Patenty so značkou «zbytkových»

Způsob určování zbytkových množství těkavých a jedovatých sloučenin ve výrobcích rostlinného a živočišného původu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266485

Dátum: 12.01.1990

Autori: Stenko Jurij, Novikova Elvina

MPK: G01N 33/02

Značky: způsob, původu, zbytkových, množství, jedovatých, určování, výrobcích, živočišného, rostlinného, těkavých, sloučenin

Text:

...M 3 TaHa, nuóyrunçranarà (HB®),m- H X-FXHP ňpn MX COBMGCTHOM HDHCYTCTBHH Gun ňororosňen Moennnmů oőpasçu sepna nmennum, conepmamnň nsnecrnue Konuqecrna onpeenneMwx anoxnmmkawon 1,2-M 5 poM 3 TaHa ~ 0,174 MT/KF, HBQ - 3,000 MP/KF, d,-FXHP - 0,200 MT/KF,E-PXHF - 0,390 MT/KP. Mquenbnmä oöpaseu akcrpąruposann rexcanom npn cnenym max YCIIOBHHXIqömem 3 H 22 MHL N Macca Hasecxn sepna nan sxcwpaxunu 17,7 r cKopocTL nowoxa pacTBopHTens.1,1 CM/MHH§...

Způsob stanovení zbytkových nepolárních lipidů v surových souhrnech alkaloidů z námele

Načítavanie...

Číslo patentu: 257557

Dátum: 16.05.1988

Autor: Trtík Bohumil

MPK: G01N 21/41

Značky: stanovení, lipidů, způsob, alkaloidů, zbytkových, surových, nepolárních, souhrnech, námele

Text:

...závislost indexu lomu na obsahu lipidů v hexanu byla zjištěna v oblasti od 0 do 10 q lipidů na 100 ml roztoku. výhodou stanovení podle vynálezu je rychlost stanovení (zkrácení doby analýzy z 12 hodin na 20 minut), dostatečná citlivost, ve srovnání s dosud používanou metodou extrakce do petroléteru. i přesnost. způsob stanovení podle vynálezu se používá při kontrole kvality meziproduktů výroby čistých forem námelových...

Způsob výroby benzenu ze zbytkových směsí odpadajících při syntéze etylbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256672

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lederer Jaromír, Rybár Petr, Schöngut Jiří, Macek Vladimír, Krupička Michael, Soldát Miloslav, Fulín Petr, Černý Jaroslav, Hamouz Emil

MPK: C07C 15/04

Značky: směsi, zbytkových, způsob, etylbenzenu, výroby, odpadajících, benzenu, syntéze

Text:

...výroby benzenu ze zbytkových směsi odpadajících při syntéze etylbenzenu, při němž benzen vzniká hydrodealkylací směsi alkylbenzeuů, zejména dietylbenzenú, trietylbenzenů a výšealkylovaných benzenů za přítomnosti katalyzátorú na bázi oxidu chromu naneseného na oxidu hliníku při teplotách 540 až 660 OC a tlacích 3,0 až 10,0 MPa, přičemž se další produkty hydrodealkylace dále využívají v etylénové jednotce, z nichž etan se vrací do pyrolýzy a...

Spôsob stanovenia zbytkových monomérov a riedidiel v pevných Iiguocelulózových materiáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 240470

Dátum: 15.08.1987

Autori: Lust Sigmund, Przybyla Janusz

MPK: C08F 6/10, G01N 33/46

Značky: iiguocelulózových, monomérov, spôsob, riedidiel, materiáloch, pevných, stanovenia, zbytkových

Text:

...formal dehydom a polyměrnym paratormaldehy- /dom na stranu monomérneho formaldehydu, Walker j. F., Formaldehyde, Second edition, New York, 1953, čo má za následokstanovenie vyšších hodnôt formaldehydu vo vUvedené nevýhody súčasného stavu do značnej miery odstraňuje spôsob stanovenia zbytkových -monomérov a riedidiel- v pevných lignocelulózových materiáloch podla vynálezu, ktorého podstatou je to, že vzorka pevného lignocelulózového materiálu...

Způsob degradace zbytkových přísad v upotřebeném motorovém oleji

Načítavanie...

Číslo patentu: 241769

Dátum: 10.08.1987

Autori: Rambousek Jaroslav, Holub Poemysl, First Antonín

MPK: C10M 175/02

Značky: motorovém, upotřebeném, oleji, přísad, zbytkových, způsob, degradace

Text:

...USA pa-rpatentového spisu NSR DOS 32 32 683 sek rafinaci upotřebepého,oleje používají reaktívní redukčníčinid 1 a, například různé kom- gUvedehé známé způsoby odstraňoýáníupřísad z použitýoh motoàj rových olejů mají různé nevýhody. Extrakční postupy jsou investičné í provozně ve 1 mí.nák 1 adné, neboř velké objemy éxtrakčníchči nide 1 je třeba destilačně regeneŕovat a vracet do procesu. Rozk 1 ad j přísad účinkom směsi hydroxidu sodného a...

Zařízení k odstraňování zbytkových mechanických částic z proudu plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243604

Dátum: 15.05.1987

Autori: Henzl Jindoich, Houžvic Vladimír

MPK: B01D 47/06, C07C 5/18

Značky: zbytkových, částic, mechanických, zařízení, odstraňování, plynů, proudu

Text:

...plynu do atmosféry a je dále napojen svodem do usazovací jímky. Do prívodu cirkulační kapaliny je mezi usazovací jímkou a tlakovou komorou proudového směšovače zařazeno cirkulační čerpadlo.Praktické provedení zařízení podle vynálezu v aplikaci pro odstraňovaní zbytkových krystalků produktu z proudu reakčních plynů, vznikajících při výrobě antrachinonu fluidní katalytickou oxidací antracenu, znázorňuje připojený výkres. zařízení podle vynálezu...

Zariadenie na automatické dĺžkové triedenie zbytkových valčekov hlavne od lúpačiek dýh

Načítavanie...

Číslo patentu: 235583

Dátum: 15.02.1987

Autori: Mánik Emil Žarnovica, Michalka Štefan, Munka Štefan

MPK: B27B 25/00

Značky: automatické, zariadenie, triedenie, dĺžkové, lúpačiek, zbytkových, hlavne, valčekov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na automatické dĺžkové triedenie zbytkových valčekov, hlavne od lúpačiek dýh v drevospracujúcom priemysle. Zariadenie je skonštruované pre triedenie od štyroch lúpačiek do dvoch združených rozmerov bez nároku na pracovné sily. Triediace zariadenie pozostáva z ťažnej vetvy dopravníka pre dlhé a zvlášť pre krátke zbytkové valčeky, zbernej kapsy pre krátke a dlhé valčeky vybavenej sklopným ramenom a preklápacím ramenom,...

Způsob odstraňování zbytkových množství akrylových monomerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219801

Dátum: 15.10.1985

Autor: Juračka František

Značky: monomerů, akrylových, způsob, odstraňování, zbytkových, množství

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odstraňování zbytkových množství akrylových monomerů z akrylátových nebo akrylové monomery obsahujících vodných disperzí. Nejprve se pH disperze upraví na hodnotu 6,0 až 7,5 vodným roztokem hydroxidu sodného, draselného, amonného nebo sekundárního aminu. Při teplotě 20 až 70 (C se takto upravená disperze rozmíchá se sekundárním aminem, případně jeho vodným roztokem, v ekvivalentním množství k obsahu volných akrylových monomerů v disperzi...