Patenty so značkou «zbytků»

Způsob zpracování pevných zbytků obsahujících fosfor

Načítavanie...

Číslo patentu: 260482

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vídenský Jan, Mostecký Jiří Akademik, Skopalík Jiří, Sýkora Stanislav, Benda Ivo, Glaser Vladimír, Novák Jaroslav

MPK: C05B 7/00

Značky: zpracování, způsob, fosfor, zbytků, pevných, obsahujících

Text:

...že se zužltkuje pro výživu rostlin fosfo-r, který je obsažen v pevných zbytcíc.h odpadajících při výrobě čistých vo-dorozpustxných fosforečných solí z extrakční kyseliny trihydro-genfosforečné.Výroba může být kontinuální, diskontinuální nebo kombinace obou těchto způsobů. Postupuje .se například tak, že vlhké nepromyté .nebo částečně promytě zbytky se uvedou v rotačním bubauu do styku s pohybujícími se pevnými částicemi, například dolomitu...

Způsob zpracování pevných zbytků obsahujících fosfor

Načítavanie...

Číslo patentu: 260481

Dátum: 15.12.1998

Autori: Benda Ivo, Mostecký Jiří Akademik, Vídenský Jan, Novák Jaroslav, Glaser Vladimír, Sýkora Stanislav

MPK: C05B 7/00

Značky: zbytků, zpracování, fosfor, způsob, pevných, obsahujících

Text:

...výroby podle vynálezu spočívá v- tom, že se zužitkuje pro výživu rostlin fosfor, který je obsažen v pevných zbytcích, odpadajícich při výrobě čistých vodorozlpustných ÍOSÍOFEČlIIÝCh solí z extrakční kyseliny trinydrogenfostorečné.Výroba může být kontinuální, dískontinuální .nebo kombinace obou těchto způsobů. Postupuje se například tak, že vlhké nepromyté nebo částečně promyté zbytky se smísí v homogenizátoru s expandovaným perlitem, vysuší...

Způsob zpracování pevných zbytků vznikajících při neutralizaci extrakční kyseliny trihydrogenfosforečné

Načítavanie...

Číslo patentu: 260471

Dátum: 15.12.1998

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Vídenský Jan, Glaser Vladimír

MPK: C05D 3/02

Značky: způsob, vznikajících, zbytků, extrakční, zpracování, pevných, kyseliny, trihydrogenfosforečné, neutralizací

Text:

...účinek způsobu výroby podle vynálezu spočíva v tom, že se vyrábí Suché hnojivo s obsahem iosforu z vlhkých zbytkůbez sušící operace, čímž se ušetří náklady na energií.Výroba může být kontinuální, diskontinuální nebo kombinací obou těchto postupů. Postupuje se například tak, že vlhké pevné zbytky po snížení o-bsahu alkalické soli jejím rozpuštěním do vodného prostředí, s výhodou při. vyšší teplotě dosahující až teploty varu, se...

Způsob zpracování pevných zbytků vznikajících při neutralizaci extrakční kyseliny trihydrogenfosforečné

Načítavanie...

Číslo patentu: 260470

Dátum: 15.12.1998

Autori: Glaser Vladimír, Mostecký Jiří Akademik, Vídenský Jan

MPK: C05B 3/00, C01B 25/28

Značky: pevných, neutralizací, trihydrogenfosforečné, způsob, zpracování, zbytků, kyseliny, vznikajících, extrakční

Text:

...účinek způsobu výroby podle vynálezu spočíva v tom, že se zužitkuje pro výživu rostlin fosfor, který je obsažen v pevných zbytcích odpadajícich při výroběčistých amonných iosforečných solí z extrakční kyseliny trihydrogenfosforečné. Výroba může být kontinuální, diskontinuální nebo kombinace obou těchto způsobů. Postupuje se například tak, že vlhké pevné zbytky se smísí s páleným vápnem v takovém poměru, aby se téměř veškerá voda vázala do...

Způsob zpracování průmyslových zbytků, zejména zbytků z chemického průmyslu, obsahujících těžké kovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270412

Dátum: 13.06.1990

Autori: Lugscheider Walter, Wallner Felix, Krier Adam, Freimann Paul, Uckert Gotthard

MPK: F23G 7/00, F23G 5/00

Značky: obsahujících, zbytků, chemického, zejména, těžké, způsob, zpracování, průmyslu, průmyslových

Text:

...obsažené. zejména těžké kovy, aby se při tom převedly do formy ve vodě nerozpustné a skladovatelné.Tento úkol se řeší tím, že se ke zbytkům obsahujícím těžké kovy jako vsádková látka dodatečně přlvádí kalová usazenina do primární plynové reekční zony, přičemž se účelně kalová usazenina přivádí v množství až 30 množství zbytků obsahujících těžké kovy.Výhodné se kalová usazenlna ke zbytku obeahujícímu těžké kovy přlmíchá před jeho...

Způsob výroby světlých produktů a běžně použitelných topných olejů ze zbytků po zpracování ropy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270226

Dátum: 13.06.1990

Autori: Franke Hermann, Lindner Horst, Bohlmann Dieter, Limmer Heinz, Zimmermann Werner, Müller Henner, Poppen Hans, Dietrich Detlev, Schütter Hartmut, Matthey Reinhard, Höpfner Eberhard, Frohn Werner

MPK: C10G 9/00

Značky: běžné, svetlých, způsob, topných, použitelných, produktů, zbytků, zpracování, olejů, výroby

Text:

...dosud stále oleje se při smísení s jinými produkty neboJe tedy zřejmő, že při snižování viskozitý ropných zbytků je nutno dbát toho, že není možno dosáhnout zvýšení přemänv dosud známým způsobem a udržovat přeměnu tak, aby získané oleje byly ještě stále. Vzhledem k tomu. že mi různými postupy Jsou značné rosdíly. do možno pouze uvást, že nežne zlepšení činí Pőlłze l - 2 z přeměnwTento výsledek Je vzhledem k pciadsvkům na vyšší wušití ropy v...

Způsob odstraňování zbytků organických látek odpadních vod z výroby a zpracování plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270078

Dátum: 13.06.1990

Autori: Janda Vítězslav, Skoupil Jan, Matějíček Alois

MPK: C02F 1/46, C02F 1/52

Značky: způsob, zpracování, plastů, látek, výroby, odpadních, organických, odstraňování, zbytků

Text:

...je vhodná pridat uvedené látky za účelem zvýšení její elektrické vodivosti, nejlépe v množství 0,2 až 0,8 g/1. V případě čištění technologické odpadní vody pitně nebo užitkové postačuje k zabezpečení dostatečně vodivosti její přirozená tvrdost. Uvedeným způsobem a bez podstatněho vlivu na účinnost procesu lze zpracovávat i průmyslové oüpední vody s poměrně vysokým obsahem solí, tj. do 50 g/1.Celý postup čištění lze vést bud...

Zařízení pro vytlačování zbytků slitků a pro opravy vyzdívky mezi pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 268451

Dátum: 14.03.1990

Autori: Chrapek Pavel, Lukáš Josef, Drtílek Boris

MPK: B22D 43/00, B22D 41/02

Značky: zařízení, panví, vyzdívky, slitků, vytlačování, opravy, zbytků

Text:

...se ručně päkami, natočí se do šikmě vytlnčovaoí polohy e silovílci se zbytek elitku vytlačuje, sjede po vyzdívee a padá na rošt, kde se eutogenně dělia jeřábem odváží. Vyzdívka se opravuje na témže zařízení tak, že v šikmő poloze se, pomocí epeciálního podvozku s pneumatiekým nebo mechanickým nístrojem. odetranují nečistoty a vndní vyzdívke e opravy vyzdívky se provúdêjí mimo zařízení. Nečietoty a vodní vyzdívka padají do kontejneru,...

Způsob aktivačního biologického čištění odpadních vod s využitím uhlíkových částic vznikajících v procesu parciální oxidace ropných destilačních zbytků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262746

Dátum: 14.03.1989

Autori: Klimšová Juliana, Tomek Jindřich, Jindřich Luboš, Drázský Josef

MPK: C02F 3/12

Značky: oxidace, čištění, procesu, zbytků, způsob, aktivačního, vznikajících, využitím, biologického, destilačních, uhlíkových, ropných, odpadních, parciální, částic

Text:

...proudu přiváděných odpadních vod je výhodné využít turbulence při průchodu směsi odstředivým čerpadlem, nebo za čerpadlem nebo jiným vhodným způsobem. Použitelná dávka částic uhlíku z parciální oxidace ropných destílačnich zbytků do procesu čištění se pohybuje podle typu odpadních vod, typu čistírenského procesu a poměru mezi udržovaným stářím kalu e hydraulickou dobou zdrženi 0,005 až 0,3 kg . m 3 přiváděných odpadnich-vod. Tomu odpovídá...

Zpracování zbytků z destilace cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262727

Dátum: 14.03.1989

Autori: Lichvár Milan, Juhaz Stanislav, Jarušek Jaroslav, Večeřa Miroslav, Ambrož František, Mleziva Josef, Řehák Jaroslav

MPK: C07C 49/403

Značky: cyklohexanonu, destilace, zbytků, zpracování

Text:

...přitlaku nižším než 25 kPa koncentrují v první frakci a zejména ve vodná fázi, která bývá obaažena v destilačních zbytcích v množetví od 0,1 do 3. Při deatilaci za tlaku vyššího než 25 kPa mají jednotlivé frakce i nezmýdelnitelný zbytek nepříjemný zápach po zplodinách tepelné destrukce. To platí zejména o destilaci za atmoaférického tlaku. Nejnižší zápach mají frakce v rozmezí bodu varu 90 až 135 °C při 2,7 kPa nebo tomu...

Způsob úpravy zbytků reakční směsi sestávající z polyolu, isokyanátu a pomocných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262334

Dátum: 14.03.1989

Autori: Petrjánoš Luděk, Střešinka Josef, Paličková Jindra

MPK: C08G 18/82

Značky: zbytků, reakční, způsob, směsi, sestávající, látek, polyolů, isokyanátů, úpravy, pomocných

Text:

...dochází k tvorbě nízkomolárních kapalných,nebo v chlorovaných uhlovodících rozpustných, metanových sloučenin. Při zpracování upravených zbytků reakční směsi v procesu výroby polyuretanů reagují pravděpodobně s izokyanátovou skupinou prostřednictvím vodíku uretanové skupiny.Nedostatkem práce s nižšími alkoholy je práce s kapalinami, hořlavinsmi I. tř., které vyžadují nevýbušné prostředí případně používání zvláětního bezpečnostního opatření....

Způsob zpracování pevných zbytků vznikajících spalováním těžkých frakcí ropy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261980

Dátum: 10.02.1989

Autori: Holečková Helena, Černá Alena, Formánek Josef, Černíková Helena

MPK: B08B 3/10

Značky: spaľovaním, frakcí, zpracování, způsob, těžkých, zbytků, pevných, vznikajících

Text:

...vyloužený zbytek ztíltruje a vyžíhá» při 900 až 1000 C a Spavlíny se zachytí ve filtrátu prvního stupně. Ve druhém stupni je zbytek loužen obohaceným tlltrátem za teploty 44.5 .až 50 C, s výhod-ou za teploty 48 až 52 C za neustátlého michaní po dobu nejrnéně 60 minut. Ve filtrátu druhého stupně jsou zaohy-cezny sírarny s velkým obsahem Iüľlxñłlĺtl a niklu.Základní účinek vynálezu spočívá. V tom,že se bez velkých finančních nákladů zužitkují...

Způsob zpracování pevných zbytků vznikajících při spalování těžkých frakcí ropy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260828

Dátum: 12.01.1989

Autori: Holečková Helena, Černá Alena, Bauer Jaroslav, Formánek Josef

MPK: F23J 3/00

Značky: těžkých, vznikajících, frakcí, zbytků, zpracování, pevných, spalování, způsob

Text:

...80 °C a normálního tlaku po dobu nejméně 60 minut za neustálého míchání.. 260 828 Základní účinek vynálezu epočivá v tom, že se bez velkýchfinančních nákladů zužitkují zbytky odpadající při spalování těžkých frakci ropy na sloučeníny s vysokým obsahem niklu a vanadu. Tento způsob je rovněž ekologicky výhodný.Vynález je bliže vysvětlen pomoci dále uvedených přikladů jeho provedení.Pokusy s louženim při laboratorní teplotě byly prováděny...

Zařízení pro komprimaci prořezávkového dříví a zbytků po těžební činnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 260071

Dátum: 15.11.1988

Autori: Minařík Zdeněk, Adámek Ivo, Novák Lubomír, Machač Milan, Jindra Miroslav

MPK: A01G 23/00

Značky: těžební, činnosti, dříví, zbytků, komprimaci, zařízení, prořezávkového

Text:

...nahydrau 1 ický okruh hydrogenerátoru vyvážecí soupravy. Jednotlivé hydromotory jsou uchyceny jedním koncem na rámu vyvážecí soupravy a druhým koncem na příčníku, který spojuje vždy dvě klanice V jeden celek. ovládání hydromotoru je z kabiny vyvážecí soupravy pomocí rozvaděčů..Účinok vynálezu spočíva v tom, že při pohybu klanic dochází ke komprimacinaloženého materiálu, lepšímu využití ložné plochy a částečnému uspořádání nákladu. Tím se...

Způsob selektivního okysličení grafitových zbytků ulpělých na syntetickém diamantovém prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260037

Dátum: 15.11.1988

Autori: Herfurth Frank, Rericha Adolf, Krüger Stefan

MPK: C01B 31/06

Značky: zbytků, selektivního, ulpělých, syntetickém, grafitových, diamantovém, okysličení, prášků, způsob

Text:

...a sarem npoHsaonrcn oöanneaue asornoü KHCHOTH. novou nonnepxuaamw reunepawypy nocTo nnuoň na yponue 80 °C n noůannnmr cepnym Kucnorv npu npoonmurenbnocrn peakuHHÓ 0 MHHyTo VHQHBHEŘEHŘ xąpaxrepnbm npusuax cocronr 5 TOM, uwo K cnuwewuuecxony anMasno~ My nopomxy oöannnmrcn cepnan KHCHOTB H sareu renuň pacrsop ÓHXDOMBT 8 Kanna B Konuenrpnponanuoň asóruoü xncnore. Teunepawypa peaxunu HRXOĽHTCK B npeenax 80-130 °C, a qacTHoc 7 nÁ...

Způsob odstranění zbytku útkové nitě z měřicího prostoru u zařízení pro kontrolu doletu útkové nitě u hydraulických tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258341

Dátum: 16.08.1988

Autori: Konfršt Jan, Mlynář Jiří, Harant Valentin, Chramosta Jan

MPK: D03D 51/00

Značky: zařízení, tkacích, strojů, útkové, odstranění, hydraulických, kontrolu, zbytků, způsob, měřicího, nitě, prostoru, doletu

Text:

...na přítomnost ài nepřítomnost prohazovnné-útkové nitě V mčřícím prostoru.Podstata způsobu odstranění zbytku útkové nitě z mčřícího prostoru spočívá V tom, že současně s pohybem paprsku tkncího stroje směrem ke tkací rovině se zbytek útkové nitě provňže osnovními nitěmi,vedenými mezi elektroäomi detektoru a v okráji tkaniny se zatká do tkacírovíny.Výhoda způsobu podle vynálezu je, že vylučuje možnost nezjiš tění nedoletu ütkové nitě v...

Zařízení pro záchyt dentálních zbytků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258267

Dátum: 16.08.1988

Autori: Procházka Antonín, Tvrdík Jaroslav, Sladký Petr

MPK: A61C 17/04

Značky: záchyt, zařízení, dentálních, zbytků

Text:

...záchytné nádoby lze použít běžných lahví nejlépe se šroubovým uzávěrem z polyetylenu či skla. v ohojim připadě lze v zachycování láhvi kontrolovat množství zachycených dentálních zbytků. Možnost použití typizovaných lahví pro záchyt dentálních zbytků umožňuje jednoduchou manípulacl při výměně plné láhve za láhev prázdnou bez potřeby přelévat zbytky do sekundární nádoby. Výše uvedené skutečnosti zjednodušují i sběr vytěžených dentálních...

Způsob kontinuální separace drobných nečistot a nerozvlákněných zbytků z rozvlákněného sběrového papíru a zařízení k provedení tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257634

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kmeco Rudolf, Gottfried Vladimír

MPK: D21D 5/00

Značky: drobných, provedení, tohoto, sběrového, rozvlákněného, kontinuální, separace, papíru, způsobu, nerozvlákněných, zbytků, nečistot, způsob, zařízení

Text:

...skříní 3 s dělicí stěnou gg. Výstup přepadově skříně 3 je přes potrubí gg spojen se sáním čerpadla 5, jehož výtlak je potrubím 55 zaveden do sběrné skříně 5. Další částí zařízeníje konečně sítový třídič 1 se sítem Zł, vývodem lg, který je zaústěn do prostoru pod sítem ll a odveden lg. S prostorem nad sítem Zł sítového třídiče 1 potrubím gl je propojen vývod gg výplivu vířivého dovlákňovače 3, jehož vývod gl je společně s vývodemlg sítcvého...

Způsob výroby generátorového plynu zplyňováním ropného zbytku

Načítavanie...

Číslo patentu: 255706

Dátum: 15.03.1988

Autori: Holada Ladislav, Vrzáň Josef, Kubička Rudolf, Pošíval Jaromír

MPK: C01B 3/32

Značky: generátorového, zplyňováním, zbytků, plynů, výroby, ropného, způsob

Text:

...reakčního odplynu jako suroviny do parciální oxidace je ztíženo tím, že obsahuje kolem 7 obj. kyslíku. Má-li se zplynit, musí být k dispozici o tlaku cca 3,5 MPa. Kompresi tohoto reakčního odplynu a to i Ve směsi s odplynem z destilace nelze z bezpečnostních důvodů doporučit.Nyní bylo zjištěno, že plynné a kepalné odpadní produkty z výroby acetaldehydu katalytickou oxidaoí etylenu lze zhodnotit při výrobě generátorového plynu zplyňováním...

Způsob zpracování zbytku při výrobě dimetyltereftalátu po rektifikaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 254648

Dátum: 15.01.1988

Autori: Jasanský Slavomír, Pilný Miroslav, Sádlo Luboš, Seitl Jaromír, Pech Ladislav

MPK: C07C 63/28

Značky: zpracování, rektifikací, zbytků, způsob, výrobe, dimetyltereftalátu

Text:

...pryskyřičnatých látek také část DMT a DMJ. Velikost vařákového zbytku se řídí podle poměru DMTDMJ v matečných louzích po krystalizaci surového DMT, který se pohybuje mezi 11 až 12. Blíží-li se poměr DMTDMJ 12, ponecháva se úmyslně větší destilační zbytek. Destilát se vrací zpět do výrobního řetězce.Po skončené rektifikaci přes kolonu se provede další destilace pouze přes přestupník,instalovaný paralelně s kolonou, který je při rektifikaoi...

Způsob předčištění generátorového plynu získaného zplyňováním ropných a dehtových zbytků

Načítavanie...

Číslo patentu: 254627

Dátum: 15.01.1988

Autori: Loukota Jiří, Kubička Rudolf, Brzobohatý Pavel, Vrzáň Josef

MPK: C10K 1/34

Značky: zbytků, plynů, způsob, získaného, zplyňováním, předčištění, generátorového, ropných, dehtových

Text:

...1. lože katalyzátoru typu Co/Mo/A 12 O 3 a poté na 2. lože katalyzátoru naplnené tvarovaným A 120. Obsažený sirovodík že pak vypírá ve druhém stupni vypírky alkazidovým louhem DIK na zbytkovou hodnotu 25 mg/mn.Podle nového technologického uspořádání se nyní hydrolýza karbonylsulfídu provádí při 170 až 250 OC, s výhodou při 190 až 220 OC. zvýšení reakční teploty umožní výrazně snižit obsah karbonylü železa a niklu. Na pokles obsahu karbonylů...

Zařízení k drcení a shrnování kukuřičné slámy a jiných zbytků po strojním odlomení palic

Načítavanie...

Číslo patentu: 253718

Dátum: 17.12.1987

Autori: Hegedüs István, Hajmann Béla, Gyenes János

MPK: A01D 50/00

Značky: strojním, odlomení, kukuřičné, slámy, jiných, drcení, zařízení, palic, shrnování, zbytků

Text:

...podrobně popsáno s odvolaním na výkresy,kde na obr. 1 je pohled ze strany a na obr. 2 je pohled shora na zařízení podle vynálezu znázorněné na obr. 1.Ve dvou bočních deskách Q poloneseného rámu l spočívajícího na nosných kolech g, zpravidla pneumatikových je uložen dutý otočný hřídel 5, opatřený kyvnými ohnutými noži §. Přední vyklenutá krycí deska É obklopující shora otočnou část zařízení obsahující dutý otočný hřídel 5 s kyvnými ohnutými...

Zařízení pro odvod tuhých zbytků zplyňovacího procesu a úletu popílku z reaktoru na fluidní zplyňování tuhých paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 246784

Dátum: 15.12.1987

Autori: Koneený Václav Rdd, Waradzin Walter, Šmída Tibor, Malý Klement, Hedrlín Ivo, Kováe Štefan

MPK: F23C 11/02

Značky: palív, úletů, zplyňovacího, tuhých, fluidní, reaktoru, zbytků, odvod, zařízení, procesu, zplyňování, popílku

Text:

...Mezi odlučovačem úletu popílku a sběrným prostorem nad výpustní nádobou může být lnstalováno zařízení, ve kterém se úlet popílku regulované dělí na část vracenou do reaktoru a na část určenou k vypouštění mimo zařízení.Výhodou řešení podle vynálezu je společný odvod úletu popílku a tuhých zbytkü zplyiíovvacílro .procesu, a v důsle-dku toho odstranění výpustné nádoby včetně uzavíracích armatur pro sam-ostatný odvod úletu popílku. Tím dochází...

Zařízení na odstraňování zbytků alkalického kovu z výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241887

Dátum: 01.12.1987

Autor: Morávek Petr

MPK: F17D 5/00, F28G 13/00, F16L 53/00...

Značky: výměníku, alkalického, odstraňování, zařízení, tepla, zbytků

Text:

...energetického bloku jsou uzavřeny první a druhá hlavní armatura a otevřena drenážní armatura a alkalický kov je z příelušné části hlavního potrubí kovu a zejména z výměníku tepla vypuštěn do záaobních nádrží. Ďále se uzavře drenážní armatura, zapne ohřevvýměníku, vnější ohřev propojovacího potrubí a ohřev přípojky.Po dosažení určité teploty je při zapojeném vnějším chlazení kondenzační nádoby nastartována,vakuová čerpací jednotka e postupně...

Způsob znovuzískávání podílu dusitanů a dusičnanů z odpadních popouštěcích solí a likvidace neregenerovatelného zbytku těchto solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240917

Dátum: 01.10.1987

Autori: Šafáo Jioí, Micka Vladimír

MPK: B09B 3/00

Značky: způsob, znovuzískávání, podílu, popouštěcích, solí, zbytků, dusitanů, těchto, neregenerovatelného, odpadních, likvidace, dusičnanu

Text:

...skelnou vatou. Filtrát obsahuje dusitany a dueičnany, které se znovu použijí při přípravě popouštěcích solí. Nesfiltrovaný zbytek se zneškodní tím, že se vychladlá tavenina rozdrtí na částice menší než 1 mm, smíchá se e uhlím v hmotnostním poměru 1 až 3 ku 100, s výhodou se přidají 1 až 2 díly hydroxidu vápe 240911 natého, aby se zvýšil bod tání směsi, takže směs nemůže před vystavením působení vysoké teploty ztékat z lože a roštu spalněho...

Způsob odstraňování zbytků katalyzátorů z polyfenyloxidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251879

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kučera Miloš, Spousta Eduard, Bartášková Pavla, Elefantová Dagmar, Souček Jaroslav, Poláček Karel

MPK: C08G 65/44

Značky: katalyzátoru, odstraňování, způsob, zbytků, polyfenyloxidů

Text:

...iontu, například ve formě přesně odpovídajícího množství kyseliny souluné nebo bromtovlodíkové ~a barbotážl. vzduchem nebo kystlíkem.Likvidace bazických sloučemn dvojmsocné mědi lze provést stejným způsobem, barbotáž kyslíkom, resp. plynem obsahujícím kyslík není však třeba. Tato operace může s výhodou být provedena již při výrobě chloridu měďnatého.Pro kvaintitatívhí stanovení sloučenio Cu I V chloridu měďnatém se dvojmocjná měd V...

Zařízení pro srovnávání a posouvání kanet zejména k čisticímu stroji určenému k odstranění zbytků příze z povrchu kanet

Načítavanie...

Číslo patentu: 239878

Dátum: 01.07.1987

Autor: Kuncová Gabriela

MPK: B65H 67/06, B65H 73/00

Značky: odstranění, stroji, zařízení, povrchu, srovnávání, příze, zbytků, zejména, kanet, čisticímu, posouvání, určenému

Text:

...upevňovací držák łg, kterým je celé rovnací ústrojí ł podle obr. 2 pevně spojene s kulisou gg, která je pojízdně uložena na vo~ dítkách gg. Kulísa gg je poháněna pomocí neznázorněného známého kulisového mechanismu. Na spodní části kulisy gg je přes příšroubovaný držák gg připojeno spodní rovnací ústrojí ł. Kulisa gg je uspořádána tak, že pružné členy g rovnacích ústro~ jí ł zasahují nad prostor horní sekce g a spodní sekce ggObě sekce gł e...

Způsob získávání vzácných kovů ze zbytků po spalování uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237323

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pantó György, Leffler János, Solymos András, Gerber Pál, Mátyás Béla, Kaszanitzky Ferenc

MPK: C01G 31/00

Značky: kovů, vzácných, zbytků, získavání, spalování, uhlí, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu získávání vzácných kovů ze zbytků po spalování různých druhů uhlí, zejména hnědého uhlí. Získávání se provádí vyluhováním vodou a/nebo zředěným alkalickým a/nebo zředěným kyselým roztokem. Během loužení se kontroluje koncentrace loužených kovů ve výluhu, přičemž jednotlivé loužicí stupně se ukončí po dosažení určitých koncentrací. Pevná a kapalná fáze se potom oddělí a vzácné kovy se izolují z kapalné fáze, zatímco...

Anionaktivní tenzidy na bázi sulfátů oxypropylenovaných destilačních zbytků po přípravě 2-etylhexanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250376

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kepl Jiří, Peterka Vlastimil, Paulovič Milav, Haummer Jaroslav, Bareš Milan, Petrus Tibor, Nikl Stanislav

MPK: C11D 1/29

Značky: anionaktivní, zbytků, bázi, destilačních, tenzidy, oxypropylenovaných, sulfátu, přípravě, 2-etylhexanolu

Text:

...a sultataci je směs neutralizována hydroxiudem ralkalického kovu, amoniakem a/nebo aminem.Tyto obtížné definovatelné látky vznikají i reakcí sulfatač~ního- činidla s .acetaly, estery či propylenglykoly, které jsou bud v destilačních zbytcích oohsaženy, a nebo vznikly při reakci s propylenoxidem. V některých případech, í když se nepodílí na povrchové aktivite, mohou přispívat ke zlepšení rezojlogickýlch vlastnosti výsledného...

Způsob selektivního hydrokrakování ropných vakuových destilátů nebo ropných zbytků

Načítavanie...

Číslo patentu: 239704

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jones Stanley Peter, Foster Thomas Vincent, Rämsby Sten Ingvar, Ögren Sven Ove, Meyr Wilhelm

MPK: C10G 45/50

Značky: hydrokrakování, způsob, ropných, vakuových, zbytků, selektivního, destilátů

Text:

...ještě aktivátory jako fluor 0,5 až 10 , fosfor 0,5 až 10 i, popříp.Selektivite ketalyzátoru spočíva především v amorfní struktura aluminosilikátového nosiče a jeho optimálním molárním poměru S 102 111203, jenž se pohybuje v rozmezí 0,01 až 3,5. Zvýšení hydrokrekovací aktivity se dosáhne kooprecipitecí kyselé krakovací složky s kovovou hydrogenační složkou.Dále pak vysoká aktivita e hydrokrakovací selektivita uvedeného ketalyzátoru...

Způsob zpracování zbytků kysličníků ruthenia a titanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237941

Dátum: 15.03.1987

Autori: Loučka Tomáš, Štěpán Leo

MPK: C01G 55/00

Značky: ruthenia, titanu, způsob, kysličníku, zpracování, zbytků

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo zjednodušit technologii regenerace ruthenia odpadajícího při reaktivaci titanových anod a ze znehodnocených aktivačních roztoků. Tohoto cíle se dosáhne tak, že se zbytky směsných kysličníků ruthenia a titanu, resp. vyžíhaný zbytek hydrolyzovaných aktivačních roztoků smíchá s hydroxidem draselným a dusičnanem draselným nebo manganistanem draselným, směs se žíhá při teplotě 400 až 950 stupňů C, čímž se přítomné ruthenium...

Způsob a zařízení ke zpracování kuchyňských a potravinářských zbytků na tekutou směs a pevné krmivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 249301

Dátum: 12.03.1987

Autori: Jírů František, Hrubý Václav, Hrubý Miroslav, Hrubý Jiří

MPK: A23K 1/10

Značky: zařízení, směs, způsob, potravinářských, pevně, tekutou, krmivo, zbytků, zpracování, kuchyňských

Text:

...cyklón moučky gł propojen se spodním pytlovacím šnekovým dopravníkem 13, který zaüsčuje do mísiče gg. Z mísiče 3 je veden horní šnekový dopravník gg, jehož výstup je veden na vstup spodního šnekového dopravníku gg.Při zpracování kuchyňských s potravinářských zbytkü na tekutou krmnou směs jsou zbytky dopravovány do příjmové násypky łg, odkud jsou dopravovány dópravníkem ł do řezačky 2, z níž je rozřezaná hmota přepouštěna do nádrže...

Zařízení na odstraňování zbytku materiálu z čel vývalků, vzniklého při jejich dělení metodou příčného klínového válcování

Načítavanie...

Číslo patentu: 248412

Dátum: 12.02.1987

Autor: Ťápal Jiří

MPK: B21B 19/02

Značky: vzniklého, vývalků, příčného, dělení, jejich, zbytků, metodou, klínového, materiálů, válcování, odstraňování, zařízení

Text:

...daným podmínkám nou dělicínože, dorovnávací nože a přidržovaoí příložky na svých částeoh,jimiž jsou ve styku s horním držákem popř. se apodním držákem,opatřeny drážkami, v nichž jsou uspořádány šrouby.Zařízením podle vynálezu se zjednodušuje a zdokonaluje metoda dělení vývalků metodou příčného klínového válcování, urychlí se výrobní proces a dosahuje lepší kvality čel dělených vývalků.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je v...

Způsob úpravy zbytků reakční směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 247724

Dátum: 15.01.1987

Autori: Paličková Jindra, Petrjánoš Luděk, Střešinka Jozef

MPK: C08G 18/82, C08J 11/04

Značky: reakční, směsi, způsob, zbytků, úpravy

Text:

...výrobního zařízení, při kterém se na 1 díl bin-ot. reakční směsi působí 0,1 až 10 hmot. díly látky a/nebo směsi látek -o-bsahujícícli v molekule aktivní vodik s prüměrnou hmotnosti 1 až 2, s výhodou jed-nonrooneho alkoholu s 1 až 12 atomy uhlíku a/neb-o jejich směsí s vo~dou a chlorovanými uhlovodíky s teplotou varu do 130 °C v množství 0,1 až 10 hmot. dílů. ąMnožství přídávaného reakčníhr činidla závisí na složení receptury reakční směsi a...

Způsob čištění vnitřních povrchů sodíkového prostoru parního generátoru od zbytků sodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 247528

Dátum: 15.01.1987

Autori: Červinka Jiří, Bár Jaromír

MPK: G21F 9/00

Značky: zbytků, parního, způsob, sodíkového, prostoru, sodíku, generátoru, vnitřních, povrchu, čištění

Text:

...vyvíječe k varu a udržuje se ve varu po dobu tří hodin.Během této doby varu etanolu ve vyvíječi se zapojí vnější elektrické topení PG a sleduje se vzestup teploty v celém sodíkovém prostoru pomocí termočlánkových teploměrů, jimiž je PG vybaven. Topení se reguluje tak, aby teplota velmi zvolna a pokud možno rovnoměrně v celém sodíkovém prostoru stoupala.Přitom je vhodné, aby se spodní části zahřívaly poněkud rychleji než horní. Etanolové...

Zařízení pro odvod tuhých zbytků zplyňovacího procesu z tlakových generátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234598

Dátum: 01.01.1987

Autori: Vaněček Václav, Pech Jaroslav, Jeřábek Vladimír

MPK: F23J 1/02

Značky: procesu, zbytků, tuhých, zařízení, tlakových, odvod, generátoru, zplyňovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je umožnit jednorázové vypouštění tuhých zbytků z popelové výpusti do zásobníku, ze kterého se postupně tuhé zbytky v řízených dávkách vypouštějí do návazného transportního zařízení. Zařízení je tvořeno zásobníkem (1), v jehož spodní části jsou vytvořeny nejméně dva výstupní otvory (3), oddělené stříškou (4), pod kterými jsou pevné podlahy (5), přičemž ve volném prostoru mezi stříškou (4) a pevnými podlahami (5) je umístěno...

Způsob zpracování destilačního zbytku z kontinuální destilace glycerolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233956

Dátum: 01.12.1986

Autori: Moravcová Jitka, Ineman Václav, Hařmánková Věra, Jeníková Alena, Staněk Jan, Nigrin Miloš, Jarý Jiří Ing

MPK: C11D 19/00

Značky: glycerolů, destilačního, zbytků, kontinuální, zpracování, destilace, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Destilační zbytek se rozmíchá při teplotě 20 až 100 °C s jedním až deseti hmotnostními díly vody, okyselí se na hodnotu pH 1 až 5 a extrahuje se 1 až 10 hmotnostními díly chlorovaného rozpouštědla s jedním nebo dvěma atomy uhlíku a jedním až třemi atomy chloru, načež se vodný podíl buď zahustí a jeho pH upraví na 5 až 7 a/nebo se jeho pH upraví na 7 bez předchozího zahuštění, načež se voda odpaří, zbytek se rozmíchá s alifatickým alkoholem s...