Patenty so značkou «závislý»

Model kvality videa závislý od obsahu pre služby video streamingu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17536

Dátum: 20.08.2012

Autori: Garcia Marie-neige, List Peter, Feiten Bernhard, Raake Alexander, Argyropoulos Savvas

MPK: H04N 17/00, H04B 17/00, H04N 21/442...

Značky: video, kvality, streamingu, závislý, obsahu, služby, model, videa

Text:

...parametrických modelov kvality videa založených na parametroch,tak pre prípady straty paketov, ako aj pre prípady bez straty paketov, porovnaj odkazy 13 a, 13 b, 14, 15, 16.0008 Napriklad v odkazoch 13 a, 13 b, 14 je zložitosť obsahu určovaná na video rámec porovnávaním aktuálnej veľkosti rámca sadaptivnou prahovou hodnotou. To, či je aktuálna veľkost rámcov väčšia, rovná alebo menšia ako je táto prahová hodnota, bude mat za následok...

Bezpečnostný mechanizmus ručnej strelnej zbrane, závislý od zásobníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12711

Dátum: 22.07.2009

Autor: Vukovic Marko

MPK: F41A 17/36, F41A 17/56, F41A 17/64...

Značky: zásobníka, bezpečnostný, ručnej, zbraně, strelnej, mechanizmus, závislý

Text:

...Na obrázkoch 1 - 13 je predstavené jedno možné uskutočnenie predmetného vynálezu.Obrázok 1 ukazuje priestorový náčrt mechanizmu.Obrázok 2 ukazuje rozloženie prvkov ručnej strelnej zbrane, ako ich vidí manipulujúca osoba pred demontážou, keď je vložený zásobník. Obrázok 3 ukazuje situáciu, keď je zásobník vložený. Obrázok 4 ukazuje tú istú situáciu ako 3, len podrobnejšie a s jasnejším priestorovým rozložením prvkov podľa vynálezu.Obrázok 5...

Granzým ako od HSP70/HSP70 peptidu závislý vyvolávač apoptózy v rakovinových bunkách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7334

Dátum: 22.08.2003

Autor: Multhoff Gabriele

MPK: A61K 38/43, C12N 5/07, A61K 35/14...

Značky: granzým, peptidů, apoptózy, buňkách, vyvolávač, rakovinových, závislý

Text:

...osvetliť. Okrem toho je žiaduce špecificky spúšťať lyticlcú aktivitu NK buniek voči nádorovým bunkám špeoiñckejšie než bolo doteraz možné. Všetky tieto výskumné ciele slúžia ako prostriedok na vyvinutie účinnejších a špecifickejších prístupov na liečenie ochorení, a najmä na liečenie0004 Bolo referované, že povrchová expresia proteínov teplotného šoku vrátane Hsp 70 sa vyskytuje tiež po vírusovej infekcii alebo V reakcii na stres. Konkrétne...

Samočinný tepelne závislý servoposúvač

Načítavanie...

Číslo patentu: 262609

Dátum: 14.03.1989

Autori: Chudý František, Hučala Ľudovít, Antala Lubomír

MPK: G05D 23/12, F24F 11/053

Značky: tepelně, závislý, servoposúvač, samočinný

Text:

...valca. výhodou je tiež bezporuchová spolahliváautomatická prevádzka, ktorá je dosaihnutá najmä kompaktnosťou zariadenia, nakoľko v jednom telese sa nachádza tepelné čidlo aj výkonný prvok - plunžers primeraným mazanim, ktoré znižuje mechanické straty trením pri jeho pohybe.Ďalšou výhodou servoposúvača je jeho prevádzka bez nárokov na údržbu, pretože pri jeho činnosti existuje len minimálna pravdepodobnosť úniku kvapalinovej náplne valcov do...

Zapojení pro časově závislý rozběh kroužkového motoru s odporovým spouštěčem

Načítavanie...

Číslo patentu: 250143

Dátum: 15.04.1987

Autor: Vodička Jaroslav

MPK: H02P 1/34

Značky: odporovým, kroužkového, motorů, zapojení, spouštěčem, časově, rozbeh, závislý

Text:

...požadovaným počtem otáček ve vyhodnocovacím bloku,který v případě shody dává povel pro změnu odporu odporovélío sp-ouštěče v rotoroVem obvodu kroužkověho moto-ru.Výhodou zapojení je časová závislost rozběhu motoru na mechanickěm zatížení moto~ru.,Tím se uspoří čas rozběhu motoru a elektrická energie. Elektronický obvod pro vyhodnvocení je velmi jednoduchý.Na připojeném výkresu je znázorněno blo-kové schéma zapojení.Na vstupy...

Závislý pohon převodovek vybavených rozsahovou redukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 248866

Dátum: 12.02.1987

Autor: Koldovský Karel

MPK: F16H 47/00

Značky: pohon, redukci, převodovek, rozsahovou, vybavených, závislý

Text:

...i u převodovek s aalou osovou vzdálenosti jek předlohových tak i plenetových. Další výhodou tohoto řelsní je, ie otáčky hřídele závislého pohonu jsou pevne něhitelně změnou převodd hnacího a hnanáho kola závislého pohonu e dále převodem zeřazeným ve stupňově převodovoe.Na obr. l je schenatioky názor-něho provedení závislého pohonu převodovky podle vynálezu.Na vstupním hřídeli J, je pavnl upevnáno hnaoí kolo ugáhonu hřídele 11 závislého...

Teplotně závislý odpor a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 232813

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kolomazník Karel, Hanáček Antonín

MPK: H01C 7/04

Značky: výroby, způsob, odpor, závislý, teplotně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká teplotně závislého odporu se zvýšenými hodnotami elektrického odporu na základě termistorových polovodivých hmot na bázi oxidů manganu, kobaltu, niklu a podobně. Podstatou vynálezu je, že odpor sestává z 60 až 99,8 % hmot. termistorových hmot a 0,2 až 40 % hmot. mullitu nebo reakčních produktů mullitotvorných surovin jako keramického jílu nebo koalinu a organického plastifikátoru. Způsob výroby spočívá v tom, že se smísí výše...

Teplotně závislý odpor

Načítavanie...

Číslo patentu: 233693

Dátum: 01.07.1986

Autori: Hanáček Antonín, Kolomazník Karel

MPK: H01C 7/04

Značky: odpor, závislý, teplotně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší teplotně závislý odpor na základě polovodivých termistorových hmot binární soustavy kysličníků manganu a kobaltu o složení 10 až 90 % mol. Mn0 a 90 až 10 % mol. Co0. Podstatou vynálezu je, že teplotně závislý odpor obsahuje 60 až 99,8 % hmot. polovodivých termistorových hmot a 40 až 0,2 % hmot. křemičitanu kobaltnatého (Co2Si04).

Budicí obvod spínacího tranzistoru závislý na spínané zátěži

Načítavanie...

Číslo patentu: 219004

Dátum: 15.06.1985

Autori: Parkan Petr, Paták Zdeněk

Značky: spínané, závislý, zátěží, obvod, tranzistorů, budicí, spínacího

Zhrnutie / Anotácia:

Obvod podle vynálezu se týká budicího obvodu spínacího tranzistoru. Obvod vytváří budicí proud, který je závislý na velikosti spínané zátěže. K vytváření proudově závislého buzení se používá proudového transformátoru. Je dosaženo krátké doby saturace pro široký rozsah změn kolektorového proudu a je zajištěno spolehlivé zavření spínacího tranzistoru. Obvodu podle vynálezu může být použito pro buzení spínacích tranzistorů měniče ve zdrojích...