Patenty so značkou «zberač»

Trapézový zberač s paralelným prietokom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7002

Dátum: 07.01.2015

Autori: Beer Martin, Rybár Radim, Horodníková Jana

MPK: F24J 2/46, H01L 31/052

Značky: paralelným, zberač, prietokom, trapézový

Text:

...kondenzátorov.Puzdrá kondenzátorov sú umiestnené tak, aby os prechádzajúca ich stredmi bola diagonálou spodnej a vrchnej steny plášťa. Medzi teplovýmennými komoramí sa nachádzajú izolačné piliere konštantného prierezu, ktorých pozdĺžna os je zhodná s osou, v ktorej ležia stredy puzdier kondenzátorov. Takéto umiestnenie umožňuje progresívne zmenšovanie prierezu rozdeľovacieho kanála a zväčšovanie prierezu zbemého kanála pozdlž plášťa podľa...

Zberač s paralelným prietokom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6323

Dátum: 03.12.2012

Autori: Kudelas Dušan, Rybár Radim, Beer Martin, Horodníková Jana

MPK: F24J 2/32, F24J 2/34

Značky: paralelným, prietokom, zberač

Text:

...plášťom sú rozdeľovacie a zbemé kanály umiestnené vnútri plášťa zberača, v priestore ohraničenom z vonkajšej strany stenou plášťa a z vnútomej strany stenami izolačných pilierov a teplovýmenných komôr. V prípade zberača s deleným plášťom sú rozdeľovacie a zbemé kanály umiestnené na vonkajších bočných stranách plášťa a sú tvorené potrubnými úsekmi vybavenými individuálnymi vyústeniami na každú komoru, ktoré nadväzujú na translačnú plochu,...

Zberač psích exkrementov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6008

Dátum: 04.01.2012

Autor: Križánek Jozef

MPK: A01K 23/00

Značky: psích, exkrementov, zberač

Text:

...l je po celom obvode 1 pevne prípevnený kužeľový držiak á, ktorý je z vnútomej strany vybavený protišmykovým náterom Q.Na obr. 3 je znázornená papierová lopatka § obdĺžnikového tvaru, na ktorej je tenkým prúžkom 2 nalepená zásterka Q z tenkého papiera, ktorá zakrýva zospodu držiak Q.Obr. 4 nám ukazuje lopatku 5 stočenú do otvoreného kornúta tak, aby bola zásterka m zvonka.Obr. 5 znázorňuje lopatku § zasunutú do držiaka 5 tak, aby zásterka m...

Prejazdový žľabový zberač vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5856

Dátum: 04.10.2011

Autori: Móro Vladimír, Wirth Peter

MPK: E03F 5/00, E01C 11/22

Značky: prejazdový, žlabový, zberač

Text:

...okrajových homých častiach prechádza do lineámeho sedla, V ktorom je osadený rošt.Za účelom tesnejšieho nadpájania viacerých prejazdových žľabových zberačov vody je výhodné, aby obe čelá telesa boli opatrené komplementámymi osadeniarríi.Za účelom dosiahnutia kompaktného monolitického celku je teleso prejazdového žľabového zberača vody opątrené kotvíacirni prvkami pre uchytenie roštu. Aj jednotlivé segmenty roštov môžu byť opatrené vzájomnýmí...

Pohyblivá klapka pre zberač pokosenej trávy vlečeného trávnikového žacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2679

Dátum: 31.08.2005

Autori: Schmitt Freddy, Gerhardt Bruno, Eblin Joseph

MPK: A01D 43/00

Značky: trávy, žacieho, zberač, pohyblivá, stroja, vlečeného, trávnikového, pokosenej, klapka

Text:

...opatrený zberač pokosenej trávy Vlečeného trávnikového žacieho stroja,otočne primontovaná v spájacom potrubí, ktorým je opatrená predná časť zberača, charakteristická tým, že je vybavená prostriedkom automatického spustenia do naddvihnutej polohy po smere uzavretia spájacieho potrubia, a ďalej jecharakteristická tým, že za účelom pritlačenia druhého koncaklapky, opačného od konca pri spájacom potrubí, na spodný okraj vyprázdňovacieho otvoru...

Žľabový zberač vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3603

Dátum: 11.09.2003

Autor: Wirth Peter

MPK: E01F 5/00, E01C 9/10

Značky: žlabový, zberač

Text:

...drenážnych alebo porćznych asfaltobetónových povrchov najmä cestných komunikácií. Ďalšou podstatnou výhodou konštrukcie žľabového zberača dažďovej vody je ten fakt, že sa zabráni rouušovaniu drenážnych alebo poréznych asfaltobetónových povrchov v zimnom období vplyvom mrazov a drenàžna povrchová vrstva hlavne cestných komunikácii sa môže technologicky veľmi jednoducho uložiť až tesne po vrchnú hranu rámu žľabu respektíve hornú hranu...

Štrbinový zberač dažďovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3485

Dátum: 02.05.2003

Autor: Wirth Peter

MPK: E01F 5/00, E03F 5/04

Značky: zberač, štrbinový, dažďovej

Text:

...vody, ktoré sú plného kruhového alebo štvorcového profilu.Výhody štrbinového zberača dažďovej vody osadzovaného na betónové žľaby podľa technického riešenia spočívajú najmä v tom, že sa zabráni ziiehodnocovaniu zberacích systémov dažďovej vody a rozkrádaniu ich niektorých časti. Ďalšou podstatnou výhodou je jeho minimálna vizuálna šírka, kde je viditeľná len štrbina a tak tento zberací systém nepôsobí neestetickým dojmom.Navrhnuté riešenie...

Prúdový zberač

Načítavanie...

Číslo patentu: 282882

Dátum: 02.12.2002

Autori: Ütrecht Werner, Korth Hans-joachim

MPK: B60L 5/28

Značky: prúdový, zberač

Zhrnutie / Anotácia:

Druhý koniec (26) spúšťacieho pohonu (22) na vozidlovej strane je pri začlenení druhých izolátorov (29) kĺbovo pripojený na pomocnom ráme (33), ktorý je odpojiteľne upravený k základňovému rámu (3) upevnenom na vozidlovej streche (2) a má dve navzájom rovnobežne upravené nosné ťahadlá (34), ktoré sú jedným zo svojich koncových úsekov (35) upevnené na základňovom ráme (3) a svojimi opačnými koncovými úsekmi (36) sú vzájomne spojené, pričom...

Rozdeľovač a zberač vykurovacej vody na podlahové kúrenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1775

Dátum: 04.03.1998

Autor: Kovács Silvester

MPK: F24D 3/12

Značky: podlahové, vykurovacej, rozdělovač, kúrenie, zberač

Text:

...spájanými prvkami, teda ani nevznikajú štrbiny a nedochádza tak k úniku vykurovacej vody z obehu. Tieto priame výhody novej konštrukcie rozdeľovača a zberača vykurovacej vody pre podlahové kúrenie má aj svoje nepriame výhody spočívajúce v tom, že sa znižujú náklady na údržbu a vylučuje sa možnosťvytopenia bytu pri havárií vykurovacieho systému.Prehľad obrázkov na yýkresoch Technické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov,...

Zberač kondenzátu rúrových systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1506

Dátum: 04.06.1997

Autori: Kollár Jozef, Patek Peter, Papp Dezider

MPK: F16T 1/10

Značky: systémov, rúrových, zberač, kondenzátu

Text:

...a spoľahlivosti celého rozvodného systému.Riešenie je zvlášť vhodné pre strednotlaké a nízkotlaké rozvodné systémy vykurovacíchplynov uložené v zemi, alebo nachádzajúce sa v korozívnom prostredí.Prehľad obrázkov na yýkresochNa obrázkoch č. l, 2 a 3 sú znázomené rôzne variantné konštrukčné usporiadania, ktoré kore špondujú s jednotlivými príkladmi uskutočnenia.Príklady uskutočnenia Príklad 1Na obrázku číslol je znázomene variantné...

Zberač prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1492

Dátum: 04.06.1997

Autor: Ovsjannikov Michal

MPK: B60L 5/00

Značky: prúdu, zberač

Text:

...troleje,dôjde pri náraze výstupku neokrúhleho kotúča na zarážku k silovćmu účinku vyvolanému ťažnou silou pružiny. Silový účinok od zotrvaćnosti hmoty pákovej sústavy vymrštenej pružinou nahor sa do zarážky neprenesie, ale po dosiahnutí krajnej polohy gravitáciou dosadnú opäť dorazy na seba.Vzájomnou rovnobežnostou osi pootáčania dolného ramena a osy ćapu neokrúhleho kotúča dôjde po dosiahnutí krajnej polohy neokrúhleho kotúča, limitovanej...

Dvojsmerový výklopný zberač elektrického průdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262613

Dátum: 14.03.1989

Autori: Lamač Pavel, Kopčák Juraj, Boháčik Ľubomír

MPK: B60L 5/08

Značky: výklopný, elektrického, prúdu, zberač, dvojsmerový

Text:

...2 v reze A-A z obr. 1.V ráme l je uložená nosná doska 3 na sklopnom závese Q a zaistená poistkou 35. Nosná doska l je opatrená radom otvorov, V ktorých sú upevnené horné nosiče 1 v počte odpovedajúcemu počtu vodičov troleje gg. Na hornom nosiči A je otočne uložené horné teleso § zaistené poistným krúžkom zl a pružným elementom gg napr. gumeným krúžkom. Horné teleso É je spojené so spodným telesom 1 dvojicou páčiek Q kyvne v čapoch pačiek 2...

Flotačný zberač pre flotáciu nesulfidických minerálov a rúd

Načítavanie...

Číslo patentu: 252715

Dátum: 15.10.1987

Autori: Nagy Peter, Glončák Štefan, Lazar Ľubomír, Koreňová Magda, Spoková Anna Csc, Bubanec Ján

MPK: B03D 1/02

Značky: minerálov, flotačný, zberač, nesulfidických, flotáciu

Text:

...skupin s kovovými iónami. ~ Výhoda. uvedených rozpúšťadiel je, že umožňujú manipuláciu so zberačom podľa vynálezu do 230 až 250 K.Využitie tohto zberača v rôznych kombináciach jeho zložiek umožňuje podľa potreby regulovat flotačný výnos cennej zložky rudy, čo ukazuje na mnohostrannost navrhnutých foriem zberača.Výhodou navrhovaného zberača je, že v pripade nedostatku doteraz používanej kyseliny olejovej túto nahrádza za dosiahnutia...

Zberač pre získavanie včasných embryí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240519

Dátum: 15.08.1987

Autor: Volkmar Friedrich

MPK: A61D 7/02

Značky: embryí, zberač, včasných, získavanie

Text:

...prechod hadičky ventilu katetra a tým jeho zavedenie cez zberač až do rohu maternice, lebo zberač je dlhší ako vyrábané łkatetre. Zaoblenà koncovka mandrenu vyplña otvor zberača pri jeho pretláčani cez krčok do maternice a tým zabraňuje poranenia sliznice.Na pripojenom výkrese na obr. 1 je znázornený zberač podľa vynálezu, na obr. 2-1 koyový .mandren so zaoblenou kcncovkoku, obr. -3 je game-tý käteter a na obr. 4 oceľový mandren preřkateter....

Trolejový zberač pre prenos elektrickej energie a riadiacich signálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239819

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kodym Jararoslav, Futera Miroslav, Šídlo Pavel, Nimec Adolf

MPK: B60L 5/08

Značky: zberač, elektrickej, signálov, prenos, energie, trolejový, riadiacich

Text:

...-a nosič uhlíkovej kefy sú kollmé na rovinu trolejových vodičov. Toto riešenie neumožňuje využitie trolejového zberača V prípade, keď je trolejové vedenie tvarované do oblúkov.Nevýhodou trolejových zberačov s riešením kibového mechanizmu ako páky s gulovým kĺbom na jednej strane páky a dvoma navzájom Ikolmými kĺbmi na opačnej strane páky j-e, že takto konštru-ované zberače vzhladom na nutnú .mimobež-nost osi kĺbov na strane xkotivenia...

Nehorľavý zberač rozliatych kvapalín a pohlcovač ich zápachov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239200

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kopín Rudolf, Vargovič Štefan

MPK: B01J 20/18, C09K 3/32

Značky: pohlcovač, zberač, zápachov, kvapalín, nehořlavý, rozliatych

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka nového druhu univerzálneho nehorľavého zberača rozliatych kvapalín z pevného povrchu a zároveň pohlcovača ich zápachov v niekoľkých zloženiach. Podstatou zmesnej látky je prírodný zeolit s prímesou hydrofóbizovaného anorganického materiálu, ako napr. silikónovými olejmi, alebo ich vodnými emulziami hydrofóbizovaného expandovaného perlitu, zeolitu
piesku, kremeliny, alebo iných nerastných materiálov.

Vyorávací zberač

Načítavanie...

Číslo patentu: 235225

Dátum: 15.02.1987

Autor: Michalko Ján

MPK: A01D 31/00, A01B 43/00

Značky: zberač, vyorávací

Zhrnutie / Anotácia:

Vyorávací zberač je prídavným zariadením, ktoré pracuje pred traktorom. Vyoráva a zbiera sadenice a iné plodiny. Možno ho traktorom zdvíhať a vyprázdňovať do kontajneru upevnenom na traktore, alebo do vlečky za traktorom. Slúži na vyorávanie a zber poľnohospodárskych plodín, sadeníc, alebo aj kameňa a iných nežiadúcich elementov v pôde. Vyorávací zberač odrezáva pohyblivými radlicami vrstvu pôdy aj s plodinami. Rozrušuje pôdu a oddeľuje ju od...