Patenty so značkou «závora»

Uzatváracia závora pre prepravnú nádobu so sklopnými bočnými stenami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16423

Dátum: 28.05.2009

Autor: Orgeldinger Wolfgang

MPK: B65D 6/18

Značky: bočnými, sklopnými, nádobu, závora, stenami, prepravnú, uzatváracia

Text:

...predloženého vynálezu je dať kdispozícii prepravnú askladovaciu nádobu príp. zatvárací aotvárací mechanizmus, pričomvynaložením minimálnej sily sú bočné steny sklopné smerom dovnútra.0008 Úloha predloženého vynálezu sa rieši znakmi obsiahnutými vo význakovej časti nároku 1.0009 V ďalšom riešení je navrhované, aby bol nastavovací mechanizmus,najmä ovládací prvok, spojený s bočnou stenou, najmä stenou s úzkou bočnou plochou spojením vo forme...

Uzavieracia závora pre transportnú prepravku so sklápateľnými bočnými stenami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15879

Dátum: 28.05.2009

Autor: Orgeldinger Wolfgang

MPK: B65D 6/18

Značky: prepravku, uzavieracia, bočnými, závora, transportnú, sklápateľnými, stenami

Text:

...odomykajúci mechanizmus, pričom vynaložením minimálnej sily sa budú dat bočné steny sklápať dovnútra.0008 Úloha predkladaného vynálezu je riešená prostrednictvom znakov, obsiahnutých v význakovej časti nároku 1.0009 Vdalšom stvárnení je navrhnuté, že mechanizmus prestavovania,najmä ovládací prvok, je cez spojenie typu hríbovej hlavy vdrážke spojený sbočnou stenou, najmä súzkou bočnou stenou, čím sa môže vykonávať paralelné presúvanie tohto...

Vysúvateľná závora pre mechanizmus zámku automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8815

Dátum: 21.12.2006

Autori: Giacomin Fabrice, Canard Louis

MPK: E05B 17/00, E05B 17/04

Značky: automobilů, závora, vysúvateľná, mechanizmus, zámku

Text:

...závora tiež obsahuje indexér, ktorý je axiálne pohyblivý medzi kľudovou polohou avysúvaoou polohou následkom otáčavého pohybu rotora pomocou nezodpovedajúceho kľúča, pričom tento indexér je priamo otáčavo spojený s ovládacim0018 Výhodne sú rotor a indexér posuvné spojené.0019 V rámci prvého variantu uskutočnenia je prvé spojovacie zariadenie tvorené guľovou plochou s n axiálnymi plôškami, pričom druhé spojovacie zariadenie je tvorené...

Vnútorná bezpečnostná reťazová závora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3799

Dátum: 06.04.2004

Autor: Kalaš Andrej

MPK: E05C 17/36

Značky: bezpečnostná, vnútorná, reťazová, závora

Text:

...priečkach 22, 23 s tým. že v strednej priečke 23 je otvor 24 v ktorom je spätná pružina 25 skrutka 26, zaisťovací kolik 27 umiestneným aj v drážke 20 a koniec trnu 19 je tesne pri priečke 28 s tým, že upevňovaeia hlavica 17 je spojená skrutkami 29 prechádzajúcimi cez protiľahlú časť dverí 32 s matícami 31. ktore sú pevne spojene vonkajšou bezpečnostnou lištou 30.Na pohodlnejšiu manipuláciu pri odomykaní zámok l je umiestnený na bočnej prednej...

Otočná závora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 140

Dátum: 07.10.2003

Autor: Wotke Andreas

MPK: E06B 11/08

Značky: otočná, závora

Text:

...význakovej časti nároku 3 je zaistené, že pri pokuse nejakej osoby prejst priechodom bez oprávnenia pre prístup sa otočná závora po zablokovaní priechodu otočí do svojho základného postavenia, ktoré uvoľňuje priechod až vtedy, ked senzor osôb nedetegoval žiadnu osobuv oblasti otočnej závory. To je potrebné preto, aby sa zabránilo prechodu takejneoprávnenej osoby, ktorá by sa po zablokovaní otočnej závory ešte mohla0011 Pokial sa však...

Zapustená závora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7544

Dátum: 28.07.2003

Autor: Maier Franz

MPK: E05C 7/00, E05C 1/00

Značky: zapustená, závora

Text:

...uloženia a na tejto rohovej oblasti páky je otáčatelne kĺbovo uložená sústava tyčí a že výklopná páka cez pripojenú sústavu tyčí ovláda prinajmenšom jeden závorový prvok,presúvateľný v horizontálnej styčnej drážkovej oblasti krídla s oporným dorazom, ktorý pôsobí spolu suzatváracím dielcom, pevne pripojeným na0008 Prostredníctvom tohto uskutočnenia vzmysle vynálezu je možné sklápaciu páku, určenú na ovládanie závorového prvku, pri uzamknutom...

Bezpečnostná elektromechanická závora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2890

Dátum: 11.06.2001

Autor: Foľtánová Kamila

MPK: E01F 13/04

Značky: elektromechanická, závora, bezpečnostná

Text:

...jed.notka je ďalej prepojené. s blokom zámkov skriniek, blokom časovačov, protisabotážnym blokom,signalizačným blokom, detektorom. vozidla, príjmačom diaľkového ovládania, vyhodnocovacou jednotkou prepojenou so snímacou anténouVýhody bezpečnostnej elektromechanickej závory.pod|a predloženého technického riešenia. spočívajú. n.ajmä vtom., že. použitje elektromotora sbezpećnostným napájacím .jednosmerným napätím tzvzabezpečuje...

Elektromechanická závora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2852

Dátum: 10.05.2001

Autor: Foľtánová Kamila

MPK: B61L 29/04

Značky: elektromechanická, závora

Text:

...napájacím jednosmerným napätím 24 Vzabezpečuje nepretržitý chod závory aj pri výpadkoch sieťového napätia,pretože závora je napájaná zo zdroja so zálohovacími akumulátormi. Je to výhodné najmä pri rozmiestňovaní týchto závor do dôležitých prevádzok ako sú železničné prejazdy ahraničné prechody, kde je dôležité zabezpečiť nepretržitú prevádzku týchto zariadení. Ďalšou výhodou je použitie týchto závorvparkovacích systémoch a pri...

Bezpečnostná závora

Načítavanie...

Číslo patentu: 279752

Dátum: 08.02.1995

Autori: Dröge Karl-heinz, Pieperhoff Hans Joachim, Reck Herbert

MPK: B65F 3/02

Značky: bezpečnostná, závora

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostná závora (7) je určená na vyprázdňovacie zariadenie (13) na vyprázdňovanie zberných kontajnerov (1). Pozostáva z aspoň prvého pohyblivého dielu (9) a druhého dielu (8), pričom prvý pohyblivý diel (9) je pohyblivý do pokojnej a zaisťovacej polohy. Aby pri manipulácii obsluhujúcimi osobami bolo umožnené, že ovládanie vyprázdňovacieho zariadenia (3) je možné len v zaisťovacej polohe, sú všetky obslužné elementy (10) vyprázdňovacieho...

Závora palet na lahve propan-butan

Načítavanie...

Číslo patentu: 249320

Dátum: 12.03.1987

Autori: Klouda Jiří, Bendík Jiří

MPK: B65D 19/38

Značky: palet, závora, láhve, propán-bután

Text:

...Otevirání této závory je nevýhodné pro mechanizaci.Tyto nevýhody odstraňuje závora palet na lahve propan-butan sestávající 2 ramen tvořicích trojkloubový mechanismus podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že rameno je spojene čepem s druhým ramenem, které je uloženo pomocí čepñ na plechu připevněném k paletě. Rameno je opatřeno aretačnim čepem.Výhody závory podle vynálezu spočívají ve vhodnosti pro mechanizované oteviránízávory a v...

Závora pro zařízení k ochraně vrat plavebních komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 223179

Dátum: 15.03.1986

Autor: Prachař Oldřich

Značky: komor, závora, zařízení, plavebních, ochraně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem se sleduje jednak snížit hmotnost závor, které se používají na plavebních komorách v zařízeních k ochraně vrat těchto komor před poškozením následkem nárazu převáděných plavidel na tato vrata, jednak umožnit přepravu zmíněných závor obvyklým způsobem bez ohledu na jejich délku. Požadovaného účelu se dosahuje zhotovením střední samonosné závorové části z uzavřených tenkostěnných profilů, obvykle z tenkostěnných trubek - přičemž tuto...