Patenty so značkou «zdravotnických»

Ovládacia rukoväť zdravotníckych armatúr

Načítavanie...

Číslo patentu: 261543

Dátum: 10.02.1989

Autori: Praženka Dušan, Sardahely Aurel, Plencnerová Emília

MPK: F16K 31/60

Značky: zdravotnických, rukoväť, ovládacia, armatur

Text:

...drážky a obr 3 znázorňuje čiastkový pohľad na pružnü vl-ožku v mieste umiestnenia stabilizačného výčnelku. vNa rozpernej vložke 14, v strede ktorej- je skrutka 16, je v spodnej časti výstupok 15,ktorý v zmontovanom prevedení je zapadnutý do oblej vdrážky 17. Rozperná vložka má n-a povrchu zvisle vrúbky 7, ktoré zapadajú do zvislých vrúbkov 7, vytvorených vo vnútornom otvore nosnej vložky 1. Nosná vložka 1 je rotačného tvaru a na vonkajšom...

Způsob úpravy porézních plochých nebo dutých zdravotnických textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 253684

Dátum: 17.12.1987

Autori: Smejkal Pavel, Rulíšek Pavel, Pospíšil Lubomír, Říčařová Jana

MPK: A61F 2/06, D06B 19/00, D06B 1/00...

Značky: textilií, plochých, způsob, zdravotnických, porézních, úpravy, dutých

Text:

...a reprodukovatelnost metody. Tloušřka vrstvy je regulovatelná nezávisle na tvaru a členitosti253 684 modifikovaného porézniho útvaru, výsledek úpravy záleži na vhodně zvoleném filtračnim přetlaku, jeho směru a na viskozitě použitého média, přičemž je spojeni média s poréznim útvarem velmi těsné a pro dané účely ve zdravotnictví zcela vyhovující. K výhodám úpravy náleži také spolehlivé vyplněni pórů útvarů, což doposud používané zpúsoby...

Uchytenie zásuvných vymenitelných jednotiek najmä u elektrických prístrojov zdravotníckych

Načítavanie...

Číslo patentu: 252954

Dátum: 15.10.1987

Autor: Hudeček Juraj

MPK: H05K 7/14

Značky: uchytenie, prístrojov, jednotiek, zdravotnických, najmä, zásuvných, vymenitelných, elektrických

Text:

...do ľavej a pravej vodlacej lišty 5 a 6, ktoré patria základni 7. Do polkruhového vybrania 8 ľavej bočnice 1 a pravej bočnice 2 zapadá segment 9 polkruhového prierezu, odpružený plochoupružinou 10, ktorá je zo strany dotyku zo segmentom 9 ukončená nosom 19 pružiny. segment 9 je opatrený palcom 11, ktorý vystupuje z druhej strany základne 7 cez otvor 12 základne do pozdĺžnej drážky 13 tiahla. Na tiahlo 14 je pripevnená jedným koncom pružina...

Zařízení na zachycování vzácnych a drahých kovů, zejména v zubolékařských zdravotnických zařízeních, jako například v ordinacích laboratořích apod.

Načítavanie...

Číslo patentu: 221059

Dátum: 15.01.1986

Autor: Klička Jan

Značky: zubolékařských, vzácných, například, drahých, zachycování, zejména, apod, laboratořích, zařízeních, zdravotnických, zařízení, kovů, ordinacích

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na zachycování vzácných a drahých kovů, zejména v zubolékařských zdravotnických zařízeních, jako například v ordinacích, laboratořích apod., zabudované na vývod umývadla nebo plivátka, odsavače slin a podobně u jakékoliv zubní soupravy na principu odkalovače, vyznačující se tím, že na vyústění umývadla nebo plivátka (11) otočeného vně soupravy, je pružně připojena stoupací trubka (12), upevněná ve velkoobjemové nádobě (13), opatřené na...

Materiál pro výrobu zdravotnických pomůcek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241266

Dátum: 22.08.1985

Autor: Tesárek Jioí

MPK: C08F 216/06, C08F 216/38, C08F 210/02...

Značky: zdravotnických, výrobu, materiál, pomůcek

Text:

...materiálem pro výrobu zdravotnických pomůcek a příatrojů určených zejména pro Jednorázové použití, jehož podstata opočivá v tom, že se Jedná o kopolymer etylenu a vinylalkohclam (I) a/nebo e deriváty viny 1 a 1 koho 1 uobecn 6 ho vzorce II a IIIII een 0 eee III eeo eng CH eee I o o-co-a OH - R 1zejména vhodnými komonomery jsou vinylalkohol, vinylformal, vinylbutyral, vinylaoetát a vinylstearât. Obsah etylenu v kopolymeru leží v mezíoh...

Přístroj k automatickému měření sorpční kapacity textilních matariálů, zejména zdravotnických, pro vodivé kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 217812

Dátum: 15.07.1984

Autori: Provazníková Danuše, Možíšek Maxmilián

Značky: textilních, prístroj, automatickému, zejména, vodivé, zdravotnických, matariálů, sorpční, měření, kapaliny, kapacity

Zhrnutie / Anotácia:

Přístroj k automatickému měření sorpční kapacity textilních materiálů, zejména zdravotnických, pro vodivé kapaliny, vyznačený tím, že v měrné části přístroje, jež je vytvořena stojatým, dutým měrným blokem (1), opatřeným alespoň dvěma topnými tělesy (2), snímačem teploty (3), umístěným v těsné blízkosti měřeného vzorku (4) a jednoho ze dvou nebo více shodných topných těles (2) uspořádaných symetricky vzhledem ke svislé ose měrného bloku (1) a...