Patenty so značkou «závitovacieho»

Upínacia hlava držiaka nástroja, najmä závitovacieho

Načítavanie...

Číslo patentu: 269512

Dátum: 11.04.1990

Autor: Polák Martin

MPK: B23G 1/46

Značky: nástroja, hlava, držiaka, najmä, závitovacieho, upínacia

Text:

...toho možno bez podstatných úprav presúvať prídavný diel voči zékladnému dielu telesa v axiálnom smere, čo je výhodné z hladiska možnosti upínania nástrojov rozličných dlžok. Dalej je výhodné, ked je kotviaca zámka vyhotovená ako medzistena na prídavnom dieli telesa hlavy e je opatrená prechodovým otvorom súosovým 3 upínacím otvorom, pričom prierez preohodovćho otvoru je obdobný prierezu unášacej časti upínaoieho otvoru, voči ktorej je V...

Upínacia hlava držiaka nástroja, najmä závitovacieho

Načítavanie...

Číslo patentu: 267167

Dátum: 12.02.1990

Autor: Polák Martin

MPK: B23G 3/02, B23G 1/46

Značky: nástroja, upínacia, závitovacieho, hlava, držiaka, najmä

Text:

...odsuvným dorazovým telieskom,obr. 2 osový rez upinacou hlavou s radiálne odsuvným dištančným telieskom a obr. 3 čelný pohľad na samotné dištančné teliesko z obr. 2.Upínacia hlava držiaka nástroja pozostáva z telesa l, v ktorom je pomocou radiálnych kolíkov g uchytené unášacie puzdro 1, opatrené priebežným axiálnym vodiacim a unášacím otvorom 1 pre stopku á držiaka. Táto spolu so základným dielom É a prídavným dielom 1 tvari posuvnú časť...

Držiak nástroja, najmä závitovacieho, s poistkou proti vysunutiu nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 267161

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kurinec Ferdinand, Polák Martin

MPK: B23G 5/00, B23G 1/46

Značky: proti, držiak, nástroja, vysunutiu, poistkou, závitovacieho, najmä

Text:

...vyplavujú. Pri prečístovani držiaka nie je potrebné jeho funkčné časti rozoberať, ale stačí ich prefúknúť tlakovým vzduchom.Príklad vyhotovenia držiaka nástroja podľa vynálezu je znázornený na výkrese, na ktorom obr. 1 predstavuje nárysný rez držiakom a obr. 2 čelný pohľad na samotnú istiacu doštičku nástroja.Držiak nástroja pozostáva z telesa l, opatreného axiálnym upínacim otvorom 2 a radiálneodpruženou istiacou doštičkou Q závitníka...

Upínacia hlava držiaka nástroja, najmä závitovacieho

Načítavanie...

Číslo patentu: 267917

Dátum: 12.02.1990

Autori: Polák Martin, Kurinec Ferdinand

MPK: B23G 1/46

Značky: najmä, hlava, držiaka, nástroja, závitovacieho, upínacia

Text:

...funkčných časti hlavy, ktoré miesto sa dá navyše ľahko utesniť. Tým sa celá hlava stáva funkčne spoľahlivejšia. Zníženie materiálovej náročnosti je obzvlášť výrazná u hláv vybavených vratnou pružínou pre rýchlouvoľňovaciu kotviacu zámku, u ktorých táto vratná pružina je v radiálnom segmentovom záreze, vytvorenom v prídavnom dieli telesa upínecej hlavy.Príklad vyhotovenia upínacej hlavy podľa vynálezu je znázornený na výkrese, na ktorom obr....

Držiak závitovacieho nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 267916

Dátum: 12.02.1990

Autor: Polák Martin

MPK: B23G 1/46

Značky: nástroja, držiak, závitovacieho

Text:

...z výauvného dielu 3 a tlačnnj pružiny 1. V pevnnm dieli l jo svojou stopkou A uložený výsuvný diel g. Medzi pevným dielom l a výsuvným dielom 3 sú prvé unášacíe kolíky 5, ktoré u ručného ovládania sú striedavo súčasťou pevného dielu l a výsuvného dielu 3 a u strojového ovládania postačí polovičný počet kolikov 2, ktoré sú buů súčasťou pevného dielu A, pričom zapadajú svojim voľným, koncom do otvorov výsuvného dielu g, alebo naopak. Na...

Držiak nástroja, najmä závitovacieho

Načítavanie...

Číslo patentu: 267915

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kurinec Ferdinand, Polák Martin

MPK: B23G 1/46

Značky: najmä, nástroja, držiak, závitovacieho

Text:

...v rovine A-A 2 obr. 1 a obr. 3 bokorysný rez tlačidlom v rovine B-B z obr. 1.Držiak nástroja pozostáva z telesa l, opatreného axiálnym upínacím otvorom 2 a ra diálne odpruženou istiacou doštičkou 2 nástroja, v danom prípade závitníka 5. Medzi telesom ł a pozdĺžnym ramenom Ž istiacej doštičky Q je usporiadané radiálne orientovaná tlaćná pružina É. Radiálne rameno 1 istiacej doštičky má kruhový tvar a je opatrené jedným väčším,kruhovým...

Držiak závitovacieho nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 256591

Dátum: 15.04.1988

Autori: Ščevko Vladimír, Kurinec Ferdinand, Polák Martin

MPK: B23G 1/46

Značky: závitovacieho, nástroja, držiak

Text:

...Dalej je výhodné, keď medzi unášacim výstupkom a vodiacim prstencom stopky telesa je pružina. Pomocou nej sa funkčné časti držiaka samočinne vrátia do zakladnej polohv.Príklad vyhotovenia držiaka závitovacieho nástroja podľa-vynálezu je znázornený na výkrese na ktorom obr. 1. predstavuje o 4sový rez držiaka a obr. 2 zložený priečny rez v rovine A-A-z obr. 1.Držiak závitovacieho nástroja pozostáva z telesa 1, opatreného vpredu čelným...

Rýchloupínač závitovacieho nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 242499

Dátum: 15.09.1987

Autor: Böhm Wolfgang

MPK: B23Q 3/00

Značky: rýchloupínač, závitovacieho, nástroja

Text:

...dutine kolíky, upevnené na ovládacom krúžku a v uzavretej drážke je uložená tlačná pružina, opretá o vložku čapu.Pokrok a výhody rýchloupínača závitovacieho nástroja podľa vynálezu spočívajú hlavne v jednoduchosti a prevádzkovej spolahlivosti.Príklad vyhotovenia rýchloupínača závitovacieho nástroja podľa vynálezu je zná 4zornený na výkrese, na ktorom je na obr. 1 nakreslený nárys v reze a na obr. 2 bokorys v reze., vou dutinou 1 je kolmo na...

Držiak nástroja, najmä závitovacieho

Načítavanie...

Číslo patentu: 249883

Dátum: 15.04.1987

Autori: Polák Martin, Kurinec Ferdinand

MPK: B23G 1/46

Značky: závitovacieho, nástroja, najmä, držiak

Text:

...uvolnenom stave závitnika a obr. 5 čelný pohlad na držiak nástroja.Držiak nástroja, v danom prípade závitovacieho, pozostáva z telesa 1, ktoré je na jednom konci opatrené čelným axiálnym upínacim otvorom 2 s vnútornými upinacimi plochami pre upinaci št-vorhran 3 závitnika 4. Na druhom konci je teleso 1 opatrenévlastným upínacim štvorhranom 5, ktorým sa vkladá do závitovacej hlavy 6. Na prvom konci je teleso 1 držiaka okrem toho opatrené...

Držiak závitovacieho nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 249207

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kurinec Ferdinand, Ščevko Vladimír, Polák Martin

MPK: B23G 1/46

Značky: držiak, nástroja, závitovacieho

Text:

...a tým aj tažko prístupná.PľĺĺkĺaJĺĺ vyhotovenia držiaka závitovacieho nástroja podľa vynálezu je znázornený na výkrese, na ktorom obr. 1 .predstavuje nárywsný rez držiaka so závitníkom, obr. 2 nárylsný rez držiaka s kru-hovým závitovým okom a obr. 3 nárysný rez časti držiaka s kruhovým závitovým okom menšieho rozmeru.Držiak závitovacieho nástroja pozostáva z telesa 1, opatreného vpredu čelným axiál 4nym upínacím otvorom 2 a vzadu vonkajším...

Dvojdielny držiak závitovacieho nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 248489

Dátum: 12.02.1987

Autori: Polák Martin, Kurinec Ferdinand

MPK: B23G 1/46

Značky: dvojdielny, závitovacieho, držiak, nástroja

Text:

...je dvojdielny,pričom výsuvne teleso je pružinou dotláčané k upevňovaciemu dielu, sú vytvorené predpoklady pre zvýšenie prevodového pomeru medzi centrálnym náhonovým vretenom, v ktorom je vadiaca závitová patrone a jednotlivými pracovními vretenami, kĺüľě s výhodou môžu mat vyššie obrátky ako náhonově vreteno. Tým sa skrátí zdvih náhonových priamočiarych motorov, čo má za následok zníženie spotreby tlakovej kvapaliny, prípadne i ušetrenie...