaunbnmň orpus u KOHTPOHHPYET ero sa 4 cen, no H sa 5 ceK.nocne MoMeąwa samnraanx HMHYHBCHOPO ncwoqnuxa. Ecnu owpmn He cosnaeTca BOBDEMH,Bosuuxaer omuöoqubů cnrnan,...

Zařízení pro výrobu chemických zdrojů proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251675

Dátum: 16.07.1987

Autori: Krejnin Max, Španova Larisa, Ruvinskij Leonid

MPK: B30B 11/08, H01M 6/08

Značky: výrobu, chemických, zařízení, proudu, zdrojů

Text:

...cron 2 poropa I. Hepenemancb aonb Hanpaennmmeň nnanxn l 2 oHu nocrynamr K OTcexawenm ll, Koropmñ nomryquo OT 5 HpaeT anemenru H 3 nowoxa H ueHTpupyeT nx Ha paöoueů n 03 HuHH OTHOCHTBHBHO ocu HHCTDYMQHTOB. Cuewpuposaunue anenenwu Humnum nyaHcoHoM 5 nonamrca B opMymmym nonocTHnepxHHx nyaHCOHOB 6. Hpn nanbeümeu Bpamenun poTopa 1 oHH saaanbuonuaamrcn H Tonxawenxun 7 H 8 c nonombm BTYHOK 9 H I 0 Bmranxunamrcn H 3 Huxnnx H Bepxuux nonsynon 3...

Zařízení pro synchronizaci časových zdrojů seismologických a seismoakustických aparatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 251372

Dátum: 16.07.1987

Autori: Maléř Václav, Štverka Václav, Bigos Radomír, Novotný Zdeněk

MPK: G01V 1/16

Značky: seismologických, synchronizaci, zdrojů, seismoakustických, aparatur, zařízení, časových

Text:

...pŕipojen k bloku separaco poruch,jehož výstup je připojen k bloku kontroly času, jehož výstup je připojen k bloku zpoždění, opatřenému vývodem pro synchronizační impuls, přičemž předzesilovač s antenou, přijímač radiového časového signálu, blok separace poruch, blok kontroly času a blok zpoždění jsou připojeny na zdroj napájení a mimo předzeailovač s antenou 1 na zdroj hodinových impulsů.Zařízení přijímá radiový signál spolu s poruchovými...

Měnič proudu s automatickou regulací výkonu a bezkontaktním připojováním zdrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249956

Dátum: 15.04.1987

Autor: Štěpánek Jiří

MPK: H02M 7/517, H02M 7/48

Značky: proudu, měnič, připojováním, zdrojů, automatickou, bezkontaktním, regulaci, výkonu

Text:

...pracuje stabilizačně a udržuje výstupní napětí V rozmezí 220 V střídavých Í 15 z.Při připojení a zvyšování zátěže zvyšuje buzení koncového stupně až do jeho maximálního výkonu. Při dalším zvětšování odběru neho při dlouhotrvající zátěži větší než je jmenovitý výkon měniče vypne ochrana É. Tato ochrana chrání rovněž proti přepőlování zdrojů.Vypinačem V 1 se ovládá činnost celého měniče. Koncový stupeň začíná pracovat automatickypo...

Kontejner s uskladňovacím bubnem pro přepravu radioaktivních zdrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249776

Dátum: 15.04.1987

Autori: Drechsler Frank, Standke Siegfried

MPK: G21F 5/00

Značky: radioaktivních, kontejner, bubnem, prepravu, uskladňovacím, zdrojů

Text:

...COCTOHT B TOM, uTo Marasuunm öapaôan Kouweňnepa cornacuo nsoöpewénnm, Hapny c H 3 BecTnmMu Bmroumwu Bapnanwąum sarpysxn H pasrpysxn, nocne cxxrnz Bepxneä sarnymxn npnroneu nnn HSBHŤHŠ unn sarpysKH Hanonuennmx Marasnunmx öapa 6 aHoB. 3 Ta npHronHocT 5 ggngemcg npenocnKoň nn HecnomHmxu Hanemnux npouecçoBaarpy 3 KH B ropsqnx Kamepax, Tax Kak ona MOPVT npononnrbcx B xopomnx ycnoanzx oôospnmocrn H Henocpencwnennom npnmeuennn Mannnynaropa. ...

Nastavitelná zátěž pro testování napájecích zdrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230992

Dátum: 01.03.1987

Autori: Parkan Petr, Paták Zdeněk

MPK: G01R 19/00

Značky: napájecích, testování, zdrojů, nastaviteľná, zátěž

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nastavitelné zátěže vhodné pro testování a měření napájecích zdrojů. Obvod, podle vynálezu je realizován řízeným zdrojem konstantního proudu ovládaným číslicově ze zdroje řídicích signálů, kde hodnota jednotlivých vah zatěžovacích proudů je určena nastavením zadávací jednotky. Nastavení zatěžovacího proudu je nezávislé na velikosti výstupního napětí testovaného zdroje. Zadání velikosti zatěžovacího proudu a jeho měření je...

Automatický tester napájecích zdrojů a jejich částí

Načítavanie...

Číslo patentu: 230990

Dátum: 01.03.1987

Autori: Parkan Petr, Paták Zdeněk

MPK: G01R 19/00

Značky: jejich, napájecích, zdrojů, automatický, tester, částí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týka realizace automatického testovacího zařízení pro kontrolu a měření napájecích zdrojů a jejich částí. Cinnost testeru je řízena mikropočítačem. Tester provádí nastavení pracovních podmínek a měření v požadovaných bodech testovaného objektu. Naměřené hodnoty jsou srovnávány se zadanými tolerančními mezemi. Automatický tester napájecích zdrojů a jejich částí umožňuje provádět kontrolu napájecich zdrojů, oživování jejich částí a...

Světlorozptylující vrstva, zejména pro baňky světelných zdrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234317

Dátum: 01.03.1987

Autori: Sokol Ludvík, Lavičková Miloslava, Janotová Jana

MPK: H01K 1/32

Značky: světlorozptylující, zdrojů, světelných, vrstva, zejména, baňky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká světlorozptylující vrstvy, zejména pro baňky světelných zdrojů, nanášené v elektrickém poli. Podstata vynálezu spočívá v tom, že světlorozptylující vrstva je vytvořena převážně z termodynamicky nestabilní gama modifikace oxidu hlinitého Al203 o velikosti krystalitů od 0,005 do O,l (m s velikosti agregátů nebo aglomerátů od 0,05 do 20 (m, stálého v oblasti teplot od 293 K do 1 223 K.

Způsob výroby plošných radioaktivních zdrojů toku částic beta s radionuklidem stroncium 90

Načítavanie...

Číslo patentu: 237018

Dátum: 15.02.1987

Autori: Jasanovský Pavel, Hégrová Vladimíra, Kokta Ladislav

MPK: G21G 4/04

Značky: radioaktivních, způsob, plošných, zdrojů, částic, radionuklidem, stroncium, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu je způsob výroby plošných radioaktivních zdrojů toku částic beta s radionuklidem stroncium 90 ve fyzikálně aktivní vrstvě oxidu hlinitého, vyznačující se tím, že sorpce stroncia 90 se provádí z neutrálního alkoholového roztoku chloridu strontnatého obsahujícího stroncium 90, přičemž se použije 10-10 až 10-2 molárního roztoku chloridu strontnatého v 75 až 100% etylalkoholu. Uvedeným způsobem lze připravit radioaktivní zdroje...

Zapojení hydraulických zdrojů a rozvodů hydroinjektážního zařízení koksárenské baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 248387

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kosek Jiří, Komínek Jiří, Pietraszek Leon, Sikora Václav, Kocich Stanislav

MPK: C10B 31/00

Značky: zapojení, koksárenské, zdrojů, hydraulických, hydroinjektážního, baterie, rozvodu, zařízení

Text:

...něj ke kavitaci, v rozvodu hydroinjektáže je zajištěn stálý pretlak,který se dosahuje bez dodatečné energetické potřeby zapnutím čerpadla hydroinjektáže otevŕením uzavíracího ventilu hydroinjektážní trysky a vlastní hydroinjektáž se uskutočňuje pouze ovládâním uzavíracích ventilů na základě skutečně vzniklého prütoku a omezením délky chodu hydroinjektážního čerpadla dochází k podetatnému zvýšení jeho životnosti a doprovodné úspory elektrická...

Zapojení pro paralelní chod dvou impulsně řízených zdrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232826

Dátum: 15.01.1987

Autor: Klimeš Radko

MPK: H02H 7/20, G05F 1/00

Značky: řízených, zapojení, paralelní, impulsně, zdrojů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro paralelní chod dvou impulsně řízených zdrojů, které pracují do společné zátěže, jejichž řídicí část obsahuje integrovaný obvod pro řízení impulsně regulovaných zdrojů. Zapojení podle vynálezu zachovává stabilitu výstupního napětí a rozdělení výstupního proudu mezi oba zdroje. Je jednoduché, nevyžaduje přesné nastavení výstupních napětí jednotlivých zdrojů a ani nezvyšuje složitost jejich vlastního zapojení dalšími...

Zapojení pro měření napěťové linearity a krátkodobé stability střídavých kalibračních zdrojů napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234754

Dátum: 15.01.1987

Autori: Horák Oldřich, Volný Karel, Horský Jiří

MPK: G01R 19/10

Značky: stability, zdrojů, linearity, zapojení, napěťové, kalibračních, měření, střídavých, napětí, krátkodobé

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro měření napěťové linearity a krátkodobé stability střídavých kalibračních zdrojů napětí, zejména střídavých zdrojů napětí s širokým rozsahem nastavitelnosti výstupního napětí. Zapojení umožňuje z jedné měřené amplitudy odvodit ostatní hodnoty využitím velmi vysoké přesnosti (řádově pod 10-6) dělivosti přesných transformátorových děličů. Měření se zjednoduší při zvýšení přesnosti v širokém rozsahu měřených napětí...

Zapojenie pre pripojenie batérie k sieťovému zdroju elektrickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 230852

Dátum: 15.11.1986

Autor: Lichtenberg Ladislav

MPK: H02J 7/34

Značky: pripojenie, zdrojů, sieťovému, elektrickej, zapojenie, baterie, energie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabezpečenie prechodu na záložný batériový napájací zdroj pre väčšie záťaže bez straty napájacieho napätia. Podstatou vynálezu je batéria pripojená k zberniciam cez tyristor, ktorého spúšťací obvod je realizovaný odporom a kondenzátorom, prvý stykač, ktorého kontakt je paralelne pripojený k tyristoru, je zapojený na batériu cez kontakt druhého stykača, ktorý je pripojený na vstup sieťového usmerňovača. Riešenie je najlepšie...

Regulační obvod pro rovnoměrné zatížení paralelně spojených zdrojů napětí s impulzní stabilizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 236963

Dátum: 01.10.1986

Autor: Hoder Karel

MPK: G05F 1/15

Značky: regulační, spojených, zdrojů, napětí, obvod, rovnoměrné, impulzní, stabilizaci, zatížení, paralelně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká regulačního obvodu pro rovnoměrné zatíženi paralelně spojených zdrojů napěti s impulsní stabilizací. Regulačním obvodem podle vynálezu jsou odstraněna dřívější složitá zapojení regulačních obvodů, která vyžadovala pomocná napájecí napěti. Regulační obvod podle vynálezu spočívá v zapojení proudového transformátoru, svým primárním vinutím do obvodu mezi vstupní, svorku skupiny stabilizátorů a vstup napětí s impulsní stabilizací,...

Kalorimetrické měřicí zařízení pro určení vyzařovacích vlastností zdrojů elektromagnetického záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 238000

Dátum: 15.09.1986

Autori: Sonnefeld Dietr, Mendler Wolfram, Seifert Helmut, Voelckel Hermann

MPK: G01K 7/02, G01J 5/12

Značky: zdrojů, určení, elektromagnetického, měřicí, kalorimetrické, zařízení, vlastností, záření, vyzařovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká kalorimetrického měřicího zařízení pro určení vyzařovacích vlastností zdrojů elektromagnetického záření pomocí zařízení pro měření energie. Zařízení je vhodné pro rychlou sériovou kontrolu zdrojů laserového záření s uvážením divergence ve vzdáleném pásmu laserového záření. Cílem je zajištění rychlého a přesného určení prostorového rozdělení energie zdrojů elektromagnetického záření při impulsním a plynulém pracovním režimu....

Způsob plnění baněk elektrických zdrojů světla a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233839

Dátum: 01.07.1986

Autori: Škrdlant Ivo, Hodonický František, Miškařík Stanislav, Plichta Ladislav

MPK: H01J 9/38

Značky: tohoto, plnění, elektrických, způsob, zdrojů, baněk, způsobu, provádění, zařízení, světla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob plnění baněk elektrických zdrojů světla, tepelných i výbojových na tlaky vyšší než tlak atmosferický a zařízení k provádění způsobu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se elektrický zdroj světla uzavře do tlakové nádoby, přičemž jeho čerpací trubička se vyvede mimo tlakovou nádobu. Baňka zdroje světla se naplní plynným médiem a tlaková nádoba se také naplní plynným médiem nejméně na tlak shodný s tlakem v baňce zdroje...

Zapojení pro paralelní chod dvou až n impulsně regulovaných zdrojů stejnosměrného napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232265

Dátum: 15.06.1986

Autor: Klimeš Radko

MPK: G05F 1/56

Značky: napětí, zdrojů, stejnosměrného, impulsně, paralelní, regulovaných, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro paralelní chod dvou až n impulsně regulovaných zdrojů stejnosměrného napětí, které pracují do společné zátěže. Impulsně regulované zdroje využívají v řídicí části integrovaný obvod B 260D nebo některý z jeho funkčních ekvivalentů. Zapojení podle vynálezu umožnuje u těchto zdrojů dosáhnout dvou i vícenásobného výstupního proudu při zachování stability výstupního napětí, odezvy na dynamické změny zátěže a rozdělení...

Zapojení stejnosměrného zdroje, umožňující paralelní spolupráci zdrojů do společné stejnosměrné sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 231946

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kašpar Pavel, Bajnárek Vladimír

MPK: B60M 3/02

Značky: stejnosměrné, stejnosměrného, zdrojů, společné, sítě, paralelní, umožňující, zdroje, spolupráci, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Akční člen stejnosměrného zdroje je svým vstupem připojen na vstupní svorku stejnosměrného zdroje a svým stejnosměrným výstupem přes proudové čidlo na výstupní svorku stejnosměrného zdroje. Výstup stejnosměrného zdroje je připojen na vstup měřicího členu napětí, jehož výstup je spojen s prvním vstupem prvního sčítacího členu. Druhý vstup prvního sčítacího členu je připojen na svorku referenčního napětí a výstup prvního sčítacího členu je spojen...

Sušené odtučněné mléko obohacené stimulačními látkami z organických zdrojů dusíku a sodných solí fosfátových nebo citranových pro přípravu zákysů mezofilních streptokoků mléčného kvašení a leukonostoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 236418

Dátum: 01.06.1986

Autor: Peterková Ludmila

MPK: A23C 9/00

Značky: citranových, streptokoků, kvašení, sušené, fosfátových, mléčného, sodných, solí, obohacené, přípravu, organických, odtučněné, zdrojů, leukonostoků, mezofilních, mléko, stimulačními, zákysů, dusíku, látkami

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká potravinářského, především mlékárenského průmyslu a sušené odtučněné obohacené mléko se bude využívat při pěstování a rozmnožování kultur mezofilních streptokoků mléčného kvašení a leukonostoků zvláště při přípravě matečných a provozních zákysů v mlékárenské praxi. Vynález řeší sušené odtučněné mléko s přídavkem stimulačních látek z organických zdrojů dusíku a se sodnými solemi fosfátovými nebo citranovými pro přípravu kultur...

Sušené odtučněné mléko obohacené stimulačními látkami z organických zdrojů dusíku a sodných solí fosfátových nebo citranových pro přípravu zákysů laktobacilů a směsných kultur laktobacilů se streptokoky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236417

Dátum: 01.06.1986

Autor: Peterková Ludmila

MPK: A23C 9/00

Značky: solí, laktobacilů, sušené, obohacené, streptokoky, kultúr, přípravu, fosfátových, směsných, látkami, odtučněné, organických, stimulačními, zákysů, sodných, dusíku, citranových, zdrojů, mléko

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká potravinářského, především mlékárenského průmyslu a sušené odtučnělé obohacené mléko se bude využívat při rozmnožování laktobacilů a směsných kultur laktobacilů se streptokoky, zvláště při přípravě matečných a provozních zákysů v mlékárenské praxi. Vynález řeší sušené odtučněné mléko s přídavkem stimulačních látek z organických zdrojů dusíku a se sodnými solemi fosfátovými nebo citranovými pro připravu laktobacilů a směsných...