Patenty so značkou «zbytků»

Způsob zpracování pevných zbytků obsahujících fosfor

Načítavanie...

Číslo patentu: 260482

Dátum: 15.12.1998

Autori: Glaser Vladimír, Mostecký Jiří Akademik, Vídenský Jan, Skopalík Jiří, Benda Ivo, Novák Jaroslav, Sýkora Stanislav

MPK: C05B 7/00

Značky: způsob, fosfor, obsahujících, pevných, zpracování, zbytků

Text:

...že se zužltkuje pro výživu rostlin fosfo-r, který je obsažen v pevných zbytcíc.h odpadajících při výrobě čistých vo-dorozpustxných fosforečných solí z extrakční kyseliny trihydro-genfosforečné.Výroba může být kontinuální, diskontinuální nebo kombinace obou těchto způsobů. Postupuje .se například tak, že vlhké nepromyté .nebo částečně promytě zbytky se uvedou v rotačním bubauu do styku s pohybujícími se pevnými částicemi, například dolomitu...

Způsob zpracování pevných zbytků obsahujících fosfor

Načítavanie...

Číslo patentu: 260481

Dátum: 15.12.1998

Autori: Glaser Vladimír, Sýkora Stanislav, Benda Ivo, Novák Jaroslav, Vídenský Jan, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C05B 7/00

Značky: zpracování, obsahujících, fosfor, způsob, zbytků, pevných

Text:

...výroby podle vynálezu spočívá v- tom, že se zužitkuje pro výživu rostlin fosfor, který je obsažen v pevných zbytcích, odpadajícich při výrobě čistých vodorozlpustných ÍOSÍOFEČlIIÝCh solí z extrakční kyseliny trinydrogenfostorečné.Výroba může být kontinuální, dískontinuální .nebo kombinace obou těchto způsobů. Postupuje se například tak, že vlhké nepromyté nebo částečně promyté zbytky se smísí v homogenizátoru s expandovaným perlitem, vysuší...

Způsob zpracování pevných zbytků vznikajících při neutralizaci extrakční kyseliny trihydrogenfosforečné

Načítavanie...

Číslo patentu: 260471

Dátum: 15.12.1998

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Vídenský Jan, Glaser Vladimír

MPK: C05D 3/02

Značky: extrakční, pevných, trihydrogenfosforečné, zpracování, vznikajících, zbytků, neutralizací, kyseliny, způsob

Text:

...účinek způsobu výroby podle vynálezu spočíva v tom, že se vyrábí Suché hnojivo s obsahem iosforu z vlhkých zbytkůbez sušící operace, čímž se ušetří náklady na energií.Výroba může být kontinuální, diskontinuální nebo kombinací obou těchto postupů. Postupuje se například tak, že vlhké pevné zbytky po snížení o-bsahu alkalické soli jejím rozpuštěním do vodného prostředí, s výhodou při. vyšší teplotě dosahující až teploty varu, se...

Způsob zpracování pevných zbytků vznikajících při neutralizaci extrakční kyseliny trihydrogenfosforečné

Načítavanie...

Číslo patentu: 260470

Dátum: 15.12.1998

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Vídenský Jan, Glaser Vladimír

MPK: C01B 25/28, C05B 3/00

Značky: zpracování, kyseliny, zbytků, trihydrogenfosforečné, způsob, vznikajících, extrakční, pevných, neutralizací

Text:

...účinek způsobu výroby podle vynálezu spočíva v tom, že se zužitkuje pro výživu rostlin fosfor, který je obsažen v pevných zbytcích odpadajícich při výroběčistých amonných iosforečných solí z extrakční kyseliny trihydrogenfosforečné. Výroba může být kontinuální, diskontinuální nebo kombinace obou těchto způsobů. Postupuje se například tak, že vlhké pevné zbytky se smísí s páleným vápnem v takovém poměru, aby se téměř veškerá voda vázala do...

Způsob zpracování průmyslových zbytků, zejména zbytků z chemického průmyslu, obsahujících těžké kovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270412

Dátum: 13.06.1990

Autori: Lugscheider Walter, Krier Adam, Wallner Felix, Freimann Paul, Uckert Gotthard

MPK: F23G 7/00, F23G 5/00

Značky: zejména, chemického, zpracování, obsahujících, průmyslových, zbytků, těžké, způsob, průmyslu

Text:

...obsažené. zejména těžké kovy, aby se při tom převedly do formy ve vodě nerozpustné a skladovatelné.Tento úkol se řeší tím, že se ke zbytkům obsahujícím těžké kovy jako vsádková látka dodatečně přlvádí kalová usazenina do primární plynové reekční zony, přičemž se účelně kalová usazenina přivádí v množství až 30 množství zbytků obsahujících těžké kovy.Výhodné se kalová usazenlna ke zbytku obeahujícímu těžké kovy přlmíchá před jeho...

Způsob výroby světlých produktů a běžně použitelných topných olejů ze zbytků po zpracování ropy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270226

Dátum: 13.06.1990

Autori: Bohlmann Dieter, Dietrich Detlev, Müller Henner, Zimmermann Werner, Poppen Hans, Matthey Reinhard, Schütter Hartmut, Franke Hermann, Lindner Horst, Höpfner Eberhard, Frohn Werner, Limmer Heinz

MPK: C10G 9/00

Značky: zbytků, výroby, svetlých, použitelných, běžné, olejů, produktů, zpracování, způsob, topných

Text:

...dosud stále oleje se při smísení s jinými produkty neboJe tedy zřejmő, že při snižování viskozitý ropných zbytků je nutno dbát toho, že není možno dosáhnout zvýšení přemänv dosud známým způsobem a udržovat přeměnu tak, aby získané oleje byly ještě stále. Vzhledem k tomu. že mi různými postupy Jsou značné rosdíly. do možno pouze uvást, že nežne zlepšení činí Pőlłze l - 2 z přeměnwTento výsledek Je vzhledem k pciadsvkům na vyšší wušití ropy v...

Způsob odstraňování zbytků organických látek odpadních vod z výroby a zpracování plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270078

Dátum: 13.06.1990

Autori: Janda Vítězslav, Matějíček Alois, Skoupil Jan

MPK: C02F 1/52, C02F 1/46

Značky: výroby, plastů, organických, způsob, odstraňování, zbytků, zpracování, látek, odpadních

Text:

...je vhodná pridat uvedené látky za účelem zvýšení její elektrické vodivosti, nejlépe v množství 0,2 až 0,8 g/1. V případě čištění technologické odpadní vody pitně nebo užitkové postačuje k zabezpečení dostatečně vodivosti její přirozená tvrdost. Uvedeným způsobem a bez podstatněho vlivu na účinnost procesu lze zpracovávat i průmyslové oüpední vody s poměrně vysokým obsahem solí, tj. do 50 g/1.Celý postup čištění lze vést bud...

Zařízení pro vytlačování zbytků slitků a pro opravy vyzdívky mezi pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 268451

Dátum: 14.03.1990

Autori: Chrapek Pavel, Drtílek Boris, Lukáš Josef

MPK: B22D 43/00, B22D 41/02

Značky: zařízení, vyzdívky, opravy, zbytků, slitků, panví, vytlačování

Text:

...se ručně päkami, natočí se do šikmě vytlnčovaoí polohy e silovílci se zbytek elitku vytlačuje, sjede po vyzdívee a padá na rošt, kde se eutogenně dělia jeřábem odváží. Vyzdívka se opravuje na témže zařízení tak, že v šikmő poloze se, pomocí epeciálního podvozku s pneumatiekým nebo mechanickým nístrojem. odetranují nečistoty a vndní vyzdívke e opravy vyzdívky se provúdêjí mimo zařízení. Nečietoty a vodní vyzdívka padají do kontejneru,...

Způsob aktivačního biologického čištění odpadních vod s využitím uhlíkových částic vznikajících v procesu parciální oxidace ropných destilačních zbytků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262746

Dátum: 14.03.1989

Autori: Tomek Jindřich, Jindřich Luboš, Drázský Josef, Klimšová Juliana

MPK: C02F 3/12

Značky: zbytků, procesu, parciální, vznikajících, částic, biologického, způsob, aktivačního, odpadních, uhlíkových, ropných, oxidace, čištění, využitím, destilačních

Text:

...proudu přiváděných odpadních vod je výhodné využít turbulence při průchodu směsi odstředivým čerpadlem, nebo za čerpadlem nebo jiným vhodným způsobem. Použitelná dávka částic uhlíku z parciální oxidace ropných destílačnich zbytků do procesu čištění se pohybuje podle typu odpadních vod, typu čistírenského procesu a poměru mezi udržovaným stářím kalu e hydraulickou dobou zdrženi 0,005 až 0,3 kg . m 3 přiváděných odpadnich-vod. Tomu odpovídá...

Zpracování zbytků z destilace cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262727

Dátum: 14.03.1989

Autori: Večeřa Miroslav, Juhaz Stanislav, Lichvár Milan, Jarušek Jaroslav, Ambrož František, Mleziva Josef, Řehák Jaroslav

MPK: C07C 49/403

Značky: zbytků, cyklohexanonu, zpracování, destilace

Text:

...přitlaku nižším než 25 kPa koncentrují v první frakci a zejména ve vodná fázi, která bývá obaažena v destilačních zbytcích v množetví od 0,1 do 3. Při deatilaci za tlaku vyššího než 25 kPa mají jednotlivé frakce i nezmýdelnitelný zbytek nepříjemný zápach po zplodinách tepelné destrukce. To platí zejména o destilaci za atmoaférického tlaku. Nejnižší zápach mají frakce v rozmezí bodu varu 90 až 135 °C při 2,7 kPa nebo tomu...

Způsob úpravy zbytků reakční směsi sestávající z polyolu, isokyanátu a pomocných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262334

Dátum: 14.03.1989

Autori: Paličková Jindra, Střešinka Josef, Petrjánoš Luděk

MPK: C08G 18/82

Značky: polyolů, zbytků, způsob, úpravy, reakční, sestávající, isokyanátů, látek, směsi, pomocných

Text:

...dochází k tvorbě nízkomolárních kapalných,nebo v chlorovaných uhlovodících rozpustných, metanových sloučenin. Při zpracování upravených zbytků reakční směsi v procesu výroby polyuretanů reagují pravděpodobně s izokyanátovou skupinou prostřednictvím vodíku uretanové skupiny.Nedostatkem práce s nižšími alkoholy je práce s kapalinami, hořlavinsmi I. tř., které vyžadují nevýbušné prostředí případně používání zvláětního bezpečnostního opatření....

Způsob zpracování pevných zbytků vznikajících spalováním těžkých frakcí ropy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261980

Dátum: 10.02.1989

Autori: Formánek Josef, Černá Alena, Černíková Helena, Holečková Helena

MPK: B08B 3/10

Značky: zbytků, spaľovaním, pevných, frakcí, zpracování, způsob, těžkých, vznikajících

Text:

...vyloužený zbytek ztíltruje a vyžíhá» při 900 až 1000 C a Spavlíny se zachytí ve filtrátu prvního stupně. Ve druhém stupni je zbytek loužen obohaceným tlltrátem za teploty 44.5 .až 50 C, s výhod-ou za teploty 48 až 52 C za neustátlého michaní po dobu nejrnéně 60 minut. Ve filtrátu druhého stupně jsou zaohy-cezny sírarny s velkým obsahem Iüľlxñłlĺtl a niklu.Základní účinek vynálezu spočívá. V tom,že se bez velkých finančních nákladů zužitkují...

Způsob zpracování pevných zbytků vznikajících při spalování těžkých frakcí ropy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260828

Dátum: 12.01.1989

Autori: Bauer Jaroslav, Holečková Helena, Černá Alena, Formánek Josef

MPK: F23J 3/00

Značky: těžkých, vznikajících, pevných, způsob, spalování, frakcí, zpracování, zbytků

Text:

...80 °C a normálního tlaku po dobu nejméně 60 minut za neustálého míchání.. 260 828 Základní účinek vynálezu epočivá v tom, že se bez velkýchfinančních nákladů zužitkují zbytky odpadající při spalování těžkých frakci ropy na sloučeníny s vysokým obsahem niklu a vanadu. Tento způsob je rovněž ekologicky výhodný.Vynález je bliže vysvětlen pomoci dále uvedených přikladů jeho provedení.Pokusy s louženim při laboratorní teplotě byly prováděny...

Zařízení pro komprimaci prořezávkového dříví a zbytků po těžební činnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 260071

Dátum: 15.11.1988

Autori: Machač Milan, Minařík Zdeněk, Adámek Ivo, Jindra Miroslav, Novák Lubomír

MPK: A01G 23/00

Značky: prořezávkového, činnosti, zařízení, zbytků, komprimaci, dříví, těžební

Text:

...nahydrau 1 ický okruh hydrogenerátoru vyvážecí soupravy. Jednotlivé hydromotory jsou uchyceny jedním koncem na rámu vyvážecí soupravy a druhým koncem na příčníku, který spojuje vždy dvě klanice V jeden celek. ovládání hydromotoru je z kabiny vyvážecí soupravy pomocí rozvaděčů..Účinok vynálezu spočíva v tom, že při pohybu klanic dochází ke komprimacinaloženého materiálu, lepšímu využití ložné plochy a částečnému uspořádání nákladu. Tím se...

Způsob selektivního okysličení grafitových zbytků ulpělých na syntetickém diamantovém prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260037

Dátum: 15.11.1988

Autori: Krüger Stefan, Herfurth Frank, Rericha Adolf

MPK: C01B 31/06

Značky: grafitových, prášků, zbytků, způsob, okysličení, syntetickém, diamantovém, ulpělých, selektivního

Text:

...a sarem npoHsaonrcn oöanneaue asornoü KHCHOTH. novou nonnepxuaamw reunepawypy nocTo nnuoň na yponue 80 °C n noůannnmr cepnym Kucnorv npu npoonmurenbnocrn peakuHHÓ 0 MHHyTo VHQHBHEŘEHŘ xąpaxrepnbm npusuax cocronr 5 TOM, uwo K cnuwewuuecxony anMasno~ My nopomxy oöannnmrcn cepnan KHCHOTB H sareu renuň pacrsop ÓHXDOMBT 8 Kanna B Konuenrpnponanuoň asóruoü xncnore. Teunepawypa peaxunu HRXOĽHTCK B npeenax 80-130 °C, a qacTHoc 7 nÁ...

Způsob odstranění zbytku útkové nitě z měřicího prostoru u zařízení pro kontrolu doletu útkové nitě u hydraulických tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258341

Dátum: 16.08.1988

Autori: Chramosta Jan, Harant Valentin, Mlynář Jiří, Konfršt Jan

MPK: D03D 51/00

Značky: útkové, zařízení, doletu, hydraulických, kontrolu, zbytků, strojů, prostoru, tkacích, měřicího, odstranění, způsob, nitě

Text:

...na přítomnost ài nepřítomnost prohazovnné-útkové nitě V mčřícím prostoru.Podstata způsobu odstranění zbytku útkové nitě z mčřícího prostoru spočívá V tom, že současně s pohybem paprsku tkncího stroje směrem ke tkací rovině se zbytek útkové nitě provňže osnovními nitěmi,vedenými mezi elektroäomi detektoru a v okráji tkaniny se zatká do tkacírovíny.Výhoda způsobu podle vynálezu je, že vylučuje možnost nezjiš tění nedoletu ütkové nitě v...

Zařízení pro záchyt dentálních zbytků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258267

Dátum: 16.08.1988

Autori: Sladký Petr, Tvrdík Jaroslav, Procházka Antonín

MPK: A61C 17/04

Značky: dentálních, zbytků, záchyt, zařízení

Text:

...záchytné nádoby lze použít běžných lahví nejlépe se šroubovým uzávěrem z polyetylenu či skla. v ohojim připadě lze v zachycování láhvi kontrolovat množství zachycených dentálních zbytků. Možnost použití typizovaných lahví pro záchyt dentálních zbytků umožňuje jednoduchou manípulacl při výměně plné láhve za láhev prázdnou bez potřeby přelévat zbytky do sekundární nádoby. Výše uvedené skutečnosti zjednodušují i sběr vytěžených dentálních...

Způsob kontinuální separace drobných nečistot a nerozvlákněných zbytků z rozvlákněného sběrového papíru a zařízení k provedení tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257634

Dátum: 16.05.1988

Autori: Gottfried Vladimír, Kmeco Rudolf

MPK: D21D 5/00

Značky: kontinuální, sběrového, tohoto, nečistot, papíru, rozvlákněného, separace, provedení, zařízení, způsob, zbytků, drobných, způsobu, nerozvlákněných

Text:

...skříní 3 s dělicí stěnou gg. Výstup přepadově skříně 3 je přes potrubí gg spojen se sáním čerpadla 5, jehož výtlak je potrubím 55 zaveden do sběrné skříně 5. Další částí zařízeníje konečně sítový třídič 1 se sítem Zł, vývodem lg, který je zaústěn do prostoru pod sítem ll a odveden lg. S prostorem nad sítem Zł sítového třídiče 1 potrubím gl je propojen vývod gg výplivu vířivého dovlákňovače 3, jehož vývod gl je společně s vývodemlg sítcvého...

Způsob výroby generátorového plynu zplyňováním ropného zbytku

Načítavanie...

Číslo patentu: 255706

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kubička Rudolf, Pošíval Jaromír, Vrzáň Josef, Holada Ladislav

MPK: C01B 3/32

Značky: výroby, zplyňováním, způsob, plynů, zbytků, generátorového, ropného

Text:

...reakčního odplynu jako suroviny do parciální oxidace je ztíženo tím, že obsahuje kolem 7 obj. kyslíku. Má-li se zplynit, musí být k dispozici o tlaku cca 3,5 MPa. Kompresi tohoto reakčního odplynu a to i Ve směsi s odplynem z destilace nelze z bezpečnostních důvodů doporučit.Nyní bylo zjištěno, že plynné a kepalné odpadní produkty z výroby acetaldehydu katalytickou oxidaoí etylenu lze zhodnotit při výrobě generátorového plynu zplyňováním...

Způsob zpracování zbytku při výrobě dimetyltereftalátu po rektifikaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 254648

Dátum: 15.01.1988

Autori: Jasanský Slavomír, Pilný Miroslav, Pech Ladislav, Seitl Jaromír, Sádlo Luboš

MPK: C07C 63/28

Značky: zbytků, rektifikací, výrobe, zpracování, způsob, dimetyltereftalátu

Text:

...pryskyřičnatých látek také část DMT a DMJ. Velikost vařákového zbytku se řídí podle poměru DMTDMJ v matečných louzích po krystalizaci surového DMT, který se pohybuje mezi 11 až 12. Blíží-li se poměr DMTDMJ 12, ponecháva se úmyslně větší destilační zbytek. Destilát se vrací zpět do výrobního řetězce.Po skončené rektifikaci přes kolonu se provede další destilace pouze přes přestupník,instalovaný paralelně s kolonou, který je při rektifikaoi...

Způsob předčištění generátorového plynu získaného zplyňováním ropných a dehtových zbytků

Načítavanie...

Číslo patentu: 254627

Dátum: 15.01.1988

Autori: Loukota Jiří, Vrzáň Josef, Brzobohatý Pavel, Kubička Rudolf

MPK: C10K 1/34

Značky: získaného, zplyňováním, dehtových, předčištění, plynů, generátorového, zbytků, způsob, ropných

Text:

...1. lože katalyzátoru typu Co/Mo/A 12 O 3 a poté na 2. lože katalyzátoru naplnené tvarovaným A 120. Obsažený sirovodík že pak vypírá ve druhém stupni vypírky alkazidovým louhem DIK na zbytkovou hodnotu 25 mg/mn.Podle nového technologického uspořádání se nyní hydrolýza karbonylsulfídu provádí při 170 až 250 OC, s výhodou při 190 až 220 OC. zvýšení reakční teploty umožní výrazně snižit obsah karbonylü železa a niklu. Na pokles obsahu karbonylů...

Zařízení k drcení a shrnování kukuřičné slámy a jiných zbytků po strojním odlomení palic

Načítavanie...

Číslo patentu: 253718

Dátum: 17.12.1987

Autori: Gyenes János, Hajmann Béla, Hegedüs István

MPK: A01D 50/00

Značky: shrnování, slámy, zbytků, odlomení, jiných, drcení, strojním, palic, zařízení, kukuřičné

Text:

...podrobně popsáno s odvolaním na výkresy,kde na obr. 1 je pohled ze strany a na obr. 2 je pohled shora na zařízení podle vynálezu znázorněné na obr. 1.Ve dvou bočních deskách Q poloneseného rámu l spočívajícího na nosných kolech g, zpravidla pneumatikových je uložen dutý otočný hřídel 5, opatřený kyvnými ohnutými noži §. Přední vyklenutá krycí deska É obklopující shora otočnou část zařízení obsahující dutý otočný hřídel 5 s kyvnými ohnutými...

Zařízení pro odvod tuhých zbytků zplyňovacího procesu a úletu popílku z reaktoru na fluidní zplyňování tuhých paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 246784

Dátum: 15.12.1987

Autori: Waradzin Walter, Kováe Štefan, Hedrlín Ivo, Koneený Václav Rdd, Šmída Tibor, Malý Klement

MPK: F23C 11/02

Značky: fluidní, tuhých, procesu, popílku, palív, zplyňovacího, zařízení, úletů, odvod, zbytků, zplyňování, reaktoru

Text:

...Mezi odlučovačem úletu popílku a sběrným prostorem nad výpustní nádobou může být lnstalováno zařízení, ve kterém se úlet popílku regulované dělí na část vracenou do reaktoru a na část určenou k vypouštění mimo zařízení.Výhodou řešení podle vynálezu je společný odvod úletu popílku a tuhých zbytkü zplyiíovvacílro .procesu, a v důsle-dku toho odstranění výpustné nádoby včetně uzavíracích armatur pro sam-ostatný odvod úletu popílku. Tím dochází...

Zařízení na odstraňování zbytků alkalického kovu z výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241887

Dátum: 01.12.1987

Autor: Morávek Petr

MPK: F16L 53/00, F28G 13/00, F17D 5/00...

Značky: tepla, zbytků, alkalického, odstraňování, výměníku, zařízení

Text:

...energetického bloku jsou uzavřeny první a druhá hlavní armatura a otevřena drenážní armatura a alkalický kov je z příelušné části hlavního potrubí kovu a zejména z výměníku tepla vypuštěn do záaobních nádrží. Ďále se uzavře drenážní armatura, zapne ohřevvýměníku, vnější ohřev propojovacího potrubí a ohřev přípojky.Po dosažení určité teploty je při zapojeném vnějším chlazení kondenzační nádoby nastartována,vakuová čerpací jednotka e postupně...

Způsob znovuzískávání podílu dusitanů a dusičnanů z odpadních popouštěcích solí a likvidace neregenerovatelného zbytku těchto solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240917

Dátum: 01.10.1987

Autori: Šafáo Jioí, Micka Vladimír

MPK: B09B 3/00

Značky: způsob, těchto, neregenerovatelného, solí, podílu, dusičnanu, dusitanů, odpadních, zbytků, likvidace, popouštěcích, znovuzískávání

Text:

...skelnou vatou. Filtrát obsahuje dusitany a dueičnany, které se znovu použijí při přípravě popouštěcích solí. Nesfiltrovaný zbytek se zneškodní tím, že se vychladlá tavenina rozdrtí na částice menší než 1 mm, smíchá se e uhlím v hmotnostním poměru 1 až 3 ku 100, s výhodou se přidají 1 až 2 díly hydroxidu vápe 240911 natého, aby se zvýšil bod tání směsi, takže směs nemůže před vystavením působení vysoké teploty ztékat z lože a roštu spalněho...

Způsob odstraňování zbytků katalyzátorů z polyfenyloxidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251879

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kučera Miloš, Elefantová Dagmar, Spousta Eduard, Souček Jaroslav, Poláček Karel, Bartášková Pavla

MPK: C08G 65/44

Značky: odstraňování, způsob, polyfenyloxidů, katalyzátoru, zbytků

Text:

...iontu, například ve formě přesně odpovídajícího množství kyseliny souluné nebo bromtovlodíkové ~a barbotážl. vzduchem nebo kystlíkem.Likvidace bazických sloučemn dvojmsocné mědi lze provést stejným způsobem, barbotáž kyslíkom, resp. plynem obsahujícím kyslík není však třeba. Tato operace může s výhodou být provedena již při výrobě chloridu měďnatého.Pro kvaintitatívhí stanovení sloučenio Cu I V chloridu měďnatém se dvojmocjná měd V...

Zařízení pro srovnávání a posouvání kanet zejména k čisticímu stroji určenému k odstranění zbytků příze z povrchu kanet

Načítavanie...

Číslo patentu: 239878

Dátum: 01.07.1987

Autor: Kuncová Gabriela

MPK: B65H 73/00, B65H 67/06

Značky: srovnávání, stroji, kanet, posouvání, zařízení, odstranění, určenému, zejména, čisticímu, povrchu, zbytků, příze

Text:

...upevňovací držák łg, kterým je celé rovnací ústrojí ł podle obr. 2 pevně spojene s kulisou gg, která je pojízdně uložena na vo~ dítkách gg. Kulísa gg je poháněna pomocí neznázorněného známého kulisového mechanismu. Na spodní části kulisy gg je přes příšroubovaný držák gg připojeno spodní rovnací ústrojí ł. Kulisa gg je uspořádána tak, že pružné členy g rovnacích ústro~ jí ł zasahují nad prostor horní sekce g a spodní sekce ggObě sekce gł e...

Způsob získávání vzácných kovů ze zbytků po spalování uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237323

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kaszanitzky Ferenc, Leffler János, Solymos András, Gerber Pál, Pantó György, Mátyás Béla

MPK: C01G 31/00

Značky: uhlí, zbytků, vzácných, získavání, způsob, spalování, kovů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu získávání vzácných kovů ze zbytků po spalování různých druhů uhlí, zejména hnědého uhlí. Získávání se provádí vyluhováním vodou a/nebo zředěným alkalickým a/nebo zředěným kyselým roztokem. Během loužení se kontroluje koncentrace loužených kovů ve výluhu, přičemž jednotlivé loužicí stupně se ukončí po dosažení určitých koncentrací. Pevná a kapalná fáze se potom oddělí a vzácné kovy se izolují z kapalné fáze, zatímco...

Anionaktivní tenzidy na bázi sulfátů oxypropylenovaných destilačních zbytků po přípravě 2-etylhexanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250376

Dátum: 15.04.1987

Autori: Petrus Tibor, Peterka Vlastimil, Nikl Stanislav, Paulovič Milav, Bareš Milan, Kepl Jiří, Haummer Jaroslav

MPK: C11D 1/29

Značky: přípravě, zbytků, 2-etylhexanolu, destilačních, sulfátu, anionaktivní, bázi, oxypropylenovaných, tenzidy

Text:

...a sultataci je směs neutralizována hydroxiudem ralkalického kovu, amoniakem a/nebo aminem.Tyto obtížné definovatelné látky vznikají i reakcí sulfatač~ního- činidla s .acetaly, estery či propylenglykoly, které jsou bud v destilačních zbytcích oohsaženy, a nebo vznikly při reakci s propylenoxidem. V některých případech, í když se nepodílí na povrchové aktivite, mohou přispívat ke zlepšení rezojlogickýlch vlastnosti výsledného...

Způsob selektivního hydrokrakování ropných vakuových destilátů nebo ropných zbytků

Načítavanie...

Číslo patentu: 239704

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ögren Sven Ove, Jones Stanley Peter, Foster Thomas Vincent, Meyr Wilhelm, Rämsby Sten Ingvar

MPK: C10G 45/50

Značky: vakuových, ropných, selektivního, zbytků, způsob, destilátů, hydrokrakování

Text:

...ještě aktivátory jako fluor 0,5 až 10 , fosfor 0,5 až 10 i, popříp.Selektivite ketalyzátoru spočíva především v amorfní struktura aluminosilikátového nosiče a jeho optimálním molárním poměru S 102 111203, jenž se pohybuje v rozmezí 0,01 až 3,5. Zvýšení hydrokrekovací aktivity se dosáhne kooprecipitecí kyselé krakovací složky s kovovou hydrogenační složkou.Dále pak vysoká aktivita e hydrokrakovací selektivita uvedeného ketalyzátoru...

Způsob zpracování zbytků kysličníků ruthenia a titanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237941

Dátum: 15.03.1987

Autori: Štěpán Leo, Loučka Tomáš

MPK: C01G 55/00

Značky: titanu, zpracování, způsob, kysličníku, zbytků, ruthenia

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo zjednodušit technologii regenerace ruthenia odpadajícího při reaktivaci titanových anod a ze znehodnocených aktivačních roztoků. Tohoto cíle se dosáhne tak, že se zbytky směsných kysličníků ruthenia a titanu, resp. vyžíhaný zbytek hydrolyzovaných aktivačních roztoků smíchá s hydroxidem draselným a dusičnanem draselným nebo manganistanem draselným, směs se žíhá při teplotě 400 až 950 stupňů C, čímž se přítomné ruthenium...

Způsob a zařízení ke zpracování kuchyňských a potravinářských zbytků na tekutou směs a pevné krmivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 249301

Dátum: 12.03.1987

Autori: Jírů František, Hrubý Miroslav, Hrubý Václav, Hrubý Jiří

MPK: A23K 1/10

Značky: kuchyňských, tekutou, zařízení, zpracování, způsob, potravinářských, směs, krmivo, zbytků, pevně

Text:

...cyklón moučky gł propojen se spodním pytlovacím šnekovým dopravníkem 13, který zaüsčuje do mísiče gg. Z mísiče 3 je veden horní šnekový dopravník gg, jehož výstup je veden na vstup spodního šnekového dopravníku gg.Při zpracování kuchyňských s potravinářských zbytkü na tekutou krmnou směs jsou zbytky dopravovány do příjmové násypky łg, odkud jsou dopravovány dópravníkem ł do řezačky 2, z níž je rozřezaná hmota přepouštěna do nádrže...

Zařízení na odstraňování zbytku materiálu z čel vývalků, vzniklého při jejich dělení metodou příčného klínového válcování

Načítavanie...

Číslo patentu: 248412

Dátum: 12.02.1987

Autor: Ťápal Jiří

MPK: B21B 19/02

Značky: jejich, metodou, válcování, vývalků, dělení, zařízení, zbytků, příčného, odstraňování, materiálů, klínového, vzniklého

Text:

...daným podmínkám nou dělicínože, dorovnávací nože a přidržovaoí příložky na svých částeoh,jimiž jsou ve styku s horním držákem popř. se apodním držákem,opatřeny drážkami, v nichž jsou uspořádány šrouby.Zařízením podle vynálezu se zjednodušuje a zdokonaluje metoda dělení vývalků metodou příčného klínového válcování, urychlí se výrobní proces a dosahuje lepší kvality čel dělených vývalků.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je v...

Způsob úpravy zbytků reakční směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 247724

Dátum: 15.01.1987

Autori: Střešinka Jozef, Paličková Jindra, Petrjánoš Luděk

MPK: C08J 11/04, C08G 18/82

Značky: směsi, úpravy, reakční, zbytků, způsob

Text:

...výrobního zařízení, při kterém se na 1 díl bin-ot. reakční směsi působí 0,1 až 10 hmot. díly látky a/nebo směsi látek -o-bsahujícícli v molekule aktivní vodik s prüměrnou hmotnosti 1 až 2, s výhodou jed-nonrooneho alkoholu s 1 až 12 atomy uhlíku a/neb-o jejich směsí s vo~dou a chlorovanými uhlovodíky s teplotou varu do 130 °C v množství 0,1 až 10 hmot. dílů. ąMnožství přídávaného reakčníhr činidla závisí na složení receptury reakční směsi a...

Způsob čištění vnitřních povrchů sodíkového prostoru parního generátoru od zbytků sodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 247528

Dátum: 15.01.1987

Autori: Červinka Jiří, Bár Jaromír

MPK: G21F 9/00

Značky: způsob, povrchu, zbytků, generátoru, sodíku, vnitřních, sodíkového, čištění, parního, prostoru

Text:

...vyvíječe k varu a udržuje se ve varu po dobu tří hodin.Během této doby varu etanolu ve vyvíječi se zapojí vnější elektrické topení PG a sleduje se vzestup teploty v celém sodíkovém prostoru pomocí termočlánkových teploměrů, jimiž je PG vybaven. Topení se reguluje tak, aby teplota velmi zvolna a pokud možno rovnoměrně v celém sodíkovém prostoru stoupala.Přitom je vhodné, aby se spodní části zahřívaly poněkud rychleji než horní. Etanolové...

Zařízení pro odvod tuhých zbytků zplyňovacího procesu z tlakových generátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234598

Dátum: 01.01.1987

Autori: Jeřábek Vladimír, Vaněček Václav, Pech Jaroslav

MPK: F23J 1/02

Značky: tuhých, zplyňovacího, procesu, tlakových, generátoru, zařízení, odvod, zbytků

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je umožnit jednorázové vypouštění tuhých zbytků z popelové výpusti do zásobníku, ze kterého se postupně tuhé zbytky v řízených dávkách vypouštějí do návazného transportního zařízení. Zařízení je tvořeno zásobníkem (1), v jehož spodní části jsou vytvořeny nejméně dva výstupní otvory (3), oddělené stříškou (4), pod kterými jsou pevné podlahy (5), přičemž ve volném prostoru mezi stříškou (4) a pevnými podlahami (5) je umístěno...

Způsob zpracování destilačního zbytku z kontinuální destilace glycerolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233956

Dátum: 01.12.1986

Autori: Jeníková Alena, Ineman Václav, Staněk Jan, Nigrin Miloš, Hařmánková Věra, Moravcová Jitka, Jarý Jiří Ing

MPK: C11D 19/00

Značky: zbytků, způsob, zpracování, destilačního, kontinuální, destilace, glycerolů

Zhrnutie / Anotácia:

Destilační zbytek se rozmíchá při teplotě 20 až 100 °C s jedním až deseti hmotnostními díly vody, okyselí se na hodnotu pH 1 až 5 a extrahuje se 1 až 10 hmotnostními díly chlorovaného rozpouštědla s jedním nebo dvěma atomy uhlíku a jedním až třemi atomy chloru, načež se vodný podíl buď zahustí a jeho pH upraví na 5 až 7 a/nebo se jeho pH upraví na 7 bez předchozího zahuštění, načež se voda odpaří, zbytek se rozmíchá s alifatickým alkoholem s...