Patenty so značkou «ždímacích»

Přítlačný systém u koželužských průběžných ždímacích strojů usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 260232

Dátum: 15.12.1998

Autori: Zdražil Jan, Moravec Radovan

MPK: C14B 1/58

Značky: koželužských, průběžných, systém, usní, přítlačný, ždímacích, strojů

Text:

...obr. 1 je bokorys přítlačného systému a na obr. 2 řez uložením spodních ždímacích válců.Na rámu 1 stroje jsou pevně uchycena ložisková tělesa 5,Ž, ve kterých jsou otočně uloženy horní ždímací válce g,. Závěsy §,1 ložiskovýoh těles 5,5 nesou čepy §,g, na kterých visí těleSELlQ,ll přítlačných.hydraulických válců 1 g,1, tvořících silovou jednotku. Spodní ždímací válce li,1 § jsou otočně uloženy V dolních ložiskových tělesech l§,11...

Pohon zavíracího mechanizmu u koželužských válcových ždímacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262579

Dátum: 14.03.1989

Autor: Moravec Radoslav

MPK: C14B 1/02, C14B 17/10

Značky: válcových, mechanizmu, zavíracího, koželužských, strojů, ždímacích, pohon

Text:

...koly gg a gg je vloženo ozubené kolo 31 pro otevírání stroje. Poloha kliky á je snímána snímačom É otevřené polohy a snímačom 1 zavřené polohy. V zavřeně poloze stroje se ždímucí válec lg přimyká ke ždímacímu válci ll a vyrážecí válec 35 k nožovému válci g. Před žídmacím válcem ll je umístěna bezpečnostní lište Ä s koncovým spínačem 3. K ovládání stroje sloužíPři sešlápnutí šlapky 1 je sepnut koncový spínač g. Tím je zapnutím odbržděna...

Zařízení pro rozhrnování usní zejména na průběžných ždímacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 242638

Dátum: 01.05.1988

Autori: Hostomský Konrád, Barták Kamil, Faulhaber Ervín, Sokol Václav, Koutský Rudolf

MPK: C14B 1/30, C14B 1/58

Značky: zařízení, ždímacích, průběžných, strojích, zejména, rozhrnování, usní

Text:

...usní na pružném pogumovaném válci, který neklade usni při rozhrnování odpor a svou pružností eliminuje nestejnoměrnou tlouštku usně. V místě, na které působí rozhrnovací váleo, procházejí dopravní elementy v drážkách, takže jsou chráněny před rozhrnovaoím účinkom ruzhrnovacího válce. Toto uspořádání dále umožňuje využít známý způsob zavádění usně mezi ždímací válce, kde rozdílem rychlosti zaváděcího dopravníku a ždímacíoh válců se dosáhne...

Zařízení pro odpružení rozhrnovacího válce u válcových ždímacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246242

Dátum: 15.09.1987

Autori: Pronin Jurij Alexaddovie, Savanin Vjaeeslav Petrovie

MPK: C14B 1/04

Značky: rozhrnovacího, zařízení, válcových, ždímacích, odpružení, strojů, válce

Text:

...kde obr. 1 znázorňuje jednu stranu odpružení rozhrnovacího válce, které je na druhé straně naprosto shodné, a obr. 2 řez V místě zavěšení válce za vidlicovitá zakončení páky.Rozhrnovací válec l je otočně uložen na pákáoh 3, které jsou kyvně uloženy na čepech ždímaoího válce 3, opatřeného manšonem § stejně jako druhý ždímací válec 5. Páky 2, na kte rých je uložen rozhrnovací válec l, jsou opatřeny nosy gł, kterými dosedají na stavěcí...

Způsob čištění ždímacích válců a ždímací válec a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245452

Dátum: 15.06.1987

Autori: Halle-neustadt, Werthmann Gerald, Kurth Wolfgang

MPK: B08B 9/02, D06B 23/30

Značky: válců, čištění, způsob, provádění, ždímací, zařízení, způsobu, válec, ždímacích

Text:

...8. IIOBGPXHOCTI mexpy cwepmHeam n raprmmrpoñ Baaxa. Hon namemaera ono IIDOXOMIT KamuumpHue Koncom rapmmypu 138.718. n npxí STOM IIPOIICXOJIIIT OTJIBJIBIMG n rpancnopr IIaKOIIJIGI-Iłłbü( IIOGTOPOI-HZDE upmneceñ Ha uapyvmoü noBepxHocwn rapmmypu Bena.Ormcmlzmaumoe opens-mo cornacno Izaoópeu-emm cocTon-r na CMÚCK pasamtałznc pactraopnmeasnwz Beząecwra 13 mmm II/ĽJIE reaąoodpasuom arperatraotw cca-mmm.ComacHo naoópemermno ouncmxca owznzmłm Banca...

Valivá uložení ždímacích válců u ždímacích strojů usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 249162

Dátum: 12.03.1987

Autori: Zdražil Jan, Moravec Radoslav

MPK: C14B 1/58

Značky: valivá, usní, uložení, ždímacích, válců, strojů

Text:

...tělese na straně pohonu umožňuje naklopení ždímacího válce tak, aby bylo možno sejmout z naklápěcího valivého ložiska na opačné straně spodní díl děleného tělesa.Pokrok dosažený vynálezem spočívá v tom, že při využití dobrých vlastností valivého uložení ždímacího válce oproti kluznému uložení, nemůže dojít při snímání opotřebeného man» šonu a naaazování nového ku zneěistění naklápěcího valivého ložiska uloženého v děleném tělese.vynález...

Potah válců ždímacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 223306

Dátum: 15.03.1986

Autor: Šimon Miloslav

Značky: stolic, válců, ždímacích, potah

Zhrnutie / Anotácia:

Potah válců ždímacích stolic pro odvodňování zušlechťovaných textilních surovin, výrobků i jiných materiálů, který je tvořen navinutým pásem textilie v podkladní i odvodňovací vrstvě, vyznačený tím, že podkladní vrstva (2) má osnovu z polyesterových vláken a útek z vláken polyamidových, polyakrylonitrilových, polypropylenových, polyesterových nebo z jejich směsí, a odvodňovací vrstva (3) je textilie ze směsi vlněných a polyamidových vláken.