Patenty so značkou «zážehového»

Zapojení řízeného volnoběhu zážehového spalovacího motoru s polohovým spínačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268143

Dátum: 14.03.1990

Autor: Holík Ludvík

MPK: F02D 33/00

Značky: řízeného, volnoběhu, motorů, polohovým, spalovacího, zážehového, spínačem, zapojení

Text:

...připojen ne první e druhý vstup hradle 5 NAND e na první evorku odporu 33, jehož druhá evorke je připojene jednak ne první evorku kondeneátoru E 3, jehož druhá evorke je uzemněne e jednak na vstup hradla § NAND, na jehož druhý vstup je připojen výstup hradle 5 NAND e výstup hredle 5 NAND je připojen na prvni e druhý vstup hredla 6 NAND, jehož výstup je připojenna enodu diody gł, jejíž ketoda je přes proměnný odpor fl pripojene ke společné CS...

Systém sání zážehového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245282

Dátum: 15.06.1987

Autori: Vyroubal Antonín, Jelínková Hana, Šimek Jindoich, Reinitzer Jioí, Syrový Ludik

MPK: F02M 35/16

Značky: motorů, systém, sání, zážehového

Text:

...PIX BGJMĚVIHH, KTO orpnuawenbH 0 cxcaxercz na smermi/tancom ram/means myua anyone.Hamm naoópeweaua znamena ynpoxuenne moarama.HocTaBJIeHI-Iaa ueJIL nocmraerca Tam, wro no Meabíneñ Mape om na uawpyóxon nuuoJmeH rmóxmm n cHaóxeH xecncoñ npocrazaxoü c KBJIPIÓpOBBHIHiMPI ovnaepcwmsmnm, yorauosneunoñ 13 som pacuouomenna KaJmópoBaHHHx oTBepcTnñ naTpyóKa.Ha (Xmxuľ qeprema IIDGJICTaBJIGHa npummunannaa cxeMa ormeunaemoro ycmpoücrna.Ha qmruz...

Systém sání zážehového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245278

Dátum: 15.06.1987

Autori: Satzinger Gerhard, Martorana Piero, Nitz Rolf-eberhard

MPK: F02M 35/12, F02M 31/00

Značky: zážehového, motorů, systém, sání

Text:

...4 remeparypm a .upyrm antpurm anna 8 x opens nonorpena (na nonaaarxa). ľlarpydox 3 nemam nena.uolperoro mama nemame 021 mm roman 9 x perymapy 4 reumeparypu, a .upyrm mpmmz mamou IO x aupyxamoi opens. Ba nawpyóxax 2 1 3 (nn m amen s an) monoau nandponannne onaepcm II n 12. paanomnennne ar ornpmoro norma 8 -mm zo m panorama ťa u ťa , panna 0.2545 man É n Č, cooraercrnymezo uarpydxa maare a rpyóoi 6. Ornamenne cymapao Hmmm npoxoamoro ceqenm...

Spalovací prostor zážehového motoru na bioplyn, případně na zemní plyn

Načítavanie...

Číslo patentu: 249656

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jonáš Jaroslav, Sloup Václav, Bradáč František, Jarý František, Bočan Jiří

MPK: F02B 43/10

Značky: prostor, motorů, zemní, případně, spalovací, zážehového, bioplyn

Text:

...a úplnému prohoření směsi.Současně při použití podstatně vyšších parametrů zapelovacího systému se při každé kompresi směs spolehlivě zapaluje. ÉU dosavadních, zejména bíoplynových zážehových spšĺovacích motorů vlívem pomalého hořaní směsi bíoplyn - vzduch, které je dáno jejími charakteristíckými vlestnostmi, dochází k tomu, že v danám čase a prostoru nedojde k úplnému shoření směsa ta dohořívá ještě ve výfuku.Tím se značné snižuje účinnoát...

Rozvod zážehového čtyřdobého motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232945

Dátum: 15.08.1986

Autor: Křivka Jan

MPK: F01L 1/02, F02M 67/06

Značky: čtyřdobého, rozvod, motorů, zážehového

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešit rozvodový systém čtyřdobého motoru jedním ozubeným řemenem a zjednodušit uložení výstředníku horní napínací kladky. Podstatou vynálezu je to, že řemen svým vnitřním ozubením zabírá do ozubeného kola klikového hřídele, váčkového hřídele, rotoru zapalování a vnějším povrchem je napínán dvěma dolními kladkami, zvětšujícími opásání ozubeného kola klikového hřídele, a horní kladkou. Čap výstředníku uložení horní kladky je...

Zařízení ke spouštění zážehového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231718

Dátum: 15.07.1986

Autori: Doubravský František, Doubravský Jiří

MPK: F02N 11/08

Značky: spouštění, motorů, zařízení, zážehového

Zhrnutie / Anotácia:

Řeší problém usnadněného spouštění motoru za chladu i při poklesu napětí startovací baterie. U bateriového zapalovacího zařízení, u kterého je použito indukční zapalovací cívky s primárním vinutím pro nižší provozní napětí elektrické sítě automobilu a pro kterou je za chodu motoru toto napětí snižováno na její provozní hodnotu předřadným odporem, je vstupní svorka samotného primárního vinutí cívky spojena prostřednictvím polovodičové diody se...

Zařízení pro výkonovou regulaci zážehového spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 233823

Dátum: 01.07.1986

Autor: Apetaur Milan

MPK: F02D 23/00

Značky: zážehového, regulaci, spalovacího, zařízení, motorů, výkonovou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro výkonovou regulaci zážehového spalovacího motoru. Sestává z objemového rotačního dmychadla (11), jehož pohon tvoří kliková hřídel (2) motoru (1) s variátoru (3), opatřený regulační pákou (10), a tomuto objemovému rotačnímu dmychadlu (11) je předřazeno v potrubí (18) turbodmychadlo (14). Regulační páka (10) variátoru (3) může být spojena pomocí převodů, tvořených vzpěrou (24), dvojramennou pákou (25), pákou (27) a...

Způsob homogenizace směsi v sacím potrubí zážehového čtyřdobého motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 222052

Dátum: 15.07.1985

Autori: Nadrchal Miloslav, Perný Vladimír, Perník Vít

Značky: čtyřdobého, motorů, zážehového, směsi, způsob, homogenizace, sacím, potrubí

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob homogenizace směsi v sacím potrubí zážehového čtýřdobého motoru, vyznačený tím, že do proudu směsi v sacím potrubí se za škrtící klapku karburátoru přivádí předehřátý vzduch odebíraný s výhodou před škrtící klapkou karburátoru a ohřívaný v potrubí, které spojuje prostor před škrtící klapkou s prostorem za škrticí klapkou, přičemž množství vzduchu se reguluje pevným odměrným průřezem spojovacího potrubí a velikostí pod tlaku v sacím...

Zapalovací zařízení zážehového spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 214628

Dátum: 30.03.1984

Autori: Doubravský František, Doubravský Jiří

Značky: zážehového, motorů, zapalovací, zařízení, spalovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kompletace zážehových spalovacích motorů, zejména automobilových. Účelem je s použitím indukční zapalovací cívky s odbočkou primárního vinutí pro nižší napětí než je jmenovité napětí elektrické sítě automobilu, samočinně usnadnit spouštění studeného motoru, bez další vícespotřeby elektrické energie za chodu motoru. Uvedeného se dosáhne zařazením diody provozní před vstupní svorku primárního vinutí zapalovací cívky a dále diody...