Patenty so značkou «zdrojov»

Zariadenie na komplexnú ochranu LED zdrojov pred vonkajšími poveternostnými podmienkami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6871

Dátum: 05.08.2014

Autor: Száraz Július

MPK: F21V 31/04, F21S 8/08

Značky: ochranu, vonkajšími, podmienkami, poveternostnými, zdrojov, zariadenie, komplexnú

Text:

...je umiestnený na chladiči v najmenej dvoch radoch, s optickými prvkami umiestnenými na chladiči nad LED alebo LED ARRAY zdroja, pričom zaliatím zalievacou hmotou vznikne kompaktná vodotesná LED alebo LED ARRAY zostava. LED alebo LED ARRAY zdroje sú umiestnením optického prvku chránené pred zaliatím zalievacou hmotou, pričom sú zabezpečené požadované uhly vyžarovania zdrojovobr. 3 zobrazuje LED alebo LED ARRAY zdroj, umiestnený na elektricky...

Čistiareň segregovaných odpadových vôd z malých zdrojov znečistenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6246

Dátum: 02.10.2012

Autor: Kuderavý Vladimír

MPK: C02F 3/02, C02F 3/06

Značky: znečistenia, odpadových, malých, segregovaných, čistiareň, zdrojov

Text:

...odpadových vôd z malých zdrojov vytvorená z nádrže a na nej zavesenej vostavbe vytvorenej V celosti z koncentricky umiestnených komôrok zhotovených z deliacich stien vybavených spoločným vydutým dnom, perforovaným medzidnom s vloženou náplňou bionosiča, zaveseným perforovaným odtokovým žľabom s vhodným filtračným materiálom a odtokovým potrubim.Prehľad obrázkov na výkreseNa obr. l je rez čistiarne segregovaných odpadových vôd z...

Elektrické zariadenie na ohrev z alternatívnych zdrojov a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6063

Dátum: 02.03.2012

Autor: Rožňo Peter

MPK: G05F 1/00, H02J 5/00, H02J 7/35...

Značky: zariadenie, zdrojov, elektrické, ohrev, použitie, alternatívnych

Text:

...600 W, ktorý dodáva elektrické zariadenie výstupného obvodu § do elektrokotla. Ohrevom vody sa rozdiel medzi aktuálnou a nastavenou hodnotou 40 °C mení, aktuálna teplota sa zvyšuje do hodnoty, kedy dosiahne nastavenú hodnotu 40 °C. Výkon pri ohreve plynulo klesá až do výkonu 0 . Celý priebeh je trvalo zobrazený na paneli signalizačného obvodu 5. Pri odbere vody z elektrokotla a pozvoľnom ochladzovaní sa aktuálna teplota mení po stupňoch °C...

Poddajný obal zhotovený zváraním, obsahujúci recyklovaný materiál alebo materiál pochádzajúci z obnoviteľných zdrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17369

Dátum: 21.10.2011

Autori: Medico Léonard, Thomasset Jacques, Mathieu Stéphane, Roy Hugues-vincent

MPK: B29C 65/40, B65D 35/10

Značky: pochádzajúci, recyklovaný, zváraním, obsahujúci, poddajný, materiál, obnoviteľných, zdrojov, zhotovený

Text:

...podiel celulózových vlákien. Ak tieto lamináty môžu byť zvárané, ked Iaminát obsahuje na povrchu zvárateľnú vrstvu, je naproti tomu získaný zvar takmer nestlačiteľný a v dôsledku toho má vnútorný povrch rúrkovitého tela veľkú nespojitosť v úrovni zvaru táto nespojitosť je zdrojom chýb, ktoré sa vyskytujú pri spojovaní rúrkového tela a hlavy tuby.0012 Určité z rúrkových tiel obsahujúcich veľký podiel recyklovaného materiálu alebo...

Zariadenie na meranie profilov oteplenia svetelných zdrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5839

Dátum: 04.10.2011

Autor: Fric Róbert

MPK: G01K 1/14, G01K 1/00, G01K 13/00...

Značky: profilov, zdrojov, meranie, zariadenie, světelných, oteplenia

Text:

...rámu s otočným systémom so svetelným zdrojom zostavená tak, že na základni sú upewiené rovnobežne konzoly, medzi ktorými je pomocou čapov vo vodorovnej osi otočne uložený nosník, na ktorom je pomocou čapu v osi kolmej na os nosníka otočné uložená montážna doska pevne spojená s nosným rámom, pričom na montážnej doske je pripevnené objímka so svetelným zdroj om a zároveň na nosnom ráme sú pripevnené kĺbové ramená s termočlánkami...

Spôsob a systém využívania obnoviteľných zdrojov energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14908

Dátum: 21.12.2009

Autor: Adam Dirk

MPK: F24J 2/40, G06Q 50/00

Značky: systém, využívania, energie, obnoviteľných, zdrojov, spôsob

Text:

...riadiacej jednotke sa uskutoční porovnanie návrhu časového plánu s predvídanou potrebou a časový plán sa vypracuje odchylne od návrhu časového plánu tak, aby bol prispôsobený tejto potrebe, EP 2 202 470 34 597 mc) odovzdanie časového plánu z centrálnej riadiacej jednotky do decentralizovanej riadiacej jednotky prostrednictvom počítačovej siete, d) automatické riadenie uvedeného aspoň jedného decentralizovaného zariadenia na výrobu...

Živice z prírodných zdrojov na základe rastlinného oleja a hydroxykyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12466

Dátum: 17.06.2009

Autori: Piccirilli Antoine, Deneuvillers Christine

MPK: C08G 63/06, C08G 63/91, C08G 63/82...

Značky: prírodných, rastlinného, hydroxykyselin, základě, oleja, zdrojov, živice

Text:

...predovšetkým celulózy, škrobu, cukrov, rastlinných olejov alebo živočíšnych olejov, rastlinných alebo živočíšnych proteínov (HN Rabetafika et coll. Les Polyměres Issus du Vegêtal Matêriaux à Propriétés spécifiques pour des Applications Ciblées en Industrie Plastique (Polymêry z rastlín Materiály so špeciálnymi vlastnosťami pre cieleně aplikácie V priemysle plastických hmôt) Biotechnol. Agron.Soc.Environn. 2006, 10 (3), str. 195 -...

Spôsob a systém na seizmické monitorovanie podzemnej oblasti súčasným používaním viacerých vibroseizmických zdrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286707

Dátum: 25.02.2009

Autor: Meunier Julien

MPK: G01V 1/02, G01V 1/00

Značky: spôsob, zdrojov, viacerých, podzemnej, oblastí, systém, seizmické, monitorovanie, používaním, súčasným, vibroseizmických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu a systému na monitorovanie podzemnej oblasti (1) súčasným používaním viacerých seizmických vibrátorov. Systém obsahuje napríklad niekoľko lokálnych jednotiek (LU), z ktorých každá obsahuje seizmický vibrátor (5), snímaciu anténu (2) seizmického senzora, lokálne prijímacie a spracovacie zariadenie (6) a centrálnu riadiacu a synchronizačnú jednotku (8) na súčasné riadenie rôznych vibrátorov ortogonálnymi signálmi, lokálne...

Vodná emulzia so spojivom a najmenej jednou zlúčeninou pochádzajúcou z obnoviteľných zdrojov, náterová hmota alebo povlak s uvedenou emulziou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19393

Dátum: 12.02.2009

Autori: Deneuvillers Christine, Bricout Xavier, Leconte Daniel

MPK: C04B 26/22, B01F 3/08, C04B 111/00...

Značky: jednou, spojivom, emulzia, vodná, zdrojov, emulziou, povlak, uvedenou, pochádzajúcou, nátěrová, najmenej, obnoviteľných, hmota, zlúčeninou

Text:

...alebo zahustených olejov.Derivát rastlinného oleja je polymerizovaný rastlinný olej.Medzi rastlinné oleje (prírodné alebo modifikované oleje) je možne uviesť sójové oleje, lnené oleje, slnečnicové oleje, repkovć oleje, oleje z jadierok hrozna, arašídové oleje,olivové oleje, kanolové oleje, svetlicové oleje, kôprové oleje, oleje z obilných kľúčikov,kukuričné oleje, orechové oleje, rnandľové oleje, palmové oleje, sezámové oleje, oleje...

Zariadenie na zvýšenie tepelnej účinnosti energetických zdrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5097

Dátum: 05.02.2009

Autor: Novák Pavel

MPK: F28D 1/00

Značky: tepelnej, zariadenie, zdrojov, účinnosti, zvýšenie, energetických

Text:

...znázornenia na obr., kde jednotlivé komponenty sú očislované a ich funkcia je definovaná.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZariadenie na zvýšenie tepelnej účinnosti energetických zdrojov podľa obr. pozostáva z primárneho termálneho obvodu (A) v princípe štandardnej elektrárne, a z pridaného kogeneračného chladiaceho obvodu(B), pričom obvod (A) je prepojený na obvod (B) cez ohrievací výmenník 9 na napájajúcej strane, a cez chladiaci...

Mlecia doska mlecieho kolesa ventilátorového mlyna, najmä na mletie uhoľného paliva v kotloch energetických zdrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286547

Dátum: 24.11.2008

Autor: Martínek Jaroslav

MPK: B02C 7/00, B02C 13/00

Značky: paliva, mlýna, energetických, kotloch, zdrojov, ventilátorového, kolesa, uhoľného, mlecia, mlecieho, najmä, doska, mletie

Zhrnutie / Anotácia:

Mlecia doska (5) uhoľných ventilátorových mlynov je na zadnej strane vybavená tvarovaným výstupkom (7), ktorý chráni pri prevádzke mlyna vnútornú hranu nosnej lopatky (3) ventilátorového kolesa a pri limitnom opotrebení mlecej dosky (5) opticky signalizuje ukončenie životnosti mlecej dosky.

Elektrické alebo hybridné motorové vozidlo vybavené tepelnoregulačným systémom zvyšujúcim účinnosť zdrojov s nízkou úrovňou tepelných emisií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6399

Dátum: 07.02.2007

Autor: Douarre Alain

MPK: B60H 1/00

Značky: úrovňou, tepelných, nízkou, vybavené, systémom, zdrojov, účinnost, tepelnoregulačným, elektrické, motorové, emisií, hybridné, zvyšujúcim, vozidlo

Text:

...sa nákladov, inštalácie ahmotnosti, ktoré sú charakteristické pre daný automobil.Navyše, vžiadnom prípade nesmie dôjsť kzníženiu úrovne pohodlia, na ktorú sú moderní motoristi zvyknutí. Nové navrhované riešenia nesmú so sebou prinášať obmedzenia, ktoré by mali negatívny dosah na čas, ktorý musia motoristi venovať svojmu automobilu, ani na dostupnosť vozidla. Ak vezmeme do úvahy všetky uvedené požiadavky, zdá sa, že v...

Spôsob merania kapacity elektrochemických zdrojov a zapojenie podľa tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284904

Dátum: 13.01.2006

Autor: Šiška Jozef

MPK: G01R 31/36, H01M 10/42

Značky: elektrochemických, merania, tohto, kapacity, zdrojov, podľa, zapojenie, spôsobu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Kapacita elektrochemického zdroja je určená z hodnoty jeho počiatočného svorkového napätia a jeho minimálneho svorkového napätia po paralelnom krátkodobom pripojení elektrolytického kondenzátora alebo vybitého akumulátora.

Optimalizácia využitia sieťových zdrojov verejnej telekomunikačnej siete

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7801

Dátum: 08.10.2004

Autori: Quast Joachim, Spörl Michael, Vöhringer Gerrit, Dennert Thomas, Wegmann Georg

MPK: H04W 8/00

Značky: sieťových, zdrojov, optimalizácia, využitia, verejnej, telekomunikačnej, siete

Text:

...740 482 A 1 sa týka telefónneho systému pre správu v podobe samostatnej procesorovej jednotky usporiadanej u účastníka, ktorá umožňuje pripojenie niekoľkých účastníckych koncových prístrojov, ako je napr. mobilný telefón, bezdrôtový telefón, telefónny záznamník, atd. Vprípade prichádzajúceho volania táto procesorová jednotka tento prichádzajúci hovorodovzdá ďalej na vždy aktívny koncový pristroj.0007 Dokument W 0 O 1 01708 A 1 opisuje...

Spôsob regenerácie zdrojov napätia vyhotovených ako primárne články a zapojenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280687

Dátum: 05.10.1994

Autor: Ronisch Werner

MPK: H01M 10/44, H02J 7/10

Značky: články, napätia, spôsob, zdrojov, vyhotovených, primárne, zapojenie, vykonávanie, regenerácie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe sa regenerovaný zdroj napätia napája počas definovaného časového úseku periodicky privádzanými impulzmi napätia s pevnou amplitúdou a s definovaným pevným časom impulzu napätia, ktorý má čas nábehu hlavne 10exp(-3) sekundy až 2 x 10exp(-3) sekundy. Impulzy napätia sa privádzajú s frekvenciou v rozsahu od 2 do 200 Hz. Regeneračný prúd sa nastavuje a/alebo reguluje v závislosti od vnútorného odporu regenerovaného zdroja napätia a...

Spôsob extrakcie karotenoidov z prírodných zdrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278904

Dátum: 02.02.1994

Autori: Gallaher Daniel, Graves Frederic

MPK: C07C 7/00, C07C 403/00

Značky: karotenoidov, spôsob, prírodných, extrakcie, zdrojov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob extrakcie karotenoidov z prírodného zdroja bez použitia uhľovodíkového rozpúšťadla zahŕňa stupne: a) rozdelenie prírodného zdroja karotenoidov na kvapalnú frakciu obsahujúcu karotenoidy a kašovitú frakciu, b) kontakt kvapalnej frakcie so zrážacím činidlom neobsahujúcim uhľovodíkové rozpúšťadlo, vybraným zo skupiny zahrnujúcej 0,5 až 3 % hmotn. chloridu vápenatého, 0,05 až 2 % hmotn. hydroxidu vápenatého, 2 až 4 % hmotn. laktátu...

Spôsob úpravy kontaminovaných sedimentov z vodných zdrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279921

Dátum: 16.09.1992

Autori: Hartmann Volker, Poschenrieder Manfred

MPK: B09B 1/00, B09B 3/00, B03B 9/00...

Značky: zdrojov, sedimentov, spôsob, úpravy, vodných, kontaminovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy kontaminovaných sedimentov z vodných zdrojov na deponovateľný materiál z ekologického hľadiska neškodný alebo na stavebný materiál z ekologického hľadiska neškodný, najmä na tesniace vrstvy. Spôsob spočíva v tom, že sa kontaminovaný sediment odvodní na obsah vody najviac 140 % hmotn., vztiahnuté na sušinu sedimentu, odvodnený sediment sa homogénne drví a rozdrvený sediment sa homogénne premieša so 4 až 15 % hmotn. kaolinitickej...

Skrinka obzvlášť pre zapalovacie jednotky zváracích zdrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258216

Dátum: 15.07.1988

Autori: Csányi Anton, Běčák Ján

MPK: H05K 5/00

Značky: zdrojov, obzvlášť, zapalovacie, skříňka, zváracích, jednotky

Text:

...a uľahčujú montážne práce pre ľahkú prístupnosť. Nosné stĺpy sú pomerne tuhé, čo umožňuje vyhotovenie veka, dna ako aj vnútorných častí bočných stien z tenšieho plechu, ako u v súčasnosti známej konštrukcie, čím sa docieľuje zníženia materiálovej spotreby a váhy.Na priložených obrázkoch je znázornený príklad vyhotovenia skrinky podľa vynálezu. Na obr. 1 je znázornený v čiastočnom reze nárys skrinky zo strany prednej čelnej steny. Na obr. 2 je...

Zapojenie pre reguláciu jednočinných impulzných zdrojov napätí pomocou presytky

Načítavanie...

Číslo patentu: 247329

Dátum: 15.01.1988

Autor: Koyš Viktor

MPK: H02M 5/10

Značky: impulzných, napätí, reguláciu, presytky, jednočinných, zdrojov, pomocou, zapojenie

Text:

...medzi zopnutým a vypnutým stavom tranzistora sú velmi rýchle. Presytka má len dve vinutia, pretože kontrola kolektorového prúdu spínacieho tranzistora sa prevádza tým istým vinutírn presytky, ktoré po presýtení jadra presytky zabezpečí vypnutie spínacieho tranzistora. Vhodným Inateriálom na výrobu jadra presytky sú kovové sklá. Ak vo funkcii kladného zosilňovača odchylky napätia výstupu zdroja od referenčného napätia použijeme...

Zapojenie ochranných a kontrolných obvodov zdrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 240484

Dátum: 15.08.1987

Autor: Tereszkiewicz Ryszard

MPK: H02H 7/20

Značky: kontrolných, ochranných, zapojenie, obvodov, zdrojov

Text:

...ďalej popísané podľa pripojeného obrázku.jednotlivé porovnávacie obvody sú tvoretně dvoma diódami, z nich prvá dióda 7 je anodou spojená- s katódou druhej diody 6,prvým zaťažova«címodporom Za, 2 h,zn,ktorý je druhým vývodom pripojený na prvý kladný napájací zdroj la, 1 b,111 a s druhým zaťažovacím odporom 4 a, 4 h, 411, ktorý je -druhým vývodom pripojený navzáporný napájací zdroj 5 a, 5 h,511. Priprepätí jediného z kiladných zdrojov la, 1 b,...

Spôsob výroby vodivostných kolektorov elektród elektrochemických zdrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238401

Dátum: 15.05.1987

Autori: Holička Rudolf, Matis Július, Mišút Vladimír

MPK: H01M 4/64

Značky: výroby, vodivostných, zdrojov, spôsob, elektrod, elektrochemických, kolektorov

Zhrnutie / Anotácia:

Vodivostný kolektor sa podľa predmetu vynálezu vyrába tak, že sa pokovuje kovová sieť jednosmerným elektrickým prúdom v roztoku solí kovov pri súčasnom očkovaní rastu aktívnych centier na pokovovanej sieti prímesou kovových práškov.

Zdroj jednosmerného napätia pre štartovanie impulzne regulovaných zdrojov napätí

Načítavanie...

Číslo patentu: 249878

Dátum: 15.04.1987

Autor: Podstanický Igor

MPK: H02J 1/04

Značky: štartovanie, napätia, zdrojov, regulovaných, zdroj, napätí, impulzné, jednosmerného

Text:

...prvky. Popísaný štartovací zdroj je .možné zapojit V impulz.ne regulovanom zdroji napätia tak, že po uskutočnení štartu .prestane pracovať .a napätie pre napájanie riadiacich o.bvodov si vyrába sám impuizne regulovaný zdrojPríklad zdroja jednosmerného napätia vhodného .pre štartovanie impulzne-regulovaných zdroj-ov napätí s galvnanicky odizolovaným výstupom je na pripojenom výkrese,ktorý znázorňuje soíhému zapojenia.Ku kladnému polu 2...

Pohonná jednotka rotačných zdrojov elektrickej energie osobných vozňov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218060

Dátum: 15.06.1984

Autor: Urda Michal

Značky: rotačných, jednotka, vozňov, energie, zdrojov, pohonná, osobných, elektrickej

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom prihlášky vynálezu je pohonná jednotka, používaná pri skúškach osobných vozňov na simulovanie prevádzkovej činnosti elektrickej výzbroje vozňa počas jeho státia na opravárenskom stanovišti. Ide o pripojenie motora pohonnej jednotky na rotačný zdroj elektrickej energie, bez demontáže zdroja z vozňa. Pohonná jednotka pozostáva z podvozku na dvoch kolesách, jednosmerného motora, polohovacieho mechanizmu a prevodu. Prevod umožňuje zmenu...