Patenty so značkou «zážihové»

Zážihové zariadenie pre zdroje elektrického oblúku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15208

Dátum: 08.10.2009

Autori: Hagmann Juerg, Gstoehl Oliver, Krassnitzer Siegfried

MPK: H01J 37/32

Značky: zážihové, oblúku, zariadenie, zdroje, elektrického

Text:

...takže V priebehu vytvárania povlaku nie je v podstate potiahnutý. Vzhľadom k tomu, že hrot prstu nie je potiahnutý, je možné dosiahnuť jeho dlhšiu životnosť. Okrem toho sa podstatne zvýši spoľahlivosť zážihu. To sa týka najmä procesov, pri ktorých sa uskutočňuje nanášanie izolačných vrstiev a najmä vrstiev oxidu.0008 V prvej forme uskutočnenia sa spúšťací prst pripevní na rotačnú os, pričom je táto rotačná os umiestnená šikmo medzi terčmi,...

Mazací olej s prísadou pre silne namáhané zážihové a vznetové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 260337

Dátum: 15.12.1998

Autori: Hrabovecký Imrich, Štaňko Nikolaj, Bačovský Milan, Jánošík Štefan, Náter Pavel, Stacho Dušan, Nádvorník František

MPK: C10M 169/04

Značky: přísadou, silně, motory, namáhané, mazací, vznětové, zážihové

Text:

...viskozity a viskozitného indexu sa základové oleje doplnia podľa potreby znižovačom teploty tuhnutia, napríklad polyalkyhnetakrylátového alebo alkyluaftalenového typu a modifikatorom viskozity, akými sú polyméry a kopolyméry nenasýtených zlúčením, napríklad typu polybuténov, polymetakrylatov alebo kopolymérov etylén-propylénových alebo styrén-izoprénových.Základový olejový ratinat alebo regenerít bežne obsahuje ešte zložky, ktoré znižujú...

Zmesný kyslíkatý komponent palív pre zážihové motory a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266119

Dátum: 14.11.1989

Autori: Lichvár Milan, Olejník Vincent, Bratský Daniel, Barta Stanislav, Franta Štefan, Bučko Miloš, Fehér Pavol, Ambrož František, Braunsteiner Michal

MPK: C10L 1/18

Značky: palív, spôsob, komponent, kyslíkatý, motory, přípravy, zmesný, zážihové

Text:

...kyslíkatý komponent palív pre zážihové motory podľa vynálezu tedy obsahuje od 10 do 95 hmot. uhľovodíkovej frakcie s destilačným rozmedzím v intervale teplôt od 20 do 230 °C, od 0,7 do 58 hmot. alifatických alkoholov C 2 až C 6, od 0,04 do 32,1 hmot. cyklických alkoholov C 5 a C 6, od 0,06 do 16,3 hmot. aldehydov C 3 až C 7 a od 0,03 do 36,7 hmot. cyklických ketônov C 5 6. kyslíkatý komponent palív pre zážihové motory je vnímavý na...

Kyslíkatý komponent palív pre zážihové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 266118

Dátum: 14.11.1989

Autori: Braunsteiner Michal, Bratský Daniel, Fehér Pavol, Juhás Stanislav, Žedényi Mikuláš, Kolesár Ján, Bučko Miloš

MPK: C10L 1/18

Značky: palív, komponent, motory, kyslíkatý, zážihové

Text:

...alkoholov cs až ce, od 0,1 do 3 š,1 z hmot. cyklických alkoholov C 5 a C 6, od 0,1 do 17,1 hmot. aldehydov C 3 až C 7 a od 0,1 do 41 hmot. cyklických ketônov C 5 a C 6. Kyslíkatý komponent podľa vynálezu sa pripraví vzájomnou homoqenizáciou uhľovodíkovej frakcie a zmesi kyslíkatých zlúčenín vznikajúcich ako vedľajší produkt pri výrobe cyklohexanőnu oxidáciou cyklohexánu v takom pomere, aby výsledný produkt mal vyššie popísané zloženie. V...

Komplexný komponent palív pre zážihové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 255397

Dátum: 15.03.1988

Autori: Fehér Pavol, Kopernický Ivan, Šimko Karol, Mikula Oldřich, Bučko Miloš, Braunsteiner Michal, Bratrský Daniel, Mihályová Blanka, Křižka Pavel, Lehotský Ľubomír

MPK: C10L 1/32

Značky: zážihové, palív, motory, komplexný, komponent

Text:

...frakcie z pyrobenzínu, zvyčajne hydrogenované s destilačným rozmedzím od 130 °C do 250 °C, pričom obsah aromatlckých uhľovodíkov v týchto zmesiach zvyčajne je vyše 50 0/0 hmot. iV prípade, že komplexný komponent naliv pre zážlhové motory podľa vynálezu ohsahuje teda okrem zložiek A, B, C aj pomocnú zložku D, potom obsah zložky D v komponente je v rozmedzí od 15 hmot. do 70 hmot., výhodne od 15 0/0 hmot. do 40 0/0 hmot.Pre zabezpečenie vyššie...

Zapojenie podávacieho palivového čerpadla pre zážihové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 251985

Dátum: 13.08.1987

Autor: Župa Ján

MPK: F02M 37/08

Značky: zážihové, čerpadla, motory, podávacieho, palivového, zapojenie

Text:

...úvrate piesta 1, t. j. medzi koncom nasávacieho a začiatkom tlačneho zdvihu, je bázový vývod druhého vstupného tranzistora 25 spojený cez druhý budiaci rezistor 25 bistabilného klopného obvodu 12, s vnútorným časovaním, s jeho druhým vstupom 11, ktorý je ďalej Cez zopnuté kontakty, druhý pevný kontakt 3 a druhý pohyblivný kontakt B, a cez ohybný elektrický prívod 9 spojený s kostrou 4 podávacieho palivového čerpadla.Kolektorový vývod...